Otsing

04/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

17 korjanduse kotikesed„Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. ... Nende hulgas ei olnud keegi puuduses ... Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas..." (Ap 2:42−47; 4:32−37).

Me ei tohi unustada, et Jeruusalemma koguduse elu kirjeldus on oluline osa nelipühi sündmusest. Mõnes mõttes on see isegi täiendav: jutt on inimeste majanduslikest vajadustest, söömaaegadest, varandusest ja rahast. Armastuse vaim ei väljendu inimeste materiaalsete vahendite eiramises, vaid nende õiglases jagamises abivajajate vahel. Haige tervendamine (ptk 3) ja tasuta söömaaegade organiseerimine näljastele (ptk 6) näitab ihu eest hoolitsemise vajadust.

Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.

Majandusliku abi korraldamiseks oli vaja „hea maine, Püha Vaimuga ja tarku" vendi (6:3). Majanduslik teenimine ei tohtinud toimuda aga kuulutustöö arvelt (6:2).
Me näeme siin kohalikku kogudust oma muresid lahendamas. Samas on „oma murede" lahendamine valguseks ümbritsevale maailmale.
Koguduse hoolitsev suhtumine oma liikmete suhtes on kutsuv. Tulemuseks on, et nad leidsid „armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka" (2:47).

See, mis sellise koguduse juures on külgetõmbav, ei ole kokkuvõetav mõistes „ühine vara", vaid osaduses üleüldse. Jumala riik teostub sellises osaduslikus elus, mitte majandusliku õiguskorra muutmises. Otsustaval kohal on siin inimene, kes on Püha Vaimuga täidetud ja kes hoolitseb armastusega oma usukaaslaste vajaduste eest. Kogudus ei ole mitte elukindlustus, vaid õnnistatud inimeste osadus. Sellise koguduse süda ei löö mitte majanduslike vajaduste, vaid ühiste õnnistuste taktis. Ühine vara on siin armastuse osaduslik väljendus. Niisugune armastus on kujuteldav ka kõrbes.

Jeesus nägi selle ideaali realiseerumist „Isa maja" mudelis. Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.
Aga mis sai „oma varast"? „Oma vara" ei kadunud algkogudusest, küll aga leiti, et see ei kuulu ainult iseendale (4:32). „Oma vara" kasutati julgelt ja usus ühiste probleemide lahendamiseks. Näiteks organiseerib Cyprianus Kartaagos korjanduse, et osta pantvange röövlite käest välja. Nii koguti kokku 100 000 sestertsi, s.o umbes 20 000 kuldmarka (20. saj vääringus). Sama hoiakut võisime näha ka Küprose kirikujuhi peapiiskop Chrysostomos II teates, et ta annab kiriku varad riigi käsutusse, et aidata finantskriisist välja tulla.

Algkoguduslik eeskuju ei ütle, et kogudus peab tegelema vaid heategevusega, kuid see ütleb, et kristlastena peaksime olema valmis materiaalseteks ohvriteks. See pole võimalik, kui keegi enam midagi ei oma. Paulus annab selge juhise: „Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus" (Ef 4:28).
Muidugi on algkoguduslik eeskuju andnud ka konkreetset eeskuju. Kõigepealt väljendus see kloostrite majanduslikus elus, hiljem renessansiajastu utoopiates, mis kopeerisid munkluse praktikat ilmalikul kujul. Veelgi hiljem leiab see väljenduse kommunistlikes utoopiates. Kuid lahutatuna algsest vaimulikust kontekstist kukkusid ilmalikud „ühisvara" projektid läbi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Kas ja kuidas on sinu koguduses aidatud vaesed ja abivajajaid?
Kas ühist omandit tuleks võtta sõna-sõnalt?
Miks enamus ühisomandi projekte on ajaloos läbi kukkunud?
Millised vaimulikud eeldused peaksid olema abivajajate aitamisel?
Kuidas ja millistes olukordades oleksid sina valmis vaeseid aitama?

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke