Otsing

07-08.2017
Jüngriks olemine VII
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal


SINU VASTUS LOEB

Eelmistes artiklites uurisime Jumala suurt pilti maailmast, Jumala vaadet maailmale. Paljude jaoks piirdubki kristlus nende aruteludega. Kuid Jeesus läheb isiklikumaks. Tal on iga üksiku inimesega oma plaan.

Mitte automaatselt
13 j6lgi m99da
Päev, kui Jeesus astus Peetruse ja Andrease, Jaakobuse ja Johannese juurde Galilea järve ääres (Mt 4:18–22) ning esitas neile väljakutse, muutis maailma ajalugu. Õigupoolest sai muutus alguse nende meeste vastusest Jeesusele. Jeesuse kutse ei muutnud neid jüngriteks, vaid nende valmisolek Jeesust tegelikult ka järgida, et saada tema sarnaseks.
Nende poiste lapsepõlvest rääkides peame teadma, et nad ei olnud usuasjades võhikud. Nad olid käinud vanematega sünagoogis ja tundsid Vana Testamendi lugusid. Juudi ühiskond oli religioosne. Enamus juudi lapsi käis algkoolis ja sai esmase hariduse, õppides lugema ja kirjutama Piibli esimese viie raamatu (Toora) põhjal. Tüdrukute jaoks sellega kooliharidus lõppes ja peagi said neist koduperenaised. Enamus poissegi läksid isa kõrvale nende tööd õppima ja jätkama. Kuid mõned neist jätkasid õpinguid sünagoogi poolt palgatud rabide juures. Kõige helgematest peadest said rabide jüngrid (hbr talmid). Mis tähendas olla jünger juudi kultuuris? Selle eesmärgiks polnud üksnes rabi teadmiste omandamine, vaid rabi sarnaseks saamine. See tähendas täielikku pühendumist. See tähendas rabiga koos olemist ja elamist, et saada, nagu tema on.

Olla nagu rabi

Kui inimene saab kristlaseks, mida see tähendab meie kultuuris? Me rõhutame pöördumist isekast elust Kristuse valitsuse alla, kelles on andeksandmine ja uus elu. Sellele järgneb tavaliselt aktiivsem osalemine koguduse organiseeritud tegevustes. See on hea. Kuid see on vaid algus. Jüngriks saamine tähendab protsessi, et saada Jeesuse, meie rabi sarnaseks. Et tunda Jumalat, nagu tema tunneb. Omada suhet Jumalaga, millisena Jeesus seda ette elas. Teha asju, mida Jeesus oma jüngritele õpetas ja mida ta koos nendega tegi. Nii kaugele paljud kristlased tänapäeval ei mõtle ega jõua, arvates, et see on vaid eliidile. See on Jeesuse järgijatele. Kas sina oled Jeesuse järgija, jünger?
Peetrus ja teised tema kamraadid vastasid üllatuslikule kutsele ja järgnesid Jeesusele. Neist said jüngrid. Nemad polnud „helged pead”, keda sünagoogi rabi oleks välja valinud. Jeesus nägi neis aga potentsiaali saada maailmamuutjateks – inimesepüüdjateks. Kuid enne pidid nemad ise muutuma, saades nagu rabi Jeesus. Selleks rändasid nad koos temaga „läbi kogu Galilea”, kus ta „õpetas nende sünagoogides ja jutlustas evangeeliumi Kuningriigist ning tervendas haigeid ja vigaseid rahva seas” (Mt 4:23).

Elulised keskkonnad

See on väljakutse ennekõike juhtidele. Jüngerdamine tähendab enda avamist – inimestega koos söömist, arutamist, töötegemist. Pühapäevasest teenistusest jääb väheks. Suvelaager või ühine väljasõit või osadusgrupp aitavad luua jüngerlikke suhteid. Teadlikult on vaja luua teistsuguseid keskkondi, et luua jüngerlikule kultuurile soodsat pinnast, et koos õppida, mida Jeesus õpetas, ning praktiseerida, mida ta tegi. Paulus julges öelda Korintose linna inimestele: „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” (1Kr 11:1). Juhid peavad olema piisavalt küpsed ja julged, et seda teha. See on Jeesuse meetod ehitada oma kogudust.

Vaata lisaks ingliskeelset materjali https://www.youtube.com/watch?v=lSRcPCGRmXY&t=393s.

Rabi tähendab sõna-sõnalt „mu õpetaja”. See on hilisjuutluses vaimuliku õpetaja kohta kasutatav lugupidav kõnetusviis (Mt 23:7j). Kreeka keeles lihtsalt õpetaja või meister – didaskalos. Juudid kasutasid ka kolme aupaklikkuse astet: rab, rabi ja rabbuuni, millest viimane oli kõrgeim. Jeesus siiski hoiatab: „Teie ärge laske endid hüüda rabiks, sest ainult üks on teie Õpetaja, teie kõik olete aga vennad!” (Mt 23:8). Kuid ühte tõelist Õpetajatki võime reeta, nagu me loeme: „Ja Juudas tuli ja astus kohe Jeesuse juurde ja ütles: „Rabi!” ja andis talle suud” (Mk 14:45). Õpetuste ja õpetajate rohkel ajastul peaksime rohkem süvenema Jeesuse õpetusse ja eeskujusse. Tema on koguduse pea ja karjane. Parim viis Jeesuse tahet tundma õppida on koguduslikus osaduses. „Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel” (Mt 18:20).

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke