Nõmmel seati ametisse pastor Veikko Võsu

10/2018

Nõmme Baptistikoguduses oli 14. oktoobril rõõmuküllane pidupäev, kus tähistati koguduse 125. aastapäeva ja toimus ka pastor Veikko Võsu ametisse õnnistamine. Äärmiselt julgustavas õhkkonnas teenisid kaasa koguduse segakoor ja ülistustiim Valguse Tee Vabakogudusest. Tervitajaid oli tulnud nii naaberkogudustest kui Ameerikast ja Iisraelist. Eriliselt hea meel oli näha ja kogeda, kuidas Veikko kodukogudus (Valguse Tee Vabakogudus) saatis teda teele armastusest tulvil prohvetlike õnnistussoovidega. Vaata ka Teekäija 10/2016, lk 25.

Mustamäel seati pastoriametisse Allan Saukas

10/2018 25 allan saukas

Tallinna Mustamäe Vabakogudusel oli 30. september rõõmus lõikusepäev. Valmis vili, mis küpses koguduses.
Tänati Riho Uusvälja koguduse juhtimise eest eelmisel valimisperioodil ja seati pastori ülesannetesse Allan Saukas. Allan tuli kogudusse koos isa, ema, kolme õe ja vennaga. Siin läbis ta Alfa-kursuse, ristimiskooli ja aastal 2002 ristiti teda Valkla rannas. Sellest alates on tema vaimulik kodu Mustamäel. Seal kohtus ta Kaiega ja nad abiellusid 2011. aastal. Peres kasvab kolm last. Argielus töötab Allan Eesti Kaitseväes tehnika-ala instruktorina, vabatahtlikuna tegeleb Kaitseliidus noorkotkastega. Koguduses kasvas tema vastutusala pidevalt. Aastal 2016 õnnistati ta diakoniks. Nüüd palusid EKB Liidu president Erki Tamm ja Tallinna piirkonna juht pastor Tõnis Roosimaa vennale õnnistust koguduse karjase ülesannetes.

Kalju koguduse uus vanempastor Tarmo Lige

09/2018 25 tarmo vilja

Tallinna Kalju baptistikoguduses seati 9. septembril ametisse uus vanempastor Tarmo Lige (56), kelle kogudus valis ühehäälselt 6. mail 2018. Tarmo kodukoguduseks oli Oleviste, kus ta on teeninud diakoni ja jutlustajana, juhatuse ja vanematekogu liikmena. Teoloogilise hariduse omandas ta KUSis (2012). Aastal 2017 täitis ta pastori kohuseid Kanadas Vancouveris. Mitmel korral on ta olnud EKB Liidu revisjonikomisjonis ja vanematekogus. Ta jätkab esialgu ka riigi omanduses olevate kinnisvara projektide arendamisega, teenides Kalju kogudust koos pastor Vilver Orasega. Tarmo on abielus Viljaga, nad on kasvatanud üles kolm last, kes teenivad samuti kogudustes kaasa.
Piduliku jumalateenistusel jutlustasid Kaljus varem pastoritena teeninud EKB Liidu president Erki Tamm (2006–2018) ja Meego Remmel (1991–2001). Õnnistamispalves osalesid lisaks eelnimetatutele veel koguduse teine pastor Vilver Oras ja Tarmo isa Aare Lige (endine Ligema koguduse pastor). Tervitajate hulgas olid sõbrad Olevistest, Hiiumaalt, samuti Kalamaja Põhikooli direktor Piret Rõõmussaar ning samas kirikus koos käiva venekeelse Betaania koguduse pastor Stepan Maerko. Muusikaga teenis Oleviste koguduse ülistuskoor Kersti Kuuse juhatusel. Jumalateenistusele järgnes ühine pidulaud.
Teekäija

Viimsi Vabakoguduse uus pastor Kristjan Kalamägi

04/2018 25 kalam6gi 1

Viimsi Vabakoguduses seati 8. aprillil ametisse pastor Kristjan Kalamägi. Kogudus otsis uut karjast peaaegu aasta. Kalamägi alustas oma teenimist nelipühi kirikus 1995. aastal. Piiblikolledžis lõpetas ta pastor-evangelisti orientatsiooniga õppe. 2000. aastal ordineeriti ta pastoriks. Oma kirikus teenis ta mõned aastad vene nelipühi koguduses Ahtri tänaval. Ametisseseadmisel osales koos EKB Liidu president Erki Tammega ka Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Ago Lilleorg, kes ütles, et nad annavad ära oma parima, aga teevad seda õnnistades. Palvetati, et ta koht eelmises koguduses saaks täidetud. Pastoraalnõustamises seisab Kristjani kõrval ustav abikaasa Elle.
Uutele töötegijatele palus õnnistust EKB Liidu aastakonverents.
Viimsi koguduseperele soovib õnnistust ka Teekäija.

Leisi koguduse uus pastor Janek Järveots

11/2017 25 leisi 29okt
Margus Mäemets, Kuressaare Siioni koguduse pastor

Oktoobri viimasel pühapäeval toimus Saaremaa põhjarannal Leisi baptistikoguduses pidulik teenistus. Ametisse seati uus pastor, seni Kuressaare Siioni koguduses diakonina kaasa teeninud ja sel kevadel Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõpetanud vend Janek Järveots (41).

EKB Liidu president Erki Tamm jutlustas Jeesuse sõnade „Jumala Vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud...” põhjal erilistest hetkedest inimese isiklikus ja koguduse elus. Päeva erilisust tajusid kohal viibinud koguduseliikmed ja mitmed külalised.

Õnnistamispalves osalesid Erki Tamm, Herman Mäemets ja allakirjutanu. Tervitusi tõid naaberkoguduste esindajad. Pärast teenistust oli kaetud kohvilaud kõigile osavõtjatele.
Seni Leisi kogudust karjasena teeninud Johannes Voksepp (86) tajus juba eelmisel talvel, et järgmist hooaega ta enam jätkata ei suuda, ja saatis vastavasisulise avalduse piirkonna vanemale, paludes sügiseks leida kedagi, kes pastoritöö üle võtab. Augusti algul külastasime kogudust koos Janekiga, kellele oli see esmakordne tutvus Leisiga. Siis juhatas Johannes ise veel koosolekut. Kümmekond päeva hiljem viidi ta haiglasse, kus viibib tänini, vajades meie eestpalvete tuge.

Tänu Jumalale, kes annab kutse ja varustuse teenimiseks. Kinnitagu see ka teisi töötegijaid!
„Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine” (1Kr 15:58).

Käisin pastoriperede laagris

07-08.2017 25 nuutsaku ppl
Marilill Roosimaa, Laagri kogudus

Äsja lõppes väga põnev pastoriperede laager Nuutsaku Puhkekeskuses, kus ma ise käisin. Seal kohtusin paljude sõprade ja tuttavatega, keda polnud terve aasta näinud, kuid ka mitme teise pastoriperega, kellega meie pere on tihedalt läbi käinud.

Kuldar Kaljuste pere lugu innustas teisigi peresid rohkem ühte hoidma.

Selles laagris kogesin, et Jumal muutis midagi minu sees, ja ma nägin tema kaitsvat kätt meie kõigi üle – meil olid imeliselt soojad suveilmad. Päeval paistis päike ja puhus mõnus soe tuul, käisime päevas mitu korda ujumas ja vees pladistamas. Olen tänulik, et ei juhtunud õnnetusi batuudil, mille olime perega laagrisse kaasa toonud. See batuut kogus menu veelgi, kui sellel korraldati üks vägev võistlus, kus pidi sirutama lipuga nii kaugele kui võimalik, hoolimata tagasikiskuvatest kummidest. Isa andis sellele ka usulise võrdpildi – me kõik sirutame evangeeliumiga võimalikult paljudeni, hoolimata olukordadest või takistustest.

Loe edasi: Käisin pastoriperede laagris