Kutse Kool varustas koguduste meeskondi

06/2016 26 paikesepalvus

Mairit Kallaste, VKK projektijuht
Virumaa Kutse Kooli (VKK) projektijuhi töö oli minu jaoks midagi enamat kui lihtsalt ülesannete täitmine. Kogesin, et olen osa millestki, mis Jumala riiki üles ehitab. Olen tänulik iga õpilase ja õpetaja eest! Sügisel alustas 52, kevadel lõpetas 49 suurepärast õppijat!

Nähes seda, kui palju(d) inimesed panustasid, et iga sess võiks korda minna, hakkasin veelgi enam hindama koostöö väge. Alates inimestest, kes teenisid köögis, kuni nendeni, kes lilli vaasi panid, poleks olnud võimalik ükski kokkusaamine. Tahan eriliselt tänada Terje Lopetienet, kes oma tublide abilistega panid põlled ette, et teenida köögis, ja söötsid meie kõhud alati ülikülluslikult täis.

Tagasi vaadates möödunud õppeaastale, võin öelda, et kõige enam hindan suhteid. Nägin, et kool lõi ja tugevdas neid – nii isiklikul pinnal kui koguduste vahel. Minu igatsus ja palve on, et loodud sidemed jääksid püsima ning tugevdaksid kohalikke kogudusi ja laiendaksid Jumala riigi levikut.

Loe edasi: Kutse Kool varustas koguduste meeskondi

Ridalas seati pastori kohustesse Ethel Suurküla

06/2016 25 ridala ethel

Seitse aastat Ridala kogudusetöö eest vastutanud Ethel Suurkülale paluti 12. juunil õnnistust pastoritöö kohustuste kandmiseks, milleks kogudus ta oli valinud. Õnnistust Ethelile ja Eedile perega palusid EKB Liidu president Erki Tamm, Pärnu Immaanueli koguduse pastor ja EKB Liidu vanematekogu esimees Joosep Tammo ning kauaaegne Ridala koguduse pastor isa Aare Tamm.

Ethel ühines Ridala Baptisti Kogudusega juba 1988. aastal, kui ta suunati Ridala sovhoosi raamatupidajana tööle. Seal kohtus ta ka oma tulevase abikaasa Eedi Suurkülaga. Koos on nad teenitud koguduses ja kogukonnas.

Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus

06/2016
Objektiiv, 11.06.2016

Euroopa Inimõiguste Kohus langetas hiljuti väga olulise otsuse, et Euroopa inimõiguste konventsioonist ei tulene mitte kellelegi mitte mingisugust õigust nõuda riikidelt nn homoabielu seadustamist ega ka selle tunnustamist. Otsus on eriti oluline seetõttu, et paljud homoaktivistid armastavad alatasa avalikkust eksitada väitega, nagu tuleneks õigus nn homoabiellu astuda inimõigustest ja nagu oleks riigid seetõttu kohustatud abielu tähenduse radikaalselt ümberdefineerima.

Loe edasi: Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus

EKB Liidu naistöö juht Helina-Diana Helmdorf

06/2016 24 talvi helina

Naiste kevadpäeval „Eluallikas” 21. mail Viljandi baptistikoguduses andis Talvi Helde EKB Liidu naistetöö juhi rolli üle Helina-Diana Helmdorfile. Helina on sündinud ja üles kasvanud Harjumaal, Sauel. Ehkki tema peres ja suguvõsas Jumalat ei tuntud, sai ta siiski eesõiguse kohtuda Kristusega juba 13aastasena. Nüüdseks on ta käinud koos Jumalaga 29 aastat, 2013 lõpetas ta Kõrgema Usuteadusliku Seminari. Helina on abielus, nende peres kasvab kolm toredat last. Tema igapäevatöö on seotud ilu valdkonnaga, vaimulikul põllul on tal olnud võimalik teenida naisi paljudest kogudustest.

Koskla maja sai valmis

06/201624 koit l66ts
Marika Nigulas, EKB Liidu sekretär

Koit Lääts (fotol) on mees, kes alustas ja ka lõpetas EKB Liidule kuuluva maja, Tallinn, Koskla 18, renoveerimist, remontimist ja arendamist.
Koit meenutab: Maja hangiti liidule 2001. a lõpus. Sotsiaaltöö Keskusel Sõbra Käsi oli soov aidata hoolitsuseta jäänud tänavalapsi. Tänu sponsoritele osteti kinnistu, hiljem renoveeriti maja täielikult. Selleks kõigeks kulus 7 miljonit EEK. Suuremeelseteks finantstoetajateks olid Läkermissionen ja Vinden Rootsist.

Kahekordsest majast sai oskusliku renoveerimise tulemusena viisipärane kolmekordne hoone, boonusena veel katusekorrus. Maja esialgsed funktsioonid olid: esimesel korrusel laste päevakeskus, teisel laste turvakodu ja kontoriruumid ning kolmandal ja neljandal korterid.

Loe edasi: Koskla maja sai valmis