Risttee koguduse uus pastor Meelis Kibuspuu

Juuni 2019

28. aprillil valis Tartu Kristlik Risttee Kogudus oma uueks pastoriks Meelis Kibuspuu.
Olles pärit tugevast kristlikust perekonnast, on Meelist juba lapsepõlvest saadik saatnud isiklik suhe Jeesusega. Läbi aastate on temas põimunud kombinatsioon targast juhtimisandest ja tundlikust südamest evangeeliumi väes inimeste elude muutmisel.
Meelis on töötanud Valduste OÜ juhatajana selle algusest saadik, ehitades üles suure ja tugeva visiooniga organisatsiooni. Samuti on ta aastaid aktiivselt osalenud EKB Liidu juhatuse liikmena meie vendluse juhtimises. Lisaks sellele on Meelis koos oma abikaasa Karitaga järgnenud ka kutsumusele panustada paarisuhetesse nõustamise ja koolitustega. Viie lapse isana on Meelis eeskujuks paljudele mitte ainult oma pereeluga, vaid ka võimega olla füüsiliselt aktiivne, seda eelkõige tänu armastusele tennisemängu vastu.
Risttee kogudus on põnevil, astudes Meelise ja Karita juhtimisel järgmisse peatükki meie koguduse loos, mida saadab igatsus olla jätkuvalt Jumala tööriistaks meie linnas ja maal.

Viljar Lihti veerandsada aastat Kohila koguduse pastorina

01/2019  Tiina Kriste, Kohila baptistikogudus09 viljar liht

IV advendil oli Kohila koguduses eriline pühapäev – pastor Viljar Liht tähistas oma 25. tööjuubelit ja andis koguduse karjase töö üle pastor Siilas Kasele.
Viljar õnnistati Kohila koguduse karjaseks 19. detsembril 1993. Noore mehena Eesti taasiseseisvumise tuultes oli ainus võimalus usaldada Jumalat ning teha innuga kõike, mida vabaduse ajal jälle teha sai: otsida uusi Jumala teenimise vorme, panustada laste- ja noortetöösse, teha innukalt misjonitööd, kaasata noori töötegijaid, puudutada perekondlike sündmuste kaudu paljude inimeste elusid, palvetada, käia palverändudel ja kutsuda külalisi ning anda koguduse kinnistule uus ilme. Ning täna võib tõdeda, et ustav Jumal ei jäta häbisse. Tänaseks on kasvav kogudus jõudnud 110. aastapäeva lävele ning veerandsaja aasta jooksul on pastori peres kasvanud tegusateks täiskasvanuteks neli last ja kõigele sellele on saanud kaasa elada ka Viljari vanemad.
IV advendi pühapäeval ütlesid Viljarile ja Piiale koguduse poolt tänusõnad juhatuse esimees Sulev Liht, Hageri koguduse õpetaja ja kaasteeline praost Jüri Vallsalu ning Kohila vallavanem Heiki Hepner. Neis sõnavõttudes peegeldus tõdemus: Viljar on jätnud jälje piirkonna ellu ja veerandsaja aasta jooksul on kujunenud noorest julgest mehest kogenud karjane. Kogudus soovib Viljarile perega õnnistatud jätkuvat teenimist. Kohila kogudust on õnnistatud heade pastoritega, aitäh, Viljar, Sulle ja Su perele ning jõudu Siilasele perega.

Loe edasi: Viljar Lihti veerandsada aastat Kohila koguduse pastorina

Kauaaegsete töötegijate ja juhatuse kohtumine

12/2018 26 kauaaegsed

Talvekuu 22. päeval toimus EKB Liidu juhatuse ja kauaaegsete vaimulike töötegijate kohtumine. Paljud meenutasid läbikäidud teed, president Erki Tamm tänas usujulgeid eelkäijaid, video vahendusel tervitas pastor Jüri Puusaag Toronto Eesti Baptisti Kogudusest (kes toetas maitsvat lauaosadust).
Ees (vasakult): Liivia Kaustel, Vaike Tutso, Elli Kajaste, Tiiu ja Aare Tamm, Reinhold Müür, Saara Tooming, Eha Lige, Johannes Saard. Tagaridades: Einike Pilli, Heino Meri, Helle Valk, Peeter Roosimaa, Mai Liht, Raivo Kaustel, Urve Jürma, Aili ja Joel Raasik, Ermo Jürma, Ruudi Leinus, Joosep Tammo, Biruta ja Enno Tuulik, Eha ja Aare Tingas, Indrek Luide, Merike Meri, Peeter Valk, Üllas Linder, Kalju Põldroos, Aare Lige, Haldi Leinus, Eerik Rahkema, Aivar Raudver, Gunnar Kotiesen, Erki Tamm, Sven-Joonatan Siibak. Foto: Heldur Kajaste.

Ordineeriti Tõrva ja Valga koguduste pastorid

10/2018 25 valdo otto

Lõikustänupühal, 14. oktoobril palusid Erki Tamm ja lõuna piirkonna juht pastor Leho Paldre õnnistust juba neli aastat Tõrva Immaanueli Kogudust teeninud Valdo Maamägile. Koos abikaasa Elmega teenivad nad kogukonda nädala sees ka Sõbralt Sõbrale kaupluse kaudu. Hea koostöö märgina olid tulnud tervitama EELK Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting ja Valga Betaania kogudusest Otto Aavistu abikaasaga ning Üllas Linder. Just Valga kogudusega toimibki tihe ja üksteist toetav teenimine. Samuti on Maamägi viimastel kuudel olnud abiks Otepääl.

Peale mõnusat lõunasöögiosadust siirduti mitmetega edasi Valga Betaania Baptistikogudusse, kes koguneb piirilinna tuiksoonele renditud ruumides. Taas jagasid Erki Tamm ja Leho Paldre sõna ning palusid õnnistust – seekord pastor Otto Aavistule. Kaks aastat tagasi teenimistöösse tulnud ja seminari õppima asunud Otto on koos abikaasa Monikaga loonud Valga linnas head suhted paljude kogudustega. Selle kinnituseks olid kohale tulnud mitmete koguduste esindajad ja pastorid. Peale jumalateenistust jäi rahvas veel kaua vestlema ja tänutorti sööma.

Nõmmel seati ametisse pastor Veikko Võsu

10/2018

Nõmme Baptistikoguduses oli 14. oktoobril rõõmuküllane pidupäev, kus tähistati koguduse 125. aastapäeva ja toimus ka pastor Veikko Võsu ametisse õnnistamine. Äärmiselt julgustavas õhkkonnas teenisid kaasa koguduse segakoor ja ülistustiim Valguse Tee Vabakogudusest. Tervitajaid oli tulnud nii naaberkogudustest kui Ameerikast ja Iisraelist. Eriliselt hea meel oli näha ja kogeda, kuidas Veikko kodukogudus (Valguse Tee Vabakogudus) saatis teda teele armastusest tulvil prohvetlike õnnistussoovidega. Vaata ka Teekäija 10/2016, lk 25.

Mustamäel seati pastoriametisse Allan Saukas

10/2018 25 allan saukas

Tallinna Mustamäe Vabakogudusel oli 30. september rõõmus lõikusepäev. Valmis vili, mis küpses koguduses.
Tänati Riho Uusvälja koguduse juhtimise eest eelmisel valimisperioodil ja seati pastori ülesannetesse Allan Saukas. Allan tuli kogudusse koos isa, ema, kolme õe ja vennaga. Siin läbis ta Alfa-kursuse, ristimiskooli ja aastal 2002 ristiti teda Valkla rannas. Sellest alates on tema vaimulik kodu Mustamäel. Seal kohtus ta Kaiega ja nad abiellusid 2011. aastal. Peres kasvab kolm last. Argielus töötab Allan Eesti Kaitseväes tehnika-ala instruktorina, vabatahtlikuna tegeleb Kaitseliidus noorkotkastega. Koguduses kasvas tema vastutusala pidevalt. Aastal 2016 õnnistati ta diakoniks. Nüüd palusid EKB Liidu president Erki Tamm ja Tallinna piirkonna juht pastor Tõnis Roosimaa vennale õnnistust koguduse karjase ülesannetes.