Me usume ülestõusnud Jeesusesse

04/2016 05 peeter roosimaa
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

„Me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigekssaamise pärast” (Rm 4:24–25).

Valvurite kohkumine muutus lausa hirmuks, Jeesuse järgijate oma aga rõõmuks.

Hea lugeja, kristlastena me võime olla õnnelikud inimesed, sest võime uskuda surnuist ülestõusnud Jeesusesse Kristusesse. Me ei pea värisema Jumala viha ja hävitava jõu ees, vaid võime kogeda teda kui kõikvõimast ja armastavat Isa.

Kui meenutada veel kord ülestõusmise sündmusi, siis teame, et see hommik tabas paljusid inimesi väga erinevalt. Ühine oli vast nende suur kohkumine. Kohkunud olid nii Jeesuse haua valvurid kui ka sinna rutanud naised. Valvurite kohkumine muutus lausa hirmuks, Jeesuse järgijate oma aga rõõmuks. Jeesuse hauale tulnud naistest on öeldud: „Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele” (Mt 28:8).

Küll ei saa meie Jeesuse hauale rutata ega ise veenduda, et see on tühi. Ka pole see tõsiasi enam uudne. Kuid sellel on meiegi jaoks oluline tähendus.
Piibli tähelepanuväärne sõnum on, et Jeesus on ülestõusnud meie heaks. Apostel Paulus ütleb, et Jeesus „äratati üles meie õigekssaamise pärast”.
Juba Jeesuse maailma tulek oli inimeste heaks. Tema kannatused ja surm kinkis Jumalaga leppimise ja andestuse võimaluse. Selle tõttu võid sa paluda: „Jumal, anna andeks minu võlad nagu minagi annan andeks oma võlglastele!” See on paljude kogemus: kes Jumalalt andestust palusid, leidsid oma südamele rahu. Nad said selle veendumuse, et Jumal on nende palvet kuulnud ja tõepoolest andestanud. Nende minevik ei kaeba enam nende peale, tuleviku osas on neil uus väljavaade, olevikus on neil Jumala lapse kindlus.

See palve võib olla nii lihtne ja lühike: „Jeesus Kristus, ma vajan sind. Senini olen ma oma elu ise määranud. Nüüd annan ma oma elu sulle. Palun andesta mu süü. Võta üle minu elu valitsemine ja muuda mind selliselt nagu sina mind näha tahad.”

Ülestõusmishommik näitab, et Jumal tunnustab Jeesuse ohvrit, ühtlasi on see kinnituseks, et Jumal tõepoolest inimese õigeks mõistab.

Jeesuse ristisurm on meile andestuse tagatis. Jumala Poeg andis oma elu, et sina ja mina võiksime andestuse läbi saada puhta südametunnistuse. Jeesuse surnuist ülestõusmise läbi me oleme õigeks mõistetud. Meid on Jumala perekonda vastu võetud, me oleme Jumala omad.

Ülestõusnuna on Kristus armastavalt inimkonna poolt. Sinu ja minu poolt.