Koos Jumalaga ja üksteisega edasi

01/2015 26 einike ej
Einike Pilli, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on olnud mu elus oluline tähendus. Õppisin taasavatud seminari esimeses lennus, astudes kooli 1989. aastal. Teise kursuse alguses abiellusin endast ainult natuke vanema Eesti kultuuriloo ja homileetika õppejõuga. Teenin Toivo kõrval meie ühisel teekonnal praeguseks juba viiendas koguduses. Seminaris õpetamist alustasin juba oma õpingute ajal – hümnoloogia ainega. Hiljem rahvusvahelises teoloogilises koolis, kõrvuti Lääne-Euroopa õppejõududega, magistriõppe üliõpilasi õpetades ja doktorante juhendades avastasin, et olin seminaris saanud hea hariduse. Viimastel aastatel olen osalenud kahes seminari ja laiemalt liidu arengut kavandavas töögrupis. Seepärast olen õnnelik, et mind on usaldatud järgmiseks viieks aastaks seminari juhtima.

See ülesanne – juhtida seminari ja arendada seminar välja liidu hariduskeskuseks – on väga suur, see on Jumala-suurune väljakutse. Neil kordadel, kui olen vaimulikus teenimises põrkunud endast suuremate väljakutsete otsa, on mind aidanud kaks mõtet – see on Jumala töö ja koos me suudame.

Mind on aidanud kaks mõtet – see on Jumala töö ja koos me suudame.

Loe edasi: Koos Jumalaga ja üksteisega edasi

Suhted ja mentorlus Seminaris – isiklikust perspektiivist

11/2014 26 aare tamm
Margus Kask, rektor

Kõrgemal Usuteaduslikul Seminaril on täitunud 25 tegevusaastat. Üheks olulisemaks väärtuseks, mida tudengid koolist kaasa võtavad, on suhetevõrgustik. Sinna kuuluvad suhted nii üliõpilaste kui õppejõududega. Üsna paljud seminaristid on käinud kas lühematel või pikematel õpingutel partnerkõrgkoolides välismaal, nii lisanduvad needki suhted võrgustikku. Selliselt on Seminar osutunud üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Seminar on üliõpilastele oluliseks sõlmpunktiks suhete hargnemisel.

Üle kümne aasta tagasi loodi Seminaris mentorgrupid. Nendesse kuulub kogu üliõpilaskond ja juhendajateks on õppejõud. Praegusel hetkel on mentoriteks Ermo Jürma, Peeter Roosimaa, Eve Saumets ja Margus Kask. Eriliseks teeb mentorgrupid see, et osad grupid kogunevad juhendajate kodudes. Nii on täidetud vähemalt osa Uue Testamendi „jüngerluse" tingimusi: jünger sööb koos õpetajaga, elab koos temaga, mõtleb nagu tema, kuulab teda, räägib õpetaja mõtteid ja hiljem annab seda edasi oma õpilastele. Kui üliõpilased oma grupitöös leiavad, et neil puudub ülesande lahenduseks vajalik informatsioon, siis minnakse seda õpetaja käest küsima (vt Mk 13:3,4). Just taolisi küsimusi tuleb mentorgruppides pidevalt ette. Seepärast võib nimetada, et üliõpilaste isikliku vaimuliku kasvu jaoks on mentorgrupid asendamatud. Tudengite jaoks on neljapäevased õhtud koos mentoriga oodatud.

Loe edasi: Suhted ja mentorlus Seminaris – isiklikust perspektiivist

Miks Kutse Kool?

09/2014 23 teema ara
Einike Pilli, Kutse Kooli programmijuht

Oleme harjunud, et kooli nimes ja sisus kajastub, mida seal õpetatakse. Matemaatika ja usuõpetus, majandusarvestus ja piibliõpe. Uues, õppijale rohkem tähelepanu pööravas lähenemises on hakatud aga küsima: mille jaoks me õpime? Ja sõltuvalt vastusest sellele küsimusele ehitatakse üles õppekava ja valitakse õppemeetodid ja -vorm. Kusjuures tänapäeval usutakse üha enam, et õppimisel „vorm ongi sisu".

Oma kutsumuse leidmine Jumala ees ja inimeste keskel ning selle teostamine meeskonnas on elu üks olulisemaid eesmärke.

Loe edasi: Miks Kutse Kool?

Avaaktus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

08/2014 23 ava-aktus 2014

Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustas 27. augustil 26. õppeaastat jumalateenistusega. Jutlustas rektor Margus Kask. Tervitasid EKB Liidu president Meego Remmel ja SPA Liidu esimees Ivo Käsk. Avaaktusel immatrikuleeriti 12 uut üliõpilast. 

Uute üliõpilaste vastuvõtt Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

06/2014

Suurepärane võimalus omandada teadmisi ja praktilisi tööoskusi:
• Piibli tundmises
• evangeelses kuulutus- ja misjonitöös
• kogudusliku töö praktilistes ainetes
• kiriku ajaloos ja tulevikuperspektiivides

ÕPPETÖÖ: Seminar annab rakendusliku kõrghariduse (180 EAP). Auditoorne õppetöö augustist juunini, reeglina iga kuu 3. nädalal, kolmapäevast reedeni.

Dokumentide esitamise tähtaeg 25. august 2014.
Uute üliõpilaste vastuvõtt 26. augustil kell 11.00.
Esimene õppesessioon 27.–29. august.

KONTAKT JA TÄPSEM INFO: www.kus.tartu.ee See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar on rakenduslik erakõrgkool, mis kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidule.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar lõpetas õppeaasta

06/2014 26 piiblikooli lopetajad 2014Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Maikuu lõpus leidis Tallinnas aset Seminari Piiblikooli viimane õppesessioon. Lõputunnistused said kätte 35 õppurit. Priit Rohtmäe toonitas, et temal aitas kool mõista sügavamalt nii Piiblit kui ka koguduse tööd ja leida oma ande.

Rektor Margus Kask tõi esile ülempreesterliku palve. Tema sõnutsi saatis see Jeesuse väljaläkitamispalve nii jüngreid kui saadab ka piiblikooli lõpetajaid. EKB Liidu president Meego Remmeli sõnum oli: „Nüüd on teie kord minna ja jätkata tööd!" Laulis Oleviste koguduse tütarlaste ansambel, kelle eestvedaja Gerly Tammiste oli piiblikooli lõpetajate seas.

13. juunil kaitsti Tartus Seminari lõputöid. Risto Nigoli uurimus kandis pealkirja "EEKBKL pastorite arusaam oma rollist võrdluses Uue Testamendi koguduste juhtide kohta käivate mõistetega". Retsensendi sõnul oli teema valik igati õnnestunud, sest viimastel aastatel on juhtimisest räägitud palju. Kristlastena on põhjendatud vaadelda juhtimist just Uue Testamendi kontekstis. Tarvo Luide diplomitöö "Ristimise tähenduse võrdlus Uue Testamendi ajastul ja tänapäeva EKB Liidus" osutas samuti täitmist ootavale lüngale.

Mõlemad diplomandid lõpetasid oma õpingud heade ja väga heade hinnetega. Soovime noortele meestele jõudu, tarkust ja Jumala õnnistust nende tulevases teenimistöös!

Loe edasi: Kõrgem Usuteaduslik Seminar lõpetas õppeaasta