Otsing

Veebruar 2023 24 valjamae kaarel 2019
Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor


Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse (Ef 4:11–13).

Võimalik, et seda kirjakohta loetakse kui juhendit koguduse struktuuri korraldamiseks: valime ametid välja ja töö alaku! Ilmselt on aga mõistlikum näha siin kirjeldust Püha Vaimu tööst. Efesose kiri avab nägemust Kristusest ja loetelu andidest koguduses tuleb samuti mõista Kristuse kaudu. Jeesuse teenimistöös on kõik need annid puhtal kujul esindatud. Tema on kõige andekam!

Jeesuse teenimistöös on kõik need annid puhtal kujul esindatud. Tema on kõige andekam!

Naatsareti sünagoogis anti Jeesusele lugeda Jesaja raamatust: Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid (Lk 4:18). Naatsaret ei võtnud Jeesust vastu ja ta läks ära. Kuid ühel hommikul leitakse ta palvetamast: Rahvahulgad otsisid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid teda kinni pidada, et ta nende juurest ära ei läheks. Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud(Lk 4:42j). Jumal kutsub ja läkitab ka meid, et me esindaksime Jumala riiki.


Apostliand paneb Jumala kutsel liikuma ja Püha Vaim annab sellele õige suuna. Kui siht on selge, siis prohvetlik nägemus annab teadmise, kuidas see väljendub konkreetses olukorras. Samaarias „sattus“ Jeesus vestlema naisega kaevul (Jh 4). Jeesus räägib talle elavast veest, mida juues inimene enam ei janune. Naine palub seda vett. „Kutsu oma mees ja tule temaga!“ kõlab Jeesuse ootamatu sõnum, mille peale naine peab tunnistama, et tal pole meest. Jeesusel jääb üle vaid nõustuda: „Jah, kuigi sul on olnud viis meest. Ja see, kellega sa elad, ei ole ka sinu.“
Seejärel loeme naise tunnistust: Ma näen, et sa oled prohvet (Jh 4:19). Ma pole kindel, kas hämmeldunult, tunnustavalt või hetkeks löödult? Kuid naine tunnistab tõde ja on valmis seda oma kogukonnas jagama. Apostellik läkitusteadvus ütleb: „Ma pean!“ ja prohvetlikult tajume: „Ma tean, mida täpselt pean!“ Olgu see sõnas või teos – läkitus saab kindlas ajas ja kohas konkreetse vormi. Kaevul tuleb juttu Jumala suurest loost, millega naine on mõnevõrra kursis. Ta teab, et tuleb oodatud Messias. Jeesus kuulutab naisele evangeeliumi: „Mina olengi see!“ Ta on evangelist. Naine läheb oma külla ja kutsub teisi: „Tulge ja vaadake. Ega see mitte Kristus ei ole?“ Sõnum levib. Evangeeliumi kuulutamine on Jeesusele näitamine. Jeesus aga osutab siin evangelistina iseendale. Tema võib.
Meilgi on võimalusi „sattuda“ olukordadesse, kus vestluskaaslastel on „janu“. Või hetkedesse kellegi elus, mil vajadus Jumala järele annab endast märku. Paulus kirjutab: Teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! (Ef 6:15). Woody Allen on öelnud, et 80% edust on lihtsalt kohale ilmuda! Esimesest sammust saab midagi alguse. Jeesuse jüngritena on meie ülesanne võtta aega, teha ruumi, ilmuda kohale – nii saavad õiged jutud räägitud. Püha Vaim ise loob meile neid keskkondi.
Jeeriko linna saabudes oli Jeesusel selgus, et ta peab minema Sakkeuse juurde. See ei olnud armastatud mees, aga Jeesus läks ja armastas. Ta kohtles teda karjase käega ja kuulis etteheiteid, kuid vastas kriitikutele, et on tulnud otsima ja päästma kadunut! (Lk 19:10). Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest (Jh 10:11). Kindlasti jagas ta Sakkeusel külas käies ka õpetust. Seda näeme mehe elumuutuses, mis väljendus konkreetsetes tegudes. Jeesus ise ei öelnud enda kohta hea Õpetaja (tema poole küll pöörduti nõnda), ent evangeeliumides näeme seda läbivalt.
Vaimuandidest mõeldes ja neid taotledes tuleb hoida tähelepanu Jeesusel. Nelipühilikud elamused võivad olla õnnistuseks, aga Vaimu vilja kasvamine on Jeesuse järgimise tulemus. Kogudustes on inimesi, kes ei määratle end teadlikult kunagi vaimuandide kaudu. See polegi peamine. Järgides südamest Jeesust, tuleb kõik hea esile ja leiab oma rakenduse koguduse ehitamiseks.

(29.01.2023 sõnumi põhjal; leitav Allika koguduse kodulehelt: allika.ee/jutlused/)

 

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke