Otsing

Veebruar 2023 24 valjamae kaarel 2019
Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor


Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni me kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse (Ef 4:11–13).

Võimalik, et seda kirjakohta loetakse kui juhendit koguduse struktuuri korraldamiseks: valime ametid välja ja töö alaku! Ilmselt on aga mõistlikum näha siin kirjeldust Püha Vaimu tööst. Efesose kiri avab nägemust Kristusest ja loetelu andidest koguduses tuleb samuti mõista Kristuse kaudu. Jeesuse teenimistöös on kõik need annid puhtal kujul esindatud. Tema on kõige andekam!

Jeesuse teenimistöös on kõik need annid puhtal kujul esindatud. Tema on kõige andekam!

Naatsareti sünagoogis anti Jeesusele lugeda Jesaja raamatust: Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid (Lk 4:18). Naatsaret ei võtnud Jeesust vastu ja ta läks ära. Kuid ühel hommikul leitakse ta palvetamast: Rahvahulgad otsisid ta üles, tulid tema juurde ja tahtsid teda kinni pidada, et ta nende juurest ära ei läheks. Aga tema ütles neile: „Ma pean ka teistele linnadele kuulutama evangeeliumi Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud(Lk 4:42j). Jumal kutsub ja läkitab ka meid, et me esindaksime Jumala riiki.


Apostliand paneb Jumala kutsel liikuma ja Püha Vaim annab sellele õige suuna. Kui siht on selge, siis prohvetlik nägemus annab teadmise, kuidas see väljendub konkreetses olukorras. Samaarias „sattus“ Jeesus vestlema naisega kaevul (Jh 4). Jeesus räägib talle elavast veest, mida juues inimene enam ei janune. Naine palub seda vett. „Kutsu oma mees ja tule temaga!“ kõlab Jeesuse ootamatu sõnum, mille peale naine peab tunnistama, et tal pole meest. Jeesusel jääb üle vaid nõustuda: „Jah, kuigi sul on olnud viis meest. Ja see, kellega sa elad, ei ole ka sinu.“
Seejärel loeme naise tunnistust: Ma näen, et sa oled prohvet (Jh 4:19). Ma pole kindel, kas hämmeldunult, tunnustavalt või hetkeks löödult? Kuid naine tunnistab tõde ja on valmis seda oma kogukonnas jagama. Apostellik läkitusteadvus ütleb: „Ma pean!“ ja prohvetlikult tajume: „Ma tean, mida täpselt pean!“ Olgu see sõnas või teos – läkitus saab kindlas ajas ja kohas konkreetse vormi. Kaevul tuleb juttu Jumala suurest loost, millega naine on mõnevõrra kursis. Ta teab, et tuleb oodatud Messias. Jeesus kuulutab naisele evangeeliumi: „Mina olengi see!“ Ta on evangelist. Naine läheb oma külla ja kutsub teisi: „Tulge ja vaadake. Ega see mitte Kristus ei ole?“ Sõnum levib. Evangeeliumi kuulutamine on Jeesusele näitamine. Jeesus aga osutab siin evangelistina iseendale. Tema võib.
Meilgi on võimalusi „sattuda“ olukordadesse, kus vestluskaaslastel on „janu“. Või hetkedesse kellegi elus, mil vajadus Jumala järele annab endast märku. Paulus kirjutab: Teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust! (Ef 6:15). Woody Allen on öelnud, et 80% edust on lihtsalt kohale ilmuda! Esimesest sammust saab midagi alguse. Jeesuse jüngritena on meie ülesanne võtta aega, teha ruumi, ilmuda kohale – nii saavad õiged jutud räägitud. Püha Vaim ise loob meile neid keskkondi.
Jeeriko linna saabudes oli Jeesusel selgus, et ta peab minema Sakkeuse juurde. See ei olnud armastatud mees, aga Jeesus läks ja armastas. Ta kohtles teda karjase käega ja kuulis etteheiteid, kuid vastas kriitikutele, et on tulnud otsima ja päästma kadunut! (Lk 19:10). Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest (Jh 10:11). Kindlasti jagas ta Sakkeusel külas käies ka õpetust. Seda näeme mehe elumuutuses, mis väljendus konkreetsetes tegudes. Jeesus ise ei öelnud enda kohta hea Õpetaja (tema poole küll pöörduti nõnda), ent evangeeliumides näeme seda läbivalt.
Vaimuandidest mõeldes ja neid taotledes tuleb hoida tähelepanu Jeesusel. Nelipühilikud elamused võivad olla õnnistuseks, aga Vaimu vilja kasvamine on Jeesuse järgimise tulemus. Kogudustes on inimesi, kes ei määratle end teadlikult kunagi vaimuandide kaudu. See polegi peamine. Järgides südamest Jeesust, tuleb kõik hea esile ja leiab oma rakenduse koguduse ehitamiseks.

(29.01.2023 sõnumi põhjal; leitav Allika koguduse kodulehelt: allika.ee/jutlused/)

 

 

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke