Otsing

01/2018 06 kaplan ago
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Politseikaplanaadi esimese juubeli künnisel uuris Teekäija Ago Rannalt, kuidas see oluline teenistus Eesti riigis ja kogudustes on omaks võetud?
Võib öelda, et päris hästi. Eks algul oli kahtlusi, kuidas kaplaneid omaks võetakse, kas nad leiavad oma kolleegidega ühise keele, kas nende poolt pakutav kõnetab ja on abiks ka reaalselt. Õnneks polnud hirmudel alust ja täna saan küll öelda, et erinevate riigiametite tagasiside politseikaplanite tööle on positiivne. Ka kogudused on mõistnud meie töö olulisust. Sageli kogudus ei jõua nendeni, kelleni just politseikaplan jõuab. Läbi huumori võiks öelda, et isegi kogudusele pole kõik uksed avatud.
Politseikaplanaat on oikumeeniline. Hea vastuvõtt ja koostöö on tuntav ka erinevates konfessioonides. Kaplan teenib kõiki, olenemata tema usulisest kuuluvusest.

Kui suurel kogukonnal tuleb sinul pilku peal hoida?
Ida Prefektuuris on umbes 700 teenistujat, lisaks nende pereliikmed. Ja teemad, millest nendega tuleb kõneleda, on erinevad – see on läbilõige Eesti elust, kus on nii rõõmu kui kurbust.

Kas neljateistkümnes aasta Euroopa Liidu idaservas on karmim või helgem kui enne seda?
Küllap nendel, kes ise idaservas füüsiliselt kohal pole käinud või kelle külastus lõpeb Ida-Virumaa maakonna sildi juures, on hirmud kindlasti suuremad. Eks meediakajastus või ka mitte kajastamine aitab sellele kaasa. Minu arvates on küsimus tahtmises üksteist mõista ja koostööd teha. Kohaneda on kindlasti raskem, kui su vene keele oskus on kasin, aga peale politseikooli tuleb asuda teenistusse näiteks Narva. Aga kõik on õpitav. Õnneks jõuab iga aastaga eestlust rohkem ka Eesti idaserva. Sellele aitab kaasa eesti emakeelega ametnike kasv, kes pole ise Ida-Virumaalt pärit. Koha pealt vaadates näen mina asju helgemalt.

Kas kaplanil tuleb rohkem rõõmustada rõõmsatega või nutta nutjatega!
Ütleks nii, et kaplan leitakse kergemini üles siis, kui on mured. Aga oleme leidnud ka palju põhjusi koos rõõmustamiseks. Oluline on olla üksteise jaoks kohal, olgu siis sünnipäevad/juubelid, laste sünd, matused vms. Kaplan teenib oma kolleege – ja minu juurde tullakse nii rõõmus kui mures.

Kuidas on kristliku A-B tundmine kolleegide hulgas, kas sa oled mõelnud ka Alfa-kursuse läbiviimisele?
Jah, olen mõelnud. Pole vahet, kas me nimetame seda leerikursuseks või Alfaks, oluline on jagada Kristust ja anda edasi tema õpetust.
Usuasjade tundmine võiks alati parem olla. Eks me ise ka igal päeval õpime Kristust veel rohkem tundma ja usaldama. Tundub, et huvi kolleegidel selle vastu on. Minult on seda küsitud. Millal kursus teoks saab, näitab aeg, võib-olla juba selle aasta esimeses pooles.

Kuidas sa hindad EKB Liidu ja kaplanaadi suhteid?
Siinkohal tahan küll kiita president Erki Tamme ja Liidu juhatust. Kaplanite töö vastu tuntakse reaalselt huvi, meiega suheldakse, oleme osa piirkonna töötegijatest. Kindlasti oleks Liidu ja kaplanite vaheline infovahetus veel parem, kui Liidu kaplanaadi vanem kuuluks vanematekogusse. 06 rannad nuutsaku

Millised on sinu kontaktid KUSiga?
Mullu aprillis külastasime kaitseväe, politsei ja vangla kaplanitega Seminari. Tutvustasime oma tööd. Meeldiv oli, et küsimusi oli päris palju ja meie töö vastu tunti huvi. Muidugi peame ka meie mõtlema reservi olemasolule. Päris mitmed KUSi vilistlased on hetkel kas tegevkaplanid või reservis. Kui keegi läheb pensionile või lahkub muudel põhjustel teenistusest, siis on vaja vakantsed kohad täita. Praktika näitab, et kaplaneid leida on üsna raske. See töö nõuab erialaseid teadmisi, (varasemat) seaduskuulekat käitumist, head füüsilist vormi jne.

Kui suured on kaplani spordinõuded?
Ka minul tuleb vaimulikuna igal aastal läbida politsei füüsilised katsed. Need sisaldavad aja peale jooksmist, üldfüüsilist ettevalmistust, turvataktika tundmist ja relva kasutamist. Oleme politseiametnikud, kes osalevad ka patrullteenistuses. Kogu varustus, mis on teistel vööl, on ka kaplanitel. Oleme seal, kus on Eesti politsei, ja nii saame kõige paremini täita kaplani ülesandeid.

Kas 100aastane Eesti vajab rohkem kaplaneid?
Jah, kaplaneid võiks olla rohkem. Seda ka näiteks haiglates, koolides jne. Tööpõld oleks päris suur. Iga kristlane võiks oma kollektiivis olla kolleegidele kui kaplan, kelle juurde saab tulla nii rõõmus kui mures, kes kuulab ära, annab vahel ka nõu või lihtsalt palvetab koos temaga või tema eest. Oluline on olla olemas oma teeniva südamega.
Kaplanitel peab kindlasti olema ka koguduslik ülesanne. Kaplan ei saa võõraks ega eemale jääda oma kodukoguduse tööst. Minul on võimalus Kohtla-Järve Saaronis teenida kaasa koguduse juhatuses, jutlustada ja juhatada jumalateenistusi.

Mõni aasta tagasi oli Kohtla-Järvel mure palvemaja küttega, kuidas on täna?
Täna on kõik korras ja töötab! Siinkohal tahaks tänada kõiki meie Liidu kogudusi, kes tulid meile rahaliselt ja palvetega appi. Tänada tahaks ka Argo Tallermad, kes oli sellel keerulisel ajal nii pastoritöös kui ka koguduse juhatuses kaasa teenimas. Teha seda muude kohustuste, pere ja õppimise kõrvalt ei ole kerge. Mul on hea meel, et ta võttis toona selle vastutuse.

Kuidas kogudusel praegu läheb?
Oleme otsimas hetkel kogudusele uut pastorit. Meil tegutseb pühapäevakool ja nädala sees on palvetund erinevates kodudes. Olen oma perega aktiivselt kõiges kaasa teenimas.

Räägi täpsemalt pühapäevakooli tööst!07 age p6hikooli
Abikaasa Liis alustas pühapäevakooli tööd juba Puka koguduses. Kui me perega Kohtla-Järvele tulime, siis oli vaja ka siin lastetööga jätkata. Kokku on seda umbes 20 aastat. Liis on läbinud Eesti Laste Misjoni kursuse „Laste efektiivne õpetamine”. Kui tütar Age sai 15aastaseks ja liitus kogudusega, läbis ka tema selle koolituse.

Räägi oma lastest, millega nemad tegelevad?
Age õpib praegu Tallinnas kutsekoolis ja käib nädalavahetustel kodus ning aitab kaasa pühapäevakoolis. Poeg Ats teenib aega Tapal pioneeripataljonis. Ta omandas seal juba veoauto juhiload. Nädalavahetustel käib ta Olevistes ja teenib seal kaasa. Noorem poeg Ako on veel kodus ja õpib põhikoolis. Oleme Jumalale tänulikud, et kaks vanemat last on ristitud ja töötavad kogudustes kaasa.

Miks liitusid sa äsja ka kohaliku Kaitseliiduga?
Kaitseliitu oli mind juba ka varem kutsutud. Leidsin, et nüüd on selleks võimalust ja aega. Tahan pakkuda ka seal kaplaniteenistust, kuna neil seni oma kaplan puudus.

Kuidas möödusid sinu jõulud?
Ikka koguduses kaasa teenides ja kodus oma pere keskel. Jõuludeks tulid koju ka need lapsed, kes muidu eemal on. Laste vanaema oli samuti meiega. Koguduses oli kaks jumalateenistust, jõululaupäeval ja jõulu esimesel pühal pereteenistus. Saime külastada ka sugulasi.

 

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke