Otsing

August 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see, kes saab siis siiralt vastata: „Ole mureta, kohe jõuame kohale!“ Muidu tuleks teha väike peatus, leiutada mingi vaheldus või rääkida midagi head.
Juba algkoguduse päevist alates küsivad nii ka kristlased, kes ootavad palavalt oma Issanda taastulekut ja maailma lõppu. Mõlemat on meile tõotatud, kuid kumbki pole veel aset leidnud. Ja siis tuleb väsimus. Kui aga lootused näivad luhtuvat, on pessimistid ja õnnetusprohvetid oma sõiduvees ning leiavad kiiresti kohalikke jüngreid; ja tihti ei söanda teised midagi vastu öelda.
Usuteed käia on kergem, kui me näeme horisondil vähemalt üht valguskiirt. Usk nõuab tõotust.
Sellise usuni jõudmisel aitavad inimlikud argumendid vähe. Aga Piibel sageli otse ei argumenteeri, vaid valib veel ülevama tee, jutustades ühe loo. Ja lugude jõud on suur! Siin on kauniks eeskujuks Heebrea kirja 11. peatüki pikk rida Vana Testamendi päevade inimestest, kes ei kaotanud lootust, kes pidasid vastu, sest elav Jumal oli neid kõnetanud. Nende lood räägivad meie vastu aegade lõpuni. Jumala suure tõotuse tervele kristlikule kogudusele ütleb Heebrea kiri välja teisal: Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees (Hb 5:9).
Suurim lugu, Jeesuse lugu, tegelikult kõik piiblilood, on üleskutseks usule. Kuid kuulatagem ka kaasteeliste väärtuslikke lootuse lugusid. Ja kelle lugusid ja milliseid lugusid meie ise levitame? Kas me räägime maailmast ainult kui hädaorust ja neetud paigast, täis kannatust ja surma, või jutustame paigast, mida Jumal armastab ja on valinud, et kutsuda siit inimesi taevateele?

Piibel sageli otse ei argumenteeri, vaid valib veel ülevama tee, jutustades ühe loo.

Vaatasin piibel.net otsingust salme, mis järgnevad Uues Testamendis sõnale „me/meie kuulutame“:
rõõmusõnumit isadele antud tõotusest (Ap 13:32); evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole (Ap 14:15); ususõna (Rm 10:8); ristilöödud Kristust (1Kr 1:23); Kristus suri meie pattude eest (1Kr 15:3,11); et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses (Kl 1:28); mida me oleme kuulnud... oma silmaga näinud... vaadelnud... (1Jh 1:1); igavest elu, mis oli Isa juures (1Jh 1:2); et teilgi oleks osadus meiega... Isaga ja ... Jeesuse Kristusega (1Jh 1:3); Jumal on valgus (1Jh 1:5).
Mõtleme uue päeva hommikul ja meenutame õhtu jõudes, kas olime hea sõnumi kuulutajate hulgas, et veel paljud jõuaksid päeva lõpuks kohale!

 

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke