Ordineerimised 3D koguduses

08/2014 26 3d-ordineerimised

15. augustil ordineeriti omaaegse Padise kloostri kirikusaalis 3D koguduse pastor ja diakonid. Pastor Jakob Remmeli ordineerimistalituse viisid läbi tema isa ja vanaisa, Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja Viljandi Baptistikoguduse pastor Aamo Remmel. Diakonite ordineerimisel osalesid koos nimetatutega veel Eesti Metodisti Kiriku superintendent Taavi Hollman ja Hilleste Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse pastor Enno Tuulik. Diakoniteks ordineeriti Kristjan Lilleoja, Iren Mõttus, Mathias Mõttus, Eliisabet Rehepapp, Laura Remmel, Maali-Liina Remmel, Carlos Roos ja 3D koguduse Tallinna rajatava osakonna pastor Sven-Joonatan Siibak.

Mehed võtavad vastutust

06/2014 25 mehed vastutus
Gunnar Mägi, Keila baptistikoguduse pastor

„Naine vastas: „Mul ei ole meest"" (Jh 4:17). Ootused meestele on suured ja keegi ei tunneta seda paremini kui mehed ise. Viimastel aastakümnetel on evangeelne liikumine toonud kristliku mehe teema kantslisse, staadionile (Promise Keepers) ja elutuppa. Mida levinumaks on saanud elupillav sõltlasmees, seda ligitõmbavamaks saab pilt piibellikust, puhta südamaga, otsuseid langetavast, jõudu kontrollivast ja vajadusel ohvreid toovast mehest. Isegi kui koguduste mehed on maskuliinse ideaali Piiblist leidnud, sõnastanud ja omaks võtnud, vajavad nad selle väljaelamiseks Jumala armu, abikaasade usku ja teisi mehi enda kõrval.

23. mail kohtusid EKB Liidu mehed Paldiskis ja Keilas, et uuendada oma pühendumist Jumalale läbi kevadiste hetkede seeria. Õhtusse mahtus EKNK aasta koguduse külastamine, kus pastor Ragnar Lainesaar kõneles Paldiski koguse rajamisest. Ühiselt meenutati 1907. aastal rajatud Paldiski baptistikoguduse tööd kuni linna kinniseks piirkonnaks muutumiseni teise maailmasõja eelõhtul. Pakri poolsaare 25 m kõrguselt pangalt kõlas meeste laul kaugele ja palve kõrgele. Jätkati Keilas, kus palvetati gruppides Ukraina, Eesti ja teineteise pärast. Hannes Nõlvak juhtis mehi Jumala ligiollu ülistuses ja kohalikud pastorid Gunnarid (Üprus ja Mägi) esitasid väljakutse noorte meeste õpetamiseks jumalakartuses.

Loe edasi: Mehed võtavad vastutust

Usujulged soome rootslased

06/2014 17 soome lugu
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Soome rootsikeelsete vabakoguduste liitu kuulub 15 kogudust ca 1000 liikmega.

Kauniainenis, Luterlikule kirikule kuuluva teoloogilise seminari keskuses, 4.–8. juunini peetud suvekonverentsil osales koos peredega umbes 300 inimest. Osadust, õpetust ja vaimulikku turgutust pakkuva konverentsi sees leidis aset ka liidu aastakooseolek, millele kulus vaid paar tundi. Erakordse avameelsusega jagas ühe jumalateenistuse peakõneleja, Andy Chambers, lugu endast – mehest, kellest kujunes Inglismaal lastekodus homoseksuaal, kelle elu aga muutus Jumala lapseks saades. Tänaseks on ta abielus soomlannaga, kellega neil on kolm last.

Soome vabakoguduste üheks tugevuseks on arenenud misjonitöö väga keerulise siseeluga riikides nagu Afganistan, Prantsuse Guajaana, Surinam, Peruu, Tansaania, Nepaal ja Brasiilia. Evangeelne töö, mille käigus rajatakse uusi kogudusi, toimub paralleelselt humanitaartegevusega, mida Soome riik toetab aastas 500000 euroga. Euroopa Liidu ja ÜRO juures tegutseb liidu misjonär, et luua sidemeid poliitikutega ja julgustada neid seisma kristlike tõekspidamiste eest.

Loe edasi: Usujulged soome rootslased

24tunnine ülistusteenistus Tartus

05/2014 Leho Paldre, Tartu Kolgata koguduse pastor

25 ylistus-24

Volbriööl ja sellele järgneval päeval sai Tartus terve ööpäeva vältel ühiselt elavat Jumalat ülistada ja tema poole palvetada. 24tunnise ülistusteenistuse aeg oli valitud just volbriööle, et kummardada Jumala ette sel ajal, kui paljud teenivad muid jumalaid.

Rahvast tuli ja läks ja tuli uuesti. Kogemuslikult võiks seda võrrelda kui sisenemist hoovusesse, mis voolab jõuliselt ka siis, kui mind seal parasjagu ei ole. Kogeti nii meeleparandust, Jumala Vaimu kõnetust, ilmutust, vabadust, rõõmu, vaikset rahu. Oli ka neid, kes naabruses pidutsevatest korporatsioonihoonetest, tekkel peas, mõneks ajaks sisse astusid.

Kaasa teenisid muusikud ja eestpalvetajad Tartu Kolgata, Elu Sõna, Risttee, metodisti, nelipühi, katoliku ja adventkogudusest; Elo Toodo ja Andrus Lukas (fotol), Raili ja Chris Robbie; venekeelsed noored. Kaasaegse ülistusmuusika kõrval oli ka orelitund, Juhhei lapsed ja Taize laulud. Maalimisega (fotol vasakul) ülistas Jumalat kunstnik Ain Vares. Avatud oli eestpalvetuba. Pildiraadio kaudu levis kõik reaalajas.

Ülistusteenistus toimus „Vabadus" ülistus- ja palveliikumise kaudu. Kohapealse korralduse eest vastutasid Mari Petersen, Anneli Gill ja Reelika Kask.

Kuulutaja - 25

Ajalehe veerandsajandisse jõudmise puhul küsitles toimetajat Üllas Linderit Eerik Rahkema

Kas Kuulutaja eesmärgid on jäänud 25 aasta jooksul samaks?

Kuulutaja esimene number kirjutas, et lehe eesmärgiks on kuulutada Jumala sõna ja aidata neid inimesi, kes tahavad teenida Jeesust, olla üks vahend tema kiitmiseks. Ma ei ole õige hindaja, kui hästi on leht suutnud neid eesmärke ellu viia, kuid muutunud need ei ole.

Intervjuus viie aasta eest laususid, et leht väldib usualaseid tüliküsimusi.

Eelkõige väldib leht uskkondade vahelisi lahkarvamusi. Kristlastel on piisavalt palju ühist, millest kirjutada. Nii võivad Kuulutajasse kõlvata jutlused või intervjuud erineva traditsiooniga kristlastelt ja leht võib olla vastuvõetav ka nende uskkondade lugejatele.

Loe edasi: Kuulutaja - 25

Toivo Pilli – IBTS baptistika professor

04/2014

Amsterdami kolinud Rahvusvahelise Baptisti Teoloogilise Seminari (IBTS) hoolekogu valis avalikul konkursil Baptismi ja Anabaptismi õppetooli osakoormusega direktoriks dr Toivo Pilli. T. Pilli oli ka aastail 2002–2006 IBTS Baptismi ja Anabaptismi õppejõuks Prahas. Tal on kogemus ajaloolisest baptisti teoloogiast Ida-Euroopa kontekstis, ta tunneb huvi baptistliku identideedi vastu ja on näidanud head mõistmist akadeemilise ja spirituaalse mentorluse vallas, mis oskab üliõpilaste vajadustega arvestada. Amsterdamis asub ta ametisse augustist 2014. Dr Stuart Blythe, äsja ametisse määratud IBTS rektor ütles, et ta on „põnevil" selle uue valiku üle.