Otsing

06/2017 13 adamid

ISIKLIK KUTSE

Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal

Eelmise artikli (Teekäija 5/2017) lõpetasin maailma ajalugu muutnud ja jätkuvalt kujundava Jeesuse kutsega: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!” (Mt 4:19).
Mõelge, kuidas Jeesuse väljakutse Peetrusele ja Andreasele ning Johannesele ja Jaakobusele Galilea järve ääres on mõjutanud maailma ajalugu 2000 aastat?! Kõik algas sellest, et Jumalal oli plaan kogu inimkonna päästmiseks. Niisamuti nagu Jumal kavandas oma rahva päästmist Egiptuse orjusest ja kutsus selleks Moosese.
Loe neid kutsumise lugusid. Mida sa kuuled nende kaudu? 1. Moosese 12:1–9; Jeremija 1:1–10; Jesaja 6:1–8; Luuka 5:1–11; Apostlite teod 9:1–18.

Need lood näitavad meile Jumala loomust:
Ta on tõepoolest elav ja võib muuta ajalugu ning inimeste elusid.
Ta on kõikjal ja teab inimeste kannatusi.
Ta hoolib ja teda liigutavad inimeste vajadused.
Ta on ustav ja usaldusväärne.
Ta jätkab sinu otsimist oma eesmärgi jaoks sinu elus.
Ta otsis sind ammu enne seda, kui sina otsid teda.
Ta ei näe sind sellisena, nagu oled praegu, vaid sellisena, kelleks sa saad. Ta näeb potentsiaali, mitte hetkeseisu.
Kõigis neis lugudes saadakse teadlikuks Issanda ligiolust. Sageli on see lausa šokeeriv kogemus, kui inimesed tajuvad Jumala pühadust ja võimsust. Kuid Jumal ei jäta inimesi nende tunnete meelevalda, vaid julgustab ning lohutab. Kutsutud kogevad, et Jumal räägib nendega, sest ta hoolib. Kõigis nendes lugudes saavad inimesed Jumalalt ka isikliku kutse.

Kas see toimub täna kuidagi teisiti? Tõesti, Jeesus ei kohta meid füüsiliselt kaubanduskeskuse uksel. Kuigi viimasel ajal kuuldub just islamimaailmast lugusid, kuidas inimesed füüsiliselt näevad Jeesust. Enneloetud kohad Piiblis näitavad aga selgelt, et sa ei ole lihtsalt bioloogiline toode – enne maailma loomist oli Jumalal sinu jaoks plaan. „Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist” (Ef 1:4) ja „Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas” (Ps 139:16).

Prohvet Jesaja kaudu ütleb Jumal: „Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!” (Js 43:1). Ja mõistujutus räägib Jeesus sedasama: „Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja” (Jh 10:3).

Jumal tegutseb praegusel ajal sama aktiivselt nagu siis, kui Jeesus esimesi jüngreid kutsus. Inimeste eludes on valu ja ebaõiglust veel mõõtmatult palju – seepärast jätkub Jumala päästeplaani elluviimine ja selleks kaastööliste kutsumine. Me ise oleme kogenud päästmist paturõhumisest ja tagajärjest – igavesest hukatusest. Kuid meid on päästetud selleks, et hea sõnum andestuse ja lootuse leidmisest Jeesuses Kristuses leviks.

„Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud? Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata? Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud? Just nagu on kirjutatud: „Kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmusõnumit”” (Rm 10:13–15).

Fr. Tuglas ütleb: „...vaikselt kajab suurte tõdede kutse, mis ei kosta läbi elu raske ragina.” Kristlane tunneb seda kutset Jeesuse Kristuse kutsena. Kreekakeelne sõna kalein tähendab enamasti „kohale või juurde kutsumist”. Nagu apostel Paulus ütleb, et ta julgustab, lohutab ja keelitab kogudust, et „te elaksite Jumala vääriliselt, kes teid kutsub oma kuningriiki ja kirkusse” (2Ts 2:12). Niisiis pole see eneseteostus, vaid Jumala Isa kutse, mis on meile edasi antud Poja kaudu. Sõna kogudus (ekklesia) tuleb tegusõnast kutsuma (kalein) ja tähendab „väljakutsumist”. Selles väljakutsutute ringis, väljaspool elu rasket raginat, avaneb meilegi suur tõde, et Jumala tahe on kõigi inimeste päästmine sellest pöörasest soost. Sest see, kes Jumala sõna kuulab, selle südames on ruumi Jumalale ja kaasinimestele.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke