Otsing

09/2017 13 erki lugu
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal
MINU LUGU

Sain Jumala lapseks, kui olin 7aastane. Kellegi kodus toimunud vaimuliku koosoleku järel tundsin suurt soovi anda oma elu Jumalale. Palvetasime koos isa ja emaga, et Jumal annaks mu patud (olin neist juba teadlik) andeks ja võtaks mind oma lapseks. Just nii, nagu kirjutatakse evangeeliumis (Jh 1:12jj). Teismelisena sain koos sõbraga ristitud ja koguduse liikmeks. Isa oli pastor. Osalemine koguduse tegevuses oli lapsest peale loomulik elu osa. Tegime noortega bändi. Mängisin bassi. Piiblilugemisega olin tagasihoidlik. Loomulikult palvetasin. Eriti raskustes. Koguduses tunnistasin aeg-ajalt. Koolis teati ka, et olen usklik, aga jutuks see eriti ei tulnud.

Minu käest küsiti küsimusi Jumala, minu usu kohta. Uju või upu – tunnista või salga!

MILLAL SAI MINUST JEESUSE JÄRGIJA?

Minu uuestisünd toimus poisikesena palutud palve peale – selles olen kindel. Püha Vaim oli elustanud mu vaimu ja andestus avanud suhteukse Jumalaga (Rm 3:22–24). Mul oli veendumus, et olen Jumala laps (Rm 8:16). Kodunt eemal viibitud tehnikumiaastad kasvatasid mind iseseisvas usus. Tekkis palju sisulisi jutuajamisi. Teiste küsimused ja eluolukorrad panid mind Jumalat isiklikumalt otsima. Mitu koolivenda andsid sel ajal oma elu Jumalale. Käisime koos ühikatubades, palvetasime, õppisime Piiblit, külastasime kogudusi. Nüüd jagasime teiste koolikaaslastega juba julgemalt oma elust koos Jumalaga.

Just neil aastatel sai minust Jeesuse järgija. Juba 15aastasena juhtis Püha Vaim mind olukordadesse, kus pidin vastutust võtma Jeesuse järgijana. Ühtki teist usklikku koolis polnud. Minu käest küsiti küsimusi Jumala, minu usu kohta. Uju või upu – tunnista või salga! Pidin hakkama vastutama noorte usklike kasvamise pärast. See pani palvetama. Kui keegi sai Jumala lapseks, rõõmustasime täiega. Kogesime, et Jumal kasutab meid. See julgustas veel rohkem Jeesusest tunnistama.

Küsisime oma ühikatoa koosolekutel ikka: „Kas täna tahab keegi oma elu Jumalale anda?” Ühel päeval oli meiega paar tüdrukut, kes ei tundnud veel Jumalat. Kui olime õhtul juba magama heitnud, koputas keegi uksele. Ühele neist polnud kuuldu veel rahu andnud.

Jagan oma lugu, et mõistaksid – jüngriks olemine pole vaid teoloogiline mõiste või 2000 aastat tagasi elanud kaheteistkümne mehe privileeg. Sinu suhe Jumalaga võib olla niisama lähedane ja loomulik nagu Jeesusel ja jüngritel. Uuestisünni ime läbi saab suhteuks avatud, kuid vastutuse võtmisega saab sinust jünger, tema õpilane kesk seiklusrikast elu.

UUESTISÜND

„Uuestisünniga” tähistab Uus Testament sündmust, mille läbi Jumal loob inimese vaimulikus mõttes oma lapseks, andes talle osa igavesest elust. Enne seda kuulub ta kaduvuse maailma. Nikodeemosele ütles Jeesus: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.” Nii nagu inimene ei saa ise midagi teha siia maailma sündimiseks, nii ei saa ta ka uude maailma sündimiseks teha midagi muud, kui usus Jumala poolt pakutud uus elu vastu võtta. „Aga kõigile, kes tema vastu võtsid andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse” (Jh 1:12). Nii on uus elu Jumala and.

See, mis toimub uuestisünnis, on lähedalt seotud ristimisega. Me ei õpeta, nagu mõned ajaloolised kirikud, et ristimine ise on uuestisünni akt. Ristimine on uuestisünni pesemine, selle tunnistamine ja sügavam läbielamine, mida Kristus meie eest ja meis on teinud. Laps on sündinud ja Jumal hoolitseb ta eest. Uuestisünd, nagu ristiminegi, on ühekordne sündmus, millele võib järgneda korduvaid vaimulikke elamusi, mis kinnitavad ja kasvatavad meie usku. Uuestisündinu võib usust ära eksida, aga ka jälle tagasi pöörduda (Jk 5:19). On loomulik, et Jumala lapsed igatsevad perekonna, s.o koguduse osadust. Koguduse ülesanne on neid toita Jumala sõna piimaga, s.o kristliku sõnumi põhitõdedega (1Kr 3:2), et nad kasvaksid täisealisteks (Ef 4:13).

Jeesus räägib ka uuestisünni laiemast tähendusest: „Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma” (Mt 19:28). Siin kõneldakse uuest maailmaajastust, kus inimkond koos kogu looduga on jõudnud eesmärgile, omandades jumaliku puhtuse, korra ja ilu. Selles perspektiivis võivad uuestisündinud tänada Jumalat, kes meid „... on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis, kes meid on ... asetanud oma armsa Poja kuningriiki” (Kl 1:12j).

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke