Otsing

Oktoober 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Pühapäevast pühapäeva näevad pastorid ja ka koguduste teised juhid vahelduva eduga vaeva, kuidas alustada jumalateenistust sõbralikult, pidulikult, väärikalt, ka võimalikult originaalselt. Sageli kõlavad esmalt Jumala suured tõotused ja Piibli kuldsalmid, meenutatakse möödaläinud nädalast mõnd sündmust, vahel ka hommikusel kirikuteel märgatud imesid, pööratakse tähelepanu palvelat kaunistavale uuele elemendile.
On rõõmustav, et mitmes koguduses olevat selleks ka vastav töögrupp. Lõpuks ei pea ju mitte pastor oma jumalateenistust, vaid terve kogudus. Ja kogudusel pole õigus ainult kaasa laulda, ohver kokku panna ning „Aamen“ öelda.
Esimestel minutitel tehakse mitmeid valikuid. Seepärast on avasõnad ja -laused tähtsad ning oluline on, et need ka kokkutulnuteni jõuavad. Nii kasvavad nõuded võimendi nupukeerajatele ja õigete laulusõnade seinale näitajatele.
Algusminutid pole mõeldud üksnes jutuvada summutamiseks. Esimene sõna on tähtis, teise sõna ütlemine (ka poolt- või vasturääkimine) on juba tavaliselt lihtsam.

Nendes kirjakohtades on Sõna üks Jumala Poja Jeesuse paljudest nimedest.

Kuid esimene kõne/kõneleja peab valmistama kogudust peakõneleja sõna kuulama.
Piibli tähelepanelik lugeja on märganud, et eestikeelses Piiblis on „Sõna“ kirjutatud suure algustähega vaid mõned korrad. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal (Jh 1:1). Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde (Jh 1:14). Su anumiste algul läks Sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastust väärt. Seepärast pane tähele Sõna ja õpi mõistma nägemust! (Tn 9:23). Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat (Ap 4:4).


Meie laulikutes ja vaimulikes raamatutes on suurt algustähte palju sagedamini. Tihti on Jeesuse ja Jumala kohta tarvitatav asesõna nendes suurtähega – selline austuse väljendamine on ilus.
Esile toodud piiblisalmid aga koondavad tähelepanu meie Lunastajale ja Issandale. Nendes kirjakohtades on Sõna üks Jumala Poja Jeesuse paljudest nimedest. Samas on Pühakirja teksti ja Jumala paljude sõnumite kohta kasutatud „Jumala sõna“, „Issanda sõna“ meie Piiblis väikese algustähega. Heebreakeelse Vana Testamendi ruutkirjas sellist eristamist ei tunta. Osa Uue Testamendi vanu käsikirju olid koguni läbinisti suurtähtedes. Saksa keeles on suure algustähega kõik nimisõnad. Eestikeelne piiblitekst, püüdes algset mõtet võimalikult täpselt edasi anda, saab siin kasutada meie emakeele rikkust, eristades suur- ja väiketähti.
Teekäija toimetaja avasõnum keeleteadusest pikemalt ei räägiks, seda ei pea ka jumalateenistuse avakõned tegema. Küll peaksime kõik jälgima, kellel on öelda esimene sõna, ja andma endale aru, kes ütleb kord viimase sõna.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke