Balti- ja Põhjamaade juhid Tallinnas

02/2012 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Kuigi Balti ja Skandinaavia kristlased tulevad erinevaist ühiskondlik-ajaloolistest taustsüsteemidest, on tänaseks kogudused sarnaste väljakutsete ees.

13.-14. veebruaril Tallinnas kohtunud Balti- ja Põhjamaade baptistiliitude juhid nägid uute koguduste rajamises lahendust liikmeskonna vähenemise peatamiseks. Kõige jõulisemalt on tegutsemas lätlased, kelle eesmärgiks on aastaks 2020 rajada 100 uut kogudust. Koguduserajajaid hakatakse ette valmistama juba hilisteismelistena, töötegijate toetamiseks ja arendamiseks pakutakse mentorprogrammi. Külakogudusi aidatakse oma tööd ümber mõtestada misjonikogukonna mõtteviisist. Nii Soome-, Rootsi-, Norra- kui Taanimaal on viimaste aastate kasv toimunud peamiselt Birma põgenike arvelt. Täna otsitakse teid, kuidas jõuda evangeeliumiga kohalike põliselanikeni. Suur väljakutse on noortes kutsumuse äratamine koguduslikule tööle siirdumiseks.

27 p6hjala balti

.

Aruandlus- ja valimiskonverentsi kava

Vaata, Jumal teeb uut!

„Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed." (Js 43:19)

Eesti EKB Koguduste Liidu

aruandlus- ja valimiskonverents

9.-10. märts 2012

Tartu Salemi kirik * Tartu, Kalevi 76

Reede, 9. märts

15.00 Delegaatide registreerimine

16.00 Misjonikonverents "Minna endast välja?"

Liidu misjoni hetkeseis (Peep Saar ja Matt Edminster)

Misjoninõukogu toimkonna esitlused

17.30 Tervituskohv

18.00 Avajumalateenistus

Jutlustab Leonid Mikhovich (Minski Usuteadusliku Seminari rektor)

Juhatab Toivo Pilli

19.00 Tee(käija)paus

19.30 Õhtuprogramm delegaatidele. Juhatab Vilver Oras

21.00 Õhtupalve. Tõnu ja Tähti Lehtsaar

Laupäev, 10. märts

8.00 Delegaatide registreerimine

8.30 Konverentsi avapalvus. Helle Liht

9.00 Töökoosolek (I)

11.00 Kohvipaus

11.30 Töökoosolek (II)

12.30 Sõnavõtud, läkituse vastuvõtmine

13.00 Lõuna

14.00 Pühendumisjumalateenistus

Jutlustab valitud president

Muusika: Kolgata kammerkoor

Juhatab Enn Palmik

Pühaõhtusöömaaeg

16.00 Orienteeruv lõpetamine

.

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2012

01/2012

9.-10. märts 2012

Tartu, Salemi kirik, Kalevi 76

Vaata, Jumal teeb uut!

„Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed." (Js 43:19)

Liidu juhtide 4-aastane ametiaeg on ümber saamas, mistõttu toimuvad taas valimised. Praegu tegutseb vanematekogu poolt moodustatud valimisi ettevalmistav komisjon (Allar Laugesaar, Vilver Oras, Leho Paldre, Peeter Roosimaa, Erki Tamm).

23. jaanuariks esitavad kogudused kandidaadid presidendi, vanematekogu vabalt valitavate liikmete (6 kohta), ordineerimiskomisjoni liikmete (5 kohta) ja revisjonikomisjoni liikmete (3 kohta) kohtadele; 9 piirkonna juhid esitavad kandidaadid piirkondlike esindajate kohtadele; üle tuhande liikmeline kogudus oma kandidaadi ja vene regioon oma vanempresbüteri.

Liidu 5-liikmelise juhatuse koosseis valitakse uue vanematekogu esimesel koosolekul.

Konverentsil on kavas võtta vastu Liidu arengukava aastateks 2012-2017.

Heade mõtete linna oodatakse 150 delegaati 84 liidu kogudusest.

.

Kristianiseeruvas Aasias

11/2011 Indrek Luide, EEA peasekretäri kt

Global Christian Forum (GCF) ülemaailmne konverents toimus Manado linnas, Indoneesias 4.-7. oktoobril. Seda foorumit juhib komitee, mille sekretäriks on endine Maailma Kirikute Nõukogu peasekretär Hubert von Beek. Konverentsil osales 65 riigist 287 delegaati. Eestist kaks: Eesti Evangeelse Alliansi tegevjuht Indrek Luide ja Eesti Kirikute Nõukogu esindaja Eerik Jõks. 02 manado 27

Vaikse ookeani äärses madaltihedas Manados on veidi alla 2 miljoni elaniku. Linn on täis väga ilusaid ja uhkeid eramuid, samas aga ka üsna viletsa väljanägemisega ehitisi. Palju on pea kõigi tuntud konfessioonide kirikuid.

Foorumi algul korraldas Sulawesi maakonna kristlasest kuberner S.H. Sarandujang delegaatidele oma residentsis piduliku vastuvõtu. Üles oli seatud bambusflöötide orkester, esinema kutsutud tantsu- ja laulukoorid. Kõik toimus üllatavalt heal tasemel. Ja need värvid ning sära! Eeskava oli täiuslik.

GCF olemuslause on „Kuulekus Jumalale!" 1998. aastal öeldi, et enne kui nelipühilased ja katoliku kirik ei saa kokku, pole kristlikust ühtsusest juttugi. Tunnistamine ja usulugude rääkimine on oluline osa GCF toimimisest. Kui liikumised kasvavad, siis vajavad nad teisi liikumisi enda kõrvale enam kui varem. Erisusi saab ületada erisuste üle arutades. Möödunud aastal kasvasid evangelikaalid – 2,6%, karismaatilised – 3,4% ja nelipühilased – 2,6% võrra. Kiiremini kristianiseeruvad piirkonnad on praegu Aafrika ja Aasia.

Liigutav hetki oli, kui räägiti kogudustest ja kogukondadest, kes on kogenud tervenemist ja lepitust Kristuses. Raportid kohtadelt teatavad, et sageli pööratakse teravad sotsiaalsed probleemid religioosseteks. Neid konflikte saab lõpetada vaid dialoog. Näiteks rääkis Indoneesia pastor loo, kus nad koos abikaasaga sõitsid pühapäeval kirikusse. Kui nad autost välja astusid, lõhkes auto kõrval pomm, mis oli suunatud tema vastu. Paraku sai tema naine kohutavalt kannatada. Aga mitte kordagi ei öelnud ta, et see on islamistide kätetöö, vaid et see oli terroristide tegu.

Konverentsi lõpul võeti vastu juhised GCF töö jätkamiseks. Suurim soov on, et ühtsus ei oleks vaid konverentside osa, vaid igapäevane praktika kohtadel. Erinevate konfessioonide kristlasi kutsuti üles, et nad tuleksid kokku ja räägiksid omavahel lugusid, mis neil on seoses Jeesus Kristusega. Me ei pea arendama mitte ainult vastastikust austamist, vaid liikuma edasi ja tegelema ühiste väljakutsetega.

Manado linnas GCF foorumil nähtu oli niivõrd sügav, et selle mõistmiseks läheb mul veel aega. Tahan sealkogetu tulemustest anda teada nii Teekäija veergudel kui Missioonikandja saadetes ja EEA kodulehel.

.

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2011 ülevaade

04/2011

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents 2011 toimus 18.-19. märtsil Tallinnas Kalju Baptistikoguduse palvelas. Tänavu keskendus vendluse kõrgeim juhtorgan teemale „Jeesus on Issand." (Rm 10:9) Konverentsil osales 58 kogudust, 142 delegaati, 16 külalist ja vaatlejat.

Konverents algas reede õhtul kõigile avatud jumalateenistusega, kus pastorid Erki Tamm ja Vilver Oras rääkisid Kalju koguduse uutest töölõikudest ümbritseva kogukonna heaks. Selle teenimise kaudu on ka Põhja-Tallinn neid kui kogudust avastanud.

Õhtu teises pooles tutvustas president Meego Remmel Liidu ühistöö järgmise perioodi, aastate 2012-2017, arengukavandit.

Teise konverentsipäeva hommikupalvusel ütlesid vaimuliku soovi Jakob Remmel ja Tõnis Roosimaa. Konverentsi juhatajateks valiti pastor Eenok Palm ja Sõbralt Sõbrale arendusjuht Henri Lehtsaar. Järgnesid ülevad hetked, kus meie Liitu võeti vastu kaks uut kogudust: Tartu 3D Kogudus ja Laagri Kristlik Kogudus. Konverents kinnitas ka Oleviste eraldi piirkonnaks valimise.

Liidu möödunud aasta ühistööd dokumenteerib 100-leheküljeline „Aastaraamat 2011", mis ulatati delegaatidele trükisoojalt ja mida paljud juba öötundidel olid hoolega uurinud. Seepärast anti vastavalt reglemendile presidendi ettekandeks kuni 40, kõigi tööharude videoettekannetele kokku 30 ja peasekretärile kuni 20 minutit.

President Meego Remmel tõi algul välja suuri tänupõhjuseid. Möödaläinud armuaastal on meie koguduste liit kasvanud, tänaseks on meie peres 85 kogudust. Lisaks neile ka 36 tööpunkti. 1. jaanuaril 2011 oli Liidu koguduste liikmete arv 6057 (kasv 27 ehk +0,4%), neist mehi 1686 (kasv 26 ehk +1,5%) ja naisi 4371 (kasv 1 ehk +0,02%). Aga meie kogudustes on naisi 2,5 korda rohkem kui mehi. Tartu Kristliku Risttee Koguduse pastor ütles, et nemad teevad seepärast sihikindlalt meestetööd ja neil võeti ka mullu vastu kaks korda rohkem mehi kui naisi. Samuti on meie jumalateenistustel osalenud oluliselt rohkem inimesi, kui üleeelmisel aastal. Ka õnnistati meie koguduste keskel rohkem lapsi kui mullu (184).

Peatudes arengutel koguduste elus tõi president esile, et Uues Testamendis me loeme, et kui inimesed tulid usule, siis kuulus üsna esimese sammuna sinna juurde ristimine. Meie jätame täna inimesed sageli ootele, justkui peaksid nad ennast enne tõestama. Nii ei osutu me küll ristimis- ega piibliliikumiseks. Muidugi ei tohi me valimatult ristida, aga kui Jumal tunnistab, et inimene on uuesti sündinud, siis ei tohiks meie öelda, et ta ei kõlba koguduseliikmeks.

Liidu struktuurides toimus muudatus misjonitöö vallas. Kuna uue misjonisekretäri otsingud mullu vilja ei kandnud, siis moodustati misjoninõukogu.

Välissuhtlusest rääkides rõhutas president eriti 10.-12. septembril toimunud Balti konverentsi KUSis Tartus ning ühe-päevast ringkäiku Tallinnas. Mõistsime, et me ei ole seni suhelnud Läti ja Leedu liitudega. Soovime muuta sellise Balti konverentsi iga-aastaseks kokkusaamiseks. Ka toimus kohtumine Põhjala ja Balti baptistide juhtidega 12.-14. oktoobril Tallinnas.

Liidu juhatus on otsustanud, et 1. mail läheb EKB Liit Facebooki. Nii peaksime Noorte Piiblipäevade ajal saama kohe palju sõpru juurde.

President väljendas tänu, et Jumal on paljude ustavat panustamist õnnistanud ning ka masu ajal oli Liidu rahaline olukord selline, et me saime oma ühistööd arendada.

Liidu tööharujuhtide poolt olid sellel aastal kõnekad videoaruanded. Nende tööst on Teekäija püüdnud läbi aasta anda jooksvat ülevaadet – nüüd aga oli see kõik tekstis ja pildis silme ette.

Peasekretär Erki Tamm. Liidu 2010. aasta eelarve täideti 118-protsendiliselt. Koguduste liikmeannetused kasvasid summale 742573 ja sihtannetused 325017, kogu eelarve 4547522 krooni. 52% ühistöö vahenditest laekus Eestimaalt. Kogudused panid kokku veerandi ja Eesti ettevõtjad (need kes on aastaid toetanud ja on ühinenud ka uusi ettevõtjaid) lisasid 11%. Valduste OÜ poolt loodud ressurss oli 700000 krooni.

Alatasa on küsitud, kui palju peaks üks kogudus Liidu ühistöösse panustama? Iga kogudus peab selle esmalt ise läbi mõtlema ja otsustama. Liidu ühistöö arendamiseks võiks aga suunata 5-10% kogudusele endale tulevatest annetustest.

Toivo Pilli ettekande teemaks olid mentorluse põhimõtted Eesti EKB Koguduste Liidus. Selle uudse teenimise eesmärk on toetada liidu pastoreid nende vaimulikus ja isiklikus arengus.

Helari Puu informeeris, et 1. mail 2011 kirjutatakse alla Converge Worldwide ja meie liidu ühistöö lepe, mis pakub mitmeid uusi töövõimalusi.

Eelmine aastakonverents võttis vastu Pastorite statuudi. Seoses sellega hakati koostama pastorite nimekirju. Paraku ei saanud liidu kantselei neid veel valmis, kuna meie toimekas pastorite peres olid vaid pooled jõudnud oma ankeedi täita (võrdle Nh 2:62a).

Muusikasekretär Tähti Lehtsaar teatas, et umbes 60 uue laulu kogudustesse jõudmiseks asus tööle laulutalgute nõukoda.

TK

Fotod Helari Hellenurm

14_HEH7526 Vaheldusrikkas muusikaprogrammis teenisid kaasa Ott Indermitte laulumehed.

14_HEH6674 Reedesel jumalateenistusel jagas Lootuse küla direktor Viljam Borissenko Eestimaal laialdast tähelepanu leidnud rehabilitatsioonikeskuse sünni, kasvu ja viljakandmise lugu.

14_HEH7048 Jakob Remmeli (Tartu 3D Kogudus) soov on otsida koos oma kogudusega Jumala erilist osa, mitte „turvalist ja etteaimatavat pühapäeva".

14_HEH6751 Tõnis Roosimaa (Laagri Kristlik Kogudus): „Soovime jõuda kirikuläve taha nende inimeste juurde, kes ka vajavad evangeeliumi."

15_HEH7352 Pastor Eenok Palm on juba staažikas konverentside juhataja.

15_HEH7172 2010. aastal seati ametisse ja ordineeriti Peeter Kuller (Laitse), Peeter Lõhmus (Lehtse), Gunnar Mägi (Keila), Andres Saumets (Annelinna), Aleksei Müller (Narva-Jõesuu), Juri Kalinin (Kohtla-Järve). Kaks viimast puuduvad pildilt. Vennad paluti ette ning Viljar Liht palvetas, tänas ja õnnistas vendi. Meego Remmel tervitas vendi EEKB Liidu töötegijate ridadesse astumise puhul.

15_HEH7566 Leivamurdmine konverentside lõpul on see osadustund, millelt on hea minna tagasi oma koguduste keskele.

Leheküljele 16 !!

16_HEH6857 Delegaadid arutasid Liidu arengukavandit 2012-2017 viies töögrupis ja lisasid oma esmaseid tähelepanekuid.

.

Teeniv Issand, teeniv kogudus

04/2011 Eesti EKB Liidu aastakonverentsi läklitus 2011

Jeesus ütles oma jüngritele: "Te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!" (Mt 20:25-28)

See, kuidas meie Issand Jeesus tegutseb maailmas, ei lange kokku tavapärase ettekujutusega valitsemisest. Jeesus valitseb teenides ja soovib, et tema kogudus teeks sedasama, hoolides kaasinimestest ja kogu loodust.

Neil päevil, kui Jaapan ägab ühe ajaloo rängima looduskatastroofi tagajärgede käes ja araabia maailm käärib, on paljusid inimesi haaranud ebakindlus ja hirm tuleviku ees. Tähendamissõnaga halastajast samaarlasest seadis Jeesus meile teenimise eeskuju. Ligimesi on vaja aidata isegi siis, kui nad on meist kaugel ja nende veendumused on teistsugused. Kristlik misjon on nii usu kuulutamine, millest tuleb pääste, kui ka armastuse väljendamine tegudes, mille läbi inimesed kogevad, et Jumal hoolib neist.

Meie hoolivat teenimist ei vaja mitte ainult kaugete maade inimesed, vaid ka hingelises või ainelises kriisis olev ligimene meie oma külas, linnas või suhtlusringis. Kuigi Eesti riigi sotsiaalne võimekus kasvab, ei vähenda see meie vastutust abivajajate ja nende olukordade eest, millesse meie saame tuua tervendavat muutust. See puudutab nii koguduse algatusi riskirühmade abistamiseks, osalemist Eesti Kirikute Nõukogus ja rahvusvahelistes töögruppides kui ka alalist ennetustegevust ühiskonnas. Siia kuulub koguduseliikmete igapäevane teenimine sotsiaal- ja haridussfääris, nõustamises, ettevõtluses, omavalitsustes ja riigiasutustes, vabaühingutes ning meedias. Kristuse ihuna, kuid erinevate ihuliikmetena, oleme kutsutud teenima ligimesi oma andidega, kehastades Jumala riigi õiglast ja hoolivat meelsust. Usume, et sellise teenimise kaudu Jumal tervendab inimeste elu, suhted ja kogu maa.

Jeesus näitas meile, kuidas teenida. Sellest lähtuvalt kutsume koos apostel Paulusega üles andma „oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks" (Rm 12:1), et tema pääste jõuaks inimesteni nii meie lähedal kui ka maailma kaugetes paikades.

Tallinn 19. märts 2011

.