Kiri Süüriast

11/2012
Helle Liht, EBF asepeasekretär

Sel aastal ootasime septembri lõpus toimunud Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) aastakoosolekule teiste EBF liikmesliitude delegaatie hulgas ka Süüria baptistikoguduste esindajat. Paraku selgus viimasel hetkel, et sealse poliitilise olukorra tõttu on paljud saatkonnad, sealhulgas ka Saksamaa saatkond suletud, ning suur osa lennufirmasid on lõpetanud Süüria lennujaamade teenindamise. Aleppo Baptistikoguduse pastori Mouner Ajji plaan osaleda EBF aastakoosolekul osutus teostamatuks. Telefonivestluse, aastakoosoleku delegaatidele saadetud kirja ja mitmete e-mailide vahendusel saadud informatsioon annab siiski pildikese sealsete koguduste olukorrast. Mõned lood ja palvesoovid toon ka Teekäija lugejani.

.

Loe edasi: Kiri Süüriast

Rahvusvaheline Baptisti Seminar kolib Amsterdami

10/2012
Helle Liht

26.-29. septembril toimunud Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) aastakoosolek Berliini lähedal Elstalis kiitis heaks Rahvusvahelise Baptisti Teoloogilise Seminari (International Baptist Theological Seminary, IBTS) kolimise Hollandi pealinna Amsterdami.

EBFi aastakooslek võttis selle otsuse vastu IBTSi hoolekogu ettepaneku põhjal suure häälteenamusega. Kuigi sarnaseid otsuseid ei ole kunagi kerge teha, olid EBFi liikmesliidud selleks hästi ette valmistunud. Arutelu käigus avaldati toetust vajalike muudatuste tegemiseks.

Praha mõisakompleksi müümine aitab eelarve taas tasakaalu viia ning investeerida peamiselt haridusse.

.

Loe edasi: Rahvusvaheline Baptisti Seminar kolib Amsterdami

Mooste oli kõrgpunkt

09/2012

Frank Fornaçon
Saksa Baptistiliidu presiidiumi liige

„Kohtumine Moostes oli kõrgpunkt," kommenteeris üks saksa baptistide reisigrupi osavõtja. 33 seeniori Kesk-Saksamaalt Kasselist reisisid septembri algul bussiga läbi Baltikumi. Praamiga jõuti Kielist Klaipedasse ja edasi läbi Daugavpilsi Tartu ja Moostesse ning sealt üle Tallinna ja Riia tagasi. Daugavpilsis külastati 1841 asutatud baptistikoguduse kirikut – Euroopa kontinendi vanimat, veel kasutuses olevat baptistide kogudusehoonet. Klaipeda (Meemel) oli lähtekohaks baptistide misjonile Leedus, Poolas, Lätis ja Ida-Preisimaal, see mõjutas ka Venemaad.27 mooste 1-2
Lisaks linnaekskursioonile oli Tartu programmis Kõrgema Usuteadusliku Seminari külastus. Eelnevatel aastatel oli reisiseltskond väisanud seminare Prahas ja Elstalis/Berliinis ning neile avaldas muljet siinse seminari haare. Tartu ja Elstali koolide vahel on sõlmitud ka koostööleping.

Kogudus on vaid siis tõeline kogudus, kui tal on sõpru väljaspool.

Väikesel Mooste kogudusel on juba aastaid toimiv partnerlus Kasseli külje all oleva Baunataliga. Reisigruppi kuulusid sealse koguduse juhatuse esimees Matthias Engel oma abikaasa Ulrikega ja nii oli loomulik, et pühapäev kuulus Moostele.

.

Loe edasi: Mooste oli kõrgpunkt

Baptistid kohtusid värviküllases Tšiilis

07-08/2012

Tekst ja fotod: Helle Liht

Baptisti Maailmaliidu (Baptist World Alliance, BWA) aastakoosolek toimus 1.-8. juulini Tšiili Vabariigi pealinnas Santiagos. Selles Andide riigis on kaks baptistiliitu 570 koguduse ja 32 500 liikmega. Avateenistusel osales ka suur hulk kohalike koguduste liikmeid, kes tervitasid kokkutulnuid hoogsa muusikaga folgi-, džässi- ja svingirütmis, rahvuslike tantsude ning lehvivate lippudega. Juulikuiselt jahedas Tšiili talves soojendas selline värvikas vastuvõtt nii hinge kui ihu.

Lisaks tšiillaste loomuomasele sõbralikkusele ja külalislahkusele lummas mind kui põhjamaalast ka nende elukeskkonna värvirohkus. Eriti hakkas see silma Vaikse ookeni sadamalinnas Valparaisos, kus paatide, majade ja treppide värvimiseks kasutasid kohalikud elanikud traditsiooniliselt laevade remontimisest ülejäänud värvivarusid. Kuna igal laeval olid oma värvieelistused, said linnakese majadki mitmevärvilised kuued vastavalt sellele, kui palju värvi oli ühe või teise poti põhja alles jäänud. Vaestest oludest tingitud kokkuhoid ja praktilisus ei ole pärssinud tšiillaste loomingulisust ega varjutanud nende rõõmsameelsust. Tänaseks tunduvalt paranenud majanduslikes oludes on need väärtused endiselt säilinud.23 edgar palacious

Kirev oli ka BWA aastakoosolek, mille seminarid ja töörühmad hõlmasid teemasid koguduste misjonitööst, baptistlikust ajaloost ja identiteedist, inimõigustest ja usuvabadusest, teoloogilisest haridusest, sotsiaal- ja keskkonnaeetikast. Aastakoosoleku poolt vastu võetud resolutsioonid annavad ülevaate põhilistest aruteludest:

• Resolutsioon usuvabadusest tuletab meelde baptistiliikumise rajaja Thomas Helwysi 1612. aastal väljaantud raamatu "Mystery of Iniquity" ("Ülekohtu saladus") põhisõnumit, tagada usuvabadus kõigile inimestele sõltumata nende rassist ja religioossest kuuluvusest, ning kutsub baptistikogudusi tänagi selle põhimõtte eest seisma ja seda levitama.

• Resolutsioon misjonist tähistab Adoniram ja Ann Hasseltine Judsoni ning Luther Rice'i pühendumist misjonitööle 1812. aastal, meenutab paljude baptisti misjonäride ennastsalgavat teenimist ja kutsub üles annetama misjonitöö heaks ning palvetama koguduste misjonitöö ja misjonäride eest.

• Resolutsioon kristlikust tunnistusest multireligioosses maailmas kahetseb religioonidevaheliste, poliitiliste ja majanduslike pingete tõusu maailmas ning kutsub baptiste ja kõiki kristlasi, teiste religioonide liikmeid ning neid, kes ei tunnista ühtegi religiooni, rahumeelselt koos elama ning parandama omavahelisi suhteid vastastikuse austuse edendamiseks.

• Resolutsioon kliimamuutusest väljendab muret keskkonnaseisundi pideva halvenemise pärast ja toonitab kristlaste vastutust suhtumise muutmisel loodusesse kui Jumala loomingusse. Resolutsioon kutsub baptistikogudusi üles tunnistama tehtud vigu, parandama meelt ning astuma praktilisi samme lihtsa elustiili ja säästliku arengu toetamiseks oma kogukondades.

BWA aastakoosolekust Santiagos võttis osa umbes 300 eri baptistiliitude esindajat üle maailma.

.

Jumalateenistus Kairo prügimäe kirikus

06/2012 Tekst ja foto: Helle Liht

Selle aasta märtsikuus pidas Euroopa Baptistiföderatsiooni (EBF) juhatus oma igakevadist koosolekut Jordaania pealinnas Ammanis. Esialgu oli plaan pidada koosolek Egiptuses, aga kuna riigi presidendi valimistega seoses ennustati Kairos ulatuslikke rahvarahutusi, otsustasime viia koosoleku üle poliitiliselt stabiilsemasse Jordaaniasse. Siiski arvas juhatus, et oleks hea külastata ka Egiptust ning toetada meie õdesid-vendi nii majanduslikult kui poliitiliselt väga ebastabiilses olukorras. Nii põikasimegi kolmekesi – EBFi president Hans Guderian, EBFi peasekretär Tony Peck ning allakirjutanu – läbi ka Egitusest.

Maandusime Kairo lennujaamas õhtul kella seitsme paiku. Egiptuse Baptistiliidu asepresident Mounir Yacoub võttis meid rõõmsameelselt vastu ja teatas, et nüüd lähme äratuskoosolekule, kus me kõik peame kordamööda jutlustama. Kairo pilgeni erinevaid sõidukeid täis tänavate kaootilises liikluses edasi rühkides jõudsime kahe tunni pärast väikesesse korrusmaja ruumidest kohandatud baptistikogudusse. Ruum oli rahvast täis. Selgus, et neil oli pärast tööpäeva lõppu õhtul kella üheksaks juba kaks jutlust kuulatud. Nüüd oli meie kord üles astuda. Rahvas võttis meie tervitused ja spontaansed lühijutlused vastu sooja aplausiga. Tööpäeva väsimust leevendas rõõm külalistest ja ühisest teenimisest, ning koguduse ühislaul ei tahtnud kuidagi lõppeda. Meie väsimust märgates lõpetas kohalik pastor jumalateenistuse siiski õhtul poole üheteistkümneks ära ja arvas, et nüüd peavad külalised minema õhtust sööma. Egiptlaste äärmiselt sõbralikul külalislahkusel ei ole piire.23 p1030078

Järgmisel päeval oodati meid ühel Kairo eeslinnade hulgalistest prügimägedest. Olin eelnevalt kuulnud Kopti kristlaste asumist Kairo ühel suurimal prügimäel, aga ega ma ei osanud arvata, kuidas sealne elu võiks välja näha. Nüüd siis avanes võimalus.

Selgus, et prügimägi ei olegi tegelikult prügimägi, vaid hoopis prügilinnake. Sealsed elanikud kas käivad ise ümbruskonna asumite prügi kokku korjamas või tuuakse see neile n-ö koju kätte. Kitsad sillutamata rajad on ääristatud prügikuhilatega. Erinevad perekonnad on spetsialiseerunud erinevatele materjalidele – ühed koguvad metalli, teiset plastikut, kolmandad biojäätmeid, neljandad tekstiili. Sorteeritud prügi kogutakse kokku ja püütakse imeodavalt taas maha müüa. See on ainuke sissetulek, millega prügimäe rahvas ennast elatab. Elamudki on äärmise leidlikkusega kokku klopsitud prügi hulgast leitud vahenditest. Iga elamu ees on selle perekonna spetsialiseerumist väljendavad prügilasud. Ja nii päevast päeva ja aastast aastasse, saatjaks prügimäele iseloomulik lehk ja karjakaupa hulkuvate koerte sabaliputused.

Keset seda kõike seisab suur ristiga hoone, mida võib õigusega nimetada majaks. See on kohalik kogudus, kus meid oodatakse emadepäeva jumalateenistusele. Koguduse eest kannab hoolt noor baptisti pastor, kes on ise üles kasvanud samas linnakeses. Koguduse liikmete hulgas on nii koptikristlasti kui ka baptiste ja vabakiriklasi. Koguduse hoone on linnakese inimesed ehitanud ise oma vahenditest, ja see on konkurentsitult kõige suurem, kvaliteetsem, stabiilsem ja kaunim. Linnakese ainuke elektrigeneraator on rakendatud kiriku teenistusse. Kui sellest mahtu üle jääb, saavad jaopärast elektrit ka üksikud eluasemed. Kirikusse sisse astudes võtavad meid vastu sõbralikud silmapaarid ja rõõmus araabiakeelne ja -meelne ülistuslaul. Kaasa laulda on võimatu, sest keelt ei oska ja minu põhjamaine hääleaparaat ei suuda imiteerida egiptlaste võnkuvat laulumaneeri. Aga kuulata on ilus. Ja see kuulamine teeb alandlikuks, sest ei oleks iial osanud arvata, et nii vaevalistes oludes elades võib keegi nii rõõmsameelselt ja tänulikult Jumalat kiita ning anda oma parima Jumala ja kaasinimeste teenimiseks. See jääb meelde, ja sellest on õppida.

.

Baptisti Maailmaliit nimetas ametisse uue direktori

03/2012 Helle Liht

Baptisti Maailmaliit (BWA) valis oma abiorganisatsioonile (BWAid) uue direktori. Mitmete kandidaatide hulgast valiti välja Rothangliani Rema Chhangte, kes praegu töötab Ameerika Baptisti Sisemisjoni Myanmari põgenike programmi koordinaatorina. Otsus tehti avalikuks BWA juhatuse märtsi koosolekul Washingtoni lähedal Falls Churchis. Chhangte alustab tööd uues ametis 1. augustil 2012, kui BWAid praegune direktor Paul Montacute väljateenitud pensionile jääb.

Chhangte on sündinud Indias ja õppinud erinevates Ameerika Ühendriikide ülikoolides teoloogiat, ärijuhtimist ja tööd arenguprojektidega. Chhangtel on pikaajaline töökogemus erinevates kiriklikes organisatsioonides oikumeenia edendamisel ja arenguabi projektide läbiviimisel. Uus amet pakub Chhangte sõnul talle võimalust rakendada siiani omandatud kogemusi baptistiliitude ja -koguduste kasuks üle maailma.

BWAid rahastab abi- ja arenguprojekte igas BWA piirkonnas, sealhulgas Euroopa Baptistiföderatsioonis. Toetusi jagatakse vastavalt kvaliteedinõuetele esitatud taotlusvormide alusel. Kindel summa iga-aastasest BWAid eelarvest läheb ka piirkondlike arenguprojektide läbiviijate koolitamiseks. Viimase aja suurim projekt, mis viidi läbi BWAid kogutud annetustega, on Haiti maavärina tagajärjel orbudeks jäänud lastele rajatud lastekodu ja kool. Hoone avati 7. jaanuaril käesoleval aastal. Haiti lastekodu ja kooli elu hakkab korraldama Haiti Baptistiliit. BWAid rahvusvahelisse komiteesse kuulub EBFi esindajana Helle Liht.