Otsing

04/2016 05 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

„Me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast” (Rm 4:24–25).

Valvurite kohkumine muutus lausa hirmuks, Jeesuse järgijate oma aga rõõmuks.

Hea lugeja, kristlastena me võime olla õnnelikud inimesed, sest võime uskuda surnuist ülestõusnud Jeesusesse Kristusesse. Me ei pea värisema Jumala viha ja hävitava jõu ees, vaid võime kogeda teda kui kõikvõimast ja armastavat Isa.

Kui meenutada veel kord ülestõusmise sündmusi, siis teame, et see hommik tabas paljusid inimesi väga erinevalt. Ühine oli vast nende suur kohkumine. Kohkunud olid nii Jeesuse haua valvurid kui ka sinna rutanud naised. Valvurite kohkumine muutus lausa hirmuks, Jeesuse järgijate oma aga rõõmuks. Jeesuse hauale tulnud naistest on öeldud: „Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele” (Mt 28:8).

Küll ei saa meie Jeesuse hauale rutata ega ise veenduda, et see on tühi. Ka pole see tõsiasi enam uudne. Kuid sellel on meiegi jaoks oluline tähendus.
Piibli tähelepanuväärne sõnum on, et Jeesus on ülestõusnud meie heaks. Apostel Paulus ütleb, et Jeesus „äratati üles meie õigekssaamise pärast”.
Juba Jeesuse maailma tulek oli inimeste heaks. Tema kannatused ja surm kinkis Jumalaga leppimise ja andestuse võimaluse. Selle tõttu võid sa paluda: „Jumal, anna andeks minu võlad nagu minagi annan andeks oma võlglastele!” See on paljude kogemus: kes Jumalalt andestust palusid, leidsid oma südamele rahu. Nad said selle veendumuse, et Jumal on nende palvet kuulnud ja tõepoolest andestanud. Nende minevik ei kaeba enam nende peale, tuleviku osas on neil uus väljavaade, olevikus on neil Jumala lapse kindlus.

See palve võib olla nii lihtne ja lühike: „Jeesus Kristus, ma vajan sind. Senini olen ma oma elu ise määranud. Nüüd annan ma oma elu sulle. Palun andesta mu süü. Võta üle minu elu valitsemine ja muuda mind selliselt nagu sina mind näha tahad.”

Ülestõusmishommik näitab, et Jumal tunnustab Jeesuse ohvrit, ühtlasi on see kinnituseks, et Jumal tõepoolest inimese õigeks mõistab.

Jeesuse ristisurm on meile andestuse tagatis. Jumala Poeg andis oma elu, et sina ja mina võiksime andestuse läbi saada puhta südametunnistuse. Jeesuse surnuist ülestõusmise läbi me oleme õigeks mõistetud. Meid on Jumala perekonda vastu võetud, me oleme Jumala omad.

Ülestõusnuna on Kristus armastavalt inimkonna poolt. Sinu ja minu poolt.

Uudised

2023-1-jaanuar

31 Jaanuar 2023
2023-1-jaanuar

SISUKORD Eestimaalaste usk läbi rahvaloenduse prisma Laur Lilleoja Tänupalve uuel aastalPalve Ukraina ja Venemaa inimeste eestRahu üle mõistuse Erki Tamm Kerli ja Ürgo Perend tunnistavad Jumala armu Kerli ja Ürgo Perend...

Kelle puuslik on parem?

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Heili Meibaum, Allika baptistikogudus Elame armuajal, kuid meid ümbritseb palju ebajumalaid. Neid jagub igale maitsele.On oht, et mõni iseenesest hea püüdlus võtab esikoha Issanda asemel. Liigne tegusus võib toota...

Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

31 Jaanuar 2023
Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

Jaanuar 2023 Einike Pilli, KUSi rektor Liidu venekeelsetesse kogudustesse kuuluvad Adel Kuznetsova (Kohtla-Järve) ja Rebeka Mia Raihhelgauz (Tallinn) kohtusid ja said headeks sõpradeks KUS-LNK arenguprogrammis Futuurum. Mis olid esimesed mõtted ja...

Õigete rada on otsekui valgusepaistus

31 Jaanuar 2023
Õigete rada on otsekui valgusepaistus

Jaanuar 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene Kogudus „Betaania“ Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea,...

In memoriam Alfred Elmi

31 Jaanuar 2023
In memoriam Alfred Elmi

Jaanuar 2023 18.06.1930 – 08.12.2022 Alfred sündis Hiiumaal Kassaris Ristete talus 18. juunil 1930 Priidu ja Liisa Elmi kuuenda lapsena. Tal oli 5 venda ja 2 õde. Isa Priidu teenis elatist...

2023. aastal ilmub Teekäija 7 numbrit

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Sven-Joonatan Siibak, EKB Liidu peasekretäri kohusetäitja Oleme tänulikud, et alates 1904. aastast on Eesti inimesed võinud lugeda head sõnumit Teekäija vahendusel. Ajakirja väljanägemine ja rõhuasetused on ajas muutunud, kuid...

Vägivallatuse tee Piiblis

31 Jaanuar 2023
Vägivallatuse tee Piiblis

Jaanuar 2023 Joosep Tammo, vanematekogu esimees Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud –, et ka teie võiksite pärida õnnistuse (1Pt 3:9).Kindlasti...

Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

31 Jaanuar 2023
Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

Jaanuar 2023 Hele-Maria Kangro, 3D Kogudus Kui neli aastat tagasi tundus, et YouTube’i kanalit vajab ainult 3D Kogudus ja teenistuste ülekanded olid Pereraadio pärusmaa, siis nüüdseks on pilt märkimisväärselt muutunud. 24...

Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

31 Jaanuar 2023
Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

Jaanuar 2023 Ruudi Leinus, Mähe baptistikoguduse pastor „Ole ustav kuni surmani ja ma annan sulle elu krooni“ (Ilm 2:10b). Sellise moto all koostatud näitus märtritest avati 21. oktoobril 2022 Berliini Eliisabeti...

Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

31 Jaanuar 2023
Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

Jaanuar 2023 EKB Liidu valimiskonverentsi eel avasid vanematekogusse kandideerijad Teekäijas 2/2020 oma mõtteid vendluse ühistööst. Sellest on möödunud 30 kuud ja ajakirja toimetus palus vanematekogu tänastel liikmetel vastata kahele küsimusele:1....

Linke