Mihhail Knjazev ordineeriti pastoriks

11/2014 25 mihhail knjazev

16. novembril ordineeris EKB Liidu president Meego Remmel koos liidu venekeelsete koguduste vanempresbüter Valeri Vetšerkovskiga Narva EKB Koguduse pastor Mihhail Knjazevi. Mittekristlikus kodus kasvanud Mihhail (40) leidis elava usu Viktor Hammi evangelisatsiooni ajal Narvas 2002. Aastast 2007 on ta teeninud diakonina. Ta on läbinud Euro-Aasia induktiivse piibliõppe kursuse ja jätkab õpinguid Minski Teoloogilises Seminaris.
Samal jumalateenistusel õnnistati ka Mihhaili ja Jekaterina neljas poeg Jaakob.

Oskar Olvik: kaastööliste koolitaja

03/2014 19 DSC 4690
Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud

23. veebruaril tähistati Oleviste kiriku Maarja kabelis koguduse kauaaegse pastori Oskar Olviku 100. sünniaastapäeva. Arpad Arderi poolt koostatud eluloo luges ette pastor Veljo Kaptein. Esitleti juubilari autobiograafilist raamatut "Mälestused". Teost avas lähemalt pastor Rein Uuemõis. Helisalvestuse vahendusel kuulati vend Olviku enda sõnavõttu tema 50. juubelil.

Selleaegsete piiblitundide jutlusi kuulan Pereraadio vahendusel meeleldi tänini.

Mälestusraamat
Oma mälestuste sissejuhatuseks kasutan prohvet Malaki sõnu: „Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime" (Ml 3:16). Iisraeli usuelus oli madalseis. Võiks öelda, et Jumalal oli oma rahvaga lausa riid. Aga selles olukorras jagasid omavahel mõtteid ka need, kes kartsid Issandat, kes soovisid elada Jumala Seaduse järgi. Ning Jumal pani seda tähele.

Loe edasi: Oskar Olvik: kaastööliste koolitaja

Enn Palmik – Tartu Annelinna pastor

01/2014 25 annelinnas 19jaan-1
Ilmar Roosimaa, Annelinna kogudus

19. jaanuaril seadsid president Meego Remmel, Lõuna-Eesti piirkonna vanem Peeter Lemats ja pastor Peeter Roosimaa Enn Palmiku Tartu Annelinna Koguduse karjase ametisse.

Enn on koos abikaasa Riinaga Jumala kutsel Tallinna Olevistest välja läinud ja teeninud kogudusi Avispeal, Rakkes, Tõrvas ja Vancouveris ning olnud ka Lõuna-Eesti piirkonna vanem.

Lemats väärtustas koguduse senist tööd ja nende osa Pereraadios ning Seminaris. Ta meenutas, kuidas Annelinn oli ka talle endale praktikabaasiks. Ta julgustas kõiki koos uue pastoriga uutest võimalustest kinni haarama. Ta tõi esile, kuidas jüngrid said Jeesuse sõna peale samast järvest samade võrkudega lühikese ajaga suure hulga kalu (Jh 21).

Remmel rõhutas meeskonnatööd ja misjonimeelsust. Ta tõi esile Ennu ja Riina eeskuju, mis on väljendunud oma mugavuse arvelt mitme koguduse töösse panustamisel. Ta avaldas lootust, et Tartus on võimalik nende kogemusi kohaliku kogukonna teenimisel ja kontaktide loomisel kasutada.

Indrek Luide – Kehra uus pastor

01/2014 25 kehras 5jaan14
Hannes Pikkel, Kehra kogudus

Kehra Koguduse karjaseks seati 5. jaanuaril pastor Indrek Luide, kes oli siin teeninud juba ühe aasta. Pidulikul päeval osales poolsada inimest Kehrast, külalisi oli ka kaugemalt. Kokkutulnud ei pettunud – nii nagu ilm väljas oli ka jumalateenistus täidetud Jumala sooja ligioluga.

Ametisseseadmise viisid läbi pastorid Meego Remmel ja Gunnar Mäggi. Remmel EKB Liidu presidendina ja Mäggi Harjumaa ja Kesk-Eesti piirkonna vanemana.
Mäggi tänas, et pea 100 aastat tagasi leidus Kehra koguduses inimesi, kes järgisid Jumala kutset ja asutasid Keilasse koguduse.

Luide meenutas prohveteeringut, mille järgi Kehra on ressursikogudus, kes on Jumala poolt kutsutud välja jagama.

Remmel meenutas Luide senist koguduste ehitamise teed. Veendumaks, et kogudus on Luide kutsunud, küsis ta liikmete arvamust ja kogudus vastas "jah". Seejärel võidis Remmel Indrek Luide Kehra koguduse pastoriks.

Pühalik päev jätkus väga südamlikus osaduses koguduse kohvikus.

Laulunumbrite ütlejast pastoriks

10/2013 04 suigu endel
Endel Lohu, Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus 1984–2013

Mida tunneb pere, kes istub oma kodus lõunalauda, kui korraga tõmmatakse eesriie eest ja nad leiavad end lavalt? Saalitäis rahvast jälgib iga nende liigutust. Iga sõna kuulatakse täis tähelepanuga. Arvan, et olen elus midagi ligilähedast kogenud.

Oli 1984. aasta algus. Elasime perega Pärnus. Olime abikaasaga leidnud vaimuliku kodu ja tööpõllu Pärnu Immaanueli Baptistikoguduses. Meie peamiseks tegevuseks seal oli muusikatöö. Mina olin ka koguduse nõukogu liige ja diakon. Pühapäeva hommikuti osalesime aga nii sageli kui võimalik usklike koosviibimistel Suigus, sest seal oli minu sünnikodu. Seal elasid mu vanemad ja sugulased. Seal olin õppinud armastama ja hindama usklike osadust.

Juhatasin koosolekuid, ütlesin laulunumbreid ja viisin läbi leivamurdmistalitusi.

Loe edasi: Laulunumbrite ütlejast pastoriks

Kutsutud töötegija varustamine

02 P6134342-106/2013
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Korjan üles veebruari Teekäijas Tarmo Lige poolt tõstatatud teema vaimulike töötegijate majanduslikust olukorrast. Olles ise Tallinna Kalju koguduse pastor, kelle eest kogudus hea seisab, ei hakka ma lahti arutama meievahelist töösuhet. Küll aga tahan teha seda meie koguduste liidu laiemat perspektiivi silmas pidades.

Majanduslikult kitsad ajad kestsid peres seni, kuni leidsin pastoritöö kõrvale õpetajakoha koolis.

Tarmo Lige kutsus kogudusi „mõtlema lahendustele, mis annavad täna julguse 20–30-aastastele meestele järgida oma kutsumust ja samas luua perekond ning kasvatada lapsi". 20 aastat tagasi olime abikaasaga just selles eas, kui ma kutsumust järgides koos noore naisega Hiiu saarele läksin.

Loe edasi: Kutsutud töötegija varustamine