EBFi asepresident Meego Remmel seisab evangeeliumi leviku eest

23 ebf jerevan
10/2017

Kui suur on tänane EBF?

Euroopa Baptistiföderatsioon loodi 1949. aastal. Jätkuvalt kasvava osaduskonnana ühendab EBF praeguseks juba 826 000 inimest rohkem kui 14 000 kogudusest, 54 liidust ja 5 partnerorganisatsioonist üle Euroopa ja Venemaa, Kesk-Aasia ja Lähis-Ida. Samas tehakse koostööd ka baptistidega, kes EBFi ei kuulu. Meie piirkonnas esindab EBF ka Baptisti Maailmaliitu.

Loe edasi: EBFi asepresident Meego Remmel seisab evangeeliumi leviku eest

Gruusia kutsub

04/2017 13 s99gilauaosadus Giaga 1

Märtsi lõpus ja aprilli alguses külastas EKB Liidu president Erki Tamm Gruusiat, et aastatepikkuseid suhteid sealse baptistiliiduga süvendada ning leida ühistööks uusi valdkondi. Temaga koos olid reisil kaasas liidu töövaldkondade juhtidena Mirjam Link, Helina Voogne ning Meelis ja Karita Kibuspuu.

Gruusia Evangeelsete Kristlaste Baptistide Liitu kuulub 30 kogudust umbes 700 liikmega. Aastaid tagasi liit lõhenes ja veel täna teevad vanad haavad valu. Näidetena julgustavatest arengutest on eraldi jäänud koguduste ühinemine liiduga, aga ka Tbilisi uue kiriku ehituse peatne lõpuleviimine.

Loe edasi: Gruusia kutsub

Baptisti Maailmaliidu seisukohavõtt põgenike küsimuses


03/2017 17 bwa riia

Baptisti Maailmaliit (BWA) taaskinnitab piibellikku seisukohta põgenike, kaitsetute inimeste suhtes, kes sageli kannatavad oma usu tõttu.

Resolutsioonis, mis võeti vastu peakomitee koosolekul Vancouveris, Kanadas, juulis 2016, kutsub maailmaliit kõiki oma liikmesliite, kogudusi ja üksikkristlasi aktiivselt kasutama võimalusi teenimiseks ja tunnistamiseks viisil, mis kehastab piibellikku õpetust armastada võõrast (3Ms 19:18b) ja Jeesuse õpetust armastada ligimest nagu iseennast (Mt 22:37–40), et olla soolaks ja valguseks, ning edastada Issanda väärtusi meie kultuuris.

Lisaks julgustab resolutsioon „kristlasi isiklikult suhtlema põgenike ja pagulastega, lahkelt osutama Jumala armastust ja hoolivust, väljendades Jumala kõikehõlmavat headust, mis on ilmunud Jeesuses Kristuses.”

Loe edasi: Baptisti Maailmaliidu seisukohavõtt põgenike küsimuses

Neville Callami 10 BWA aastat

03/2017

Baptisti Maailmaliidu (BWA) peasekretär Neville Callam lahkub ametist 31. detsembril 2017. Jamaikalane Callam on esimene must mees ja esimene globaalse Lõuna esindaja, kes on juhtinud baptistide ülemaailmset katusorganisatsiooni. Ta valiti ametisse Ghanas Accra linnas juulis 2007.
Callam külastas Eestit 11.–13. oktoobril 2013. EKB Liidu misjonikonverentsil Tartus tutvustas ta globaalset misjonivisiooni, rääkis toonase EELK peapiiskop Andres Põderiga kirikute omavahelisest koostööst, jutlustas Kalju ja Oleviste kirikutes ning kohtus Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega.
BWA asutab tema kümne aasta pikkuse viljaka teenimise meenutamiseks spetsiaalse fondi, toetamaks sidemete tugevdamist baptistide endi vahel ja teiste kirikutega. Sissemakseid Callami fondi saab teha aadressil: www.bwanet.org/give.

EBFi aastakoosoleku ühishääl kõlas Tallinnas

10/2016 23 ebf tln
Erki Tamm, EKB Liidu president, tekst ja foto

EBFi aastakoosolek (28.09.–01.10.) toimus Tallinnas. EBF ühendab baptistiliite Euroopast, Lähis-Idast ja Kesk-Aasiast. Seekord oli esindatud 41 liitu. Avateenistusel Oleviste kirikus laulis koguduse ülistuskoor, jutlustas EBFi president Asatur Nahapetyan.
Aastakoosolekute keskne kasu on kindlasti delegaatide omavaheline kontakt ja baptistide laiema perekonna osadustunde tugevdamine. Suur tähendus on ka kohtumise aruannetel ja otsustel. EBFi peasekretär Tony Peck rõhutas, et vastuvõetud pöördumised ja otsused sõnastavad neid arusaamu, mida me kõik ühiselt tahame öelda. EBF on oma tervikus mitmekülgsem kui ükski tema liikmesliit. Kes neil kogunemistel on baptistide diskuteerimisele kaasa elanud, võib aimata, kui lai on erinevate maade ja kultuuride usukaaslaste arvamusspekter. Konverentsipäevade suur õnnistus oli valmisolek üksteist mõista, nagu ka valmidus ja motiveeritus ühiseks teenimiseks.

Loe edasi: EBFi aastakoosoleku ühishääl kõlas Tallinnas