Otsing

10 koppe urmas04/2013
Urmas Koppe, Palivere Vabakoguduse pastor

Hoolimata kiiresti muutuvast elust meie ümber on meil Jumala lastena midagi kindlat ja muutumatut – see on Jumal ja tema sõna. Pühakiri ütleb: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik" (Rm 12:2).

Ärge muganduge praeguse ajaga

Siinkohal peame arvestama, et on muutusi, mida saame kasutada positiivses võtmes. Muganduda praeguse ajaga tähendab aga saada selle ajastu sarnaseks ja minna kaasa üldise vooluga. Mõtleme täna kas või üha kasvavale homoseksuaalsuse probleemile, mis ei võta maad ainult mittekristlaste hulgas, vaid on väga tugevasti tunginud ka kristlaskonna sekka. Jumala sõna kutsub meid kõiki hoiduma sellest, mis ei ole Jumalale meelepärane ja mis viib meid temast eemale.
Selleks et oskaksime hoiduda mugandumisest praeguse ajaga, peame olema suutelised hindama muutusi enda ümber. Siin tuleb meile appi Jumala ja tema sõna tundmine. Kuigi kõik meie ümber on pidevas muutumises, võime olla kindlad, et Jumala sõna on muutumatu. Piibli tõekspidamised ja väärtused ei ole evangeeliumiaegadest muutunud ja sellele saame oma elud rajada.

Muutuge meele uuendamise teel

Jumala sõna kutsub meid muutuma meele uuendamise teel. Meele uuendamine tähendab protsessi, mis algas meis hetkel, kui me otsustasime oma elu Jumalale anda ning hakata elama Jumala seaduste ja korra järgi. Samas on see ka protsess, mis kestab kogu elu.

Meie uuenduse aluseks on Jumala sõna tundmaõppimine ja rakendamine igapäevasesse ellu. Jumala sõna ütleb: „Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid" (Jk 1:22). Keegi meist ei taha olla petetud, kuid tihti oleme ise need, kes ennast kõige enam petame, kui me ei rakenda Jumala sõna oma ellu. Tihti põrkame kokku probleemiga, kus teame, mida ütleb Jumala sõna ja mis on Jumala tahtmine, kuid ometi peame tõdema, et me ei ole olnud sõna järgi tegijad. Siis küsime endalt, miks? Aga sellepärast, et me ei ole seda päriselt omandanud.

Selleks et oskaksime hoiduda mugandumisest praeguse ajaga, peame olema suutelised hindama muutusi enda ümber.

Tooksin siinkohal näiteks autojuhtimise, mida keegi meist ei ole osanud sündimisest saadik. Sõiduoskuse omandame aja jooksul, käies autokoolis ja läbides vajalikud eksamid. Teooria õppimine annab meile teadmisi, mida vajame liikluses toimetulekuks. Autojuhioskused saame vaid autoga sõites − mida rohkem sõidame, seda kindlamaks muutume. Aja jooksul saavad paljud tegevused autoroolis meie jaoks automaatseks ja me ei pea mõtlema enam igale liigutusele. Minu arvates peame ka Jumala tundmises ja tema sõna täitmises jõudma automaatsele tasandile. Siis võime öelda, et oleme muutunud meele uuenduse teel.

Me kõik puutume kokku olukordadega, kus keegi käitub meie suhtes halvasti, ütleb meile midagi inetut või kritiseerib meie tegevust. Sel juhul tuleks jälgida, kuidas me reageerime: kas vastame samaga või suudame käituda armastuses ja Jumala sõna kohaselt. See on indikaatoriks, kas muutus on meis aset leidnud või mitte. Samamoodi peaksime igal õhtul oma päeva analüüsima: kus oleme olnud sõna järgi tegijad ja kus ainult kuuljad. Pidev eneseanalüüs näitab, mis on meie elus need kohad, mis vajavad tähelepanu ja muutust.11 kover tee

Kõige aluseks peab muidugi olema isiklik soov ja tahe muutuda. Jumal ütles Joosuale: „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!" (Jos 1:8). Samad sõnad on Jumal öelnud nii minule kui sinule. Kui Jumala sõna on meie mõtetes, on sellel mõju ka meie elule. Meis toimub aktiivselt meele uuendamise protsess, mille läbi suudame olla rohkem sõna järgi tegijad. Olles sõna tegijad, annab see kordamineku meie teekonnale ja tegemistele. Keegi jutlustaja on öelnud: „Muutus on muutus alles siis, kui see avaldub meie igapäevases elus, mitte ei ole pelgalt teadmine meie mõistuses."

Tihtipeale käitub inimene alateadvuse või reflekside ajel. Nähes krokodilli, tunneks suure tõenäosusega enamus meist hirmu ja see paneks meid automaatselt põgenema. Samas keegi, kes on elanud ja kasvanud krokodillide keskel, ei mõista meie tegevust, vaid näeb enda jaoks hoopis võimalust meelelahutuseks, milleks oleks krokodilli seljas sõitmine. Kui me kasvame ja kujuneme Jumala sõna keskel, saab ka Jumala sõna üheks osaks meie alateadvusest ja hakkab meid juhtima automaatsel tasandil, kus me ei pea enam mõtlema, mis õige või vale, vaid tegutseme sõna kohaselt.

„Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust"" (Mt 4:4). Me vajame Jumala sõna igal päeval nagu leiba, et elada. Kui me toidame ennast piisavalt Jumala sõnaga, annab sõna meile pagasi mõtlemiseks. Jumala sõnaga jätkuvalt ennast toites laseme sõnal saada osaks meist ning oleme valmis kuulama Jumala Vaimu häält. Kõik see aitab kaasa meele uuendamisele meie elus – sõna rakendamisele oma ellu.

Mõista, mis on Jumala tahtmine

Meele uuendamine aitab meil kindlaks teha ja mõista Jumala tahtmist, mida kõige paremini ja täpsemalt mõistame läbi tema sõna. Seega, kui me sõna läbi oma meeli uuendame, teeme kindlaks ka Jumala tahet. Eks tegelikult see ju ongi nii, et meeleuuendus paneb meid tegutsema Jumala tahte kohaselt.
Jumala tahet saame mõista oma elus mitmel erineval tasandil. Esmalt mõistame Jumala tahet oma isiklikuks eluks. Esimene Jumala tahte mõistmine meie elus oli tõetundmisele tulemine − mõistmine, et Jumala tahab, et mina annaksin oma elu temale.

Räägiksin ühe isikliku kogemuse, mille sain kuus nädalat pärast seda, kui olin saanud päästetud. Ühel päeval töölt tulles valdas mind suur tahtmine palvetada. Olgu öeldud, see ei olnud siis tavaline. Sel ajal ei olnud ma veel igapäevane Piibli lugeja, vaid peamiselt sain Jumala sõna toitu koguduses käies. Hakkasin palvetama ja ühtäkki tundsin, et Jumal räägib minuga. Õnneks oli mul piisavalt tarkust võtta paber ja pliiats ning kirjutada üles kõik, mida Jumal mulle rääkis. Hiljem võtsin oma üleskirjutuse ja läksin kodugrupijuhi juurde, et ta loeks läbi kõik, mis ma olin üles tähendanud. Esimene asi, mis ta minult küsis, oli, kas ma kasutasin üleskirjutuseks Piiblit. Ma vastasin, et ei. Hiljem selgus, et mu tekstis oli mitu kirjakohta praktiliselt sõna-sõnalt Piiblist. See andis mulle veendumuse, et tõepoolest Jumal rääkis minuga. Selle sõnumi läbi mõistsin ma Jumala tahet oma elus.

Meele uuendamine aitab meil kindlaks teha ja mõista Jumala tahtmist, mida kõige paremini ja täpsemalt mõistame läbi tema sõna.

Esiteks mõistsin, kui väga ma vajasin Jumalat oma ellu, kuid mõistsin ka, et Jumal vajab mind, et oma tahet siin maa peal ellu viia. Teiseks sain veendumuse, et Jumal on kutsunud mind jutlustajaks. See kogemus Jumalaga tõi minu elus esile suure muutuse. Samast hetkest peale hakkasin ma lisaks aktiivsele koguduse külastamisele lugema ka aktiivselt Piiblit. Igapäevane palvetamine sai kindlaks osaks minu elus. Jumala tahte mõistmine pani mind liikuma ja tegutsema.
Muutudes aktiivseks Piibli uurijaks ja stabiilseks palvetajaks, hakkasin nägema oma elus ka muutusi. Ma suutsin väga lihtsalt loobuda nii mõnestki pahest. Jumala tahte teadasaamine minu elu jaoks andis suure tõuke minu vaimulikuks arenguks. See oli Jumala tahte mõistmine isiklikult enda jaoks.

Jumala tahte täitmine ei ole alati lihtne. Siin peame õppima oma tahet alla suruma ja Jumalale kuuletuma. Mõtelgem siinkohal Jeesusele Ketsemani aias, kui ta oma Isa poole palvetas. Hoolimata soovist, et see karikas temast mööda läheks, palus ta, et mitte tema, vaid Isa tahtmine esile võiks tulla. Jeesus on meile õpetuseks ja eeskujuks, kui tunneme raskusi Jumala tahte täitmises.

Soovin meile kõigile, et me ei muganduks praeguse ajaga, vaid muutuksime teiseks meele uuendamise teel ja teeksime kindlaks, mis on Jumala tahtmine, et me võiksime tema tahtmises elada ja Jumalat teenida.

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke