Otsing

11/2011 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli pastor

05 tammo joosep

 

„Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2)

Novembrikuu õhtul mererannal jalutades kuuleme läbi udu rändlindude kurblike hõikeid: haned lähevad – hallad maas. Sügis on inimlastelegi igaviku mõtete aeg. Tahtmatult küsime: "Kus on meie päriskodu? Kas siin ja praegu või seal igavikus?" Oleme teel igavesse pühamusse – taevasesse Jeruusalemma. Kuid see on püha tee. „Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks; ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks: kes seda teed käib, ei eksi, rumaladki mitte." (Js 35:8) Nõnda kutsub isegi rändlindude kurblik hääl meid pühitsusele. Apostel Paulus ütleb: "Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus." (1Ts 4:3)

.

Pühitsus väljendub pühendumises temale, kes meid pühitseb. See ilmneb armastuses Jumala vastu, kes meid on armastanud igavese armastusega oma Pojas Jeesuses Kristuses. Olla püha, tähendab järgida Jeesust Kristust Püha Vaimu juhtimise all. Püha inimest iseloomustab vajadus ehitada üles ja hoida oma suhet Jumalaga. Ta armastab pühade osadust, jumalateenistusi, Piiblit ja palvet.

Olles maailmast välja kutsutud, mõjutab püha inimene maailma, tunnistades Jeesust Kristust oma elu, sõna ja teoga.

Pühaduse suurim vaenlane on „selle maailma sarnasus". Meie ülimaks mõõdupuuks ei tohi olla inimeste kalduvus ja tungid, vaid Jumala „hea ja meelepärane ja täieline tahtmine" (Rm 12:2). Valgustusajast alates räägitakse palju inimese täiskasvanuks saamisest. Piibel räägib Jumala lapseks saamise ilust ja suurusest. See laps kasvab ja õitseb Jumala Isa pühas ligiolus.

Valgustusajast alates räägitakse palju inimese täiskasvanuks saamisest. Piibel räägib Jumala lapseks saamise ilust ja suurusest.

Pühadus on Jumala vastus kiriku kriisidele. 5. sajandi rahvasterännu kriitilisel ajal tõusis esile Benedictus Nursiast. Tema ja ta vennad eraldusid maailmast, et palvetada ja töötada (ora et labora). Neil oli vaid neli põhimõtet: hea jumalateenistus, hea juhtimine, hea majandamine ja hea kool.

Ajad muutusid, saabus rikka ja ilmalikustunud kiriku kriis 13. sajandil. Nüüd tõstis Jumal esile Franciscuse Assisist, kellel oli kolm põhimõtet: alandus, armastus ja rõõm.

Reformatsioon tõstis esile hulga pühi mehi ja naisi, kes kuulutasid päästmist ainult usust ja armust Pühakirja alusel.

Meie vendluse ajalugu juhib põlvest põlve pühade meeste ja naiste eeskuju. Mõelgem neile, kes on meie isiklikku ellu jätnud sügava jälje!

Kõigi ajastute pühad mehed ja naised kehastavad meile Kristuse eeskuju. Nad olid rohkem kui ilmalikustunud kaasvennad ja -õed pühendunud temale, kes pühitseb. Nad olid oma aja südametunnistus. Nad manitsesid ja trööstisid oma kaasaegseid. Nad jäid inimeste mälestusse, sest nad olid Jumala tööriistad ja kanalid.

Nüüd on meie kord. Seadkem Jumal taas esikohale: "Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2)

Me elame selles maailmas, kuid me pole sellest maailmast. Meis tuikab rändlinnule omane kutse ja teadmine, et see maailm pole päris kodu. „Olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:48)

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke