Otsing

12/2016 10 kaptenid
Veljo Kaptein, Oleviste koguduse pastor

Armas Teekäija lugeja! Tahan jagada sinuga evangeeliumi, rõõmusõnumit Jeesusest, kes tuli minu ellu ja muutis mind. Ta on kõige parem sõber, kellest ma mõtlen ja kellega kohtumist igatsen. Ma armastan Jeesust. Jeesus on tundnud ka minu pärast valu ja minu pattude pärast kannatanud. Ta on kõige erilisem isik, keda mul on au tunda. Tean, et tema tunneb ka mind. See teeb mind väga rõõmsaks ja annab mulle jõudu elada selles maailmas. Järgnevalt jagan sinuga Jumala imelist plaani, mis on tema südames meie jaoks Jeesuse läbi.

Jeesus tuleb nende juurde, kellele majas kohta ei leidu.

„Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks“ (Jh 1:11–12).
Piiblit lugevale inimesele võib esialgu tunduda, nagu puuduks Johannese evangeeliumis Jeesuse sündimise jutustus. Tõesti, sellisel kujul Jeesuse sünnilugu, nagu me näeme Matteuse ja Luuka puhul, me siit ei leia. Ometi tabab Johannes Messia maailma tuleku ja tema sündimise peamist mõtet ja eesmärki otse kümnesse: „Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). See avab meile Jeesuse südame. Johannese evangeelium on Isa südame evangeelium. Rohkem kui üheski teises evangeeliumis räägib Jeesus siin oma erilisest, lähedasest ja armastavast suhtest taevase Isaga. See on väe, armastuse ja usu evangeelium.

Jeesus alandas iseennast
„Ta tuli…“ – Meil on Jumal, kes alandab iseennast. Seda kinnitab psalmist: „Kes on nagu Issand, meie Jumal, kes kõrgel istub, kes alandub vaatama, mis taevas ja maa peal on“ (Ps 113:5–6).
Jeesus kinnitab seda: „...kes ennast ise alandab, seda ülendatakse!“ (Mt 23:12). Apostel Paulus tsiteerib varakristlikku hümni: „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani“ (Fl 2:5–8).
Jeesusele isiklikult tähendas maa peale tulek tõelist alandumist. Sündida neitsist inimeseks – tähendas loobuda taeva aust ja Jumala ligiolust. Jeesus tuli maailma kurjuse keskele, laskus valgusest pimedusse, päevavalgusest kottpimedasse koopasse. Karjaste väljal olevad koopad otsekui kinnitavad Jumala Poja valgusest pimedusse tulekut. Nendes koobastes Beit Lechem’i (nii on Petlemma nimi heebrea keeles, mis tähendab tõlkes ‘leivamaja’) külje all hoiti jahedamal, talvisel aastaajal, terveid lambakarju. Algselt looduslikud, hiljem ka inimjõul lubjakivimisse vormitud koopad pakkusid turvatunnet nii karjale kui karjastele. On üsna tõenäoline, et Maarja ja Joosep seal tol ööl ka majutuse leidsid – karjaste ja karja lähedal. Karjased, kes olid sel ööl lambakarjaga väljal, ei pidanudki pärast inglite ilmumist väga kaugele minema, et sündinud Messiat leida. Joosep ja Maarja ning nende vastsündinud laps – Jumala Poeg – asusid üsna linna servas, künka taga.
Jumala valik on laskuda kadunud inimeste juurde. Nende juurde, kellest midagi loota pole. Ta tuleb alati nende juurde, kes on murtud ja põlatud. Nende juurde, kellele majas kohta ei leidu. Ta alandub vaatama, mis maa peal on. Ta laseb end tõmmata madalate hulka.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse.

Jumal ei loobu kunagi enda omandist

„Ta tuli omade keskele…“ – Kõik, mis Jumala oma, peab temale kuuluma. Ta on universumi Kuningas, Vägev Aednik, kes tuleb ja tahab saada oma aia vilja, mis talle õigusega peab kuuluma. Peremees ja omanik teab, kes talle kuuluvad. Jumal tuleb alati tagasi sellesse, mis on tema oma. Ta armastab oma väljavalitud Iisraeli rahvast, Iisraelimaad ja Jeruusalemma, mida ta on Iisraelile tõotanud Kristuse teise tulekuni: „Sinust ei kõnelda enam kui „Hüljatust” ega kõnelda su maast enam kui „Laastatust“, vaid sind hüütakse „Minu armsam” ja su maad „Abikaasa“, sest Issand armastab sind ja su maa saab mehele. Sest nagu noor mees naib neitsi, nõnda naivad sind su pojad; ja nagu peigmees tunneb rõõmu pruudist, nõnda tunneb su Jumal rõõmu sinust“ (Js 62:4–5). 11 valiku ees

Ükski abielumees, kes armastab oma naist, ei jäta teda kunagi maha. Nagu peigmees ei loobu oma pruudist, ei taha Kristus loobuda oma maapealsest kogudusest. Veel vähem loobub Jumal Loojana oma loodud maailmast. Ta armastab seda maailma: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu“ (Jh 3:16).
Samavõrra vähem loobub Jumal Iisraeli rahvast ja Iisraeli maast: „Tuleta seda meelde, Jaakob, ja sina, Iisrael, sest sa oled mu sulane: mina olen su valmistanud, sa oled mu sulane: Iisrael, ma ei unusta sind!“ (Js 44:21).

Võta Jeesus vastu

„Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks…“ – Mida tähendab Jeesuse vastuvõtmine? Kuidas teda vastu võtta? Jumal teadis, et maailmas on inimesi, kes teda vastu võtavad. Alati on inimesi, kes on tõe poolt. Kelle südames elab õige Aabeli vaim. Kelle elus hingab Jumala pühaduse Vaim. Kelle süda ootab lunastust ja Päästjat. Ja ikkagi tunnistab Johannes: „...ent omad ei võtnud teda vastu.” See on nii imelik. Inimesed, kes peaks kuuluma täielikult Jumalale, ei võta tema ainusündinud Poega Jeesust vastu. Nad lükkavad ära armastuse. Tõukavad eemale parima sõbra ja Päästja. Prohvet Hesekieli raamatust loeme, et Tüürose kuningas ei võtnud Jumalat vastu. Ta pidas iseennast jumalaks. Temast sai saatana võrdkuju. Seda teeb tänane maailm. Seda teeb kahjuks ka kristlik kogudus, kui ta põlgab ära Jeesuse ja Püha Vaimu juhtimise ja tahab ennast ise inimlikult parimal viisil juhtida.

Parim jõulukink, mida me saame teha endale ja teistele, on vastu võtta Jeesus Kristus oma ellu ja südamesse. Lubada temal saada meie elu üle absoluutseks monarhiks – Valitsejaks ja Kuningaks. See mõte võib mitte meeldida neile, kes otsivad siin maailmas anarhiat ja allumatust. Kuid Jumala Kuningriigis valitsevad teised põhimõtted. Siin tuleb kedagi enda elus valitsema lasta ja kogu võim üle anda. Kõik eneseabi ja enesekaitse relvad tuleb maha panna. Mina kohtusin Jeesusega esimest korda Pärnust Viljandisse sõitvas liinibussis. Olin 16aastane nooruk. Palusin Jeesust, et ta annaks mulle minu patud andeks ja annaks mulle puhta südame ja võtaks mind oma lapseks. Kogesin imelist koormatest vabanemist.
Võta ka sina Jeesus vastu oma ellu! Siis näed, mis kõik sinu elus hakkab muutuma. Esmalt aga annab Jumal sulle meelevalla saada tema lapseks! Võta ta vastu täielikult! Võta ta vastu juhtima oma igapäevaelu, finantsotsuseid, majanduslikke plaane, abielu, suhteid, seksuaalsust, aja kasutust. Ole valmis andma kõik tema meelevalla alla! Lapse kombel usalda teda kõiges!

Saatan teab, et kui üks maa peal elav inimene võtab Jeesuse vastu, lõpeb momentaanselt tema pimeduse võim inimese üle. Ka inimene ise tajub sellise otsuse kaalukust. Jeesuse vastuvõtmine tähendab valitsuse üleminekut kellegi teise kätte. Inimesed on harjunud saatana valitsusega. Valede isal on õnnestunud petta, manipuleerida, varastada ja tappa. Ta on inimkonna üle ujutanud mässu ja kannatustega. Osava süüdistajana on ta paljusid tõuganud depressiooni ja enesetapule. Pimeduse vürstina ja salasepitsejana on ta ise alati varjule jäänud. Jeesuse kui isikustatud Jumala Sõna maailma tulekuga peab selle pimeduse vürsti valitsus lõppema: „Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod“ (1Jh 3:8).
Kuradi töö ja tema pimeduse võim tühistatakse igaühe elus, kes otsustab uue valitseja – Jeesuse Kristuse – kasuks.

Maised valitsused vahetuvad. Näeme seda iga päev, kuuleme maailma uudistest. Vaimses maailmas on aga kaks valitsust. Ei saa teenida korraga kahte isandat. Valik tuleb teha ühe kasuks.
Pole vahet, kui sa pole veel kristlane või oled kristlane ainult nime poolest, igal juhul pead sa jõudma selleni, et Kristus valitseks sinu südames ja et see muutus paistaks sinu elus igalt poolt välja. Mina tahan sinuga kohtuda taevas.
Just nüüd, kui seda jutlust oled lugenud, palveta koos minuga: „Issand Jeesus! Ma võtan sind vastu. Palun, tule minu ellu. Võta valitsus üle! Võta minu elust kõik, mis ei austa sinu püha nime. Puhasta mind oma verega. Vabasta mind patuahelatest. Aita mul teha sinu tahtmist. Täida mind oma kalli Püha Vaimuga! Tänan sind kogu südamest! Aamen.”

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke