Neville Callami 10 BWA aastat

03/2017

Baptisti Maailmaliidu (BWA) peasekretär Neville Callam lahkub ametist 31. detsembril 2017. Jamaikalane Callam on esimene must mees ja esimene globaalse Lõuna esindaja, kes on juhtinud baptistide ülemaailmset katusorganisatsiooni. Ta valiti ametisse Ghanas Accra linnas juulis 2007.
Callam külastas Eestit 11.–13. oktoobril 2013. EKB Liidu misjonikonverentsil Tartus tutvustas ta globaalset misjonivisiooni, rääkis toonase EELK peapiiskop Andres Põderiga kirikute omavahelisest koostööst, jutlustas Kalju ja Oleviste kirikutes ning kohtus Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega.
BWA asutab tema kümne aasta pikkuse viljaka teenimise meenutamiseks spetsiaalse fondi, toetamaks sidemete tugevdamist baptistide endi vahel ja teiste kirikutega. Sissemakseid Callami fondi saab teha aadressil: www.bwanet.org/give.

EBFi aastakoosoleku ühishääl kõlas Tallinnas

10/2016 23 ebf tln
Erki Tamm, EKB Liidu president, tekst ja foto

EBFi aastakoosolek (28.09.–01.10.) toimus Tallinnas. EBF ühendab baptistiliite Euroopast, Lähis-Idast ja Kesk-Aasiast. Seekord oli esindatud 41 liitu. Avateenistusel Oleviste kirikus laulis koguduse ülistuskoor, jutlustas EBFi president Asatur Nahapetyan.
Aastakoosolekute keskne kasu on kindlasti delegaatide omavaheline kontakt ja baptistide laiema perekonna osadustunde tugevdamine. Suur tähendus on ka kohtumise aruannetel ja otsustel. EBFi peasekretär Tony Peck rõhutas, et vastuvõetud pöördumised ja otsused sõnastavad neid arusaamu, mida me kõik ühiselt tahame öelda. EBF on oma tervikus mitmekülgsem kui ükski tema liikmesliit. Kes neil kogunemistel on baptistide diskuteerimisele kaasa elanud, võib aimata, kui lai on erinevate maade ja kultuuride usukaaslaste arvamusspekter. Konverentsipäevade suur õnnistus oli valmisolek üksteist mõista, nagu ka valmidus ja motiveeritus ühiseks teenimiseks.

Loe edasi: EBFi aastakoosoleku ühishääl kõlas Tallinnas

Ülevenemaalisel EKB kongressil Brjanskis

09/2016 19 brjansk
Margus Einlo, Vormsi koguduse pastor

„Kõik reisid algavad esimesest sammust,” ütleb hiina rahvatarkus. Nii oli see ka suvisel Venemaal, turismi kõrghetkel, kui seisin Pihkva raudteejaamas kassade ees. Seal järjekorras polnud küll palju rahvast, aga pileti ostmiseks tuli varuda rohkesti kannatlikkust. Reisijad olid kassiiri ette kogunenud otsekui pihile, iga esitatud piletisoovi taga on ju keerukad eluteekonnad, isesorti kohtumised, ühesõnaga – kaugused. Minu reisisihiks oli Venemaa lahingukuulsuse linn Brjansk, kus peeti Ülevenemaalist Evangeelsete Kristlaste-Baptistide (EKB) kongressi. Rongiga saab sinna ainult läbi Moskva. Kassas läks ruttu, palusin platskaartpiletit Sõltumatute Rahvaste Ühenduse (SRÜ) pealinna – ja selgus, et koht rongi sabavaguni teise korruse lavatsil on odavam.

Tänava lõpus kõrgus Kaarli kiriku suurune Brjanski 800-liikmelise esimese baptistikoguduse kirik.

Loe edasi: Ülevenemaalisel EKB kongressil Brjanskis

Põgenikekriisist Euroopas ja Lähis-Idas

10/2015

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek Sofias, Bulgaarias, 23.–26. septembril 2015
võtab vastu lootuse ja tänuga Jumala armastuse, armu ja kaastunde kõigi inimeste vastu, mis on avaldatud Jeesuse Kristuse evangeeliumis ning kogetav Püha Vaimu väe läbi.

Meenutab pagulaste, varjupaigataotlejate ja põgenike praeguses olukorras Jumala käsku võõraid vastu võtta ja tervitada: "Kui teie maal su juures asub võõras, siis ärge rõhuge teda! Võõras, kes asub teie juures, olgu teie keskel nagu päriselanik; armasta teda nagu iseennast, sest te ise olete olnud võõrad Egiptusemaal! Mina olen Issand, teie Jumal!" (3Ms 10:17–19).

Palub tarkust valitsustele Euroopas ja Lähis-Idas ning Püha Vaimu väljavalamist, et kogudus saaks siinkohal välja elada Jeesuse Kristuse öeldud sõnumit: "Kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija!" (Mk 9:35).

Vaidlustab ebapiibellikud suhtumised, sealhulgas võõraste eemaletõrjumise, mis loovad ja süvendavad kahjulikke lõhenemisi ning piiravad Euroopas ja Lähis-Idas põgenikele suunatud kaastunnet ja humanitaarabi.

Julgustab baptiste kogu Euroopas reageerima oma riikides ja kogukondades viivitamatult, heldelt ja koordineeritult. Me kutsume baptistiliite üles jätkama mõtestatud koostööd kohalike ja rahvusvaheliste agentuuride, koguduste ja kristlike organisatsioonidega, kes töötavad otseselt põgenikega kogu Euroopas.

Usub lootusega, et kristlus on palverändurite usk ja kristlastel on taevane kodakondsus Jumala loodus (Ef 3:20) ning see uuendatakse Jumala tõotuses uuest taevast ja maast (Ilm 21).