Otsing

September 2022 21 kask margus
Margus Kask, Elva baptistikoguduse pastor

Armastus on üks tähtsamaid usku ja elu liigutavaid jõude.
Piiblimaailm on meist päris kaugel. Samas kõnetab meid elavalt näiteks Ülemlaul, kus peateemaks on armastus, mida kirjeldatakse sügava väljendusrikkusega. Kuid Ülemlaul ning mehe ja naise armastussuhte ilu ei ole siiski siinne teema. Olen ikka ja jälle kuulnud küsimusi: Mida tähendab Jumala armastamine? Kas ma pean teda igatsema? Kui palju ja kuidas? Kuidas ma tean, et ma armastan Jumalat? Neile küsimustele leiame vastuse Piiblist.

Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu.

Esmalt veidi kuiva statistikat. Vanas Testamendis esineb tegusõna „armastama“ kordades rohkem kui nimisõna „armastus“. Esimene üle kahesaja, teine üle kolmekümne korra. Seega kajastatakse konkreetseid asju ja teod on ühed neist. Nii ka armastuseteod. Tunne ei ole esiplaanil. Väga selgelt andis Jumal korralduse armastada oma ligimest nagu iseennast (3Ms 19:18). Armastus on kogukondliku elu alus. Kuid see ei puuduta ainult naabreid ja lähedasi, vaid ka võõraid ning mitmesugustes vajadustes inimesi: ...võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast (3Ms 19:34); Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda, ta elagu su juures nagu võõras või majaline! (3Ms 25:35). Nii said inimest ümbritsevad erinevad suhted õiguslikult reguleeritud.
Soov edendada tõeliselt heanaaberlikke suhteid läheb veelgi kaugemale. 5Ms 22:1 järgi tuleb osutada abi oma kaasmaalasele: Ära vaata pealt, kui su venna härg või lammas on ära eksinud, ja ära jäta seda omapead, vaid vii see kohe tagasi oma vennale! Kuid 2Ms 23:4j annab Jumal kohustuse osutada abi ka vaenulikule isikule: Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi! Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa! Ka selline käitumine mahub ligimesearmastuse vihmavarju alla. Niisiis, armastada tuleb ligimesi, naabreid, võõraid, hädalisi ning isegi vihamehi. Olgu taas meelde tuletatud, et armastus Vanas Testamendis on eeskätt tegu.


Jumala suhe Iisraeli rahvaga oli õiguslikult reguleeritud lepinguga. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks (2Ms 19:5j). Lepingu sõlmimise põhjenduseks öeldakse, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile (5Ms 7:8). Lepinguga kaasnevad vastastikused õigused ja kohustused. Kokkuvõtvalt on need esitatud nt 5Ms 7:9: Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Seega on mõlemad lepingupooled seotud teineteise suhtes armastusega. Jumala armastus väljendus helduses ja õnnistuses, Iisraeli armastus aga käskude pidamises. Väljendid „armastama“ ja „käskude pidamine“ esinevad sageli koos, nt 5Ms 11:1: Armasta seepärast Issandat, oma Jumalat, ja pea alati, mida tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske. Lepingu täitmine väljendub armastamises.
Uues Testamendis on armastusest palju juttu. Peabki olema, sest ka siin on peateemaks Jumala leping inimestega. Johannes on mõtisklenud põhjalikult lepingu ja armastuse seoste üle. Jh 3:16: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud... Siin väljendub Jumala armastus ja tegu. Johannes selgitab ka uskliku armastust Jumala vastu: See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked (1Jh 5:3). Leping Jumalaga tähendab tema armastamist ja käskude täitmist. Uue Testamendi ajastul läbi Jeesuse Kristuse.
Mis värvi on Jumala armastus? Vastus on: Kristuse vere värvi. Ristil voolanud veri on Jumala armastuse ülim väljendus. Kolgatal sõlmis Jumal inimkonnaga oma armastusest lähtuvalt uue lepingu. Jeesusesse uskujatele on selles lepingus olemine õnnistus. Samas kaasneb sellega „Jumala käskude pidamine“. Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu. Mõlemad väljenduvad tegudes.

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke