Otsing

01/2017 10 jakob remmel
Jakob Remmel, 3D koguduse pastor

Pühendumise proovikivi jõusaalist koguduseni
Iga aasta alguses ummistuvad spordiklubid ja jõusaalid uutest klientidest, kes on valmis täiskäigul alustama oma teekonda uusaastalubaduste elluviimisel. Üks muretseb endale uued jalanõud ja teine võtab personaaltreeneri, kuid juba paari nädala möödudes hakkab liigsete kilode asemel kaduma hoopis spordisaalist inimesi. Peale tulevad uued kohustused ja vanad harjumused, kuniks kõik on jälle endine. Aeg on see, mis sõelub välja need vähesed, kes on oma keha vormis hoidmisele tõeliselt pühendumas.
Samad printsiibid, mis on tõesed inimeste füüsilise vormi hoidmise osas, toimivad tegelikult ka vaimulikus sfääris. Nii nagu uusaasta spordiklubidele, on jõulud kogudustele. Üsna pea pärast seda jäävad alles vaid need, kelle jaoks motivatsioon on sisemine ja sisuline, ning aja jooksul võime näha, kes on Jeesuse järgimisele tõeliselt pühendunud ja kes mitte.

Terve ja tõeline pühendumine tähendab, et me vahetame ajutise naudingu kestva hüve vastu.

Laiem väljakutse pühenduda

Vaadates 21. sajandi Lääne ühiskonda, iseloomustab pühendumise puudumine seda üsna valdavalt. Paljud abielud ja perekonnad on katkised just seepärast, et üks osapool (tihti meespool) on loobunud pingutamast suhte tervena toimimise nimel. Või näiteks jätavad mitmed inimesed poolikuks oma haridustee ja lasevad käest töökoha, sest neil puudub motivatsioon ja suutlikkus valitud tee lõpuni kõndida. Mina usun, et tõeline pühendumine on vajalik ka kiiresti muutuvas ühiskonnas, kus peame pidevalt ümbritsevaga kohanema. Seega pelgalt seiklushimu ja uute asjade proovimine ei saa olla vabanduseks pühendumise puudumisele, sest see on karakteriomadus, mida Jeesus igaühelt ootab.

Luuka evangeeliumi 14. peatükis on kirjas tähendamissõna torni ehitamisest, mille Jeesus rääkis enda ümber olnud jüngritele, kuid mis on samamoodi kõnekas ka täna igaühele, kes end tema järgijaks peab. Ma olen kuulnud, kuidas mitmeid kordi on seda teksti kasutatud selleks, et innustada inimesi tegema ratsionaalselt kaalutletud finantsilisi otsuseid. Mitte et see oleks üdini vale, kuid mulle tundub, et loo sisu keerleb tõeliselt Jeesuse järgimise pühendumisvaliku ümber ja on seetõttu palju sisulisem. Pealegi, kui loo tuum oleks vajalike finantside omamine enne ehitamist, oleks tõenäoliselt ka enamus kirikuid ehitamata jäänud, vähemalt meie Liidus.

Erinevad inimesed, erinevad motiivid

Enne tähendamissõna lisab Luukas olulise kommentaari: „Aga koos Jeesusega käis palju rahvast“ (Lk 14:25a). Jeesus mõistis, et kõik need inimesed, kes temaga kaasas käisid, ei olnud tõeliselt pühendunud jüngrid. Nende hulgas oli inimesi, kes järgnesid Jeesusele, lootes saada tervendatud ja toidetud. Oli ka neid, kes otsisid lihtsalt põnevust või mingit kõrget positsiooni tulevases kuningriigis; kuid oli ka neid, kes olid tõeliselt pühendunud. Jeesus teadis, et inimesed, kes on valedel põhjustel teda järgimas, jätavad ta ühel hetkel maha ja nende enda huvides tasub neil kas juba varakult loobuda või siis tõeliselt pühenduda.

Pühendumisel on hind 11 joonia sander tulk

Seejärel ütleski Jeesus enda ümber olnud inimestele väga karmid sõnad: „Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger” (Lk 14:26–27). Loomulikult ei kutsunud Jeesus nende sõnadega oma lähedasi ja iseenda elu otseses mõttes vihkama. See oleks otseses vastuolus sellega, mida Jeesus õpetas inimeste kohtlemise ja armastamise kohta, minnes isegi nii kaugele, et ta suunas inimesi armastama ka vaenlasi. Küll aga andis Jeesus sellega mõista, et ootused tema järgimisele on nii kõrged, et sellega peaks kaasnema ka vähemalt teoreetiline valmisolek oma elu vajadusel ohvriks tuua. Olen üritanud seda kirjakohta enda jaoks mõtestada selliselt, et teatud olukordades võis oma lähedaste ja oma elu vihkamine tähendada ühele pereisale, et ta peab tegema valiku, kas oma usust loobuda ja senist elu jätkata või jääda Jeesusega ja seeläbi hukatud saada. Oma usu eest suremine võis sellisel juhul tähendada oma laste isata jätmist, mis võib tunduda vihkamise otsusena. Küll aga tähendab see lihtsalt seda, et Jeesusele truuks jäämisel on teatud ajastutel ja maadel väga kõrge hind.

Seejärel toob Jeesus sisse võrdluse, öeldes: „Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks?“ (Lk 14:28). See on pilt sellest, et ka otsus kristlaseks saada ei saa olla pelgalt tunne või läbimõtlemata valik. Jeesuse jälgedes kõndimine eeldab tõelist pühendumist. Selle otsuse osas lisab Jeesus: „Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!“ Kokkuvõtvalt tundub tekstist, et Jeesus panigi inimesi enda ümber valiku ette, kas kõik või mitte midagi. Poolik järgimine pole mõttekas, sest varem või hiljem tuleb loobumine.

Mittepühendumise hind on veelgi kõrgem

Seega ühest küljest on oluline teada, et tõelisel pühendumisel on oma hind, kuid ainult selliselt tekiks küsimus, milleks üldse pühenduda? Siit ka teine tõde – mittepühendumise hind on veelgi kõrgem! Tõeline pühendumine on seda väärt! Tulles tagasi jõusaali näite juurde: kuigi saalis käimine võtab aega, sihikindlust ja energiat, on mitteliigutamisest tervisele veel kõrgem hind. Mina olen jõudnud tõdemuseni, et siin elus on võimatu üldse midagi märkimisväärset saavutada ilma pühendumiseta. Inimesed tegelikult imetlevad pühendumist – isegi kui nad ise pühenduda ei suuda –, sest selle tulemused on ihaldusväärsed.

Vaevalt on kedagi, kes vanurina oma kunagise kehva elustiili tõttu nüüd haigena terveid eakaaslasi kõrvalt jälgides ei sooviks, et ta ise oleks olnud püsivalt pühendunud oma tervisele. Samamoodi saaks analoogiat kasutada nii perekonna kui ka haridus- ja tööteekonna osas. Veel enam on see aga tõsi vaimulikus mõttes. Ühel päeval on iga inimene Jumala ees ja annab aru, kuidas ta on elanud ning millele pühendunud. Annaks Jumal, et sellel hetkel Jeesus meie peale vaadates ütleks: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!“ (Mt 25:21).

Palvetagem, et meie kogudustes oleks pühendumine tõeline, mitte tähtajaline.

Vääriline autasu

Piiblis tuleb korduvalt esile, et pühendumine saab väärilise autasu. Jeesus ütles oma jüngritele, vastuseks nende küsimustele: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pärast, kes mitmevõrra tagasi ei saaks sel ajal, ja tuleval ajastul igavest elu” (Lk 18:29–30). See autasu, mida Jumal meile temale pühendumise eest pakub, on hindamatu väärtusega ning isegi, kui see tähendab ajutist kannatamist või loobumist, siis see on seda väärt. Terve ja tõeline pühendumine tähendab, et me vahetame ajutise naudingu kestva hüve vastu. Selleks kestvaks hüveks ongi igavene elu koos Jumalaga.

Nägemus soovitud tulevikust

3D koguduse pastorina unistan ja annan pidevalt meie kogudusele teada, et me võime olla kogudus, kus inimesed on pühendunud Jumalale ning see väljendub rohkemas kui meie mõtetes, mis peas, või tunnetes, mis südames. See kandub üle meie raha- ja ajakasutusse, meie suhetesse ja väärtushinnangutesse. Unistasin sellest, et koguduses oleksid abielud, mis kiirgavad Kristust ja kasvatavad järgmisi põlvkondi, kes on põnevil Jeesusest. Samuti usun, et tõeline pühendumine väljendub ka selles missioonis, mille Jeesus meile on andnud, et me jagaksime elumuutvat sõnumit temast, ristiksime temasse uskujaid ja õpiksime üheskoos teda järgima. Kõik saab osaks alles siis, kui oleme tõeliselt pühendunud. See läheb meile midagi maksma ja pühendumine on seda väärt.

Kuigi kõik pühendujad ei jää püsima, on ometi tõeline pühendumine võimalik. Näitame koos eeskuju, mis on väärt järgimist ja mis suunab üksteist Jeesusele. Palvetagem, et meie kogudustes oleks pühendumine tõeline, mitte tähtajaline.
Usun siiralt, et parim on veel ees!

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke