Usulise vähemuse võimalused

10/2010 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor

Kuidas mõjutada ühiskonda heade muutustega? Kas ainult võimu ja enamuse positsioon annab kultuuris kaasa rääkimise võimaluse? Mida tähendab olla ühiskonnas nähtav? Neid ja mitmeid teisi küsimusi arutas rahvusvaheline töörühm EBF sümpoosionil „Baptistikogudused ja ühiskond: Ida-Euroopa kogemus". Tosinkond arutlejat ja ettekandjat kokku toonud ümarlaud toimus 1.-2. oktoobril Tartus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.

.

Loe edasi: Usulise vähemuse võimalused

Ühiseid väärtusi hoides

10/2008 Avo Rosenvald, Tartu linnavolikogu liige, Edukas jalgratturite eest võitleja linnas, suvel ja talvel, Tartu Kolgata baptistikoguduse diakon

Väärtuste ja nende arendamise teemal toimus 26. septembril Estonia talveaias konverents „Ühiseid väärtusi hoides", mida korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga. See ei olnud üksiküritus, vaid järg 2007. a veebruaris toimunud väärtuskonverentsile. Ühtlasi oli see sissejuhatus väärtusarendusprogrammi, mida rahastab haridusministeerium ning teostab eetikakeskus.

Konverents jagunes neljaks sessiooniks, mille teemad olid: Eesti Vabariigi põhiseaduslikud väärtused, maailmavaatelised väärtused, tänaste eestlaste väärtuspilt ning väärtused ja haridus.

.

Loe edasi: Ühiseid väärtusi hoides

Julgustus juhtidele

9/2008

Meelis Kibuspuu

Kõik organisatsioonid sõltumata oma suurusest või eesmärkidest tegelevad igapäevaselt juhtimisega. Selle tõhususest sõltub nende edukus. Head juhid mõistavad seda ja arendavad pidevalt oma oskusi. Juhtimist vajavad ka kogudused – eelkõige Jumala juhtimist, aga ka inimeste panust.

Kuidas mõista Jumala kutset juhina? Kuidas juhtida kogudust Jumala tahtes? Kuidas teha õigeid valikuid ja otsuseid? Kuidas olla innustunud oma tööst ja innustada teisi? Nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab Willow Creek Assotsiatsiooni poolt korraldatav kristlik juhtimiskonverents Global Leadership Summit (GLS). Ettevõtmine sai alguse 1995. a Willow Creek'i koguduses South Barringtonis Illinoisis.

.

Loe edasi: Julgustus juhtidele

Pühendumiskonverents Nõmmel

5/2009 Evi Pilliroog, Nõmme baptistikogudus

„Saagem unistajatest tegijateks," kutsus pastor Taavo Lige üles Nõmme palvelasse kogunenuid aprilli lõpul toimunud pühendumiskonverentsil. Üle 80 inimese Eestimaa erinevatest paikadest oli tulnud, et kaaluda Jumala ees läbi oma elu valikuid.

Esimese sessiooni videotunnistuses jagas Märt Saar Tartu Risttee kogudusest oma kogemusi sellest, kuidas Jumal teda vaimulikule tööle kutsus. Ta oli veendunud, et Jumal varustab kõige vajalikuga neid, kes on pühendunud Issandale. Kuid meie vastutame enda kätte antu eest, hoiatas Märt.

.

Loe edasi: Pühendumiskonverents Nõmmel

Aastakonverentsi peegel

4/2009 TK

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents Kalju kirikus Tallinnas, 27.-28. märtsil keskendus teemale „Koguduse areng majanduslanguses".

Liidu juhatuse liikme Meelis Kibuspuu sõnum pani kaasa mõtlema ja oli samas ka julgustav ning tõstis esile vanad tõed. „Me ei peaks kokku hoidma koguduse arvelt. Peame hoolikalt läbi mõtlema, mis on praegu just kõige olulisem ja keskenduma sellele."

Reedeõhtusel teenistusel jutlustas Lootuse festivali direktor Viktor Hamm ja laulis Tallinna Vene Koguduse „Betaania" segakoor. Jutlus innustas kuulajaid oma põlvkonda paremini teenima. Kui seda ei tee meie, siis seda ei tee keegi. Eeskujuks tõi ta Taaveti.

Konverents võttis Liidu liikmeskonda vastu ühe uue koguduse, nimelt Tallinna Elav Kivi Vabakoguduse, kelle pastoriks on Indrek Luide.

Kuulati ära presidendi, vanematekogu esimehe ja peasekretäri aruanded ning kõigi tööharude aruanded, kinnitades need ning võttes vastu ka 2009. aasta eelarve.

Pastor Leho Paldre tutvustas tööversioonis juhendit „Pastori statuut".

Lõpujumalateenistusel kõneles president Meego Remmel teemal „Ohverdage õiguse ohvreid ja lootke Issanda peale" (Ps 4:6). Ülistuse osa juhtis pastoritest (Erki Tamm, Viljar Liht, Allan Helde, Margus Kask, Margus Mäemets, Gunnar Kotiesen) moodustatud saateansambel. Kaasa teenis Oleviste meeskoor. Konverents lõppes ühise pühaõhtusöömaajaga. Liidus on tänase seisuga 83 kogudust kokku ligi 6000 täieõigusliku liikmega. Kogudustel on kokku 44 tööpunkti. Konverentsil oli esindatud 61 kogudust 152 delegaadiga.

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsi läkitus

4/2009

„Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!" (Mt 6:33)

Kallid õed ja vennad! Soovime teile rikkalikke Jumala õnnistusi Issanda aastal 2009, mil pühitseme Eestimaal 125-ndat ning laias maailmas 400-ndat baptistlike koguduste sünniaastat.

Keset ülemaailmset majandussurutist, mille tagajärjel inimesed on sattunud võlgadesse, kaotanud kodud, jäänud ilma tööta, pöördume teie poole üleskutsega olla lootuse kandjad. Kristus Jeesus ütleb: „Ent otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päeval piisab omast vaevast." (Mt 6:33-34)

.

Loe edasi: Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsi läkitus