Otsing

Jaanuar 2020 10 helari puu
Helari Puu, Allika baptistikogudus

„Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist. Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks“ (Ps 16:8–11).

Psalmist tunnistab, et ta on teinud tööd selle nimel, et panna oma suhe Jumalaga korda, loodi.

Mis sulle meeldiks aastal 2020?
Kas uue aasta negatiivse alguse ja mitte nii meeldivate prognooside taustal on üldse mõtet peatuda selle teksti juures ja õppida Jumala sõnast? Õppida jumalamehe kogemusest?
Kui mõtleme vaid oma südame igatsustele, soovidele ja mõtetele ning unustame välised mõjutused, sooviks keegi kindlasti uut ja paremini tasustatud tööd, keegi abiellumist maailma kõige atraktiivsema neiu või noormehega, keegi tahaks astuda prestiižsesse ülikooli, keegi ootaks aktsiaturgude positiivseid trende, keegi igatseks saada oma kehakaalu kontrolli alla. Ja nii edasi... ja nii edasi.
Psalmist suunab meie tähelepanu eelkõige sisemistele vajadustele ja muutustele. Ta vaatab oma südamesse ja mõtiskleb elu peamiste vajaduste üle. Neid psalmi autori mõtteid on imetletud sajandeid.
Muide, psalm 16 oli populaarne ka apostlite hulgas. Peetrus kasutas seda oma nelipüha jutluses, Paulus tsiteeris psalmi Antiookias (Ap 13:35).
Miks oli see nii populaarne psalm Uue Testamendi autoritele? Lihtsustatud vastus on: selles psalmis pöördutakse inimese sügavaimate vajaduste poole.
Küsigem nüüd uuesti alguses esitatud küsimust: Mis sulle meeldiks aastal 2020?
Kuula siinkohal psalmisti mõtteid. Küsin koos temaga:

Kas sa soovid stabiilsust, mida Jumal pakub?
„Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool“ (s 8).
Meie tähelepanu köidavad selles salmis huvitavad fraasid.
Esiteks: „Ma pean oma silma ees.“ Siin on pilt loodinöörist. Psalmist tunnistab, et ta on teinud tööd selle nimel, et panna oma suhe Jumalaga korda, loodi. See on väga delikaatne balanss, mille saavutamine võtab aega. Kristlasena kasvamine võtab aega!
Kas olete kunagi proovinud midagi loodi panna? Kuulsin ühe tuttava käest, et nende sõbrad said päranduseks vanaisa suure „kapiga kella“. Juhtnööriks öeldi: kell hakkab tööle, kui kõik on täpselt loodis. Teate, kell hakkas tööle alles kolme päeva pärast! Täpseks loodimisega tuli vaeva näha.
Niisamuti on kristlase elu, me vajame n-ö loodimist. Võtab aega, et kõik rihti saada. Las Jumala sõna toob meid meie usuelus ka alanud aastal selle juurde.
Huvitav moment on veel – kui hoiad Jumalat oma silma ees, avastad korraga, et ta on su kõrval: „...tema on mu paremal pool.“ Jumal, kes oli Taaveti püüdluste siht, sai kaaslaseks tema kõrval. Inimene saavutab midagi, kui ta avastab, et kaugelolev Kõigekõrgem on ka kõige lähedasem sõber.
Veel kirjutab psalmist siin: „...ma ei kõigu“. See tähendab stabiilsust. Ta mõistab oma vastutust Jumala ees. Ka meie peame olema avatud Jumala märguannetele. Olema paindlikud tema juhtiva käe all. Me vajame tõesti kuulekust Jumala juhtimise suhtes. Liiga paljud inimesed on oma elus pinnapealsed. Nad püüavad ennast ankrusse panna madalike naabrusse. Probleemid ja kriitilised olukorrad aga saabuvad ning elulained käivad neist üle ja toovad kaasa purustusi. Looja soovib, et me mõistaksime, et tema on inimese elu stabiliseeriv tegur. Et tema annab meile vajaliku paindlikkuse. Just sellest veendumusest lähtuvalt võis Paulus kirjutada, et Jumala arm on iga olukorra jaoks täiesti piisav: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale“ (2Kr 12:9).

Kas soovid kogeda sisemist rahu? 11 suigu 1
„Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb; ka mu ihu võib julgesti elada“ (s 9).
Kas sa sooviksid nautida sisemist rahu, mida võib anda ainult Jumal? Kui nii, siis pane tähele kolme sõna: süda, hing ja ihu. Vana Testamendi keelt siin võiks tõlkida ka vaim, hing ja ihu. Ning just vaim on see, mis eristab meid muust loodust. Vaim eristab meid tähelepanuväärselt loomade maailmast, sest meie võime kogeda Jumala kohalolu. Meie hing sisaldab mõistust, tahet ja emotsioone ning ihu on organism, mille kaudu hing ennast väljendab.
Kaasaja tragöödia on selles, et oleme Piibli antud järjekorra tagurpidi pööranud ja kaotanud rahu Jumalaga. Tavapäraselt paneb inimene esimesele kohale mõtted, mis on seotud füüsilise maailmaga. Kui inimene otsib endale kaaslast, sõpra, käib kohtamas, võib tal tekkida küsimus: „Kust alustada?“ Tavaliselt saavad prioriteetseks välised tunnused: isiklik sära, ilus keha (ka meestel!) ja muu selletaoline. Mitte, et keha eest hoolitsemine oleks halb... aga järjekord, prioriteedid ei vasta Jumala sõna ootustele. Tuleks näha välise taha, vaadata kaugemale, et teist inimest tundma õppida: mida ta mõtleb, missugune on ta tundeelu. Rääkida vaimsetest asjadest.
Sageli proovime muljet avaldada inimlikus järjestuses: ihu, hing ja vaim. Samas pangem tähele, et Piibel ei pea ihu valeks. Samuti mitte hinge. Nendel on oma koht. Piibel õpetab, et ihu ja hing on korrumpeerunud inimese pattulangemise tulemusel. Seetõttu peame uuesti sündima, laskma Jumala Vaimul täiel määral meis elama asuda. Veel kord: ülesanne on siis selles, et me peame prioriteedid õigesse järjekorda panema.
Paulus kirjutab: „...teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna“ (1Ts 5:23). Märkasid järjekorda?
Kas sa soovid kogeda seesmist rahu 2020. aastal? See tähendab, kontsentreeru esmalt vaimsele. Kasuta võimalusi selles kasvada ja areneda.

Jumalaga käimine, see on uus tee, elu teerada, mis toob kevade meie ellu!

Kas sa hindad Jumala seltskonda?
„Sest sina ei jäta mu hinge surmavalla kätte ega lase oma vagal näha kõdunemist“ (s 10). The Message piiblitõlge ütleb: „Sina tühistasid mu pileti põrgusse – see pole minu lõppeesmärk.“ Jumal lubab olla su pidev kaaslane 2020. aastal. See tähendab, et su teekond suundub taevase kuningriigi poole, mitte hukatusse. Kui sa otsid sõpra ja kaaslast, kedagi, kes isegi su puudusi ja vigu teades sind ikka armastab, siis on see Piibli Jumal. Ta armastab sind ‒ ja armastab igavesti.
Psalm 16 on nagu roosinupp, mis pole veel täiesti avanenud. Vana Testament annab siin lugejale igavese elu lootuse, vaatamata sellele, et ihu ülestõusmise õpetus polnud selleks ajaks veel ilmutatud. Uue Testamendi aegsete inimestena omame meie selles küsimuses täiuslikumat arusaama – Jeesuse Kristuse tulemise, tema elu, kannatuse ja ülestõusmise kaudu.
Usun, et hindame väga oma kaaslasi, seltskonda. Olgu need siis meie abikaasad, vennad-õed, sõbrad või Jumala rahvas. Psalmisti abiga mõistame, et Jumal on tõotanud olla meiega. Ka aastal 2020.

Kui nii, siis võta vastu Jumala eesmärk oma elu jaoks
„Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks“ (s 11).
Jumala poolt pakkumine on tehtud. See tuleb vaid vastu võtta. Psalmisti kirjeldatud elu teerada tähendab otsesõnu teed, mida mööda astume uue olemise poole. Vana Testamendi ajal kasutati seda sõna näiteks ka aastaaegade vahetumise kohta. Sügisest saab talv. Talve järel saabub kevad.
Jumalaga käimine, see on uus tee, elu teerada, mis toob kevade meie ellu!
Kujutle, et sulle antakse 86 400 eurot, tingimusega, et sa pead täna kõik ära tarvitama. Kõik, mis sul peaks üle jääma, tuleb tagasi anda. Sa ei saa midagi säästa ega sellelt intressi teenida. Mis sa teeksid selle rahaga?
Just selliselt annab Jumal meile iga päev 86 400 sekundit. Küsin sinult: kuidas sa tarvitad neid oma elu hindamatuid sekundeid? Kui sul on elus eesmärk ja sa oled avastanud teeraja, mille Jumal on sulle mõelnud, ei raiska sa oma elu. Siis investeerid elu tema kuningriigi tarvis. Siis on sul eesmärk. Tema abiga võidame ka takistusi, mis teel ette tulevad.

Täna, kui vaatad ettepoole, aastale 2020, kutsun sind üles pühendama oma elu uuesti Jumalale! Sa ei pruugi teada täpselt neid radu, mida ta on valmis pannud sinu teekonna tarvis, aga kui sa oled pühendunud lõppeesmärgile, viib tema sind ja juhatab sind. Ta suunab su teerada. Ta on su ligidal. Selles on õnn, nagu ütleb Aasaf: „Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi“ (Ps 73:28).
Õnnelikku aastat koos Jumalaga!

Uudised

2021-5-august

03 September 2021
2021-5-august

SISUKORD „Kahevõitluse“ päevad Nuutsakul Miikael Johan Tamm 3D Kogudus sai Maailma Baptistiliidu tunnustuse Helle Liht EKNi vaie Vabariigi Valitsuse korralduse peale TK Jeesus on alati kohal Ermo Jürma Peeter Tamme kutsumus...

Eesti Kirikute Nõukogu läkitus taasiseseisvumispäeva kolmekümnendaks aastapäevaks

03 September 2021
Eesti Kirikute Nõukogu läkitus taasiseseisvumispäeva kolmekümnendaks aastapäevaks

August 2021  „Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse!“ (Gl 5:1). Käesoleva aasta 20. augustil möödub 30 aastat, kui Eesti Vabariigi Ülemnõukogu...

Mustvee Betaania Kogudus 100

03 September 2021
Mustvee Betaania Kogudus 100

August 2021 Paul Gill, Betaania pastorFotod: Reet Pappe Hea kaasteeline, meist igaüks tähistab juubeleid, et tänus vaadata tagasi ja mõelda sellele, mis veel ees seisab. Seda tegi ka Mustvee Betaania Kogudus,...

Tõrva Immaanueli Kogudus sai 100-aastaseks

03 September 2021
Tõrva Immaanueli Kogudus sai 100-aastaseks

August 2021 Monika Aavistu, Valga Betaania kogudus Eriliselt kuumal pühapäeval, 4. juulil Tõrvas pidutseti – Immaanueli kogudusel täitus 100 ja Pigilinnal endal 95 aastat. Abivallavanem Lauri Drubinš nimetas koguduse rolli kohaliku...

Pastor Siilas Kase ordineerimine

03 September 2021
Pastor Siilas Kase ordineerimine

August 2021  Kohila Baptistikoguduse 112. aastapäeval 8. augustil ordineeriti pastor Siilas Kask (38), kes teenib kogudust juba neli aastat ja on Kohila Mõisakooli poisteklassi õpetaja. Koos abikaasa Kärdiga kasvatavad nad...

Väikesest isamaast ja taevasest kodumaast

03 September 2021
Väikesest isamaast ja taevasest kodumaast

August 2021 Erki Tamm, EKB Liidu president Eesti taasiseseisvumise ajal õppisin Usuteadusliku Seminari teisel kursusel. Olin 23 – noored mehed selles eas päevikut ei pea. Elu on liiga kiire ja põnev...

Interneti väljakutse koputab uksele

03 September 2021
Interneti väljakutse koputab uksele

August 2021 Timo Lige, Toronto Eesti Baptistikoguduse pastor Elame ajas, kus internetimaailma väljakutsed koputavad aina intensiivsemalt koguduse uksele ja meil on valik. Kas me nuriseme taustamüra üle või avame ukse?Torontos oleme...

Kui digitaalseks muutub kogudus?

03 September 2021
Kui digitaalseks muutub kogudus?

August 2021 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Koroonaepideemia ei muutnud mitte ainult meie era-, vaid ka koguduste elu. Uus olukord on nõudnud koguduseliikmete ja kaasinimesteni jõudmiseks uute teede leidmist. Rekordilise...

Külluslik ja mitmekesine kõhutäis vabakiriklikku vaimulikku rooga

03 September 2021
Külluslik ja mitmekesine kõhutäis vabakiriklikku vaimulikku rooga

August 2021 Urmas Viilma, EELK peapiiskop Kui Erki Tamm minuga ühendust võttis ja palus, et kirjutaksin Teekäijale väikese arvamusavalduse „kõrvaltvaataja“ pilguga Akadeemilise Teoloogia Seltsi Usuteadusliku Ajakirja erinumbrile „Vabakiriklik identiteet ja kogudused...

Püha õhtusöömaaja talitus EKB Liidu kogudustes

03 September 2021
Püha õhtusöömaaja talitus EKB Liidu kogudustes

August 2021 Rait Tõnnori, Oleviste koguduse diakoni kokkuvõte oma KUSi lõputööst Mida püha õhtusöömaaeg tähendab? Miks Jeesus selle korralduse andis? Kellel on koguduses õigus seda seada? Nendele ja paljudele teistele küsimustele...

Linke