Otsing

11/2016 10 peepsaar
Peep Saar, Tartu Risttee koguduse pastor

Elu tormab meist mööda ja aeg-ajalt avastame üllatusega, et käes on uus nädal, kuu või aasta. Head kavatsused, plaanid ja unistused jäävad tihti täitmata – tahtsin küll ju seda teha, sinna minna, selliseks saada, kuid aeg on kuidagi märkamatult käest libisenud. Kuidas oleks võimalik maksimeerida aja kasutamist ja selles toimuvaid muudatusi? Teha rohkem, saavutada enam, olla suuremaks õnnistuseks? Küll on hea teada, et väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde!

Väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde.

Pudelikaelad meie elus

Kui sa oleksid mingi pudel, siis milline? Mahla-, õlle-, piima-, siirupi-, hapukurgi-, limonaadipudel? Pudeleid on väga erinevat sorti ja tüüpi. Kõik nad on mõeldud mingi vedeliku hoidmiseks. Ja kõigil pudelitel on üks ühine tunnus – neil on kael. Vedeliku väljavoolamise hulga ja kiiruse määrab pudelikaela läbimõõt.
Pudelikael on insenerimaailmas mõiste, kus üksainus element või ressurss paneb piirangu kogu süsteemi mahutavusele või toimimisele maksimaalse lae. Isegi kui pudeli mahtuvus ja välimus võimaldaks rohkemat ja enamat, siis pudelikael paneb paika ülemise piiri. Sa võid teha väljaspool pudelikaela suuri muutusi, kuid nende loodud läbimurded on väikesed või olematud.
Näiteid pudelikaelast on meie ümber palju: suletud teelõik suurlinna liikluses, bürokraatlik süsteem, pastorikeskne kogudus. Huvitaval kombel on ka meie elus palju probleeme, kuid üks või kaks pudelikaela. Pudelikaela eemaldamine toob kaasa ebaproportsionaalselt suure muutuse, võrreldes antud panusega. Väike muutus toob suure läbimurde.

Meie elus võivad pudelikaelad olla väga erinevatel tasanditel:
1. Keha: füüsiline (näiteks ebakindlus armi pärast näos), käitumuslik (tõusmise pärast kell kümme iga päev) tasand.
2. Hing: teadmiste ja tundeelu tasand.
3. Vaim: vaimulik, olemuslik tasand.
Pindmised pudelikaelad on lihtsamini nähtavad; mida sügavamale minna, seda raskem on neid märgata.

Samuti võivad meie elus olla erinevad barjäärid, mis ei lase tegeleda pudelikaeladega ja kogeda suurt läbimurret:
1) hirm (näiteks teiste arvamuse, muutuse, ebaõnnestumise ees);
2) laiskus ja distsiplineerimatus (muutus nõuab tööd ja panustamist);
3) rahulolu ja rutiin (kõik on ju praegu OK, võib aga minna halvemaks);
4) skeptitsism (niikuinii ei muutu midagi, kulub ainult aega, vaeva, raha);
5) kaaslaste ja kogukonna puudumine (ei jaksa üksi);
6) ohvrimentaliteet (teised on süüdi, mis ma ise muutun);
7) eesmärkide ja unistuste puudumine (kui ei tea kuhu lähed, on kõik sihtpunktid sama head);
8) perfektsionism (kui ei saavuta täiuslikkust, siis ma parem ei püüagi).

Meie head teod iseenesest pole iial olnud ega saa olema piisavaks garantiiks, mis tagaksid meile igavese elu Jumalaga.

Pudelikael noore rikkuri elus

Vaatame ühte näidet sellest, kuidas Jeesus aitas leida ja tegelda pudelikaelaga ühe noore mehe elus. „Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: „Hea Õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu?” Jeesus ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!” Aga tema ütles: „Seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik.” Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Üks asi on sul veel vajaka: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!” Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas” (Lk 18:18–23).

Mida me võime õppida sellest loost pudelikaelade leidmise kohta oma elus?

1. Eesmärgi olulisus. Sellel noorel mehel oli siht silme ees – ta tahtis pärida igavest elu. Enese läbikatsumine algab sellest, et sa tead, kuhu sa tahad välja jõuda.
2. Noormees võrdles ennast teistega – „Hea Õpetaja”. Enese läbikatsumine toimub eelkõige kontekstis, milleks on teised inimesed – kas ma olen parem või viletsam kui see, kes mu kõrval. Jeesuse vastus on, et on vaid üks, kes on hea.
3. Noormees tahtis teada, mida head ta peaks tegema (Mt 19:16). Meie head teod iseenesest pole iial olnud ega saa olema piisavaks garantiiks, mis tagaksid meile igavese elu Jumalaga!

4. Jeesus pani ta taustsüsteemi paika – keegi pole hea peale Jumala! Selle asemel et ennast teistega võrrelda, peaksime ennast võrdlema hoopis taustsüsteemiga, mis lähtub Jumala sõnast. Mitte see, kuhu mina tahan jõuda ja millised on teised mu kõrval, vaid kuhu Jumal tahab, et mu elu jõuaks ning kuidas mu elu peegeldab Jumala sõnas olevaid standardeid ja väärtuseid, on see, mis loeb.
5. Erinevad tasandid meie elus on läbi põimunud. Mehel olid esmatasandi vajadused rahuldatud (ta oli rikas). Pudelikaelana nägi ta vaimset külge (pärida igavene elu). Jeesus kontrollis vaimuliku vajaduse täitmiseks aga hoopis tema käitumist (Kas käske pead?). Sellest tuli aga välja, et ta oli emotsionaalselt seotud raha külge.
6. Rikka mehe jaoks oli hea asi – varandus – saanud ülimuslikuks. Ebajumala lihtne definitsioon on: miski on Jumalast olulisemaks muutunud. Seda just elu igapäevases praktikas – kes või mis saab sinult suurima osa su ajast, rahast, mõtteist, unistustest.
7. Jeesus armastas meest väga. Ta nägi ja teadis tema südame olukorda, kuid ei rõhunud teda maha must-valgelt 10 käsu tsiteerimisega: „Mina olen Issand, sinu Jumal... Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida!” Selle asemel valis Jeesus ülesehitava lähenemise: „Üht asja on sul veel vaja“, „kui sa tahad olla täiuslik“. Jeesus nägi muda alla mattunud meistriteost.
8. Pudelikaela murdmine ei tule lihtsalt. Antud juhul oli väljakutseks – müüa ära, mis sul on! Väike muutus võib tuua suure muutuse. Kuid kindlasti ei pruugi väike tähendada kerget.
9. Kogukonna olulisus. Rikas mees tuli ja läks üksinduses, ta ümber polnud kogukonda, kes aitaks muutumises kaasa. Üksi on raske muutuda. Sul on vaja kogu abi, mis võimalik, inimesi, kes sind toetavad, julgustavad!

Pudelikaela leidmine oma elus
Soovitan sulle radikaalset küsimise meetodit – küsi üks küsimus kolmest kohast:
1. Küsi endalt – tihti teame me ka ise – mis hoiab meid tagasi.
2. Küsi teistelt – teinekord me tõesti ei tea ega mõista – mis peaks meie elus muutuma. Siis tuleb küsida – nagu rikas mees – kelleltki teiselt. Küsi oma sõpradelt. Kõige parem – küsi oma abikaasalt. Tal on sulle nimekiri 10st asjast, mis peaksid muutuma. Võta neist esimene.
3. Küsi Jumalalt.

Kuidas minna edasi?
Kui oled avastanud enda pudelikaela ja tahad asuda muutuse teele, siis tea, et:
1. Saatana vägi ja taktika on reaalsed ja mõjutavad meid.
Saatanal on OK, kui oleme rikkad (võib-olla ta isegi „õnnistab“ sind selles püüdluses).
Tal on isegi OK, kui käitume korralikult. Ta teab väga hästi, et ega meie head teod ei päästa meid!
Aga ta ei taha, et meie vaimulikud olukorrad ja vajadused oleks rahuldatud ning me oleksime oma taevase Isaga ühenduses. Saatan pole passiivne, vaid muretseb eelkõige kõige sügavama kihi pärast sinu elus. Paulus kutsub meid üles ennast läbi katsuma: „Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees?“ (2Kr 13:5).
2. Jumala armastus ja vägi on reaalsed ja sinu jaoks saadaval.
Meie Jumal on mõlemat – armastav ja vägev. Küll on hea, et ta pole ainult üks neist. Ta tahab sulle parimat – ja ta on vägev sind aitama sellel teekonnal!

Minu väljakutse sulle on lihtne: võta üks pudelikael oma elus ja tegele sellega Jumala väes ja armastuses järgmiste päevade jooksul. Sest küll on hea teada, et väike muutus võib tuua kaasa suure läbimurde! Väike ei tähenda tingimata kerget! Küll on hea siis teada, et sa pole sellel teekonna üksi – Jumal tuleb koos sinuga!

Uudised

21-4-juuni

13 Juuli 2021
21-4-juuni

SISUKORD  Algas Tartu Eluringikeskuse ehitus Henri Lehtsaar Mõned momendid uuringust „Elust, usust ja usuelust“ Laur Lilleoja Usk silmitsi argipäevaga Ermo Jürma Lisete Lige – osaline Jumala tänastes plaanides Sven-Joonatan Siibak...

EKB Liidu koolituste lõpetamised 2021

13 Juuli 2021
EKB Liidu koolituste lõpetamised 2021

Juuni 2021Einike Pilli, KUSi rektor Noorte arenguprogramm „Futuurum“ lõpetas oma aasta kohtumisega Laulasmaal. Simona ja Bin rääkisid, mida tähendab usaldada Jumalat ja minna tundmatusse – teise kultuuri, suhtesse ja vastu...

Valga Betaania Baptistikogudus 100

13 Juuli 2021
Valga Betaania Baptistikogudus 100

Juuni 2021  Valga Betaania Baptistikogudus tähistas 23. mail 100. sünnipäeva. Seoses koroonaga tulid piirangud ja sulgusid avalike jumalateenistuste uksed. Aga siis avas Jumal aknaid. Piirangute leevendusmeetmete toel sündis interneti koduleht...

Tapa Elava Usu Koguduse pastor Mihkel Kivisild

13 Juuli 2021
Tapa Elava Usu Koguduse pastor Mihkel Kivisild

Juuni 2021  Tapa Elava Usu Kogudusel oli 89. aastapäeval, 20. juunil, rohkesti rõõmu – ametisse õnnistati uus pastor Mihkel Kivisild (28). Tal on IT-kolledži bakalaureusekraad. Koos abikaasa Hannah´ga jätkab ta...

Tapal ordineeriti Artur Klimov

13 Juuli 2021
Tapal ordineeriti Artur Klimov

Juuni 2021  EKB Liidu Tapa venekeelse koguduse 19. aastapäeval ordineeriti Artur Klimov (32). Ta võttis üle teenimistöö koguduse asutajalt Neeme Tingaselt.Arturi noorpõlv ja koolitee möödusid Kohtla-Järvel. Ta on lõpetanud Minski...

Milline õiguskord kehtib kristlastele?

13 Juuli 2021
Milline õiguskord kehtib kristlastele?

Juuni 2021Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud algus aprilli Teekäijas Erinevate õiguskordade omavahelisi suhteid ilmestab alljärgnev skeem. Jumala poolt ilmutatud õiguskorra aluseks on Jumala püha tahe. Põhiliselt jääb Jumala tahe inimese...

„Jeesuse tähendamissõnad“

13 Juuli 2021
„Jeesuse tähendamissõnad“

Juuni 2021  Tähendamissõnad on lihtsad lood, mida kasutatakse vaimuliku tõe või põhimõtete selgitamiseks ja õpetamiseks. Selline pildirikas kõnetusvorm oli levinud juba antiikajal ja need on ka Jeesuse kuulutuse iseloomulik osa.Jeesuse...

Ühispöördumine

13 Juuli 2021

Juuni 2021 Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Haigekassa; Eesti Haiglate Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Õdede Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti...

In memoriam Eric Söderlund

13 Juuli 2021
In memoriam Eric Söderlund

Juuni 2021 Enn Veevo, Palade Priikoguduse pastorRootsi pastor ja evangelist Eric Söderlund, Hiiumaa ja Eesti suur sõber, kutsuti igavikku 29. mail.Õppides Örebro Misjonikoolis, tutvus ta Hiiumaalt pärit Erich Tõkkega, kellega nad...

Kaplanaadist täna

13 Juuli 2021
Kaplanaadist täna

Juuni 2021  Ott Aro, Kaitseväe kaplanKui minu käest on küsitud, mida ma arvan kaplaniteenistuse vähendamisest ja ühe inimese Kaitseväkke ning teise Kaitseliitu allesjätmisest, on minu aus vastus olnud, et ma...

Linke