Otsing

11/2011 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli pastor

05 tammo joosep

 

„Räägi kogu Iisraeli laste kogudusega ja ütle neile: Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2)

Novembrikuu õhtul mererannal jalutades kuuleme läbi udu rändlindude kurblike hõikeid: haned lähevad – hallad maas. Sügis on inimlastelegi igaviku mõtete aeg. Tahtmatult küsime: "Kus on meie päriskodu? Kas siin ja praegu või seal igavikus?" Oleme teel igavesse pühamusse – taevasesse Jeruusalemma. Kuid see on püha tee. „Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks; ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks: kes seda teed käib, ei eksi, rumaladki mitte." (Js 35:8) Nõnda kutsub isegi rändlindude kurblik hääl meid pühitsusele. Apostel Paulus ütleb: "Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus." (1Ts 4:3)

.

Pühitsus väljendub pühendumises temale, kes meid pühitseb. See ilmneb armastuses Jumala vastu, kes meid on armastanud igavese armastusega oma Pojas Jeesuses Kristuses. Olla püha, tähendab järgida Jeesust Kristust Püha Vaimu juhtimise all. Püha inimest iseloomustab vajadus ehitada üles ja hoida oma suhet Jumalaga. Ta armastab pühade osadust, jumalateenistusi, Piiblit ja palvet.

Olles maailmast välja kutsutud, mõjutab püha inimene maailma, tunnistades Jeesust Kristust oma elu, sõna ja teoga.

Pühaduse suurim vaenlane on „selle maailma sarnasus". Meie ülimaks mõõdupuuks ei tohi olla inimeste kalduvus ja tungid, vaid Jumala „hea ja meelepärane ja täieline tahtmine" (Rm 12:2). Valgustusajast alates räägitakse palju inimese täiskasvanuks saamisest. Piibel räägib Jumala lapseks saamise ilust ja suurusest. See laps kasvab ja õitseb Jumala Isa pühas ligiolus.

Valgustusajast alates räägitakse palju inimese täiskasvanuks saamisest. Piibel räägib Jumala lapseks saamise ilust ja suurusest.

Pühadus on Jumala vastus kiriku kriisidele. 5. sajandi rahvasterännu kriitilisel ajal tõusis esile Benedictus Nursiast. Tema ja ta vennad eraldusid maailmast, et palvetada ja töötada (ora et labora). Neil oli vaid neli põhimõtet: hea jumalateenistus, hea juhtimine, hea majandamine ja hea kool.

Ajad muutusid, saabus rikka ja ilmalikustunud kiriku kriis 13. sajandil. Nüüd tõstis Jumal esile Franciscuse Assisist, kellel oli kolm põhimõtet: alandus, armastus ja rõõm.

Reformatsioon tõstis esile hulga pühi mehi ja naisi, kes kuulutasid päästmist ainult usust ja armust Pühakirja alusel.

Meie vendluse ajalugu juhib põlvest põlve pühade meeste ja naiste eeskuju. Mõelgem neile, kes on meie isiklikku ellu jätnud sügava jälje!

Kõigi ajastute pühad mehed ja naised kehastavad meile Kristuse eeskuju. Nad olid rohkem kui ilmalikustunud kaasvennad ja -õed pühendunud temale, kes pühitseb. Nad olid oma aja südametunnistus. Nad manitsesid ja trööstisid oma kaasaegseid. Nad jäid inimeste mälestusse, sest nad olid Jumala tööriistad ja kanalid.

Nüüd on meie kord. Seadkem Jumal taas esikohale: "Olge pühad, sest mina, Issand, teie Jumal, olen püha!" (3Ms 19:2)

Me elame selles maailmas, kuid me pole sellest maailmast. Meis tuikab rändlinnule omane kutse ja teadmine, et see maailm pole päris kodu. „Olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:48)

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke