Otsing

6/2011 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Taevas on jälle avatud – mõne nädala eest teatas sellise pealkirjaga ajaleheartikkel Euroopa lennuruumi taasavamisest pärast järjekordset Islandi vulkaani tuhapilve hajumist. Paljud lennukid võisid jälle tõusta ja maanduda. Tuhanded reisijad ei pidanud enam ootama ega maismaa- või mereteid valima.

.

Minu korteriaknast välja vaadates paistab taeval sageli mitme reisilennuki valge jälg – ikka mõtlen, et kust nad tulevad ja kuhu siirduvad?

Mitmes maailma paigas on aga taevas suletud, tintmust ja mitte üksnes halva ilma, vaid ka sõja, häda, kannatuste ja surma tõttu.

Kevadine Kristuse taevaminemist meeldetuletav püha on selja taga. See püha on täis universumi ja õndsusloo avarust. Jeesuse taevaminekuga on inimkond esindatud Jumala Isa paremal käel. Inimsuse rikkumatu ja püha osa on haaratud Kolmainu Jumala saladusse.

Vaade tähistaevasse kuulub inimese kaunimate elamuste hulka, ja seda juba aegade algusest.

Muistne maailmapilt tundis kolme korrust: allilma, maad ja taevast. Kuuluvus nendesse piirkondadesse oli üsna selgelt kirjeldatud.

Allilma kuulus surnuteriik, deemonid, kurjad vaimud ning ka ettekujutus põrgust. Paljude inimese ees arvati seisvat kord teekond allilma.

Maa on inimese elupaik – igapäevase olelusvõitluse, eneseteostamise, otsingute, lootuse ja armastuse, aga ka kannatuse maa.

Taevas ja tähtede maailm oli ja on paljudes kultuurides vormitud ettekujutusest, et seal elavad jumalad. Vaade tähistaevasse – selgel augustikuu ööl – kuulub inimese kaunimate elamuste hulka, ja seda juba aegade algusest.

Enne satelliitnavigatsiooni leiutamist oli tähe nägemine meremeestele elu ja surma küsimus.

Terve kosmos, Linnutee, taevakehade konstellatsioonid paeluvad meid ja on samas kättesaamatu tegelikkus.

Jeesus lahkus taevasse ega ole enam „ihulikult" nähtav. Jüngrid kogesid tol kordumatul päeval, et on olemas veel teine tegelikkus, hoopis uus dimensioon, mis pole meie silmale, mõistusele ega ettekujutusvõimele lõpuni haaratav.

Evangelist kirjeldab „ja pilv varjas ta nende silme eest." (Ap 1:9) Mõistel "pilv" ei ole Piiblis tähendus mitte vaid taeva pilvede mõttes. „Pilv" on Pühakirjas üks tähis, märk, üks kirjeldus „Jumala varjatud kohalolust" – pilvesammas kõrberännakul, templi pühitsemisel jne. Meis elab ootus, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis kaovad meie ja tema vahelt kõik pilved, s.t me kogeme ja näeme teda siis endi keskel.

Taevaminemispühaga algas „läkitusaeg". Jüngrid saadeti kogu maailma, kõigi rahvaste ja rahvusgruppide juurde: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni" (Mt 28:20)

Jeesus jättis tõotuse, mis kehtib tänini sulle ja mulle: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel." (Mt 18:20) See on ka kui pitseering, et „taevas on avatud!"

Vaadakem ikka üles, sinna, kuhu me teame Jeesuse läinud olevat. Vaatamata elu teatud hämarusele ja ka suletud taevaruumidele on nii mõnigi osa „taevast" juba meie keskel ja see on õnnestav ning julgustav ülesanne, näidata segaduses olevatele inimestele avatud taevast.

Uudised

2023-1-jaanuar

31 Jaanuar 2023
2023-1-jaanuar

SISUKORD Eestimaalaste usk läbi rahvaloenduse prisma Laur Lilleoja Tänupalve uuel aastalPalve Ukraina ja Venemaa inimeste eestRahu üle mõistuse Erki Tamm Kerli ja Ürgo Perend tunnistavad Jumala armu Kerli ja Ürgo Perend...

Kelle puuslik on parem?

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Heili Meibaum, Allika baptistikogudus Elame armuajal, kuid meid ümbritseb palju ebajumalaid. Neid jagub igale maitsele.On oht, et mõni iseenesest hea püüdlus võtab esikoha Issanda asemel. Liigne tegusus võib toota...

Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

31 Jaanuar 2023
Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

Jaanuar 2023 Einike Pilli, KUSi rektor Liidu venekeelsetesse kogudustesse kuuluvad Adel Kuznetsova (Kohtla-Järve) ja Rebeka Mia Raihhelgauz (Tallinn) kohtusid ja said headeks sõpradeks KUS-LNK arenguprogrammis Futuurum. Mis olid esimesed mõtted ja...

Õigete rada on otsekui valgusepaistus

31 Jaanuar 2023
Õigete rada on otsekui valgusepaistus

Jaanuar 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene Kogudus „Betaania“ Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea,...

In memoriam Alfred Elmi

31 Jaanuar 2023
In memoriam Alfred Elmi

Jaanuar 2023 18.06.1930 – 08.12.2022 Alfred sündis Hiiumaal Kassaris Ristete talus 18. juunil 1930 Priidu ja Liisa Elmi kuuenda lapsena. Tal oli 5 venda ja 2 õde. Isa Priidu teenis elatist...

2023. aastal ilmub Teekäija 7 numbrit

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Sven-Joonatan Siibak, EKB Liidu peasekretäri kohusetäitja Oleme tänulikud, et alates 1904. aastast on Eesti inimesed võinud lugeda head sõnumit Teekäija vahendusel. Ajakirja väljanägemine ja rõhuasetused on ajas muutunud, kuid...

Vägivallatuse tee Piiblis

31 Jaanuar 2023
Vägivallatuse tee Piiblis

Jaanuar 2023 Joosep Tammo, vanematekogu esimees Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud –, et ka teie võiksite pärida õnnistuse (1Pt 3:9).Kindlasti...

Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

31 Jaanuar 2023
Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

Jaanuar 2023 Hele-Maria Kangro, 3D Kogudus Kui neli aastat tagasi tundus, et YouTube’i kanalit vajab ainult 3D Kogudus ja teenistuste ülekanded olid Pereraadio pärusmaa, siis nüüdseks on pilt märkimisväärselt muutunud. 24...

Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

31 Jaanuar 2023
Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

Jaanuar 2023 Ruudi Leinus, Mähe baptistikoguduse pastor „Ole ustav kuni surmani ja ma annan sulle elu krooni“ (Ilm 2:10b). Sellise moto all koostatud näitus märtritest avati 21. oktoobril 2022 Berliini Eliisabeti...

Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

31 Jaanuar 2023
Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

Jaanuar 2023 EKB Liidu valimiskonverentsi eel avasid vanematekogusse kandideerijad Teekäijas 2/2020 oma mõtteid vendluse ühistööst. Sellest on möödunud 30 kuud ja ajakirja toimetus palus vanematekogu tänastel liikmetel vastata kahele küsimusele:1....

Linke