Otsing

08/201320 gaza sektoris
Hanna Hark, Hele-Maria Taimla

Toivo Tänavsuu (32) on Oleviste koguduse liige ja kümneaastase staažiga ajakirjanik, kes põhitööna kirjutab artikleid Eesti Ekspressile.

Ajakirjanikuks läbi juhuse

Otsus meediat õppida sündis Toivol spontaanselt. Pärast keskkooli lõpetamist läks ta Tartu Ülikooli katsetele, sest abiturientidel oli nii kombeks. Et katsed valitud erialas, politoloogias, ei õnnestunud ootuspäraselt, tuli valida plaan B. Tol ajal tegutses Viimsis Concordia Rahvusvaheline Ülikool, mis pakkus majandus- ja meediaharidust paljudele Baltikumi tudengitele. Teiste seas õppis seal ka Toivo vanem vend. Kuna Toivo ema Hille Tänavsuu on staažikas ajakirjanik (kokku üle 40 aasta väljaannetes Säde, Õhtuleht, Postimees jne), oli Toivo meediaalaga juba tuttav. Meediahuvi varjutas vaid vähene erialane praktika, kuid kooli sisseastumisel see takistuseks ei saanud.

Ühel 2002. a suvepäeval märkas Toivo ülikooli seinal reklaami, et Eesti Päevaleht otsib suveks praktikante, ja otsustas kandideerida. Selleks hetkeks olid kohad juba hõivatud, kuid sama aasta septembris palkas Päevalehe majandustoimetus Toivo reporteriks.

Elu Ekspressis 21 ylistuskooriga haapsalus

Pea viis aastat Päevalehes töötanud, pälvis Toivo eneselegi ootamatult aasta noore ajakirjaniku preemia. Auhind innustas Toivot otsima karjääri vaheldust, mistõttu võttis ta ühendust Eesti Ekspressiga ja küsis tööpakkumist. Saanud sealt positiivse vastuse, alustaski Toivo 2007. a märtsis uuel tööpostil.

Päeva lõpuks ongi inimesed tähtsamad kui kõik artiklid kokku.

Töö Ekspressis meeldib Toivole rohkem kui tegutsemine Päevalehes: teemasid lahatakse sisulisemalt ja loomingulisemalt, lugudele on kõrged standardid. Kolmapäeviti saadetakse leht trükki ja arutatakse uue nädala teemasid, neljapäev-reede käiakse tavaliselt objektidel ning loo võtmeisikutega kohvitamas. Esmaspäeval toimub kolleegide seas lehe täpne planeerimine ning info- ja mõttevahetus ühiskonnas toimuva kohta, ühtlasi on esmaspäev (ja ka teisipäev) intensiivsemad kirjutamistöö osas.

Tööalaseks „magustoiduks" peab Toivo reisimist, muuhulgas on töö viinud teda Afganistani, Iraaki, Kuveiti, USA läänerannikule ja Iisraeli. Viimases kirjutas Toivo loo sealsest unikaalsest ajateenistuse mudelist ja jäi seejuures korraks Gaza sektorist tulnud pommirünnaku alla.

Suhted kui ühiskonna alus

Arvamuslugudes seab Toivo tihti fookusesse inimsuhted. Ühiskonnas on kõne all perekonna ümberdefineerimine, abielud lagunevad. Räägitakse küll eesti rahva jätkusuutlikkusest, kuid „sõnad ja teod ei lähe kokku". „Need, kes ütlevad, et nad valutavad südant eesti rahva püsimise pärast, peaksid tegema kõik (ja veel rohkemgi), et tugevdada ja suurendada sellist nähtust nagu perekond. Et oleks rohkem koos püsivaid terveid perekondi, kus oleks rohkem lapsi. Ütle, mil muul moel on võimalik seda väikest riiki ka veel 100 aasta pärast omada? Immigrantidega – võib-olla," sõnab Toivo.

Traditsioonilised pereväärtused on intensiivselt sekulariseeruvas Euroopas aga hell teema ja pole kahtlust, et moraali lugemise vastureaktsiooniks on laialdane kriitika. Anonüümset sõimu ja solvanguid on palju, kuid Toivo ei võta neid südamesse. Küll aga teeb kõvasti haiget mõne tuttava või avaliku elu tegelase isiklik destruktiivne kriitika. Seejuures palub Toivo Jumalalt tarkust ja rahu. Viimast igatseb ta eriliselt just kiiretel tööperioodidel. Rahu saavutamiseks püüab Toivo süstemaatiliselt aega maha võtta. „Ühe asja olen siiski betooni valanud: et ma olen igal teisipäeval, nui neljaks, Olevistes Kersti koori (Oleviste koguduse ülistuskoor, dirigent Kersti Kuusk – autor) osaduses-proovis. Seal kustutan janu." Neid teisipäevaõhtuid peab Toivo parimaks ajaks nädalas.

Usk ja töö

20 ylistuskoori eesAjakirjanikuna pole Toivo kunagi varjanud, et ta on kristlane. „Kristus on meis igaühes, kes me oleme päästetud, ju niivõrd määravalt oluline vundament, et seda varjata ei ole õige." Kuigi oma töö ja elu seadmine usuliste tõekspidamiste järgi on Toivo jaoks loomulik, on see pannud ta silmitsi seisma ka suurte dilemmadega. Näiteks on ta kristlasena harjunud Jumalat usaldama ning seeläbi mitte muretsema maailmalõpu, tööpuuduse jms pärast, ajakirjanikuna tuleks tal aga ka selliste ühiskonna valupunktide pärast südant valutada. Teine suurem probleem on Toivo jaoks tõik, et meedia on võim, ja ajakirjanikuna peab ta seda paratamatult kasutama ning otsustama inimeste elude ja saatuse üle. Vahel tuleb seda päris raske südamega teha.

Kristlasest ajakirjanikuna püüab Toivo võtta Jumala sõna ja jumalateenistustel räägitu ning „lükata parajasti ühiskonnas laineid löövad protsessid ja meelolud läbi selle prisma". See aitab välja tuua, et tihti puhutakse suureks asjad, mis ei ole pikas perspektiivis Eesti ühiskonnale olulised (teemad a la „valitsejad on lollid", riigis on väidetav demokraatiakriis). Teisalt saavad kristluse valgel eredamaks protsessid, mis on pikas perspektiivis meie ühiskonnale hävitavad (nt samasooliste abielud). „Kui sel moel läheb miskit Jumala sõnaga vastuollu, siis tunnen tõesti, et keegi tallab mu teatud närvil. Ja nii sünnivad kolumnid," sõnab Toivo.

Ma olen igal teisipäeval, nui neljaks, Olevistes Kersti koori osaduses-proovis.

Samas peab Toivo silmas, et Piibli põhimõtete alaline kordamine võib kergesti jätta mulje usu pealesurumisest. Seetõttu on tema arvates meeleparandusele manitsemisest olulisem oma eluga hea eeskuju näitamine, seda enam, et „maailmaparandamine terava sõnaga ei ole tegelikult võimalik". Toivo toob välja, et Jeesus ei kutsunud kedagi barrikaadidele võitlusse kurja vastu: Ta ütles, mis on õige, ja kui teda kuulda ei võetud, lahkus.

Toivo jaoks on oluline inimesi mõtlema panna. Ta seostab seda vahimehe kohustustega Hesekieli raamatust: kui hoiatad, aga sind ei kuulda, siis langevad kurdid kõrvad. Aga jätad hoiatamata, on kurtide kõrvade süü sinu oma veresüü. „Selle põhimõtte järgi toimingi, hoolitsedes eelkõige iseenda südame puhtuse ja usu siiruse eest. Õppides isiklikumalt Jumalat tundma ja usaldama," seletab Toivo.

Hea ajakirjanik on...

Toivo sõnul on hea ajakirjanik „usaldusväärne kaubamärk, kellel on oma unikaalne stiil ja kes paneb alati kirja vähem, kui ta teab". Sinnapoole püüeldes on tal enda arvates veel pikk tee minna ja vanematelt kolleegidelt palju õppida. Oma tööalased edusammud paneb Toivo Jumala armu arvele ning püüab anda endast parima, et kirjutada jätkuvalt häid lugusid ja teha nende nimel vajadusel kõvasti tööd.
Ajakirjanikuks olemise juures naudib Toivo loomingulist vabadust. „Iga nädal ehitan uut maja, valin uued materjalid ja uue projekti. On pinget, on pingelangust – nagu heas võidusõidus." Samuti köidab Toivot uuriv ajakirjandus, mis nõuab tihti detektiivlikku lähenemist, kuid võimaldab vapustavate avastusteni jõuda. Sellest inspireerituna eelistabki Toivo süveneda pigem vähemasse ja kirjutada uurimuslik lugu kui panustada pidevalt väikestesse uudisnuppudesse.
Toivot võlub ka see, et ajakirjanikuamet võimaldab luua uusi kontakte põnevate inimestega. Päeva lõpuks ongi inimesed tähtsamad kui kõik artiklid kokku, mistõttu püüab Toivo alati leida aega oma perele. Ta usub, et lastesse tasub investeerida. „Sest kui mind enam pole, kes siis mäletab neid lugematuid higi ja pisarate saatel sündinud artikleid? Eikeegi. Aga lapsed, nemad jäävad ja võtavad midagi minust endaga kaasa! Loodetavasti on see midagi head, eelistatult võiks see olla usaldus Jumala vastu."

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke