Otsing

Oktoober 2021 10 saardallar
Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus

Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne. Inimestel on siin palju arvamusi. Näiteks ütleb üks USA-s tehtud uurimus: 30% ulatuses on sinu vaimuliku kasvu eelduseks, et pühapäeval on hea jutlus ja sa selle sõnumi konspekteerid, kirjapandu kolm korda üle kordad ja oma ellu rakendad! Mida arvad sina? Vaatame, mida ütleb Piibel.
Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge;
Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks.
Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant;
Issanda käsk on selge, see valgustab silmi
(Ps 19:8,9).
Otsime siit vastuseid kolmele küsimusele:
1. Kuidas antud piiblitekstis on nimetatud Jumala sõna? = NIMETUS.
2. Kuidas on iseloomustatud ehk missugune on Jumala sõna? = OLEMUS.
3. Milline on Jumala sõna mõju inimese elus? = TAGAJÄRG/TULEMUS.

„Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge“
1. NIMETUS – „Issanda Seadus“. Sellega tähistatakse Pühakirja elujuhiseid, üht terviklikku süsteemi, mille Jumal on ilmutanud oma rahvale, et inimene võiks tema tahtes käia.
2. OLEMUS – „on laitmatu“. Mitu protsenti laiduväärset on ühes laitmatus asjas? – Null! Järelikult: Issanda Seadus on 100% täiuslik. Kahjuks pole seda maised seadused. Riigikogu poolt vastu võetud seadustest (liiklusseadus, võlaõigusseadus jt) ilmuvad ikka ja jälle uued redaktsioonid. Seadusloomes valmib eelnõu, siis tuleb esimene ja teine lugemine, varsti ilmub teise variandi kolmanda paranduse neljas muudatus jms. Kuid Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud“ (Mt 5:18).
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „kosutab hinge“. Meie surematul hingel on viimsena igatsus igavese järele, osaduse järele oma Loojaga. Täielikult ei suuda teda kosutada ei võimas kontsert, ei südantlõhestav filmielamus ega põnev raamat. Kui sinu hing on aga rõhutud ja rahutu, on see signaal, et sinu elu ei vasta Issanda Seaduse juhistele. Siin saad sa end ise aidata – õpi tundma Issanda Seadust ja kuuletu sellele! Kui sa tahad, et su hing oleks kosutatud, siis ela Issanda Seaduses.

Kui sa tahad, et su hing oleks kosutatud, siis ela Issanda Seaduses.

„Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks“ 
1. NIMETUS – „Issanda tunnistus“. Elus puutume kokku erinevate tunnistustega: meil on sünni-, kooli-, abielu-, kutsetunnistused jne. Samas on siin maailmas ka valetunnistusi, tunnistusi, mis ainult näivad õiged. Mitmel korral leiame Vanast Testamendist, et „kahe või kolme tunnistaja poolt“ öeldu on tõsi. Issanda tunnistus sisaldab neid usaldatavad juhised, mille järgi kõik võivad eesmärgile jõuda.
2. OLEMUS – „on ustav“. Mitu protsenti ebausaldatavust on ustavas asjas? – Null! Mitte 80% tõtt ja ainult 20% valet. Issanda tunnistus on lõpuni ustav, midagi olulist ei ole jäetud ütlemata!
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „teeb kohtlase targaks“. Meie ei pea panema kellelegi diagnoosi „kohtlane“ ega teisi sildistama. Küll aga näeme, et see maailm ei ole korras. Paljud inimesed on oma kergemeelse ellusuhtumise või sinisilmsete valikutega sattunud halvale teele. Kuid orjata lihahimu, silmahimu ja elukõrkust on vaid üürikene nauding.
Issanda tunnistus aga juhatab eksinud eluteele, selles on piisavalt arusaadavad teeviidad, et jõuda igavesele eesmärgile. Issanda tunnistus nimetab patu patuks, kuid näitab samas sellest väljapääsuteed, kohustab ja toob pääste. Siit särab tarkust eluks ja igavikuks.
Pühakiri kutsub ka vaatama, kas meie elu on Issanda ustav tunnistus? Kui sa soovid saada parimat tulemust, anda oma eluga paremat tunnistust – tahad saada kohtlasest targaks – siis õpi Issanda tunnistust!

„Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant“11 piiblit 6ppides
1. NIMETUS – „Issanda korraldused“ või määrused. Elus saadavad paljud erinevad korraldused meid sündimisest surmani. Kõik me oleme pidanud kuulama vanemate korraldusi, järgima mitmesuguseid sisekorra eeskirju, õppima liiklusreegleid jne – nendeta pole ühiselu mõeldav. Nii pole ka taevane Isa jätnud oma lapsi ilma juhisteta, kuidas elust läbi minna.
2. OLEMUS – „on õiglased“. Liikluskorraldused ei toimi alati, ülemuste nõudmised võivad jääda arusaamatuks ega olegi alati õiglased, eriti kui need on antud esimese emotsiooni ajel. Selliselt on neid ka vahel raske või koguni ebaõiglane järgida. Issanda korraldused aga arvestavad kõiki asjaolusid, vastavad üldisele õiglustundele, need on ausad ja eetilised.
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „rõõmustavad südant“. Maised korraldused tahavad meie ühiselu joonde ajada. Õigusriik on alati parem kui diktatuur, kriisiolukord parem kui eriolukord. Liikluskorralduse muudatused toovad ümbersõite ja ajakadu, vanemate korraldused võivad käia lastele närvidele, kodukorra nõue – kanda vahetusjalatseid – säilitab küll puhtust, aga ka piirab ja tekitab ebamugavusi.
Jumala korraldused seevastu taotlevad kestvat rõõmu. Tõsi, nende järgimine pole sugugi lihtne ja sunnib töötama ning pingutama; nõuab ohvreid ja oma mina salgamist. Maisele inimesele see ei meeldigi. Kui sina aga tahad, et su süda oleks rõõmus, siis pane tähele Issanda korraldusi! Vaid oma Loojaga harmoonias elades saame osa taevarõõmust.
Kust ammutad sina oma rõõmu? Küsi endalt: oled sa õnnelik? Mis rõõmustab sinu südant täna? Kui kaua kestab selline rõõm? Kutsun sind õppima Issanda korraldusi! Sinu ellu astub rõõm, mis ulatub igavikku.

Piibli õpetused on tõde otsivale inimesele igal ajal arusaadavad.

„Issanda käsk on selge, see valgustab silmi“
1. NIMETUS – „Issanda käsk“. Vana Testamendi „kümme käsusõna“ (2Ms 34:29; 5Ms 10:4) olid täitmiseks Iisraeli rahvale. Ja Jeesus pole neid tühistanud: sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi himustada, sa ei tohi Jumala nime asjata suhu võtta, sa pead oma isa ja ema austama, sa ei tohi valet tunnistada, sa pead hingamispäeva pidama jne.
2. OLEMUS – „on selge“. Dekaloogi suured laused on paljude riikide põhiseaduste ja ühiselu juhiste aluseks? Mäejutlus vapustab oma kuulajaid tänase päevani – Jeesuse meelevallaga esitatud õpetus kutsub meelt parandama, sest taevariik on ligi tulnud. Issanda sõnum on selge ja ootab järgimist. Piibli õpetused on tõde otsivale inimesele igal ajal arusaadavad.
Seevastu vajab kiiresti muutuv maailm alatasa seaduste muutmist ja need nõuavad tihti tervet juristide armeed ning mitut kohtuinstantsi, enne kui selgus saabub.
3. TAGAJÄRG/TULEMUS – „valgustab silmi“. Elus on oluline, et me paneksime tähele ajamärke – sest meie aeg on piiratud ‒ ja et näeksime õiget teed ning orienteeruksime ka tõejärgses maailmas. Visuaalsust rõhutavas ajas on meie silme ees palju pimestavat reklaami ja ahvatlusi. Igaviku teel püsimiseks on vaja näha Jumala sõna teetähiseid. Lase Issanda käsul valgustada oma silmi ja järgi psalmisti eeskuju: „Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal“ (Ps 119:105).

Millist vilja kannad sina?
Me saame Jumala lapseks küll ainult armust, uskudes Kristuse lunastustöösse, aga seejärel ootab Issand meilt oma lastele kohast elu. Ta ootab, et me kannaksime Vaimu vilja. Jeesus andis oma järelkäijatele väga selge instruktsiooni: „Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja“ (Mt 3:8). Seda võime vaid siis, kui me uurime Issanda laitmatut Seadust, armastame tema ustavat tunnistust, järgime Looja õiglasi korraldusi ja selgeid käske. Siis on valgustatud meie silmad, rõõmustab süda, meil jagub tarkust eluteele ja meie hing on kosutatud.
Seepärast pühi tolm oma Piiblilt! Alusta juba täna Jumala sõna lugemist. Kui sa juba loed Piiblit igal päeval, siis on aeg liikuda edasi sügavamale, õppida Piiblit tundma. Selleks on mitmeid võimalusi: isiklik Piibli uurimine koos perega, induktiivne piibliõpe, igal päeval üks tund iseseisvalt ja üks tund nädalas koos grupiga, üks aasta piiblikoolis, neli aastat vaimulikus seminaris.
Jumala sõna väärtus on mitmekordne – äsja vaatasime vaid kahte piiblisalmi, terve Piibel kõneleb läbi kogu elu. Teekond koos Jumala sõnaga on enamat kui harjumus! See on viljakas eluviis! Võta see viis üles!

Uudised

2022-3-aprill

08 Mai 2022
2022-3-aprill

SISUKORD  Viru vangla kutsub tööleEluringikeskus pidas sarikapidu Laura Maide Kui sa sööd ja su kõht saab täis Margus Kask Kes on tark ja arusaaja? Ermo Jürma Helle Liht – eesmineja...

Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

08 Mai 2022
Misjonireis Ukraina-Slovakkia piirile

Aprill 2022 Maria Metsamaa, KUSi tudeng Oma ülempreesterlikus palves ütleb Jeesus: Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma (Jh 17:18). 13.–19. märtsil juhtis Jumal meid kuueliikmelise tiimiga...

EKB Liidu muusikapäev

08 Mai 2022
EKB Liidu muusikapäev

Aprill 2022 Taimi Kopli, Haapsalu baptistikogudus Kui Jumal lubab ja me elame – saame kokku EKB Liidu koguduste muusikutega 7. mail Tallinnas keskuse ruumides, Koskla 18, kell 10.00–16.30.Laulul ja muusikal on...

Soome kohus tühistas endise siseministri homofoobia süüdistuse

08 Mai 2022

Aprill 2022 Soome kohus leidis, et homoseksuaalsust taunivate ja Pühakirja tsiteerivate kirjutiste ning postituste tõttu sotsiaalmeedias vihakõnes süüdistatatud endine siseminister Päivi Räsänen ei ole süüdi. „Oleksin olnud šokeeritud, kui otsus...

Aga paberkandjal Teekäijat loen huviga

08 Mai 2022

Aprill 2022 Möödunud aasta lõpust jäi meelde üks vestlus infotarbimisest. Doktorikraadini jõudnud toimekas vend ütles, et kuna kutsetöö nõuab temalt piisavalt palju arvutitunde, ei vaata ta isegi oma koguduse veebikanaleid,...

Jeesus, Sa tuled varsti

08 Mai 2022

Aprill 2022Aime Järv, Tartu Salemi kogudus Ma tunnen veel vaid üht igatsusepiina,mil tuled Sa mind enda juurde viima.Seal igavesti kummardun Su jalge ette maha,kõik maiselt murelik jään'd kaugel seljataha. Sa...

Õpetaja kirjutas

08 Mai 2022

Aprill 2022Ülle Uibo-Lanto, Tartu Salemi kogudus, 2001 kõik see aeg Õpetaja rääkis mõistukõnedes õpilased kuulasid suuremat suurem osa ei mõist küll mõni sai hapra selguse üksik kes asetas kuuldu kui...

Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

08 Mai 2022
Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus panustab vaimsesse tervisesse

Aprill 2022 Merle Kotiesen, Sõbralt Sõbrale turundusjuhtFotod: Ave Aviste Sõbralt Sõbrale Nõustamiskeskus tegutseb uues asukohas, aadressil Lai 23, Tartu. Kristlastest pereterapeut ja kaplan Maire Latvala ning psühholoog ja pereterapeut Karita Kibuspuu...

Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

08 Mai 2022
Evangeeliumiga linnalikus keskkonnas

Aprill 2022 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni (Ap 1:8).Mina olen üles kasvanud möödunud sajandi viiekümnendate aastate...

Kuidas Ukraina tuli minu juurde

08 Mai 2022
Kuidas Ukraina tuli minu juurde

Aprill 2022 Hele-Maria Kangro, 3D kogudus Ma ei ole kunagi Ukrainas käinud, aga tänavu tuli Ukraina minu juurde.Esiti paistis, et minu põlvkonnal ei õnnestugi Eestisse saabunud ukrainlastega suhelda, sest vabatahtlikelt nõuti...

Linke