Otsing

Oktoober 2022 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Pühapäevast pühapäeva näevad pastorid ja ka koguduste teised juhid vahelduva eduga vaeva, kuidas alustada jumalateenistust sõbralikult, pidulikult, väärikalt, ka võimalikult originaalselt. Sageli kõlavad esmalt Jumala suured tõotused ja Piibli kuldsalmid, meenutatakse möödaläinud nädalast mõnd sündmust, vahel ka hommikusel kirikuteel märgatud imesid, pööratakse tähelepanu palvelat kaunistavale uuele elemendile.
On rõõmustav, et mitmes koguduses olevat selleks ka vastav töögrupp. Lõpuks ei pea ju mitte pastor oma jumalateenistust, vaid terve kogudus. Ja kogudusel pole õigus ainult kaasa laulda, ohver kokku panna ning „Aamen“ öelda.
Esimestel minutitel tehakse mitmeid valikuid. Seepärast on avasõnad ja -laused tähtsad ning oluline on, et need ka kokkutulnuteni jõuavad. Nii kasvavad nõuded võimendi nupukeerajatele ja õigete laulusõnade seinale näitajatele.
Algusminutid pole mõeldud üksnes jutuvada summutamiseks. Esimene sõna on tähtis, teise sõna ütlemine (ka poolt- või vasturääkimine) on juba tavaliselt lihtsam.

Nendes kirjakohtades on Sõna üks Jumala Poja Jeesuse paljudest nimedest.

Kuid esimene kõne/kõneleja peab valmistama kogudust peakõneleja sõna kuulama.
Piibli tähelepanelik lugeja on märganud, et eestikeelses Piiblis on „Sõna“ kirjutatud suure algustähega vaid mõned korrad. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal (Jh 1:1). Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde (Jh 1:14). Su anumiste algul läks Sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastust väärt. Seepärast pane tähele Sõna ja õpi mõistma nägemust! (Tn 9:23). Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes viis tuhat (Ap 4:4).


Meie laulikutes ja vaimulikes raamatutes on suurt algustähte palju sagedamini. Tihti on Jeesuse ja Jumala kohta tarvitatav asesõna nendes suurtähega – selline austuse väljendamine on ilus.
Esile toodud piiblisalmid aga koondavad tähelepanu meie Lunastajale ja Issandale. Nendes kirjakohtades on Sõna üks Jumala Poja Jeesuse paljudest nimedest. Samas on Pühakirja teksti ja Jumala paljude sõnumite kohta kasutatud „Jumala sõna“, „Issanda sõna“ meie Piiblis väikese algustähega. Heebreakeelse Vana Testamendi ruutkirjas sellist eristamist ei tunta. Osa Uue Testamendi vanu käsikirju olid koguni läbinisti suurtähtedes. Saksa keeles on suure algustähega kõik nimisõnad. Eestikeelne piiblitekst, püüdes algset mõtet võimalikult täpselt edasi anda, saab siin kasutada meie emakeele rikkust, eristades suur- ja väiketähti.
Teekäija toimetaja avasõnum keeleteadusest pikemalt ei räägiks, seda ei pea ka jumalateenistuse avakõned tegema. Küll peaksime kõik jälgima, kellel on öelda esimene sõna, ja andma endale aru, kes ütleb kord viimase sõna.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke