Abiks kaastöölisele

 

Artiklite teemad, mahud ja esitamise tähtajad lepitakse tegevtoimetajaga eelnevalt kokku ja nendest palume ka kinni pidada. Kui tekib probleeme ja viivitusi, siis palume meid õigeaegselt informeerida.

Kaastööd ajakirjale Teekäija palume esitada elektrooniliselt OpenOffice(odt), MS Wordi või rtf formaadis ja edastatuna e-maili teel: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine lubatud.

Failide ja fotode nimedes mitte tarvitada täpitähti.

Ajakirja ühele A4 leheküljele mahub „kuiva“ teksti ca 6000 arvutimärki (neid loendavad kõik arvuti tekstitöötlusprogrammid automaatselt).

Kuna lõpptekst peab olema vormindatud – loo pealkiri, (vahel ka) alapealkiri, vahepealkirjad, lõigud, tekstikastid, fotod jne – siis ühele leheküljele mahtuvate märkide hulk väheneb.

Toimetajal on ootus, et autorid pakuksid välja omapoolsed vorminduselemendid. 

Palume järgida teksti sisestamise põhireegleid:

 1. Tühikuklahv on ainult sõnavahede sisestamiseks.

 2. Sõnade vahele sisesta ainult üks tühik. Mitte kunagi kahte või rohkem.

 3. Rida ei alga ega lõpe tühikuga.

 4. Kirjavahemärgid . , ? ! ; : “ ) kirjutatakse vahetult sõna järele. Pärast kirjavahemärki pannakse üks tühik.

 5. Sulumärk ja jutumärgid kirjutatakse vahetult sõna ette. Tühik sisestada enne kirjavahemärki.

 6. Näide eelneva kohta: Ema küsis: „Kas tead, Juku, et praegu on $ kurss ~1,5 €?“

 7. ENTER klahvi kasuta ainult lõigu lõpetamiseks. Teksti lõpus ei tohi olla liigseid ENTER'eid.

 8. Toimetamise hõlbustamiseks palume mitte kasutada poolitamist ega käsitsi lisatud leheküljevahesid.

 9. Õigekirja aluseks on „Eesti keele sõnaraamat“, ÕS 1999. Samuti palume juhinduda sealsetest lühenditest.

 10. 1904. aastal alustanud Teekäija kirjutab sõna „Piibel“ jätkuvalt suure algustähega ning tarvitab suurt algustähte seal, kus seda teeb Piibel 1997 (nt Poeg, Isa, Seadus = Moosese Seaduse tähenduses).

 11. Piibli tsiteerimisel eeldame standardina kõige viimase väljaande kasutamist: Eesti Piibliselts 1997, 1999. Tsitaadi kuju näide: „Alguses lõi Jumal taeva ja maa“ (1Ms 1:1).

 12. Kuna eestikeelses Piiblis Jumala ja Jeesuse kohta tarvitatav asesõna „tema“ on kirjutatud väikese algustähega, siis kasutame siin väiketähte ka kogu ajakirjas.

 13. Kõik artiklites esinevad tsitaadid peavad olema täpsed ja varustatud viitega allikale.

 14. Mitte kasutada väga pikki lauseid. Palume vältida rohkete kuupäevade pikkformaadis esitamist – see ei huvita alati lugejat.  

Väga tänulikud oleme ka artiklite juurde kuuluvate heade fotode lisamise eest. Arvestades tänast lugejat, püüame selle poole, et leheküljel oleks 50% teksti ja 50% visuaalset poolt.

Trükkimiseks peavad digifotod olema piisava resolutsiooniga (~ 1 MB, esikaanele alates 3 MB) ja oluline on, et foto töötlemine jäetaks ajakirja küljendaja teha. Ühele tekstilehele sobiks tavaliselt lisada kaks kuni kolm fotot, nendest üks võiks domineerida.

Kuna ajakiri peaks lisama fotodele ka fotograafi nime, palun seegi ära märkida.

Fotod palume varustada asjakohaste allkirjadega. Palve on, et pildiallkirjad edastaksid lugejale mingi täiendava sõnumi (s.t ei dubleeriks artiklit). 

NB! Kirjutage lugu valmis ja siis nuputage avalõik (3-4 „põnevat lauset“), mis paneks ajakirja vaataja ka seda lugu lugema. 

Meeldivat kaastööd soovides 

Ajakirja „Teekäija“ toimetus

.