Eakate töötajate osaduspäev

3/2009

Eesti baptismi juubeli raames toimus Haapsalus 23. veebruaril EKB liidu juhtkonna korraldatud osaduspäev – lugupidamisavaldus eakatele pastoritele ja pastorite leskedele, kes on Jumala riigis ennastohverdavalt teeninud. Samas oli see märgiks põlvkondade järjepidevusest ja väärtusliku usukogemuse jagamine.

Kokkutulnutele jutlustas president Meego Remmel. Jutluse tekstiks oli: „Teie ju mäletate, vennad, meie vaeva ja pingutust!" (1Ts 2:9) Remmel rõhutas, et oluline pole mäletada kõike, vaid oluline on mäletada head. Mäletada neid, kes on meile eeskujuks, mäletada seda, mis meid ülendab.

Osaduspäeva juhatas pastor Erik Rahkema. Rektor Toivo Pilli kutsus kohalolijaid oma mälestusi kirja panema. Päeva kaunistasid Haapsalu koguduse muusikud. Sõnavõttude ja ühislaulude järel jätkus lauaosadus.

.

Rõõmus koolialgus Antslas

Rõõmus koolialgus Antslas

Antsla EKB Koguduse pere tänab südamest kõiki lahkeid annetajaid, kes aitasid meil muretseda meie kodulinna algklasside lastele koolitarbeid.

Augustikuus käivitatud ranitsatoetuse projektiga liitusid kohe mitmed inimesed ja tõid vastavalt võimalustele oma osa. Kogesime Jumala erilist juhtimist ka siis, kui tegelesime nende koolikaupade kokku ostmisega. Lõpuks kujunes nii, et algselt planeeritud 33 paki koostamisest kasvas toetajate lisandumisega tervelt 60 koolitarvete pakki.

Septembri alguses andsime need koolis üle. Laste rõõm uue õppeaasta algul oli siiras ja eriti siinsetes vähekindlustatud peredes kadus jälle üks mure.

Kui Jeesus õnnistas viit leiba ja kahte kala, siis sellest sai toidetud 5000 inimest (Mk 6:30-44). Anname siinkohal edasi laste, õpetajate ja kogu koolipere tänusoovid kõigile, kes on meid abistanud, kaasa palvetanud. Jumal õnnistagu igat palvetajat!

tänumeeles

pastor Peeter Lemats

.