Otsing

06/2012
Margus Kask, KUS rektor

Äsjailmunud „Eesti etümoloogiasõnaraamatu" järgi tähendab sõna „jünger" „õpilast, noormeest" ja pärineb keskalamsaksa keelest, mida räägiti 13.-16. sajandil. Uue Testamendi mathetes tõlgiti „jünger". Nii on eesti keeles juurdunud alamsaksakeelne sõna. 21. sajandil ei saa me seda sisulistel põhjustel õigeks pidada. „Võõrsõnade leksikoni" järgi on sõna „jünger" tähenduseks „kellegi õpilane või järelkäija; õpetuse, idee, koolkonna vaimustatud pooldaja või eestvõitleja". Keelekasutuses on pigem eelistatud just järgimise või vaimustatud pooldaja tähendust.

.

Selliselt aga ei tabata Uue Testamendi mõtet. Mathetes on esmalt „õpilane". Näiteks: „Ja seda nähes ütlesid variserid tema õpilastele: „Miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?" (Mt 9:11); „Ja kui nad pühakojast lahkusid, ütles üks ta õpilasi talle: "Õpetaja, ennäe, missugused kivid ja missugused hooned!" (Mk 13:1); „Ei ole õpilane õpetajast üle, aga iga koolitatu on samasugune nagu ta õpetaja." (Lk 6:40); „Siis hakkasid Johannese õpilased ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema." (Jh 3:25) Kasutades sõna „õpilane" ulatuksime lähemale Uue Testamendi tegelikule mõttele.
„Õpilane" kannab endas ka üht olulist tunnust, mis haakub Jeesuse õpetusega. Nimelt, õpilane allub õpetaja juhtnööridele, vähemasti laseb hea õpilane end õpetajal suunata. Tänapäeval me räägime elukestvast õppest ja seda tõukavast sisemisest motivatsioonist ning enesejuhtimisest.

Uue Testamendi mõttes allub õpilane esmalt oma Õpetajale, mitte isiklikele vajadustele. 18 img 1698
Järgija ei pea õppima, piisab järeleaimamisest. Kas see polegi põhjus, miks eelistatakse kõnepruugis pigem „järgimist"? Jeesus kõneleb mitmel korral õppimisest: „Võtke enda peale minu ike ja õppige minult!" (Mt 11:29); „Õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud!" (Mt 28:20) Eriti oluline on just viimatimainitu – kõigile (ka eesti rahvale) tuleb õpetada kõike, mida Jeesus on käskinud. See ülesanne ei näi veel niipea otsa lõppevat.
„Tehke jüngriteks/õpilasteks" võiks tõlkida ka pisut laiemalt – veenge neid saama mu õpilasteks; soovitage tungivalt neil saada mu õpilasteks; õpetage õpilaseks! Sellised tõlkevarjundid räägivad protsessist. Inimene võib küll koheselt kogeda uuekssündimise rõõmu, aga Jeesuse õpilaseks ei saa ühe hetkega. „Jüngrite tegemisel" ei tohi jääda pidama uussünni kogemuse juurde. Evangeeliumis ei ole meile antud kolme erinevat käsku: tehke jüngriteks, ristige ja õpetage. Tegemist on ühe ülesandega – „tehke jüngriteks/õpilasteks", mille sisuks on ristimine ja kõige selle õpetamine, mida Jeesus on käskinud. Uussünd on väga oluline, kuid siis järgneb tõeline elu Jeesuse õpilasena, mis seisneb tema korralduste õppimises.


Viimaks esitan artikli kahe eelmise osa põhjal veel mõned iseloomulikud jooned Jeesuse õpilaseks olemise kohta.
Esmalt andis pilguheit Piibli maailma teada, et õpetajal oli õpilasega isa-poja suhe. Üheltpoolt kõneleb see kokkukuulumisest ja sarnasusest. Teisalt tähendab see aga ka kuuluvust: poeg kuulus isale, õpilane kuulus õpetajale. Jeesuse õpilased kuuluvad Jeesusele. Nii ka meie: kui me oleme uuestisündinud, siis kuulume Jeesusele. Lisaks pidagem siis meeles, et me oleme temaga õppimise osaduses. See tähendab, et mingisugusest muust allikast tulenevad õpetused ei kuulu meile, vaid ainult see, mida Jeesus on õpetanud.
Teiseks, Vana Testamendi prohvetite jaoks oli vastuvõetamatu teiste jumalate teenimine, nad kuulutasid ainult Iisraeli Jumalale pühendumist. Kuivõrd pühendume meie oma Õpetajale? Kuivõrd on meie aeg, taotlused ja unistused Õpetaja päralt?
Kolmandaks, rabide jaoks oli Seaduse õpilase roll väga ihaldusväärne. Küllap me soovime, et Jeesuse õpilase roll oleks ihaldusväärne, kuigi näeme seda nõnda vähe. Ometi võime siin ise näidata eeskuju. Olen üsna veendunud, et innustunud ja vaimustunud kristlane Eestimaa koguduses suudab teised kaasa haarata selliselt, et Jeesuse õpilaseks olemine muutub tõepoolest ihaldusväärseks.
Jeesuse õpilane on see, kes „jääb minu sõnasse" (Jh 8:31). Olgem siis meiegi Jeesuse õpilased ja õppigem ning õpetagem seda, mida tema on meil käskinud.

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke