EKB Liidu aastakonverents „Üks tervik"

04/2015 

EKB Liidu aastakonverents võis seekord rõõmustada uue koguduse vastuvõtmise üle. Tartu Kolgata Baptistikogudusest väljaläkitatud pastor Rivo Rajandu eestvedamisel on rajatud Tartu Evangeelne Linnakogudus (TELK). Nii kuulub EKB Koguduste Liitu 83 kogudust.

Liidu tööharude ülevaateid ja statistikat sisaldav aastaraamat sai koguduste esindajatele juba eelnevalt elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, mistõttu said president Meego Remmel ja peasekretär Erki Tamm peatuda vaid kõige olulisematel näitajatel, mis puudutavad Liidu koguduste elu ja ühistööd.

Liikmeskond on viimastel aastatel olnud väikeses kasvus. 2014. aastal tõusis Liidu koguduste liikmeskond 6372 (2013. a 6323). Murettekitav on aga ristimiste arvu vähenemine 143 (165). Samuti on vähenenud koguduse arv, kus toimus ristimisi 28 (33).
Aastakonverentsil tunnustati kolme emakogudust (Tartu Kolgata Baptistikogudus, Tartu Kristlik Ristee Kogudus ja 3D kogudus), kelle kaudu Jumal lubas rajada kolm uut kogudust ja tööd: TELK, Kalamaja Kogukonnad, 3D Tallinna campus.

Loe edasi: EKB Liidu aastakonverents „Üks tervik"

Julgustuskonverents Ida-Virumaal

02/2015 23 allan nikolai
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Juba kuuendat aastat järjest korraldasid Ida-Virumaa kogudused jaanuarikuu lõpus usukonverentsi „Aeg on käes". Uus toimumiskoht, Jõhvi kontserdimaja, ei olnud sugugi liiga suur kohaletulnud sadade eesti- ja venekeelsete kristlaste jaoks. Osalejad tulid erinevatest Eestimaa konfessioonidest ning külalisi oli Lätist, Vene- ja Saksamaalt.

Konverentsi peakõnelejaks on iga-aastaselt Nikolai Zalutski, kes on Venemaa Evangeelsete Kristlaste (nelipühilaste) piiskopi esimene asetäitja, loode piirkonna piiskop ja „Emmaanueli" koguduse vanempastor Pihkvas. Konverentsil kõnelesid veel Sergei Terehov Tšerepovetsi linnast ja Rein Uuemõis Oleviste kogudusest.
30.01–1.02 toimunud konverentsi korraldajad olid Kiviõli Vabakoguduse pastor Allan Lilleorg ja Kohtla-Järve Jumala Sõna Koguduse pastor Oleg Pronin.

GLS: Julge astuda järgmine samm!

11/2014 21 ilmar raag
Krista Esta, AS Wris juhatuse liige
Fotod: Helari Hellenurm, Kaev.net

Pea kakskümmend aastat juhina töötamist on pakkunud mulle hulga võimalusi osaleda kõikmõeldavatel juhtimisalastel koolitustel, konverentsidel ja meeskonnaüritustel.
Neil kõigil on olnud üks eesmärk – õppida, kuidas olla parem juht, kuidas paremini innustada, motiveerida, efektiivsemalt tegutseda. Esinejateks on tavapäraselt olnud oma ala tipud ja parimad koolitajad nii kodu- kui välismaalt.

GLSil osalesin esmakordselt ja ausalt öelda ilma suuremate ootusteta. Kui palju uut siis saab üks valdkond aastast aastasse pakkuda? Mida erinevat pakub kristlik juhtimiskonverents ilmaliku koolitusega võrreldes? Rõõm oli aga tõdeda, et GLS on hoopis rohkem kui juhtimiskonverents. GLSil võiks osaleda mitte ainult pastorid või ettevõtete juhid, vaid kõik, kes soovivad leida vaimulikku tuge ja värskendust – see on üks võimalus lasta Jumalal end kõnetada. Omal moel oleme me ju kõik juhid, peame juhtima ennast, oma emotsioone ja käitumist. Lisaks juhtimistarkustele paneb GLS mõtlema küsimusele: kuidas teenida Jumalat täna paremini kui eile? Kuidas meie elus oleks nii juhi kui kristlasena täna rohkem Jumalat kui eile?
Selle aasta programmist tooksin esile kaks kõnelejat.

Loe edasi: GLS: Julge astuda järgmine samm!

Tähista Tervenemist programmi positiivne kogemus

10/2014 04 tt-konverents
Erki Tamm, Tallinna Kalju koguduse pastor

Tallinna Kalju Baptistikoguduse viimaste aastate positiivset kogemust Tähista Tervenemist (TT) programmiga otsustati jagada koolituskonverentsil „Uus keskkond". 26.–27. septembril toimunud konverentsil osalesid esindajad kümnest kogudusest, kus on juba alustatud või tuntakse huvi TT-programmiga alustamise vastu.

Pastor Erki Tamme sõnul on olnud TT-programm uus vahend ka Kalju koguduse töövaldkondade hulgas. „See oli vastus palvele, kui otsisime mõned aastad tagasi süsteemset abinõud sõltlaste aitamiseks. Tegelikult on TT palju enamat. Meie koguduses on see täna saamas võrdselt oluliseks Alfa-kursusega, mis on otsijale inimesele kristluse avastamise keskkonnaks. TT-programmi tulevad aga inimesed, kelle elus on raskusi, mis neid rõhuvad – sõltuvused, suhteprobleemid, hingehaavad. Isegi kui inimesed on päästetud, võivad nad vajada pikemaajalist abi neis asjus."

Loe edasi: Tähista Tervenemist programmi positiivne kogemus

Vendluse ajaloost oli palju õppida

10/2014 26 konverentsil kus
Kalmer Marimaa, KUSi arendus- ja teadussekretär

Tartus toimus 20. septembril kõnekate juubelite konverents. 130 aastat tagasi loodi esimesed baptistikogudused Eestis (Haapsalu, Tallinn, Pärnu ja Kärdla). Ajas edasi minnes tuleb märkida, et seesama ajakiri, mida sa oma käes hoiad, omab tänaseks 110-aastast ajalugu. 90 aastat tagasi rajati Eestis esimesed nelipühikogudused. Eesti EKB Liidu kujunemises on Jumala abiga kaasa aidanud mitmed inimesed, kelle sünnist möödus tänavu juubelit tähistav number. Nende hulka kuuluvad Osvald Tärk (1904–1984), Oskar Olvik (1914–1977) ja Robert Võsu (1914–1994). Veerand sajandit tagasi avati Kõrgem Usuteaduslik Seminar, kus koolitatakse meie liidu töötegijaid. Viis aastat hiljem (1994) valmis Annemõisa tn 8 õppehoone, mille aulas seda kõike meenutasime.

Olulised pole üksnes sündmused ja kuupäevad. Ilma oma ajaloota ei oleks meie need, kes me täna oleme. Kui poleks olnud neid, kes on seda ajalugu kujundanud, ning Teda, kelle juhtimist võime selles ajaloos kogeda, ei oleks me seal, kus me oleme.

Loe edasi: Vendluse ajaloost oli palju õppida

JUUBELIKONVERENTS Inimesed ja lood

09/2014
20. september 2014, Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tartu, Annemõisa 8

Konverentsiga tähistati Eesti EKB Koguduste Liidu lugu – baptism Eestis 130, Osvald Tärk 110, Oskar Olvik 100, Robert Võsu 100, Kõrgem Usuteaduslik Seminar 25, seminarihoone 20.

26 esimene kursus 25 aastat tagasi, 16. oktoobril 1989. a, taasavati seminar EKB Liidu keskuse ruumides Tallinnas, Pargi 9 / Põllu 66. Selleks oli saadud usuasjade volinikult suuline luba. Järgmise õppeaasta alguses koliti Tartusse, kus õppetegevus toimus Kolgata koguduse Tähe 66 ruumides. Esimese lennu paraadpildil on endale vormimütsid saanud (ees vasakult) Külvi Unger, esimene rektor Peeter Roosimaa, Einike Pilli, (taga paremalt) Eduard Kakko, Allan Lilleorg, Andres Jõgar, Erki Tamm ja Andres Saumets. Foto: KUS arhiiv


Alates teisest aastast õpetas seminaristidele kiriku ajalugu pastor Johannes Kähr (05.02.1929–25.01.2005). Tema suur lugemus, fenomenaalne nimede ja arvude mälu ning aastakümnete pikkune pastoritöö kogemus 

26 johanneskahr

ülikoolilinna koguduses andsid igale tema loengule isikupärase värvi. Juubeli eelõhtul külastas seminari esindus tema hauda Tartu Uus-Peetri kalmistul. Pildil rektor Margus Kask, Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürma ja lesk Louise Kähr. Foto: Peeter Roosimaa

 

 

Aldur Vunki ettekanne tekitas elavat arutelu. Selles ei käsitletud baptistiliikumise algust traditsiooniliselt 26 aldur ettekanneLäänemaa ärkamise või Peterburi saksa baptistikoguduse pastori, A. Schiewe, tegevuse võtmes. J. V. Jannsen, C. R. Jakobson ja J. Schwan olid veendunud, et kultuurrahvaks saamiseks on vaja oma kirikut ja vennastekogudus oli ainus eestlastele tõsiseltvõetav koguduslik vorm. Saaremaal, Haagi vennastekoguduse palvelas jutlustanud Schwan kutsus 1865. a rahvast lahkuma luterlikust kirikust – seega võib teda pidada vabakogudusliku idee algatajaks Eestis. Pildil (vasakult) Aldur Vunk, Margus Kask ja Jaan Bärenson. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

12. septembril 1994. aastal Tartus, Annemõisa 8, avatud seminarihoones asuvad: Pereraadio, 4 kogudust, EKB Liidu arhiiv, raamatukogu, Valduste OÜ, Sõbralt Sõbrale, Puhhi Lastehoid, Frens Catering, majutusteenused. Maja heakäekäigu eest kannab hoolt 27 soomlased

Valduste OÜ. Nende teise ringi kaupade kauplusi on aidanud varustada lähinaabrid Põhjamaadest. Pikki aastaid on soome vabatahtlike reas olnud (vasakult) Kaija ja Esko Knuuttila ning Esko ja Liisa Holma, keda tänab Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu. Foto: Ermo Jürma

 

 

 Kõrgema Usuteadusliku Seminari veerandsaja õppeaasta jooksul on rakendusliku kõrghariduse 27 yliopilased diplomini jõudnud 121 tudengit. Üle 40 nendest töötab meie kogudustes pastori või abipastori ülesannetes. Arvukate täiendkoolituste lõpetanutele on välja antud 1236 tunnistust. Tänases seminaris õpib 41 üliõpilast, töötab 7 korralist õppejõudu. Erasmuse programmi raames õpib aastas 1-3 tudengit ühe semestri välismaa teoloogilistes kõrgkoolides. Pildil (vasakult) Panainti Posmats, Kaur Paldre ja Kaarel Väljamäe. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

26 juubelikonverents

 Konverentsi ettekanded, mis käsitlesid Eesti baptistide kohta Euroopa vabakirikute keskel 20. sajandil, tutvustasid uusi tahke Adam Reinhold Schiewe, Osvald Tärgi, Robert Võsu ja Oskar Olviku elust, avaldatakse Kõrgema Usuteadusliku Seminari toimetistes Via Theologica, mille viimast, nüüd juba internetiväljaannet, tutvustas rektor Margus Kask. Foto: Ermo Jürma