Otsing

Aprill 2023 05 ermoj
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis, siis nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud (Lk 24:41).
Jüngrite rõõmu põhjus oli ilmne, nende sõber ja Õpetaja oli jälle nendega. Aga mina täna? Minu patusüü on Jeesus SUUREL REEDEL juba maksnud. See rõõmustab kindlasti. Aga miks rõõmustan veel ülestõusmise üle? Kõige tähtsam oli ju toimunud.
Evangeeliumid ja Paulus ei väsi ülestõusmist igakülgselt valgustamast. Kõik nad selgitavad, et Jeesuse surm ja ülestõusmine oli palju enam kui vaid meie süü andestamine. Sellel on otsene seos meid eelootava ülestõusmisega. Selle veendumuse alus on Jeesuse ja tema järgijate lahutamatu ühtsus. Kristus minus: Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja (Jh 15:5). Mina Kristuses: Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses (Rm 8:1). Meie mõlemad Jumalas: et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis (Jh 17:21). Lähemale enam ei saagi!

Avatud pilk Uude Testamenti juhib tähelepanu sellele, milline hakkab välja nägema meie ülestõusmine.

Kristlastena oleme seotud ka Jeesuse ülestõusmisaegsete sündmustega. Kristus suri meie pattude eest ja me pole enam Jumala vaenlased, vaid sõbrad. Meie vana mina on surnud ja nüüd saame elada uut, palju paremat elu kui enne.
Avatud pilk Uude Testamenti juhib tähelepanu sellele, milline hakkab välja nägema meie ülestõusmine. See on jällegi seotud Jeesuse ülestõusmisega. Paulus tundis Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks (Fl 3:21). Jeesuse järgijate ülestõusmine saab olema kui kopeerpilt Jeesuse ülestõusmisest. Esmalt Jeesus, siis meie.


Piibel kirjeldab ka osakest Jeesuse ülestõusmisjärgsest elust. See annab viiteid, mis meidki ees ootab. Jeesuse ülestõusmisihu oli täiesti uue kvaliteediga. Seepärast ei tundnud ei Maarja ega Emmause jüngrid ega ka Peetrus ja Johannes teda kohe ära. Kuid kui nad jõudsid äratundmisele, rõõmustas see neid üliväga.
Siit järeldub, et minagi olen oma uues ihus äratuntav. Ma võin teistega vestelda, neid üllatada, ringi rännata, süüa ja juua, asju läbi mõelda ja argumenteerida, isegi sõpradega grillida (Jh 21) – kõik see lausa vaimustab. Ülestõusmisihus saab elu vägagi reaalse komponendi. Piiblitekstid on siin kõike muud kui ihuvaenulikud.
Nii on ülestõusmine seotud otseselt minu tänase elu ja tulevikuga. See äratab igatsuse taeva järele ja laseb aimata, et ees ootab sõnulseletamatult ilus aeg lähedases osaduses Jumalaga, uues muudetud ihus, nagu oli Jeesusel.
Ülestõusmine annab rohkesti põhjust olla rõõmus ja Jumalat tänada. Mina igatahes rõõmustan juba nüüd, ja mitte vaid ülestõusmispühal.

 

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke