Otsing

10 koppe urmas04/2013
Urmas Koppe, Palivere Vabakoguduse pastor

Hoolimata kiiresti muutuvast elust meie ümber on meil Jumala lastena midagi kindlat ja muutumatut – see on Jumal ja tema sõna. Pühakiri ütleb: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik" (Rm 12:2).

Ärge muganduge praeguse ajaga

Siinkohal peame arvestama, et on muutusi, mida saame kasutada positiivses võtmes. Muganduda praeguse ajaga tähendab aga saada selle ajastu sarnaseks ja minna kaasa üldise vooluga. Mõtleme täna kas või üha kasvavale homoseksuaalsuse probleemile, mis ei võta maad ainult mittekristlaste hulgas, vaid on väga tugevasti tunginud ka kristlaskonna sekka. Jumala sõna kutsub meid kõiki hoiduma sellest, mis ei ole Jumalale meelepärane ja mis viib meid temast eemale.
Selleks et oskaksime hoiduda mugandumisest praeguse ajaga, peame olema suutelised hindama muutusi enda ümber. Siin tuleb meile appi Jumala ja tema sõna tundmine. Kuigi kõik meie ümber on pidevas muutumises, võime olla kindlad, et Jumala sõna on muutumatu. Piibli tõekspidamised ja väärtused ei ole evangeeliumiaegadest muutunud ja sellele saame oma elud rajada.

Muutuge meele uuendamise teel

Jumala sõna kutsub meid muutuma meele uuendamise teel. Meele uuendamine tähendab protsessi, mis algas meis hetkel, kui me otsustasime oma elu Jumalale anda ning hakata elama Jumala seaduste ja korra järgi. Samas on see ka protsess, mis kestab kogu elu.

Meie uuenduse aluseks on Jumala sõna tundmaõppimine ja rakendamine igapäevasesse ellu. Jumala sõna ütleb: „Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes iseendid" (Jk 1:22). Keegi meist ei taha olla petetud, kuid tihti oleme ise need, kes ennast kõige enam petame, kui me ei rakenda Jumala sõna oma ellu. Tihti põrkame kokku probleemiga, kus teame, mida ütleb Jumala sõna ja mis on Jumala tahtmine, kuid ometi peame tõdema, et me ei ole olnud sõna järgi tegijad. Siis küsime endalt, miks? Aga sellepärast, et me ei ole seda päriselt omandanud.

Selleks et oskaksime hoiduda mugandumisest praeguse ajaga, peame olema suutelised hindama muutusi enda ümber.

Tooksin siinkohal näiteks autojuhtimise, mida keegi meist ei ole osanud sündimisest saadik. Sõiduoskuse omandame aja jooksul, käies autokoolis ja läbides vajalikud eksamid. Teooria õppimine annab meile teadmisi, mida vajame liikluses toimetulekuks. Autojuhioskused saame vaid autoga sõites − mida rohkem sõidame, seda kindlamaks muutume. Aja jooksul saavad paljud tegevused autoroolis meie jaoks automaatseks ja me ei pea mõtlema enam igale liigutusele. Minu arvates peame ka Jumala tundmises ja tema sõna täitmises jõudma automaatsele tasandile. Siis võime öelda, et oleme muutunud meele uuenduse teel.

Me kõik puutume kokku olukordadega, kus keegi käitub meie suhtes halvasti, ütleb meile midagi inetut või kritiseerib meie tegevust. Sel juhul tuleks jälgida, kuidas me reageerime: kas vastame samaga või suudame käituda armastuses ja Jumala sõna kohaselt. See on indikaatoriks, kas muutus on meis aset leidnud või mitte. Samamoodi peaksime igal õhtul oma päeva analüüsima: kus oleme olnud sõna järgi tegijad ja kus ainult kuuljad. Pidev eneseanalüüs näitab, mis on meie elus need kohad, mis vajavad tähelepanu ja muutust.11 kover tee

Kõige aluseks peab muidugi olema isiklik soov ja tahe muutuda. Jumal ütles Joosuale: „Ärgu lahkugu see Seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!" (Jos 1:8). Samad sõnad on Jumal öelnud nii minule kui sinule. Kui Jumala sõna on meie mõtetes, on sellel mõju ka meie elule. Meis toimub aktiivselt meele uuendamise protsess, mille läbi suudame olla rohkem sõna järgi tegijad. Olles sõna tegijad, annab see kordamineku meie teekonnale ja tegemistele. Keegi jutlustaja on öelnud: „Muutus on muutus alles siis, kui see avaldub meie igapäevases elus, mitte ei ole pelgalt teadmine meie mõistuses."

Tihtipeale käitub inimene alateadvuse või reflekside ajel. Nähes krokodilli, tunneks suure tõenäosusega enamus meist hirmu ja see paneks meid automaatselt põgenema. Samas keegi, kes on elanud ja kasvanud krokodillide keskel, ei mõista meie tegevust, vaid näeb enda jaoks hoopis võimalust meelelahutuseks, milleks oleks krokodilli seljas sõitmine. Kui me kasvame ja kujuneme Jumala sõna keskel, saab ka Jumala sõna üheks osaks meie alateadvusest ja hakkab meid juhtima automaatsel tasandil, kus me ei pea enam mõtlema, mis õige või vale, vaid tegutseme sõna kohaselt.

„Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust"" (Mt 4:4). Me vajame Jumala sõna igal päeval nagu leiba, et elada. Kui me toidame ennast piisavalt Jumala sõnaga, annab sõna meile pagasi mõtlemiseks. Jumala sõnaga jätkuvalt ennast toites laseme sõnal saada osaks meist ning oleme valmis kuulama Jumala Vaimu häält. Kõik see aitab kaasa meele uuendamisele meie elus – sõna rakendamisele oma ellu.

Mõista, mis on Jumala tahtmine

Meele uuendamine aitab meil kindlaks teha ja mõista Jumala tahtmist, mida kõige paremini ja täpsemalt mõistame läbi tema sõna. Seega, kui me sõna läbi oma meeli uuendame, teeme kindlaks ka Jumala tahet. Eks tegelikult see ju ongi nii, et meeleuuendus paneb meid tegutsema Jumala tahte kohaselt.
Jumala tahet saame mõista oma elus mitmel erineval tasandil. Esmalt mõistame Jumala tahet oma isiklikuks eluks. Esimene Jumala tahte mõistmine meie elus oli tõetundmisele tulemine − mõistmine, et Jumala tahab, et mina annaksin oma elu temale.

Räägiksin ühe isikliku kogemuse, mille sain kuus nädalat pärast seda, kui olin saanud päästetud. Ühel päeval töölt tulles valdas mind suur tahtmine palvetada. Olgu öeldud, see ei olnud siis tavaline. Sel ajal ei olnud ma veel igapäevane Piibli lugeja, vaid peamiselt sain Jumala sõna toitu koguduses käies. Hakkasin palvetama ja ühtäkki tundsin, et Jumal räägib minuga. Õnneks oli mul piisavalt tarkust võtta paber ja pliiats ning kirjutada üles kõik, mida Jumal mulle rääkis. Hiljem võtsin oma üleskirjutuse ja läksin kodugrupijuhi juurde, et ta loeks läbi kõik, mis ma olin üles tähendanud. Esimene asi, mis ta minult küsis, oli, kas ma kasutasin üleskirjutuseks Piiblit. Ma vastasin, et ei. Hiljem selgus, et mu tekstis oli mitu kirjakohta praktiliselt sõna-sõnalt Piiblist. See andis mulle veendumuse, et tõepoolest Jumal rääkis minuga. Selle sõnumi läbi mõistsin ma Jumala tahet oma elus.

Meele uuendamine aitab meil kindlaks teha ja mõista Jumala tahtmist, mida kõige paremini ja täpsemalt mõistame läbi tema sõna.

Esiteks mõistsin, kui väga ma vajasin Jumalat oma ellu, kuid mõistsin ka, et Jumal vajab mind, et oma tahet siin maa peal ellu viia. Teiseks sain veendumuse, et Jumal on kutsunud mind jutlustajaks. See kogemus Jumalaga tõi minu elus esile suure muutuse. Samast hetkest peale hakkasin ma lisaks aktiivsele koguduse külastamisele lugema ka aktiivselt Piiblit. Igapäevane palvetamine sai kindlaks osaks minu elus. Jumala tahte mõistmine pani mind liikuma ja tegutsema.
Muutudes aktiivseks Piibli uurijaks ja stabiilseks palvetajaks, hakkasin nägema oma elus ka muutusi. Ma suutsin väga lihtsalt loobuda nii mõnestki pahest. Jumala tahte teadasaamine minu elu jaoks andis suure tõuke minu vaimulikuks arenguks. See oli Jumala tahte mõistmine isiklikult enda jaoks.

Jumala tahte täitmine ei ole alati lihtne. Siin peame õppima oma tahet alla suruma ja Jumalale kuuletuma. Mõtelgem siinkohal Jeesusele Ketsemani aias, kui ta oma Isa poole palvetas. Hoolimata soovist, et see karikas temast mööda läheks, palus ta, et mitte tema, vaid Isa tahtmine esile võiks tulla. Jeesus on meile õpetuseks ja eeskujuks, kui tunneme raskusi Jumala tahte täitmises.

Soovin meile kõigile, et me ei muganduks praeguse ajaga, vaid muutuksime teiseks meele uuendamise teel ja teeksime kindlaks, mis on Jumala tahtmine, et me võiksime tema tahtmises elada ja Jumalat teenida.

Uudised

Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

05 November 2023
Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?

Oktoober 2023 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse pastor Ja Jeerikost välja minnes läks Jeesusega kaasa suur rahvahulk. Ja vaata, kaks pimedat istus tee ääres. Kui nad kuulsid, et Jeesus möödub, kisendasid nad:...

2023-6-oktoober

05 November 2023
2023-6-oktoober

SISUKORD  Tervikliku Tervenemise Teenistus Veikko Võsu Viljandi ja Valkla koguduste ühisteenistused Ave Saarva Eesti Metodisti Kirik lahkus Ühinenud Metodisti Kirikust Robert Tšerenkov Pöördumise järel tuleb edasi minna Ermo Jürma Vaike...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

05 November 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Oktoober 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

05 November 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Oktoober 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

05 November 2023
Ühiskoolitus „Rahu võimalikkusest nuti- ja ärevuse ajastul“

Oktoober 2023 Johanna Rosenvald, Tartu Kolgata kogudus, tekst ja fotod Meie kaasaja ühed suured väljakutsed on ärevus ja sõltuvused, aina enam ka just nutisõltuvus. Kiirete muutuste ja murettekitavate sündmuste aegadel on...

Usu jõud

05 November 2023

Oktoober 2023 Usk annab mulle rahu hingeja pühib palgelt silmavee.Usk võtab ära mure, pingening rõõmsaks teeb mu südame. Usk, lootus, armastus on vägi,mis naeratuse näole toob.Saan neist ma ikka hingeabi,mis...

In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

05 November 2023
In memoriam Aamo-Haarand-Meego Remmel

Oktoober 2023 20.12.1936–20.09.2023 Septembri viimasel päeval saadeti Oleviste kirikust viimsele teekonnale ja sängitati Tallinna Metsakalmistu mulda pastor Aamo Remmeli põrm.Aamo-Haarand-Meego sündis 1936. aasta 20. detsembril Pärnus koos kaksikõe Siiri-Eo-Kalliga ema elu...

Margo Meri on Tõrva uus pastor

05 November 2023
Margo Meri on Tõrva uus pastor

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Tõrva Immanueli Koguduses oli 1. oktoobril rõõmus päev – palusime õnnistust uuele pastorile Margo Merile, kes koos abikaasa Leaga asuvad kogudust teenima. Keilast...

Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

05 November 2023
Ordineeriti Leisi koguduse pastor Janek Järveots

Oktoober 2023 Erki Tamm, EKB Liidu president Keset väga tormist lõikustänupüha palusime Saaremaal ordineerimispalve Janek Järveotsa üle, kes töötab karjasena Leisi baptistikoguduses ja kogukonnas ning samuti kaitseliidu kaplanina. Juba aastal 2017,...

Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

05 November 2023
Keila kogudus uue pastori Hans-Kristen Sapasega

Oktoober 2023 Merit Lassmann, Loksa baptistikogudus „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ öeldakse Olivia Saare tuntukssaanud luulereas. Eriti hästi sobis see Keila baptistikoguduse konteksti 24. septembril – ümmargune aastanumber 120 juhatas sisse...

Linke