Otsing

August 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see, kes saab siis siiralt vastata: „Ole mureta, kohe jõuame kohale!“ Muidu tuleks teha väike peatus, leiutada mingi vaheldus või rääkida midagi head.
Juba algkoguduse päevist alates küsivad nii ka kristlased, kes ootavad palavalt oma Issanda taastulekut ja maailma lõppu. Mõlemat on meile tõotatud, kuid kumbki pole veel aset leidnud. Ja siis tuleb väsimus. Kui aga lootused näivad luhtuvat, on pessimistid ja õnnetusprohvetid oma sõiduvees ning leiavad kiiresti kohalikke jüngreid; ja tihti ei söanda teised midagi vastu öelda.
Usuteed käia on kergem, kui me näeme horisondil vähemalt üht valguskiirt. Usk nõuab tõotust.
Sellise usuni jõudmisel aitavad inimlikud argumendid vähe. Aga Piibel sageli otse ei argumenteeri, vaid valib veel ülevama tee, jutustades ühe loo. Ja lugude jõud on suur! Siin on kauniks eeskujuks Heebrea kirja 11. peatüki pikk rida Vana Testamendi päevade inimestest, kes ei kaotanud lootust, kes pidasid vastu, sest elav Jumal oli neid kõnetanud. Nende lood räägivad meie vastu aegade lõpuni. Jumala suure tõotuse tervele kristlikule kogudusele ütleb Heebrea kiri välja teisal: Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees (Hb 5:9).
Suurim lugu, Jeesuse lugu, tegelikult kõik piiblilood, on üleskutseks usule. Kuid kuulatagem ka kaasteeliste väärtuslikke lootuse lugusid. Ja kelle lugusid ja milliseid lugusid meie ise levitame? Kas me räägime maailmast ainult kui hädaorust ja neetud paigast, täis kannatust ja surma, või jutustame paigast, mida Jumal armastab ja on valinud, et kutsuda siit inimesi taevateele?

Piibel sageli otse ei argumenteeri, vaid valib veel ülevama tee, jutustades ühe loo.

Vaatasin piibel.net otsingust salme, mis järgnevad Uues Testamendis sõnale „me/meie kuulutame“:
rõõmusõnumit isadele antud tõotusest (Ap 13:32); evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole (Ap 14:15); ususõna (Rm 10:8); ristilöödud Kristust (1Kr 1:23); Kristus suri meie pattude eest (1Kr 15:3,11); et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses (Kl 1:28); mida me oleme kuulnud... oma silmaga näinud... vaadelnud... (1Jh 1:1); igavest elu, mis oli Isa juures (1Jh 1:2); et teilgi oleks osadus meiega... Isaga ja ... Jeesuse Kristusega (1Jh 1:3); Jumal on valgus (1Jh 1:5).
Mõtleme uue päeva hommikul ja meenutame õhtu jõudes, kas olime hea sõnumi kuulutajate hulgas, et veel paljud jõuaksid päeva lõpuks kohale!

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke