Otsing

9/2009 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

"Tõepoolest, nüüd ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid talle on vastuvõetav iga rahva hulgast see, kes teda kardab ja teeb õigust" (Ap 10:34-35).

Ilmselt on erinevaid motiive, kuidas teisele inimesele vaadata. Meie pilk teisele inimesele võib tähendada tema vastuvõtmist, tunnustamist – kalliks pidamist. Teda võib aga ka hoopis teistmoodi vaadata: ma võin teda võrrelda iseendaga või koguni ideaalkujuga – siis paistab teine enamasti üsna kahvatu.

.

Uues Testamendis markeerib Apostlite tegude raamatu 10. peatükk noore kristliku koguduse elus toimunud otsustavat lävepaku ületamist. Seal loeme, kuidas üks Rooma sõjaväepealik Korneelius kutsus Peetruse oma majja külla. See külastus oli ristikoguduse jätkuva misjonitöö seisukohalt niivõrd suure kaaluga, et see on Pühakirjas kõigiks aegadeks jäädvustatud.

Peetrus, algkoguduse eestkõneleja ja apostel, on selle kohtumise eel vaga inimese prototüüp, kes näeb – aga tunnustab inimesi üksnes selle rolli järgi, mida keegi täidab või grupi järgi, kuhu keegi kuulub. Otsustav ei olnudki inimene ise, vaid see ringkond, keda ta esindas. Seepärast ei tohtinud tema kui vaga juut ühte „paganat" tolle kodus õieti mitte külastadagi, rääkimata ühisest söömaajast. Seega võib vaadata inimest, teda tegelikult mitte märgates.

Jeesus kohtus inimestega otseselt ja erapooletult, ta vaatas neile otsa ja otsis kontakti.

Apostel pidi hakkama nüüd kogema, et Jumal ei vaata inimesi mitte nii. Seda näeme kõige ilmekamalt Jeesuse enda elust. Seal, kus tema kaasaegsed reageerisid tõrjuvalt, kuna üks naine oli „selline, nagu sa isegi tead" (Jh 8:3-5) või kuna üks mees „kuulus nende hulka, kellega korralikel inimestel midagi ühist ei ole" (Lk 19:7), kohtus Jeesus nendega julgelt – väga lähedalt, nii et vaga variser mõtles kohe oma südames, et kuidas Jeesus laseb sellisel ennast puudutada (Lk 7:39). Jeesus kohtus inimestega otseselt ja erapooletult, ta vaatas neile otsa ja otsis kontakti: ilma vahet tegemata, see tähendab ilma tegelikke või arvatavaid „eeliseid" arvestamata – et olla nende suhtes õiglane.

Siiski, loomulikult vaatab ka Jumal isikutele – aga ta ei vaata üksnes välist kuju, ei vaata seda, mida keegi endast välja pakub või mis pildi teised temast on kujundanud. Inimesed ei ole talle üksnes teatud sotsiaalse grupi esindajad. Jumal vaatab ja näeb seejuures sügavamale. Jumal ootab, et teda kardetaks ja tehtaks õigust.

Meie kõik elame sellest, et Jumal vaatab meile teisiti, kui näiteks Peetrus esmalt nägi – ja ka meie küllalt sageli näeme. Peetrus võttis sellest jumaliku vaate esiletulekust õppust. Seal ületas ta oma senised eelarvamused ja avas end kohtumisele „paganaga". Harjutusvälju Peetruse – ja seejuures õieti Kristuse – eeskuju järgimiseks pakub argipäev meile kõigile pidevalt.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke