Otsing

September 2022 21 kask margus
Margus Kask, Elva baptistikoguduse pastor

Armastus on üks tähtsamaid usku ja elu liigutavaid jõude.
Piiblimaailm on meist päris kaugel. Samas kõnetab meid elavalt näiteks Ülemlaul, kus peateemaks on armastus, mida kirjeldatakse sügava väljendusrikkusega. Kuid Ülemlaul ning mehe ja naise armastussuhte ilu ei ole siiski siinne teema. Olen ikka ja jälle kuulnud küsimusi: Mida tähendab Jumala armastamine? Kas ma pean teda igatsema? Kui palju ja kuidas? Kuidas ma tean, et ma armastan Jumalat? Neile küsimustele leiame vastuse Piiblist.

Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu.

Esmalt veidi kuiva statistikat. Vanas Testamendis esineb tegusõna „armastama“ kordades rohkem kui nimisõna „armastus“. Esimene üle kahesaja, teine üle kolmekümne korra. Seega kajastatakse konkreetseid asju ja teod on ühed neist. Nii ka armastuseteod. Tunne ei ole esiplaanil. Väga selgelt andis Jumal korralduse armastada oma ligimest nagu iseennast (3Ms 19:18). Armastus on kogukondliku elu alus. Kuid see ei puuduta ainult naabreid ja lähedasi, vaid ka võõraid ning mitmesugustes vajadustes inimesi: ...võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast (3Ms 19:34); Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda, ta elagu su juures nagu võõras või majaline! (3Ms 25:35). Nii said inimest ümbritsevad erinevad suhted õiguslikult reguleeritud.
Soov edendada tõeliselt heanaaberlikke suhteid läheb veelgi kaugemale. 5Ms 22:1 järgi tuleb osutada abi oma kaasmaalasele: Ära vaata pealt, kui su venna härg või lammas on ära eksinud, ja ära jäta seda omapead, vaid vii see kohe tagasi oma vennale! Kuid 2Ms 23:4j annab Jumal kohustuse osutada abi ka vaenulikule isikule: Kui sa kohtad oma vihamehe eksinud härga või eeslit, siis vii see temale tagasi! Kui sa näed oma vihamehe eeslit koorma all lamamas, siis ära jäta teda maha, vaid aita ta lahti päästa! Ka selline käitumine mahub ligimesearmastuse vihmavarju alla. Niisiis, armastada tuleb ligimesi, naabreid, võõraid, hädalisi ning isegi vihamehi. Olgu taas meelde tuletatud, et armastus Vanas Testamendis on eeskätt tegu.


Jumala suhe Iisraeli rahvaga oli õiguslikult reguleeritud lepinguga. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks (2Ms 19:5j). Lepingu sõlmimise põhjenduseks öeldakse, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile (5Ms 7:8). Lepinguga kaasnevad vastastikused õigused ja kohustused. Kokkuvõtvalt on need esitatud nt 5Ms 7:9: Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Seega on mõlemad lepingupooled seotud teineteise suhtes armastusega. Jumala armastus väljendus helduses ja õnnistuses, Iisraeli armastus aga käskude pidamises. Väljendid „armastama“ ja „käskude pidamine“ esinevad sageli koos, nt 5Ms 11:1: Armasta seepärast Issandat, oma Jumalat, ja pea alati, mida tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske. Lepingu täitmine väljendub armastamises.
Uues Testamendis on armastusest palju juttu. Peabki olema, sest ka siin on peateemaks Jumala leping inimestega. Johannes on mõtisklenud põhjalikult lepingu ja armastuse seoste üle. Jh 3:16: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud... Siin väljendub Jumala armastus ja tegu. Johannes selgitab ka uskliku armastust Jumala vastu: See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked (1Jh 5:3). Leping Jumalaga tähendab tema armastamist ja käskude täitmist. Uue Testamendi ajastul läbi Jeesuse Kristuse.
Mis värvi on Jumala armastus? Vastus on: Kristuse vere värvi. Ristil voolanud veri on Jumala armastuse ülim väljendus. Kolgatal sõlmis Jumal inimkonnaga oma armastusest lähtuvalt uue lepingu. Jeesusesse uskujatele on selles lepingus olemine õnnistus. Samas kaasneb sellega „Jumala käskude pidamine“. Niisiis tuletab armastuse värv – punane – meile meelde nii meie armastust Jumala vastu kui ka Jumala armastust meie vastu. Mõlemad väljenduvad tegudes.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke