Ehitada valmis pooleliolevad pühakojad!

9/2008

10. augustil Viljandi Baptistikoguduse 99. ja Otepää Evangeelse Vabakoguduse "Palverändur" 109. aastapäeva jumalateenistustel jutlustanud Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel tegi üleskutse – ehitada ühiselt valmis nende juubeliaastasse astunud koguduste ehitusjärgus olevad pühakojad.

Oma tähtpäevakõnes esitas Remmel nii mõlema koguduse kui terve liidu liikmetele vaimuliku ning heamajapidajaliku väljakutse, et uue kirikuhoone sissepühitsemise järel Mustvees on aeg keskenduda pooleliolevate pühakodade lõpule viimisele Viljandis ja Otepääl. Rahvusvaheliselt kriitilistel aegadel on ajaloo Issand andnud Eestimaale kordumatud võimalused kuulutada evangeeliumi ning ehitada kogudusekodasid. Kuningas Taavet sõnum Jumala rahvale ütleb: "Eks ole Issand, teie Jumal, olnud teiega ja andnud teile igalt poolt rahu? Pöörake nüüd oma süda ja hing Issandat, oma Jumalat, otsima! Võtke kätte ja ehitage Issanda Jumala pühamu, et Issanda seaduselaeka ja Jumala pühad riistad saaks viia kotta, mis Issanda nimele on ehitatud!" (1Aj 22:18-19)

.

Ilus traditsioon EKB Liidus

2/2010 Astrid Teekel ja Vaike Tutsu, Elva baptistikogudus

On 2. veebruari hommik. Maa on kaetud paksu valge lumega. Suur pakane on järele andnud. Sõidame mitmest Eestimaa nurgast: Harjumaalt, Tartumaalt, Saaremaalt, Viljandimaalt, Läänemaalt ja Raplamaalt Pärnu linna. Kahjuks takistab Hiiumaalt tulijaid jää. Oleme kutsutud kauaaegsete vaimulike töötajate kokkusaamisele. Meie koguduste liidu ilus traditsioon! Selliseid kokkusaamisi on olnud Tallinnas, Tartus, Haapsalus. See on vanadele õdedele-vendadele rõõmus kohtumine. Jumal on meile veel tervist ja jõudu kinkinud. Nii armas osadus koos meie liidu juhtivate vendadega! Kokku on meid seekord 40.

Kava kohaselt on ette nähtud kohtuda vendluse kogudustega Pärnus. Päev algab jumalateenistusega Immaanueli palvelas. Juhatab pastor Joosep Tammo. Alustame tuntud lauluga: "Näha vendi ja õdesid Issanda ees..." asepresident Viljar Lihti kitarri saatel. Lühivaate koguduse elust ja tööst annab Joosep Tammo. Immaanueli kogudus rajati 1884. aastal, mil Läänemaa usulisest äratusliikumisest haaratud mehed, eesotsas Andres Tetermanni ja Jüri Milliga, otsustasid rajada uuetestamentliku koguduse. 1895. aastal osteti krunt Henno tn 3, millele aasta hiljem valmis palvela. Kogudus on vanim baptistikogudus Pärnus. Jutlus on president Meego Remmelilt ning temale omaselt väga sisukas. Ta kõneleb Lk 2:25-38 alusel Siimeonist ja Hannast. Vennad saalis pidid kõne käigus iseloomustama jumalakartlikku Siimeoni ja õed vaga Hannat. Meego tõi ka toreda näite Billy Grahamist, kes on juba vana ja haige. Teda kutsuti ühele tänulõunasöögile. Billy otsustas minna ja seal lihtsalt istuda. Seal meenub talle lugu Albert Einsteinist, kes sõidab rongiga. Kontrolör küsib piletit. Einstein otsib, aga ei leia ja ütleb: "Mul oli pilet, aga ma ei leia." Kontrolör lohutab: "Ma usun teid, teil ei ole vaja otsida!" Einstein otsib edasi, juba põlvili pingi all. Kontrolör tuleb tagasi ja kinnitab: "Ma ju usun teid, ärge otsige enam!" Einstein vastab: "Ma ei tea ju kuhu ma sõidan, selle pärast on mul piletit vaja." Selliseks muudavad meid aastad. B. Graham lisab: "Mul on täna uus ülikond seljas, tõenäoliselt pannakse mind sellega kirstu, aga ma tean kuhu ma lähen!"

Jumalateenistuse lõppedes imetleme veel palvela juurdeehituse kõrvalruume. Kümme aastat ehitatud, väga kaunid!

Järgmisena külastame Saalemi koguduse palvelat. Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse poolt ehitatud pühakoda on kõige ruumikam. Võib-olla sellepärast võetigi ta nõukogude võimu poolt koguduselt ära ja kasutati võimlana. Kuid nüüd on ruum jälle koguduse kasutuses. Saalemi koguduse ajaloost ja taastamistöödest annavad ülevaate Voldemar Kaasik ja Kalju Põldroos. Koguduse kõrvalruumis toimub pidulik lõunasöök. Söögi ajal on mitmeid sõnavõtte. Palvela poodiumil tehakse ühine pilt. Rivistume kui koorilauljad ja "Sära päike, sära..." kõlab üsna võimsalt. Edasi liigume Sool ja Valgus kogudusse. Nende jumalateenistused toimuvad Noorte Vabaajakeskuse ruumides. Kohtume siin mõnede koguduse noortega ja saame ülevaate nende töödest, tegemistest.

Jäänud on veel Peeteli vene kogudus. Väike, kuid töökas. Palvela saal on ilusti remonditud, kaunilt dekoreeritud. Kõrvalruumides on remont veel pooleli. Pastor annab vene keeles ülevaate koguduse tööst. Lõpuks suundume Samaaria keskusesse. Siin majas on kristlikku abi saanud paljud õnnetud mehed, kellel olid alkoholiprobleemid või kes vabanesid vanglast. Selle maja töö vajab tõsist eestpalvet!

Ilus päev ongi möödunud ja käes lahkumistund. Veel südamlikud käepigistused ja õnnistussoovid. Oleme südamest tänulikud kõigile korraldajatele armastuse ja lahke vastuvõtu eest! Suur tänu meie liidu vendlusele! Suurim tänu Taevaisale! Koduteele asume rikkalike heade muljetega! Süda hõiskab ja juubeldab sees, sest parem aeg ootab ju ees... suur kohtumispäev saabumas on – see lõpmata rõõmsaks teeb meid! Jumalaga, kuni näeme veel!

 

6_Kohtumine Sool ja Valgus koguduse tootegijatega Foto Erki Tamm: Pärnu Sool ja Valgus kogudus on EKB Liidu üks nooruslikumaid. Külaskäigul olnud eakad töötegijad olid vaimuliku töö jätkumise üle väga rõõmsad.

6_DSC02313 Foto Erki Tamm: Johannes Voksepp (paremalt teine) Leisi kogudusest jagab Liidu asepresident Viljar Lihtiga oma töökogemusi.

.

Bertil Wideni tänuvisiit

1/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Aastaid Rootsi Misjoni Kiriku ja Eesti EKB Koguduste Liidu partnersuhteid arendanud rootsi misjonär Bertil Widen külastas 16. detsembril Soomet ja Eestit.

Tegemist oli omalaadse tänuvisiidiga, mille raames Widen väisas Rootsi Misjoni Kiriku lähimaid sõpruskirikuid, et vahetada partneritega koostööd puudutavat informatsiooni ning teha teatud kokkuvõte oma missioonist koordineerida Rootsi Misjoni Kiriku suhteid Euroopas.

Tallinnas kohtus Widen Eesti vendluse presidendi Meego Remmeli, peasekretäri Erki Tamme, juhatuse liikme ning Valduste OÜ juhi Meelis Kibuspuu, misjonisekretäri Agnes Böningi, noorsootöö juhi Pille Havakatsi ja teiste kantselei töötajatega. Remmel ja Tamm tänasid Wideni aastatepikkuse panuse eest ning avaldasid lootust, et eestlaste ja rootslaste suhted säilivad ning arenevad edasi Kristuse evangeeliumi ja Jumala riigi missiooni elluviimise perspektiivis.

Rootsi Misjoni Kiriku Euroopa suhete koordinaatori rollis asendab Wideni nüüdsest hollandlasest saami rahva misjonär Gerard Willemsen, kes käis Kirunast ringreisil Eestis oktoobrikuus. Wideni missiooniks jääb kuni pensionile siirdumiseni sidustada Rootsi Misjoni Kirikut tütarkirikutega Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas.

Liidu Aasta Tegu 2009

1/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu juhatus otsustas jõulukuu esimesel päeval toimunud aasta viimasel koosolekul omistada tiitli „Liidu Aasta Tegu 2009" Lootuse festivaliga koostööd teinud Liidu kogudustele.

Sümboolselt otsustati tunnustust väljendav aukiri anda üle Setumaal tegutsevale Selise Nelipüha Kogudusele, kes paarikümneliikmelise osaduskonnana aitas kolmel kevadpäeval kokku enam kui sajal setumaalasel jõuda Tallinnas toimunud Lootuse festivalile, mille tulemusel kuulsid inimesed evangeeliumi Kristusest, leides uue suhte Jumala ja kogudusega, kogudus omakorda ümberkaudse eluga.

Käesoleval aastal kutsus Liit kogudusi üles järgima Jeesuse üleskutset: "Uskuge evangeeliumisse!" Aastakonverentsil toonitati, et ühise vendluse ja koguduste liikmetena tuleb meil ületada oma seniseid tegevuspiire ning väljendada ja edasi anda oma usku evangeeliumisse kuulutades, koolitades ja hoolitsedes. Liidu kaugemaks visiooniks on kujuneda Eesti ühiskonnas arvestatavaks oma vaimuliku mõju ja tegevuse poolest nõnda, et koguduste elus osalejad mõjutavad ümbritsevat kogukonda ja moodustavad üle 1% Eesti elanikest koosneva osaduskonna.

Enamus Liidu kogudusi tunnetas ja kasutas sel aastal erilist võimalust mõelda kaugemale iseendast, avaldada vaatamata rasketele aegadele ümbritsevale kogukonnale positiivset mõju, palvetada kuude pikku tuhandete inimeste eest, luua ja arendada tähenduslikke suhteid, anda edasi evangeelne kutse end ümbritsevatele inimestele seoses Lootuse festivaliga. Nii leidis tuhatkond last, noort ja täiskasvanut uue elu Kristuses, lisaks neile tuhanded kasvava osaduse ning pühendumuse vabatahtlikuna erinevates ülesannetes Jumala riigi nimel kaasa töötada.

„Liidu Aasta Tegu 2009" on mõeldud märgistama tänulikkust Jumala ning kõigi koguduste ja inimeste ees, kes on tänavu elanud ja teeninud usus evangeeliumisse. Pealinnast ühes kaugeimas Eestimaa paikkonnas koguduse väiksusele vaatamata oma ümbruskonna ja seal elavate inimeste teenimisvõimaluse leidnud Selise Nelipüha Kogudus jääb vaid näiteks, samas meenutuseks palvetamaks jätkuvalt ka Setumaa inimeste ja setu rahva eest nii siin- kui sealpool Eesti Vabariigi piire.

Lootuseaasta 2010

1/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

Kallis Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit ning Eestimaa rahvas, soovin teile alanud aastaks kindlat usku, lootusrikkust ja tõelist armastust, mis lähtub Kõigekõrgemalt.

Läbi aegade on inimkond kogenud nii rõõme kui muresid. Inimliku lootuse ja isegi lootusetuse päevil on Jumal inimsüdant kinnitanud. Sajandeid tagasi kuulutas prohvet Jeremija: „Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand!" (Jr 31:17) Nende sõnadega julgustas Jumal vaatama kaugemale olevikust. Ta ei taha, et jääksime kinni oma minevikku. Tänu Kõigekõrgemale võime omada ning jagada parimat tulevikunägemust.

Kui inimesed ütlevad, et lootus sureb viimasena, siis Jumal ei sure. Nii sündis Aabrahami usk, „kui lootus näis lootusetu" (Rm 4:18). Juudikristlik traditsioon võib kogu oma lootuse panna Messiale, kelle tulekut prohvet Jeremija ette nägi ja kuulutas (Jr 31:15-34). Inimlik lootus rajaneb jumalikul tõotusel. Tulevik on Issanda kätes. Jumala tõotused annavad tulevikulootusele selgeima perspektiivi. „Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust." (Jr 29:11)

Lootus ja tulevik on omavahelises seoses nii elus kui pühakirjasõnumis. Kõige määravam on, kui Jumal ütleb, et meil on lootust tulevikuks. Nii kingib ta meile usku ja armastust elada õnnistuse, mitte õnnetuse lastena. Elagem selles veendumuses, laskem sel kujundada oma elunägemust ning jagagem seda parima sõnumina ka Issanda aastal 2010!

 

11_Juhatus Kohilas: Liidu juhatus alustas 2010. aastat koosoleku ja jumalateenisusega lumisel kolmekuningapäeval Kohilas.

Ettevõtjatest võimaldajad

6/2008 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Eesti EKB Koguduste Liidu ühiseid ettevõtmisi pikka aega toetanud ettevõtjad olid president Meego Remmeli poolt kutsutud 28. mail liidu keskusesse hommikusöögile.

M. Remmel jagas kokkutulnutega mõtteid liidu visioonist aastaks 2012: „Liit on kujunenud Eesti ühiskonnas arvestatavaks oma vaimuliku mõju ja tegevuse poolest. Liidu koguduste elus osalejad mõjutavad ümbritsevat kogukonda ning moodustavad osaduskonna, mis on üle 1% Eesti elanikest." Selle saavutamiseks on vaja nii pühendunud pastoreid, evangeliste, muusikuid, pühapäevakooliõpetajaid, aga ka neid, kes loovad ühistööks majanduslikud võimalused. Nii töötegijate palkamiseks, kui ka kvaliteetsete töövahendite ja keskkonna loomiseks.

Liidu ühistegevust aastaid toetanud sponsorid on olnud kristlastest ärimehed- ja naised, kes elavad südamega kaasa Jumalariigi töö laiendamisele. Oma talente kasutades on nad näinud kaugemale üksnes isiklikest vajadustest. Eelmisel aastal Teekäijale intervjuud andnud Soome Espoo Vabakoguduse pastor Kenno Leier rääkis sellistest inimestest kui võimaldajatest.

Ühiselt leiti, kui oluline oleks kaardistada meie liidu kogudustesse kuuluvad ettevõtjad, et luua tugev majanduslik võimekus vaimuliku töö arengu tagamiseks, aga ka võrgustik üksteisega suhtlemiseks. Siinkohal tahangi kutsuda üles kristlastest ettevõtjaid, kelle süda elab kaasa Jumalariigi laiendamisele, võtma ühendust allakirjutanuga.

Ühel päeval üksinda liidu kantseleis töötades sain erilise õppetunni ja kogemuse, kuidas võib võimaldajaks osutuda ka päris tagasihoidlike võimalustega. Arglikult astus majapeal ekselnud vana õde uksest sisse ja avaldades soovi, toeta noorte Piiblipäevi. Oli ju Teekäijas kutsutud üles seda tegema. Kahe noore eest 500 krooni tasudes tuli talle korraga meelde teine lugu Pereraadiost, kes vajab eetrisseminekuks igal kuul 100 000 krooni. Taaskord otsis ta välja oma kulunud rahakoti ning naljatlemisi kõneles, et ega tal vanainimesena enam suuri vajadusi polegi. Olin üllatunud ning võisime oma tänu ühiselt ka Jumala ette viia üksteise eest, et saame niimoodi ühiselt midagi palju suuremat üles ehitada kui me ise oleme.

.