KUS vastuvõtt

05/2015 22 piibliuurija hh
KUS vastuvõtt

Kõrgem Usuteaduslik Seminar kutsub õppima "Vabakirikliku teoloogia ja juhtimise" kõrghariduse õppekavale. Sel aastal sisseastunutel on võimalik valida nelja spetsialiseerumise vahel: praktiline misjon (koguduslik hingehoid ja sotsiaaltöö), noorsootöö, koguduste rajamine ja arendamine ning teoloogia.
Rohkem infot kus.tartu.ee ja telefonil 5186219.

Kristlik nõustaja Karita Kibuspuu

04/2015 26 karita
Küsimusi esitas Einike Pilli
Selle aasta märtsikuus alustas seminarihoones Tartus tööd kristlik psühholoog Karita Kibuspuu, kes on Teekäija lugejatele tuttav suhte-teemaliste küsimuste vastajana.

Karita, räägi veidi enda ettevalmistusest ja senisest töökogemusest.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogiamagistrantuuri, mul on koolipsühholoogi IV astme kutse. Psühholoogitööd alustasin koolipsühholoogina ühes Tartu linna gümnaasiumis. Aastast 2003 olen töötanud Tartu Ülikooli tudengite psühholoogina. See oli Eesti esimene kõrgkoolipsühholoogi koht üldse. Nõustamistööga paralleelselt olen teinud ka erinevaid seminare ja koolitusi. Koos abikaasa Meelisega oleme aastaid teinud kristlikku peretööd seminaride ja paarinõustamiste näol. Praegu olen taas koolis – õpin pereteraapiat.

Millist rolli omab Jumal ja usk temasse Sinu elus?

Jumalal on minu elus väga oluline roll. Igatsen väga teda rohkem tundma õppida ja tegutseda oma elus tema parima plaani kohaselt.

Milliseid inimesi oled Sa senini kõige enam nõustanud?

Kõige enam olen nõustanud noori täiskasvanuid – tudengeid, aga ka küpses eas kraadiõppureid ja värskeid gümnaasiumilõpetajaid. Üha enam on minu töö osaks saamas paarinõustamised.

Loe edasi: Kristlik nõustaja Karita Kibuspuu

Seminarist saab hariduskeskus

03/2015
Einike Pilli, rektor

Liidu hariduselus tulevad muutused. Kõrgemast Usuteaduslikust Seminarist (KUS) saab hariduskesKUS. Nagu uues nimes sisaldub vana nime lühend, nii ehitub ka uus keskus juba tehtule.

Hariduskeskuse kaks suunda
Hariduskeskus alustab tööd liidu konverentsi poolt antavate volitustega. Kui siiani on tegeldud eelkõige koolitussuunaga, siis nüüd lisandub ka arendussuund. Eesmärk on suurendada koostööd liidu teiste hariduslike algatustega. Teiseks soovime suurendada hariduskeskuse ja koguduste omavahelist sidusust.

Hariduskeskuse suunad ja nende osad on osaliselt läbi põimunud. Juba on alustatud kristliku nõustamise kui praktilise misjoni haruga. Samuti on käivitunud koguduste hindamise programm, koostöös Converge liiduga (USA). Rakendusuuringute töögrupi eesmärk on anda sisendit koolituspoole õppekavadele ja vastata kogudustes tekkivatele teoloogilistele küsimustele nii kirjutiste kui konverentside kaudu.

Loe edasi: Seminarist saab hariduskeskus

Rektor Einike Pilli õnnistati ametisse

27 salemis hh-1

01/2015 

TK

27 kerli einike ap
TKKõrgema Usuteadusliku Seminari uue rektori dr Einike Pilli ametisseõnnistamise õhtupalvus 14. jaanuaril Tartu Salemis tõi kokku kirikutäie rahvast. Teiste hulgas olid EKB Liidu juhtkonna esindajad, Tartu Ülikooli Usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme ja EMK teoloogilise seminari rektor Meeli Tankler. Ning muidugi seminari õppejõud ja üliõpilased. Luuletervituse luges seminarist Kaarel Väljamäe, laulis Oleviste koguduse liige Ott Indermitte. Jutlustas vanematekogu liige Helle Lihti. Pärast ametisse õnnistamist anti uuele rektorile üle seminari sümboolne võti, mille on disaininud Einikese kursusekaaslane seminari esimesest lennust, Andres Saumets. Samuti anti talle suur küünal, millest õhtupalvusel osalejad süütasid väikesed küünlad, koos lubadusega hoida seminari tööd oma eestpalvetes. Lõpuks põles altari ees ligi sada küünalt. Rektor Einike Pilli ütles oma tänukõnes, et niisuguse toetusega on hea julge alustada. Koguduste häält kuulates ja nende arengule kaasa aidates tahab seminar olla koht, kust õnnistus levib üle terve Eestimaa.

Loe edasi: Rektor Einike Pilli õnnistati ametisse

Koos Jumalaga ja üksteisega edasi

01/2015 26 einike ej
Einike Pilli, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on olnud mu elus oluline tähendus. Õppisin taasavatud seminari esimeses lennus, astudes kooli 1989. aastal. Teise kursuse alguses abiellusin endast ainult natuke vanema Eesti kultuuriloo ja homileetika õppejõuga. Teenin Toivo kõrval meie ühisel teekonnal praeguseks juba viiendas koguduses. Seminaris õpetamist alustasin juba oma õpingute ajal – hümnoloogia ainega. Hiljem rahvusvahelises teoloogilises koolis, kõrvuti Lääne-Euroopa õppejõududega, magistriõppe üliõpilasi õpetades ja doktorante juhendades avastasin, et olin seminaris saanud hea hariduse. Viimastel aastatel olen osalenud kahes seminari ja laiemalt liidu arengut kavandavas töögrupis. Seepärast olen õnnelik, et mind on usaldatud järgmiseks viieks aastaks seminari juhtima.

See ülesanne – juhtida seminari ja arendada seminar välja liidu hariduskeskuseks – on väga suur, see on Jumala-suurune väljakutse. Neil kordadel, kui olen vaimulikus teenimises põrkunud endast suuremate väljakutsete otsa, on mind aidanud kaks mõtet – see on Jumala töö ja koos me suudame.

Mind on aidanud kaks mõtet – see on Jumala töö ja koos me suudame.

Loe edasi: Koos Jumalaga ja üksteisega edasi

Suhted ja mentorlus Seminaris – isiklikust perspektiivist

11/2014 26 aare tamm
Margus Kask, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on täitunud 25 tegevusaastat. Üheks olulisemaks väärtuseks, mida tudengid koolist kaasa võtavad, on suhetevõrgustik. Sinna kuuluvad suhted nii üliõpilaste kui õppejõududega. Üsna paljud seminaristid on käinud kas lühematel või pikematel õpingutel partnerkõrgkoolides välismaal, nii lisanduvad needki suhted võrgustikku. Selliselt on Seminar osutunud üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Seminar on üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Üle kümne aasta tagasi loodi Seminaris mentorgrupid. Nendesse kuulub kogu üliõpilaskond ja juhendajateks on õppejõud. Praegusel hetkel on mentoriteks Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Eve Saumets ja Margus Kask. Eriliseks teeb mentorgrupid see, et osad grupid kogunevad juhendajate kodudes. Nii on täidetud vähemalt osa Uue Testamendi „jüngerluse" tingimusi: jünger sööb koos õpetajaga, elab koos temaga, mõtleb nagu tema, kuulab teda, räägib õpetaja mõtteid ja hiljem annab seda edasi oma õpilastele. Kui üliõpilased oma grupitöös leiavad, et neil puudub ülesande lahenduseks vajalik informatsioon, siis minnakse seda õpetaja käest küsima (vt Mk 13:3,4). Just taolisi küsimusi tuleb mentorgruppides pidevalt ette. Seepärast võib nimetada, et üliõpilaste isikliku vaimuliku kasvu jaoks on mentorgrupid asendamatud. Tudengite jaoks on neljapäevased õhtud koos mentoriga oodatud.

Loe edasi: Suhted ja mentorlus Seminaris – isiklikust perspektiivist