Aastakonverents „Piibel – põlvkondade pärand“

04/2014 14 1toomas tyrkson-1
Helina Voogne, Laagri Kristlik Kogudus

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverentsil 2014, mis toimus 21.–22. märtsil Tartus Veski tn 40, osales 152 delegaati 62st kogudusest koos hulga külalistega. Kolgata baptistikoguduse hoone ilusad ja avarad ruumid olid selleks sündmuseks igati sobivad ja kogu üritus oli väga hästi korraldatud.

Reede õhtul peale tervituskohvi ja avajumalateenistust alustati Tarmo Lige juhatamisel ettekannetega.
Liidu president Meego Remmel tõi välja, et uued inimesed ei tule kogudustesse mitte suurte krusaadide, vaid oluliselt rohkem läbi isiklike kontaktide ja evangeliseerimise, samuti noortetöö, alfa-kursuste ja jumalateenistuste kaudu. Meil on aga suur kasvupotentsiaal – igaüks meist saab olla evangeelselt aktiivne. Me ei räägi üksnes numbritest, vaid Jumala riigi kasvust ja ühiskonna tervenemisest selle läbi.

Peasekretär Erki Tamm tundis rõõmu, et kui üheskoos millelegi põletakse, siis on tõmmet. Heaks tõmbeks peavad aga lõõrid olema puhtad, et kõik, mida tuul rahakotist välja tõmbab, liiguks ikka õigesse kohta. Edasi järgnesid aruanne ja selgitused 2013. aasta eelarve kohta. Eelarve koostamine on pikk protsess, millest on igal kogudusel võimalik osa võtta. Sellega tuleb töötada piirkondlikel kokkusaamistel ja tuua ettepanekud septembriks vanematekogu ette. Erki Tamm pani südamele, et näiteks noorsootöö vajaduste katmiseks tuleb liikmeannetuste osakaalu kasvatada.14 2kysimuste osa-1

Pille Havakats tõi näiteks välja, kui oluline on panustada pühapäevakooli õpetajatesse – neil on suur koormus ja see on suure tähendusega mäng, mis jumalateenistuse ajal kõrvaltoas toimub.

Koguduseliikmed saavad aruannete detailse sisu, eelarvete, statistika ja muude oluliste dokumentidega tutvuda Liidu Aastaraamatu ja konverentsi protokolli kaudu.

Laupäev algas ülistuse ja palvega, mille järel kõneles Euroopa Baptistiföderatsiooni president Otniel Bunaciu Bukaresti Providence'i kogudusest teemal „Kas Piibel mõjutab meid või meie Piiblit?"

Maarek Jõks ja Piret Ehavald Oleviste ning Kuldar Kaljuste Risttee kogudusest tunnistasid, kuidas Piibel on teinud oma tööd piiblikoolis ja väikegruppides. 14 3t99harude esindajad-1

Järgnesid ettekanded teemal „Kuidas teha Piibel kättesaadavaks lastele ja noortele, kodus ja koguduses?" Peeter Roosimaa julgustas lugema Piiblit terviktekstide kaupa ja mitte lihtsalt kasutama kontekstist väljatõmmatud piiblisalme oma heade mõtete toetuseks. Pille Havakats selgitas, kuidas aidata lastel mõista, et Piiblis on ka tema lugu Jumalaga. Matt Edminster jagas, kuidas õppida piiblimaastikul orienteerumist koos koguduse ja perekonnaga. Daniel Viinalass soovitas nii individuaalselt kui grupitöös kasutatavaid mobiilseid piiblirakendusi. Lõpujumalateenistusel kõnelesid Talvi ja Allan Helde nais-, mees- ja peretöö ning Meego Remmel armastuse ja jüngerluse olulisusest. Tänu öeldi korraldajatele ja vabatahtlikele abilistele. Kolgata koguduse muusikud teenisid konveretsil läbi kahe päeva.

Fuajees avatud kohvikusse jäädi istuma, vestlema ja palvetama veel pikalt.

15 1h66letamine 2014 op-1

15 2nooremad delegaadid-115 3piret ehavald-1

 

Teeni koguduses Jumalat kirglikult!

02/2014 14 daire tiigivee-1
Paul Gill, Mustvee Betaania koguduse pastor

Balti koguduste konverents toimus 13.–14. veebruaril Riias, mille teemaks oli: „Ehitame elumuutvaid kogudusi". Selline esmakordne võimalus oli võrratu kogemus, millele veel pikalt tagasi mõelda. Kaks päeva täis põnevaid ja kaasahaaravaid seminare, kus kõnelejateks olid Bill Hybels, John Burke ja Nancy Beach USA-st ning Dietrich Schindler Saksamaalt. Muusikaliselt teenis ja õhtuse kontserdi andis ansambel Hillsong Rootsist. Eestimaalt oli sellele konverentsile sõitnud osalejaid paljudest eri paikadest. Osadus oli julgustav ja ülesehitav meile kõigile.

Saksamaal kogudusi rajanud Dietrich Schindler toonitas väga, et meie ei saa Jumalale esitada oma elukava ja öelda, et kirjuta minu plaanile alla ning õnnista ülevoolavalt. Meil tuleb usaldada Looja poolt antud elukorraldust ja seada oma plaane tema juhtnööride järgi. Kui Jumal saab meie elu lõplikuks autoriteediks, kellele pühendame oma tegevuse, siis saame näha õnnistatud eluteed. Jeesus, kõige esimese koguduse rajajana, ütles Peetrusele: „Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu." Vaimselt terves koguduses võime näha Jumala au ja inimesed pöörduvad oma patusest eluviisist Jumala poole. Igatsegem oma kogudustele tugevat tervist!
Bill Hybels õpetas, et Kristuse kogudus on maailma ainus lootus. Koguduses on olulised kõik töölõigud. Need on usaldatud paljude inimeste kätte, kuid suhtumine oma tegevusse annab erinevaid tulemusi. Igaüks peaks endalt küsima, kas just mina olen kutsutud tegema seda, mida ma koguduses teen? Kui oled oma kutsumises kindel, siis suudad olla kirglik ja tuline!

Läti Baptistiliidu piiskop Peteris Sprogis ütles väga tabavalt: „Ära muretse, kuidas sa oma lapsi kasvatad, sest nad muutuvad sinu sarnaseks nagunii. Parem muuda iseennast, et olla väärikas eeskuju!" Tõeline muutus peab toimuma argielus, sest see saab avalikuks. Teine oluline mõte, mida Peteris ütles: „Juhid ei põru mitte sellepärast, et nad ei oska, vaid sellepärast, 15 nancy beach-1et neil pole iseloomu!" Ta tõi välja fakti, et parimate juhtide tippu jõudmise üks tegur on mentori olemasolu.14 schindler-1

John Burke julgustas tegema misjonitööd kõigi inimgruppidega. „Tule sellisena, nagu sa oled!" Ta soovitas vaadata kaasinimest nii, nagu näeb Jeesus – mitte pattu ja räpasust, vaid Jumala meistriteost. Meie ise ei saa inimesi paremateks muuta, aga meie ülesanne on kuulutada rõõmusõnumit Päästjast kõigile. Meie peame hoolitsema, et Jumala sõna seeme kukuks õigele pinnasele ja Jumal hoolitseb kasvu eest. Meie vastutada on, et kogudus oleks see õige kasvukeskkond, milles Vaimu vili küpseks. Väga oluline küsimus kõigile oli, kas oled valmis alustama väikselt? Jumal otsib vahel vaid ühte inimest, keda kasutada paljude õnnistuseks. Kas me oleme valmis selleks väljakutseks?

Nancy Beach tõi esile, kui oluline on Jumala juhtnööride järgi moodustatud meeskond. Selle komplekteerimisel tuleks vältida meeleheitlikke otsuseid. Igaühe panus seal peaks olema parim, mida ta võib koguduse töös anda. Suurepärane meeskond on juhitud Jumala missioonist. Pühapäevane jumalateenistus on nagu esiuks kogudusse. Jumala ja üksteise kuulamine toob välja parima tegevuskava, millega olla edukas. Igal tööharujuhil peab olema väga selge kutsumus.
Iga kogudus võiks endalt küsida: „Miks inimesed peaksid meiega liituma?" See pealtnäha kerge küsimus saab tõelise väärtuse vaid siis, kui ehitame elumuutvaid kogudusi. Meie igaühe 15 vestlused kohvikus-1muudetud elu Jeesuse Kristuse armu läbi on parima reklaami ja kvaliteedi garantii igale kogudusele. Jagagem kirglikult oma kogemusi sellest, mida Jeesus on meile teinud.14 pyhendumishetkel-1

15 balti kogudused-1

 

Aastakonverents pöördub Piibli juurde

01/2014 04 otniel bunaciu-1
Erki Tamm, Liidu peasekretär

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents toimub 21.-22. märtsil Tartu Kolgata baptistikoguduse uues kirikus.

Liidu 2014. aasta teema, „Piibel – põlvkondade pärand", inspireerib mõtlema, kuidas mõistab 21. sajandi elukogemusega inimene Piiblit? Kui me tahame, et meie lapsed ja noored jõuavad Piiblini, siis mida see tähendab? Kui enamikus kogudustes ei toimu enam loenguvormis piiblitunde, siis millised on uued keskkonnad, kus elu küsimustele Pühakirjast vastuseid otsida? Külalisena tõstatab Otniel Bunaciu, Euroopa Baptistiföderatsiooni ja Rumeenia baptistliidu president, väga tõsise ja sisulise küsimuse: „Kas Piibel mõjutab meid või meie Piiblit?"

Vaatamata kriitilistele küsimustele ei ole konverentsi eesmärk üksnes probleeme sõnastada, vaid viidata lahendustele, jagada julgustavaid kogemusi ja praktilisi materjale. Piibel on kõigile põlvkondadele mõeldud raamat, päästev sõnum Jumalalt.

Loe edasi: Aastakonverents pöördub Piibli juurde

Eesti EKB Koguduste Liidu 2013. a aastakonverentsi läkitus Liidu kogudustele vaimulikust haridusest

03/2013

Armsad Eesti EKB Koguduste Liidu liikmed!

Kristuse kogudus on kutsutud kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest kui ainsast Päästjast. Issand andis meile ülesande teha jüngriteks kõik rahvad, õpetades neid pidama kõike, mida tema on meil käskinud (Mt 28:19j). Evangeeliumi kuulutus ilma koguduseliikmete õpetamiseta loob kogudusi, kus kahaneb Piibli tundmine ja selle ellurakendamine. Nii muutub usuelu pinnapealseks ja ebapiibellikest õpetustetuultest sõltuvaks.

Et seda ohtu vältida, kutsume üles süvendama Piibli tundmaõppimist kogudustes, perekondades, kodugruppides, õppepäevadel, konverentsidel, laste- ja noortetöös. Piibel on materjal elukestvaks õppeks.

Loe edasi: Eesti EKB Koguduste Liidu 2013. a aastakonverentsi läkitus Liidu kogudustele vaimulikust haridusest

Juhtimiskonverentsi fookuses seisab põlvkondade vahetus

10/2012
Kristel Luide

GLS juhtimiskonverents 2012 toimus 9-10. augustil Chicagos. Eestit esindasid GLS juhatuse esimees Meelis Kibuspuu, juhatuse liige Ruth Alas (Estonian Business School juhtimisprofessor ja teadusprorektor) ning koordinaator Kristel Luide. Novembrikuus on eestimaalastel võimalus nii Tallinnas kui Tartus sellest rahvusvahelisest suurfoorumist osa saada.

Nagu tavaks, avavad ühte teemat mitu esinejat ja seetõttu tulevad need jõulisemalt esile ning kinnistuvad kuulajate meeltesse. Kahe töise päeva lõppedes võis üsna üheselt mõista, millele tuleks lähiajal enam tähelepanu pöörata.

Bill Hybels ja Jim Collins rääkisid oma aja juhtimisest ja päevaplaani koostamisest nii, et ülesanded saaksid efektiivselt tehtud ja meil oleks jaksu pikemaks ajaks ning jääksime püsima ka ebakindlatel aegadel.

.

Loe edasi: Juhtimiskonverentsi fookuses seisab põlvkondade vahetus

Kahekümneaastast koostööd tähistamas

04/2012

Sõpruskoguduste konverentsil Tallinnas tunnistas Rootsi Misjonikiriku esindaja Gerard Willemsen, et ta ei usu, nagu oleks kahekümneaastane koostöö olnud juhus või targa strateegia tulemus. „Strateegiline planeerimine on oluline, aga nii kaua, kui me ei unusta kuulata Püha Vaimu," vihjas ta Apostlite tegude 16. peatükis jutustatud loole.

Kahe aastakümne vältel on kontakte olnud kümnete koguduste vahel, kuid 25. märtsil Nõmme palvelas oli esindatud vaid viis eesti ja kuus rootsi kogudust. „Küllap ei nähta piisavalt vajadust sellise üldisemat laadi kokkusaamise järele. Konverentsil osalenute arv ei näita siiski kogudustevahelise koostöö tegelikku ulatust ja tähendust," ütles konverentsi üks korraldajaid Erki Tamm.

.

Loe edasi: Kahekümneaastast koostööd tähistamas