Jumala uus tee suures nädalas

03/2018 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija peatoimetaja

Paastukuu lõpeb suure nädalaga – Jeesuse kannatusteekonna, pilkamise, piina ja surmaga.

See pahandas paljusid. Paulus formuleeris: sõnum ristist on „juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks”. Tänaseni on inimestel seda raske mõista, sest nad näevad seal vana teed, kus võidavad raha ja võim ning lõpuks kaotab jälle õige.

Jumal pole liiga püha ja kõrge, et ta ei saadaks inimest nii rõõmus ja edus kui ka kannatuses ja leinas.

Me tahaks uut teed, kus Jumal lõpetab kõik halvad olukorrad ja toob esile õiguse võidu – seda võiks siis juba uskuda!
Oma avalikus tegevuses hülgas Jeesus enda tõestamise imede läbi. Ta tegi küll suurimaid imesid, kuid keegi ei pidanud temasse vaid nende pärast uskuma. Paljud järgisidki Jeesust algul imede pärast, kuid lõpul karjusid nad kaasa: „Löö risti!”

Usutõde ei saa me kandikul näidata ega rajada imedele, vaid Naatsareti Jeesusele. Uut teed, mida Jumal Jeesusega käis, pole lihtne ära tunda. See on nii nagu armastusega. Abielus ei tõesta armastust üksnes naise pakutud lemmikhommikusöögid ega mehe lillekimbud. Siin tuleb kõndida ühisel teekonnal, kus avastatakse aina uusi jälgi, et kuulutakse kokku.

Nii on ka usuga: me ei pea tooma kaasa mägesid liigutavat usku, vaid hakkama Jeesust järgima. Esmasammud võivadki olla kobavad, aga temaga teel olles avastad üha enam, et see on parim.

Jumala teed toovad teda ka inimelu kõigisse orgudesse. Süü, haigus, kannatus, pettumused – seda kõike võtab ta tõsiselt. Jumal ei ole liiga püha ja kõrge, et ta ei kohtuks ega saadaks inimest nii rõõmus ja edus kui ka kannatuses ja leinas.

Kui Jeesus Keetsemani aias palus, ei tõotanud Isa teda kannatusest säästa. Kui minu uuel teel ka midagi erakordset ei muutuks, siis koos Jeesusega saab see uue kvaliteedi. Tema ees ei pea ma peitma hirmu eksamihinde ega muret arsti diagnoosi pärast – miski pole temale tähtsusetu ega piinlik. Jeesus ootab, et ma enda avaksin ja tema võiks kaasa tulla.

On valus tunnistada, et Jumal on tee kannatusse ja ristisurma valinud meie pärast. Enam kui 40 korda leiame Uue Testamendi kirjadest „meie eest”. Jeesuse passioon oli sõna otseses mõttes hädavajalik, et taastada meie osadus Jumalaga. See, mis meid Jumalast lahutas, tuli kõrvaldada. Kas ma siis ei ole juba piisavalt tubli koos kõigega, mida juba teen? See võiks ka nii olla, aga ei vii eesmärgile. Vaid Jeesuse lunastustöö uskumine toob sind tagasi Jumala juurde.

Jeesuse surm ristil ja ta surnukeha hauas polnud ummiktänav, nagu paistis esmapilgul. Sellele järgnes ülestõusmine. Jeesus kutsub. Seejuures ei anta meile mõõdetavaid-kaalutavaid tõendeid. Kes läheb Jeesusega kaasa uuele teele, see kogeb ülestõusmiselu juba siin.