Otsing

11/2015 05 ermo

Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Mida ütlevad selle kirjakoha kohta juudid? Neil on ju Piibli teksti mõistmiseks hoopis teine taust! Vahel on selliste arvamuste taga lihtsalt uudishimu, sageli aga austus juudi õpetlaste ees. Samas võib olla siin ka kriitikat, nagu oleks evangeelne teoloogia juutluse pärandiga liiga vähe tegelenud.
Mis puudutab Vana Testamendi teadust, siis on kristliku ja juudi mõttemaailmade vahel arvamuste vahetus. Näiteks on erialaajakirjades nende kaastööd sageli kõrvuti. Ka mõnes kaasaegses Vana Testamendi kommentaaride reas on mitmed köited juudi autorite koostatud. See on saanud teoks juudikristlikus dialoogis aktiivselt osalevate teoloogide läbi mõlemalt poolt.

Üldpilti vaadates on näha, et ka juutluses on analoogne teoloogiliste seisukohtade ja suundade rohkus kui kristluses. Keskajal tegelesid kristlikud teoloogid tekstide sümboolse tähendusega. Sama kehtis ka juudi kommentaatorite kohta samal ajastul. Uusajal kerkis esile kriitilisi arvamusi piibliteksti usaldusväärsuse suhtes. Ka see puudutas nii juute kui kristlasi. Kirjandusteaduse meetodite, piibliraamatute stiiliilu ja sisemise ühtsuse hindamine avaldub nii juudi kui kristliku poole esindajail.

Ühtainust juudi kirjaseletust ei ole olemas, ka mitte üht nn „salavõtit”, millega juudid Vana Testamendi tekstide tähendust paremini haaraks kui kristlased. Siiski võib juudi kirjaseletus tänast kristlikku kogudust aidata mitmes mõttes:
1. Kristlastel on kalduvus jätta unarusse vana aja kultuur ja teave. Piiblit kasutatakse väga otseselt, aga ka pealiskaudselt. Juudi kommentaatorid annavad meile teadmisi tekstide kultuurilisest omapärast ja avavad nii teid selle sügavamaks mõistmiseks. Nad pole selleks võimelised mitte seepärast, kuna elavad Iisraeli maal ja kõnelevad heebrea keelt, vaid see on nende südameasi.

Juudid pole selleks võimelised mitte seepärast, kuna elavad Iisraeli maal ja kõnelevad heebrea keelt, vaid see on nende südameasi.

2. Kristlikus piibliteaduses on olnud esiplaanil mitmed mudelid, selgitamaks, kuidas piibliraamatud on samm-sammult oma tänase kuju saanud. Juudi õpetlased mõtlevad neis küsimustes sageli hoopis teisti ja pakuvad nii uusi kosutavaid vaateid.
3. Juudi Pühakirja seletajad hindavad Heebrea Piiblit ja uurivad seda. Nii pakuvad nad vastukaalu Vana Testamendi tahaplaanile jätmisele mõnedes kristlikes ringkondades. Eriti messiaanlikud juudid on näidanud, kui suurel määral toetub Uus Testament Vanale ja kuidas selle tõotuste erinevad liinid jooksevad kokku Jeesuses Kristuses.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke