Otsing

11/2010 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Öeldakse, et tänane maailm on küla ja kristlased elavad selle keskel. Sellises kogukonnas tuleb loomulikult ette, et meiegi kohtume paljude religioonide ja elufilosoofiate pakkumistega. Täpselt samasugune keskkond oli ka esimestel kristlastel Roomas. Impeeriumi pulsseerivas keskuses oli tõeline kultuuride sulatusahi. Sinna rändas kokku erinevaid õpetajaid nii idast kui läänest.

Mis aitas sellises olukorras kristlasena läbi lüüa? Apostel Paulusele oli selge: niisuguses olukorras vajatakse head vundamenti, väga selget õpetust kristlikust usust. Vaid siis, kui ma ise täpselt tean, mida ma usun, võin ma oma seisukohti argumenteeritult esitada ja veenvaid vastuseid anda – astuda mõttekasse dialoogi. Siin on kristlikul usul suured võimalused: meil on head kirjanduslikud allikad.

.

Nii kirjutab Paulus Rooma kogudusele ühe kirja, mis on läinud ajalukku. See kirjatükk on aastasadade jooksul mõjutanud nimekaid teolooge otsustaval määral. See on vorminud kirikuisa Augustinuse teoloogiat; reformaator Martin Lutherile oli see kiri Uue Testamendi mõistmisel põhiliseks osaks. Kord on ta öelnud, et iga kristlane peaks selle kirja pähe õppima, sest selle kaudu võetakse kokku peaaegu terve Piibli sõnum. Ka Johannes Calvin oli veendunud, et just Rooma kiri avab ukse Pühakirja aarete juurde. 20. sajandi suundanäitavatest teoloogidest peaks nimetama kindlasti ka Karl Barthi.

Martin Luther: "Õppige see kiri pähe!"

Ka minu vaimuliku kasvu teel vahetut tähtsust omanud mehed, nagu Adolf Pohl Buckowi Teoloogilisest Seminarist ja Eestimaa usulises kirjanduses jälje jätnud Osvald Tärk pole sellest kirjast mööda läinud, vaid on oma aastate uurimused Rooma kirja kommentaarides kokku võtnud. Viimane neist on meie emakeeles juba mõnda aega kättesaadav kõigile.

Rooma kirja väärtus on igale hoolsale Piibli lugejale kergesti mõistetav. See esitab nagu teoloogilises kontsentraadis kristliku usu põhilisi teemasid: patt ja õigeksmõistmine, käsuteod ja usk – see pole küll kerge roog, küll aga soliidne alus kristlasele multireligioosses ümbruskonnas. See teeb Rooma kirja nii aktuaalseks.

Mõni aeg tagasi hakkas kõlama uudissõna – proaktiivsus. Selle sõna mõlemad osapooled tulevad ladina keelest (pro: ees, jaoks; activus tegev). Sõnasõnalt võttes tähendab siis proaktiivne, et ollakse „ettetegutsev". Mõeldud on ennetavat initsiatiivi, vastupidiselt äraootavale, reaktiivsele tegutsemisele või vahel ka juba sisemist hoiakut tegutsemise jaatamisel. Aktiivsus ei ole alati just plaanipärane (nt „pime tegutsemine"), kuid proaktiivsus eeldab ka tegevusi läbimängivaid kaalutlusi. Eessõnal pro on veel parteilise kaasatuse mõte teatud arvamuse, seisukoha või käsitluse suhtes. Nii mõeldakse proaktiivsust ka kui andunud tegutsemist soovitud tulemuse saavutamisel, vastupidiselt kaitsele või isegi destruktiivsele võitlusele mittesoovitavaga.

Äsja oli usupuhastuspüha. Kohane on nüüd küsida, kas minu, kas meie usk on täna puhas ja selge? Ja kui on, kas ma olen siis seda ka tunnistamas? Liiga tihti oleme jätnud oma usu suured teemad enda teada ega ole nende kuulutamisel oma kodukülas vajalikku panust andnud.

Kuid radikaalse reformatsiooni lastena vajame me ka täna „teokat usku" (1Ts 1:3) ja proaktiivsust selle kuulutamisel.

Uudised

2023-1-jaanuar

31 Jaanuar 2023
2023-1-jaanuar

SISUKORD Eestimaalaste usk läbi rahvaloenduse prisma Laur Lilleoja Tänupalve uuel aastalPalve Ukraina ja Venemaa inimeste eestRahu üle mõistuse Erki Tamm Kerli ja Ürgo Perend tunnistavad Jumala armu Kerli ja Ürgo Perend...

Kelle puuslik on parem?

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Heili Meibaum, Allika baptistikogudus Elame armuajal, kuid meid ümbritseb palju ebajumalaid. Neid jagub igale maitsele.On oht, et mõni iseenesest hea püüdlus võtab esikoha Issanda asemel. Liigne tegusus võib toota...

Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

31 Jaanuar 2023
Adel ja Rebeka kohtusid tulevikus (Futuurumis)

Jaanuar 2023 Einike Pilli, KUSi rektor Liidu venekeelsetesse kogudustesse kuuluvad Adel Kuznetsova (Kohtla-Järve) ja Rebeka Mia Raihhelgauz (Tallinn) kohtusid ja said headeks sõpradeks KUS-LNK arenguprogrammis Futuurum. Mis olid esimesed mõtted ja...

Õigete rada on otsekui valgusepaistus

31 Jaanuar 2023
Õigete rada on otsekui valgusepaistus

Jaanuar 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene Kogudus „Betaania“ Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea,...

In memoriam Alfred Elmi

31 Jaanuar 2023
In memoriam Alfred Elmi

Jaanuar 2023 18.06.1930 – 08.12.2022 Alfred sündis Hiiumaal Kassaris Ristete talus 18. juunil 1930 Priidu ja Liisa Elmi kuuenda lapsena. Tal oli 5 venda ja 2 õde. Isa Priidu teenis elatist...

2023. aastal ilmub Teekäija 7 numbrit

31 Jaanuar 2023

Jaanuar 2023Sven-Joonatan Siibak, EKB Liidu peasekretäri kohusetäitja Oleme tänulikud, et alates 1904. aastast on Eesti inimesed võinud lugeda head sõnumit Teekäija vahendusel. Ajakirja väljanägemine ja rõhuasetused on ajas muutunud, kuid...

Vägivallatuse tee Piiblis

31 Jaanuar 2023
Vägivallatuse tee Piiblis

Jaanuar 2023 Joosep Tammo, vanematekogu esimees Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud –, et ka teie võiksite pärida õnnistuse (1Pt 3:9).Kindlasti...

Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

31 Jaanuar 2023
Mida võidab ja kaotab internetis aktiivne kogudus?

Jaanuar 2023 Hele-Maria Kangro, 3D Kogudus Kui neli aastat tagasi tundus, et YouTube’i kanalit vajab ainult 3D Kogudus ja teenistuste ülekanded olid Pereraadio pärusmaa, siis nüüdseks on pilt märkimisväärselt muutunud. 24...

Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

31 Jaanuar 2023
Oikumeeniline rändnäitus kristlikest märtritest 20. sajandil

Jaanuar 2023 Ruudi Leinus, Mähe baptistikoguduse pastor „Ole ustav kuni surmani ja ma annan sulle elu krooni“ (Ilm 2:10b). Sellise moto all koostatud näitus märtritest avati 21. oktoobril 2022 Berliini Eliisabeti...

Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

31 Jaanuar 2023
Vastavad EKB Liidu vanematekogu liikmed

Jaanuar 2023 EKB Liidu valimiskonverentsi eel avasid vanematekogusse kandideerijad Teekäijas 2/2020 oma mõtteid vendluse ühistööst. Sellest on möödunud 30 kuud ja ajakirja toimetus palus vanematekogu tänastel liikmetel vastata kahele küsimusele:1....

Linke