Õppimisvõimalused Amsterdamis

05/2016

International Baptist Theological Study Centre (IBTSC) pakub magistri- ja doktoriõppe tasemel vabakiriklikku teoloogilist haridust. Eelduseks on oma kodumaal omandanud teoloogiline või humanitaarharidus.
Magistriõppes tehakse koostööd Euroopa „kõrgliigasse“ kuuluva Manchesteri Ülikooliga, kes väljastab ka diplomi. Õppevorm on sessioonõpe. Aastas tuleb kohal olla paar-kolm nädalat. Suur kaal on iseseisval tööl.

Loe edasi: Õppimisvõimalused Amsterdamis

Armas Maarjamaa rahvas!

12/2015

Üks vana Hiiumaalt Reigi kihelkonnast pärit vaimulik rahvalaul algab sõnadega:
Oh Kristus, valgus oled Sa!
Sul pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
ja tõe teele juhata.

Need laulusõnad kõnelevad meie rahva sajandite taha ulatuvast usust Kristusesse kui jõuluööl sündinud Maailma Valgusesse. Me teame, et jõulud – Jeesuse sünnipüha – ja talvine pööripäev langevad kalendris kokku. Valgus võidab südatalvise pimeduse ja päevad hakkavad taas pikenema. Ka Jeesuse sündimine Petlemmas tõi kaasa valgeks löönud taevasse ilmunud inglite väe, kes ülistasid Jumalat: Au olgu Jumalale kõrges! (Lk 2:14).

Loe edasi: Armas Maarjamaa rahvas!

Joosep Tammo – õpilane, õpetaja ja sõber

12/2015 24 joosep andres 2
Andres Põder, EELK piiskop emeeritus

Kui kõlab nimi Joosep Tammo, poeb mu hinge alati midagi helget ja ühtaegu segadusse ajavat: Milliselt leheküljelt läheb lahti mu mälestuste paks pildialbum? Milline assotsiatsioon mu sõpra hetkel paremini iseloomustab? – Pinginaaber, alates teisest klassist põhikooli lõpuni. Joosepi pastorist isa põnev raamatukapp ja hulk armsaid õdesid. Ühised mängud, matkad ja kalalkäigud. Lõputud vaidlused sõprade ringis. Loominguline tegevus – lood ja luuletused, millest jõuludeks valmis almanahh, mida ulatada üllatunud õpetajale. Üks asjakohane tsitaat: „See uus ja suur, mis meid aitaks ja mis näib meile nii kauge ja kättesaamatuna, on äkki täna, jõuluõhtul, meie kõrval, meie seas, et ulatada meile käsi ning aidata meid läbi selle rusuva võrgumaailma, millega oleme märkamatult end ümbritsenud, ja millest vabanemine on nii raske, aidata meid tagasi iseenda ja igatsetud puhta maailma juurde, mille me tihtipeale ammugi oleme kaotanud, sest „inimese poeg on tulnud õndsaks tegema, mis on kadunud,“ nagu kuulutab evangeelium“ (Käsikirjaline almanahh „Jõulud 1968“, lk 3).

Joosepiga kohtudes kuulen alati uutest ja põnevatest raamatutest, mida ta just äsja on lugenud.

Loe edasi: Joosep Tammo – õpilane, õpetaja ja sõber

Kirikupäev ja vaimulik laulupidu

06/2015 24 saabumine
Kaie Tanner, kirikupäeva tegevsekretär

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on korraldanud vaimulikke laulupidusid taasiseseisvunud Eestis neli korda: 1997., 2000., 2005. ja 2010. aastal. On ime, et need peod on iga kord kokku toonud tuhandeid lauljaid, ja veel enam, tuhandeid huvilisi, kes kogunevad vaimulikku muusikat kuulama ja rõõmusõnumit jagama. On ime, et ka kitsastes oludes on leidunud lahkeid annetajaid ja abivalmis inimesi, kes oma nõu ja jõuga aitavad kirikupäeval ja laulupeol teoks saada. Oleme väga rõõmsad ja tänulikud, et kokku tulevad kristlased erinevatest konfessioonidest – ka sel suvel koguneb Tartusse lauljaid nii luteri, katoliku, baptisti, metodisti kui adventkirikust. Tullakse ka piiri tagant: Kanadast, Venemaalt, Saksamaalt ja Soomest, et tähistada Eesti kui Maarjamaa 800. aastapäeva ühise laulmisega.

Loe edasi: Kirikupäev ja vaimulik laulupidu

Aasta 2014 vene regioonis

03/2015 24 kivioli
Valeri Vetšerkovski, vene regiooni vanempresbüter

Möödunud aasta oli vene baptistide kogudustele sündmuste- ja tegutsemisrohke. On läbi viidud laste- ja noortelaagreid, Narva koguduses toimusid uue pastori ja noortejuhi ametisseseadmised. Samuti külastasid meie kogudusi evangeeliumi kuulutades sõbrad teistest riikidest – teatritrupp Valgevenest Minski linnast, kristlik puhkpilliorkester Moldovast. Minski teatritrupp külastas seitset kogudust, kus näideldi ja räägiti lastele jõulude tõelisest imest Jeesusest. Puhkpilliorkestri väsimatud noormehed andsid erinevates Eesti linnades rohkem kui kümme evangeelset jumalateenistust kogudustes, vanglates, linnaparkides.

Möödunud aastal toimus kaks vaimulikku seminari teemadel „Juht – Jeesuse õpilane" ja „Kõik vanused koguduses on meie olevik". Seminaride läbiviijad olid külalised Venemaalt ja Valgevenest.

Loe edasi: Aasta 2014 vene regioonis

Julge särada 2015

02/2015 27 s6rakyynlad
Pille-Riin Rego ja Heli Raun
Fotod: Julge särada

Oikumeeniline Julge Särada noortekonverents 2015 leidis aset 23.–24. jaanuaril Tallinna Metodisti kiriku hoones, mida täitis kogunisti 150 noort ja noortetöötegijat. Käsitletavad teemad olid konkreetsed ja misjonimeelsed: miks me peame evangeeliumi kuulutama, mida me seejuures kardame ja kuidas praktiliselt sõnumit jagama. Lisaks innustavatele peakõnelejatele pakkusid laupäeval intervjuuga vürtsi isiklike kogemustega aktiivselt evangeliseerivad Joel-Rasmus Remmel, Katri Tammsaar ja Katrin Usin.

Laupäeval toimus kuus seminari, sealhulgas näiteks prohveteerimise ja tänavaevangelisatsiooni seminarid, kus inimesed kogesid Püha Vaimu puudutust väga erilisel moel. Tavapäratult viisid seminare läbi oma ala tegijad kahe-kolme kaupa, üksteist täiendades ja ühist elutarkust jagades. Mõnevõrra uudne oli näha muusikuid, nagu Hannes Nõlvak, Timo Lige ja Matteus Elbrecht, teises keskkonnas, jagamas oma südant muusikatöö telgitagustest ja omaloomingust siis, kui pill vaikib ning nad oma kõrbetest läbi sammuvad. Üritust kajastas invervjuude ja pildite näol ka kaev.net meediatiim. 

Loe edasi: Julge särada 2015