EMK Teoloogiline Seminar 15

9/2009 TK

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar tähistas 13. augustil oma 15. sünnipäeva. Pidulik päev algas Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piirkonna piiskopi Christian Alstedi loenguga teoloogilise hariduse väljakutsetest 21. sajandil. Inspireerivale loengule järgnes ümarlauavestlus kirikliku õpetuse, kultuuri ja hariduse lõimumisvõimalustest. Vestlusel, mida juhtis Üllas Tankler, osalesid Meeli Tankler, Randar Tasmuth, Margus Kask ja Heigo Ritsbek ning auditoorium. Diskussioonist jäi kõlama ühine veendumus kiriku võimalusest mõjutada oma aktiivse kohalolekuga ühiskondlikke suundumusi nii kultuurikeskkonnas kui hariduselus.

Päeva kulminatsioon oli kahtlemata pidulik tänujumalateenistus, kus piiskop Alsted seadis ametisse kooli uue rektori Meeli Tankleri. Jumalateenistusel tervitasid nii juubilari kui ka uut rektorit naabrid ja partnerid. Eesti EKB Liidu ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari poolt andis tervitused üle rektor Margus Kask. Jumalateenistusele järgnes ametisse seatud rektori vastuvõtt külalistele.

Soovime Teekäija lugejaskonna poolt Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilisele Seminarile ja Meeli Tanklerile õnnistatud teenimist Jumala majapidajatena!

Eesti Panga president tervitab eurot

12/2010 Andres Lipstoki intervjueeris Toivo Pilli

Eesti riigile ja igale eestimaalasele on eurole üleminek oluline samm. Selle aasta esimesel poolel käisid karmid välishindajad ja leidsid, et meie riik on täitnud Maastrichti kriteeriumid, euro tingimused, ja majandus on õigetel alustel. Sellega läheb ka välisinvestoritele selge sõnum, et siia võib tulla ning uus raha tähendab uusi töökohti, see omakorda meie inimeste heaolu tõusu.

Saabuvaid muutusi tajuvad kõik, näiteks teistesse riikidesse liikujad ei pea enam muretsema soodsa rahavahetuse pärast, raha on seesama kogu Euroopa Liidus.

Eesti pole rikas riik, rikkus tuleb vaid oma tööga, aga euro tulekuga on nii meie leivahinnad kui palgad ja pensionid teistega lihtsamalt võrreldavad.

Ees ei ole rahareform, vaid -vahetus, mille käigus meie rahakotist keegi ühtki krooni ei omastata.

Hinnatõusu hirm on tuntud kõigis seni eurole üle läinud riikides. Hinnakujundamisel on aga palju erinevaid osapooli. Turumajanduse trendidest sõltuv hinnatõus on täna ülemaailmne nähtus. Statistiliselt on teistel riikidel eurole ülemineku osakaal selles tõusus olnud 0,1-0,2%. Kriisi üleminekust küll räägitakse, aga see pole möödas. Kriisi algul hinnad langesid ning majanduse kosudes hakkab „hinnakujundus kohanema" ja seda sõltumata eurost.

Loomulikult saame oma järgmist palka või pensionit tunduvalt väiksemas numbris. Ilmselt tasub aga igal ajal „jalgadega hääletada" ja minna leiba ostma sinna poodi, kus selle hinda pole arusaamatult tõstetud.

Küsimusele, millised on teie jaoks püsiväärtused, mida rahas mõõta ei saa, vastas härra Lipstok: Paljud igapäevaselt koju kätte tulevad väärtused ei ole kõige tähtsamad. On suured väärtused ja neid tuleb osata hoida. Loomulikult on need minu jaoks seotud minu perekonna ja minu lähedastega. Ma pean lugu suhte väärtustamisest ja suhte hoidmisest. Olen selle oma kodust pärinud ja üritan hoida seda enda jaoks esmatähtsa ja pühana.

USA suursaadiku üllatusvisiit

12/2010 Erki Tamm

Ameeriklaste tänupüha eelõhtul tegi USA suursaadik Eesti Vabariigis, härra Michael C. Polt, visiidi Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi, Meego Remmeli juurde.

24. novembri õhtupoolikul liidu kantseleis toimunud kohtumisel tutvustas liidu president suursaadikule ja teda saatnud nõunikele Eesti suurima vabakiriklike koguduste liidu ning selle kantselei tegevust ja ruume. Koos liidu juhatuse ja töövaldkondade esindajatega arutleti Eesti ja Ameerika ühiskondliku, kultuurilise, moraalse ja usulise elu ning koostöö arengu üle. Suursaadik tundis siirast huvi liidu sotsiaaltöö vastu ning lubas oma kroonimündid annetada Toidupangale. Liidu president avaldas USA suursaadikule tänu nii riikide kui kirikute vaheliste heade suhete eest ning kinkis selle märgina EKB vendluse ja EKN-i oikumeenilisest koostööst kõneleva ingliskeelse ajalooraamatu. Härra Polt kinkis pastor Remmelile USA riigivapiga paberinoa kirjaümbrike avamiseks ning teistele võõrustajatele Ameerika Ühendriike tutvustavad raamatud. Kohtumisel osales ka Texasest Eestisse elama asunud ja Tallinnas Oleviste kirikus rajatavas inglisekeelses baptistikoguduses teeniv misjonär Thomas Thompson.

.