Otsing

04/2013 Joosep Tammo, Pärnu Immaanueli koguduse pastor

17 korjanduse kotikesed„Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. ... Nende hulgas ei olnud keegi puuduses ... Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas..." (Ap 2:42−47; 4:32−37).

Me ei tohi unustada, et Jeruusalemma koguduse elu kirjeldus on oluline osa nelipühi sündmusest. Mõnes mõttes on see isegi täiendav: jutt on inimeste majanduslikest vajadustest, söömaaegadest, varandusest ja rahast. Armastuse vaim ei väljendu inimeste materiaalsete vahendite eiramises, vaid nende õiglases jagamises abivajajate vahel. Haige tervendamine (ptk 3) ja tasuta söömaaegade organiseerimine näljastele (ptk 6) näitab ihu eest hoolitsemise vajadust.

Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.

Majandusliku abi korraldamiseks oli vaja „hea maine, Püha Vaimuga ja tarku" vendi (6:3). Majanduslik teenimine ei tohtinud toimuda aga kuulutustöö arvelt (6:2).
Me näeme siin kohalikku kogudust oma muresid lahendamas. Samas on „oma murede" lahendamine valguseks ümbritsevale maailmale.
Koguduse hoolitsev suhtumine oma liikmete suhtes on kutsuv. Tulemuseks on, et nad leidsid „armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka" (2:47).

See, mis sellise koguduse juures on külgetõmbav, ei ole kokkuvõetav mõistes „ühine vara", vaid osaduses üleüldse. Jumala riik teostub sellises osaduslikus elus, mitte majandusliku õiguskorra muutmises. Otsustaval kohal on siin inimene, kes on Püha Vaimuga täidetud ja kes hoolitseb armastusega oma usukaaslaste vajaduste eest. Kogudus ei ole mitte elukindlustus, vaid õnnistatud inimeste osadus. Sellise koguduse süda ei löö mitte majanduslike vajaduste, vaid ühiste õnnistuste taktis. Ühine vara on siin armastuse osaduslik väljendus. Niisugune armastus on kujuteldav ka kõrbes.

Jeesus nägi selle ideaali realiseerumist „Isa maja" mudelis. Isa kodus ei ole millestki puudus, siin on kõigile eluasemeid ja kaetud laud.
Aga mis sai „oma varast"? „Oma vara" ei kadunud algkogudusest, küll aga leiti, et see ei kuulu ainult iseendale (4:32). „Oma vara" kasutati julgelt ja usus ühiste probleemide lahendamiseks. Näiteks organiseerib Cyprianus Kartaagos korjanduse, et osta pantvange röövlite käest välja. Nii koguti kokku 100 000 sestertsi, s.o umbes 20 000 kuldmarka (20. saj vääringus). Sama hoiakut võisime näha ka Küprose kirikujuhi peapiiskop Chrysostomos II teates, et ta annab kiriku varad riigi käsutusse, et aidata finantskriisist välja tulla.

Algkoguduslik eeskuju ei ütle, et kogudus peab tegelema vaid heategevusega, kuid see ütleb, et kristlastena peaksime olema valmis materiaalseteks ohvriteks. See pole võimalik, kui keegi enam midagi ei oma. Paulus annab selge juhise: „Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus" (Ef 4:28).
Muidugi on algkoguduslik eeskuju andnud ka konkreetset eeskuju. Kõigepealt väljendus see kloostrite majanduslikus elus, hiljem renessansiajastu utoopiates, mis kopeerisid munkluse praktikat ilmalikul kujul. Veelgi hiljem leiab see väljenduse kommunistlikes utoopiates. Kuid lahutatuna algsest vaimulikust kontekstist kukkusid ilmalikud „ühisvara" projektid läbi.

KÜSIMUSED VESTLUSEKS:

Kas ja kuidas on sinu koguduses aidatud vaesed ja abivajajaid?
Kas ühist omandit tuleks võtta sõna-sõnalt?
Miks enamus ühisomandi projekte on ajaloos läbi kukkunud?
Millised vaimulikud eeldused peaksid olema abivajajate aitamisel?
Kuidas ja millistes olukordades oleksid sina valmis vaeseid aitama?

Uudised

2022-5-august

31 August 2022
2022-5-august

SISUKORD Tuhanded noored ütlesid jah misjonile Katre KotiesenSõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks Miikael Johan Tamm Mis lood need on, mida te omavahel veeretate? Ermo Jürma Herman Mäemets – õpetaja ja karjane Margus...

Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

31 August 2022
Tuhanded noored ütlesid jah misjonile

August 2022 Katre Kotiesen, Rakvere Karmeli kogudus 25. juunil toimus Oslos Telenor Arenal võimas kristlik noortekonverents „The Send“, kus osales ligikaudu 10 000 inimest üle maailma. Kolmandat korda (2019 USA-s 58...

Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

31 August 2022
Sõbralt Sõbrale kutsub vabatahtlikuks

August 2022 Miikael Johan Tamm, projektijuht ja turundusassistent Kutsume kõiki huvilisi Sõbralt Sõbrale kauplustesse vabatahtlikeks! Sõbralt Sõbrale vabatahtlikud muudavad maailma oma väikeste ja suurte heategudega, pannes hoolimise ringlema. Veelgi olulisem –...

Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

31 August 2022
Mis lood need on, mida te omavahel veeretate?

August 2022 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja „Kas me jõuame varsti kohale?“ Väikelaste vanemad tunnevad seda lauset ja kui nad seda kuulevad, on teada, et nüüd läheb edasisõit raskemaks. Õnnelik on see,...

Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

31 August 2022
Herman Mäemets – õpetaja ja karjane

August 2022 Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor Herman Mäemets (88) on Ridala juurtega mees. Õppinud küll õpetajaks, aga teeninud terve elu pastorina. Õpetaja oskused ja pastori selge kutse on selles...

Läkitatud lahti laskma tulevikku

31 August 2022
Läkitatud lahti laskma tulevikku

August 2022 Erki Tamm, EKB Liidu presidendi jutlus Olevistes koguduste festivalil 2022 Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid (Jh 20:21).Minu isapoolne vanaisa Richard Tamm oli Oleviste...

Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

31 August 2022
Prohvet Hesekiel: vahimehe kohustus

August 2022 Sander Tulk, Tartu Kolgata kogudus Hesekieli raamat on ilmselt üks raskemaid lugemisi Vanas Testamendis. Kõige enam seostatakse Hesekieliga raamatu alguse suurejoonelist nägemust, lugu surnuluudest raamatu lõpupool ja üleskutset olla...

Tagantjärele mõtteid festivalist

31 August 2022

August 2022Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor EKB koguduste festival „Kohal kogukonna heaks“ (Tallinnas 10.–12. juunil) toimus uudses formaadis. Erinevate põlvkondade kohalolek ja panus, sisukad jumalateenistused ja töötoad, kaasahaarav muusika...

EKB Liidu koguduste festival 2022

31 August 2022
EKB Liidu koguduste festival 2022

August 2022Ermo Jürma, Teekäija toimetaja EKB Liidu koguduste 1994. aastal taas alanud suvekonverentsid jäid kahel koroona-aastal vahele, osa harjuski ekraanidega. Tänavu saabus 10.–12. juunil toimunud festivalile „Kohal kogukonna heaks“ Tallinna...

Timo Lige „Väike missa“

31 August 2022
Timo Lige „Väike missa“

August 2022 Juhan Palm-Peipman, muusik Kolmainupüha esiettekanne Oleviste kirikus.Eesti üks viljakamaid ülistusmuusika loojaid on hakkama saanud ühe erilise ülesandega. Ta on kirjutanud teose nimega „Väike missa“, mis paljude inimeste jaoks ei...

Linke