Kuidas ma käisin külas meie partnerkogudusel

11/2017 14 mooste nuuts 1
Tavo Usin, Tartu Risttee kogudus

Minu nimi on Tavo ja ma olen 24aastane. Mul on armastav abikaasa Katrin, kellega olen ühist teerada jaganud juba üle kolme aasta. Täna ei taha ma aga sellest rääkida. Soovin kirjutada teile hoopis sellest, kuidas Tartu Kristlikus Risttee koguduses käies olen osa saanud ka ühe hoopis teise koguduse elust.

EKB Liidus on 92 kogudust, kes on igal aastal kahekaupa omavahel palve- ja osadusvõrgustikus (nii nagu loos otsustab). Meie koguduse selle aasta palvekaaslaseks on Mooste baptistikogudus. See on Kagu-Eesti väike maakogudus, kes käib koos 88 aastat tagasi ehitatud palvemajas. Kui küsisime keskasulas kohalikult politseinikult 4 km kaugusel Kaaru külas asuva palvela koordinaate, siis ta ei osanud meile sinna teed juhatada. Palvela asub suure tee pealt 600 meetrit eemal välja peal. Meil Ristteel on aga ühekorruseline hoone, mis asub suurte kortermajade vahel. Mõlemale kogudusele on ühine aga see, et tegelikult ei tea paljud inimesed, kes elavad kõrvalkorterites, mida me seal hoones teeme.

Loe edasi: Kuidas ma käisin külas meie partnerkogudusel

Panainti Posmatš ordineeriti diakoniks

05/2017 21 kobzar posmats

1973. aastal liitusid Tartu Kolgata kogudusega Ludmilla ja Juri Kobzar ning Juri ordineeriti 19. novembril 1989 diakoniks. Ta oli vene osakonna juhiks 27 aastat.

7. mail oli pidulik jumalateenistus, kus ordineeriti diakoniks osakonna uueks juhiks valitud Panainti Posmatš. Medvennana töötav Panainti on lõpetamas oma õpinguid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, Moldaaviast pärit iluteenindajana töötav abikaasa Diana on 1,5 aastaga omandanud suurepärase eesti keele. Loomulikult on neil hea vene ja ka inglise keel. Peres kasvab pisikene Andres.

Õnnistuspalves osalesid Peeter Roosimaa, Valeri Vetšerkovski, Ermo Jürma ja Leho Paldre. Väga südamliku ja ilusa muusikaga teenisid Tallinna Betaania venekeelse koguduse noored.

Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus

05/2017 20 misjonikogudus
Timo Lige, pastor

Hiiumaa Kristliku Misjonikoguduse juured ulatuvad 1990ndate keskpaika, kui Jumal kutsus Hiiumaale Harry Elleri, kellega koos alustasime teenistusi tollases Kärdla Keskkoolis. Algne visioon oli käia koos ilma ametliku kogudusliku vormita. Aja jooksul tõusis aga taas ja taas päevakorda koguduse ametlik registreerimine. Kuvand meist oli veidi arusaamatu nii väljapoole kui meile endile. 2015. a augustis otsustasime kokku kutsuda koguduse asutamiskoosoleku ja 17 erineva kogudusliku taustaga inimest kirjutasid alla Hiiumaa Kristliku Misjonikoguduse asutamislepingule. Tänaseks oleme kasvanud 33 liikmeni ja meie seas on väga erineva kirikliku taustaga inimesi. Koolimaja töö esimestel sammudel olid meile suureks abiks Tallinna Valguse Tee Vabakogudus, Mart ja Heli Metsala ning Veikko Võsu. Hiljem on tekkinud koostöövõrgustik väga erinevate konfessioonide ja kirikutega. Hiiumaa kontekstis oleme ühte õhku hinganud kõigi EKB Liidu kogudustega ja nii tõusis 2016. a lõpus üles mõte liituda Eesti EKB Liiduga. 2017. a aprillis võttis koguduse üldkogu peaaegu ühehäälselt liitumisotsuse vastu.

Loe edasi: Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus