Otsing

September 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Mind on ikka kõnetanud prohvet Jeremija lause: Kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, Issand, vägede Jumal (Jr 15:16).
Misjonär Paulus rõhutab, et evangeeliumi kuulutuse läte on Kristuse sõna: ...usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu (Rm 10:17). Oma ülempreesterlikus palves ütles Jeesus: Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma (Jh 17:20). Uue Testamendi kirjade sagedane teema on: Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! (Kl 3:16).

See paneb küsima, kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?

See paneb küsima: kas minu kuulutuse kaudu kostab Kristuse sõna?
Sügise saabumisel võime rõõmustada, et alanud kooliaeg on toonud EKB Liidu kogudustes paljud suurema innuga Jumala sõna õppima. Saame tänada Jumalat oma Seminari ja piiblikooli eest ning paluda õnnistust kõigile õppijaile ja neile, kellel on mandaat õpetada.


Kristuse sõna elab meie seas rikkalikult siis, kui me seda loeme, uurime, õpime. Selleks avame igal jumalateenistusel Piibli, see sõna on meie jutluste aluseks. Samuti soovime, et Piibel oleks rikkalikult esindatud ka meie laulutekstides. Pühakirja terviklikumat vaatlust aitavad silme ees hoida kirikuaasta, vendluse „Piiblilugemise kalender“, raadiosaated „Piiblivõti“, „Piibel kaanest kaaneni“ jne. Seda kõike võime Jeremija kombel neelata ja sellest rõõmu tunda ning juhatust kogeda.
Muidugi ei tohi eesmärgiks seada üksnes Jumala sõna kogumist, vaid seda tuleb kuulutada ja teistega jagada. Samal ajal toob meediatööstus lakkamatult uudiseid kogu laiast maailmast. Meiegi püüame olla hästi informeeritud ja sündmustega kursis ning ilmselt räägime suurel sõnavabaduse ajal kaasa paljudel teemadel, harjutades mõtte- ja sõnade teravust. Kui palju jääb selle kõige juures ruumi Kristuse sõnale? Kas seda on piisavalt, et toita meie usku? Kas me usk kasvab või kahaneb? Kas meie elus valmib Püha Vaimu vili?
Algkogudusest öeldakse, et nemad püsisid apostlite õpetuses. Apostlid ise olid selle omandanud Jeesuse kuulutustöö läbi, olles temaga kaasas üle kolme aasta. Ka kinnitas Jeesus neile, et Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud (Jh 14:26).
Elava ja päästva usu sündimise ja kasvamise vajalik raamtingimus on Kristuse sõna. Olgem hoolsad seda kuulutama!

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke