Avaaktus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

08/2014 23 ava-aktus 2014

Kõrgem Usuteaduslik Seminar alustas 27. augustil 26. õppeaastat jumalateenistusega. Jutlustas rektor Margus Kask. Tervitasid EKB Liidu president Meego Remmel ja SPA Liidu esimees Ivo Käsk. Avaaktusel immatrikuleeriti 12 uut üliõpilast. 

Uute üliõpilaste vastuvõtt Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris

06/2014

Suurepärane võimalus omandada teadmisi ja praktilisi tööoskusi:
• Piibli tundmises
• evangeelses kuulutus- ja misjonitöös
• kogudusliku töö praktilistes ainetes
• kiriku ajaloos ja tulevikuperspektiivides

ÕPPETÖÖ: Seminar annab rakendusliku kõrghariduse (180 EAP). Auditoorne õppetöö augustist juunini, reeglina iga kuu 3. nädalal, kolmapäevast reedeni.

Dokumentide esitamise tähtaeg 25. august 2014.
Uute üliõpilaste vastuvõtt 26. augustil kell 11.00.
Esimene õppesessioon 27.–29. august.

KONTAKT JA TÄPSEM INFO: www.kus.tartu.ee See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar on rakenduslik erakõrgkool, mis kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidule.

Kõrgem Usuteaduslik Seminar lõpetas õppeaasta

06/2014 26 piiblikooli lopetajad 2014Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Maikuu lõpus leidis Tallinnas aset Seminari Piiblikooli viimane õppesessioon. Lõputunnistused said kätte 35 õppurit. Priit Rohtmäe toonitas, et temal aitas kool mõista sügavamalt nii Piiblit kui ka koguduse tööd ja leida oma ande.

Rektor Margus Kask tõi esile ülempreesterliku palve. Tema sõnutsi saatis see Jeesuse väljaläkitamispalve nii jüngreid kui saadab ka piiblikooli lõpetajaid. EKB Liidu president Meego Remmeli sõnum oli: „Nüüd on teie kord minna ja jätkata tööd!" Laulis Oleviste koguduse tütarlaste ansambel, kelle eestvedaja Gerly Tammiste oli piiblikooli lõpetajate seas.

13. juunil kaitsti Tartus Seminari lõputöid. Risto Nigoli uurimus kandis pealkirja "EEKBKL pastorite arusaam oma rollist võrdluses Uue Testamendi koguduste juhtide kohta käivate mõistetega". Retsensendi sõnul oli teema valik igati õnnestunud, sest viimastel aastatel on juhtimisest räägitud palju. Kristlastena on põhjendatud vaadelda juhtimist just Uue Testamendi kontekstis. Tarvo Luide diplomitöö "Ristimise tähenduse võrdlus Uue Testamendi ajastul ja tänapäeva EKB Liidus" osutas samuti täitmist ootavale lüngale.

Mõlemad diplomandid lõpetasid oma õpingud heade ja väga heade hinnetega. Soovime noortele meestele jõudu, tarkust ja Jumala õnnistust nende tulevases teenimistöös!

Loe edasi: Kõrgem Usuteaduslik Seminar lõpetas õppeaasta

Seminari väisas üleminekuhindamise komisjon

05/2014 26 yleminekuhindamine
Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Aastal 2010 rakendus Eestis uus kõrghariduse kvaliteedi kindlustamise süsteem. Kõik riiklikud ja ka erakõrgkoolid peavad kõrgharidustasemeõppe läbiviimise õiguse saamiseks esitama taotluse jätkusuutlikkust, ressursse ja õppekvaliteeti kirjeldavate andmetega Haridus- ja Teadusministeeriumile. Taotlust menetletakse koos Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuriga. Kvaliteeti hinnatakse vastavalt õigusaktidele, mis puudutavad õppe- ja arendustegevust ning vastavad rahvusvahelistele standarditele. Õpet võib läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks koolitusloa. Eelmise üleminekuhindamise tulemusena võib Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) väljastada riiklikult tunnustatud lõpudokumente 31. detsembrini 2014.

Liina Siib hindas kõrgelt üliõpilaste lõputöid ja arvas, et seminar võiks neid teemasid ühiskonnas laiemalt propageerida.

Kõrgkoole külastavaid hindamiseksperte koolitatakse juba varem ja komisjon koosneb oma igapäevatöös kõrghariduse valdkonnaga seotud inimestest. KUSi kordushindamine leidis aset 16. aprillil. Meid külastas komisjon koosseisus: professor Mati Heidmets (Tallinna Ülikool), Urmas Viilma (EELK kantsler, Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja), Ringo Ringvee (Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik), Liina Siib (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri haridusnõukogu liige), Sander Sirel (Tartu Ülikooli üliõpilane) ja Liia Lauri (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri infojuht).

Loe edasi: Seminari väisas üleminekuhindamise komisjon

Andres Saumetsa loengud elustavad kirikulugu

 26 andres saumets-1Küsimusi esitas Eve Saumets, KUSi õppeprorektor

Andres, kui kaua Sa oled Seminaris õppejõu ametit pidanud?

Sel sügisel saab 21 aastat. Pärast keskkooli alustasin Tartus eesti keele ja kirjanduse õpinguid. Siis tuli minna Nõukogude armeesse. Sõjaväest naastes ei olnud enam motivatsiooni jätkata filoloogi teed. Ühinesin teisel õppeaastal vastavatud Seminari esimese kursusega. 1992. aastal avanes võimalus jätkata õpinguid Saksamaal. Tegin Hamburgi Baptisti Seminaris läbi nn „kandidaadiaasta", mis tähendas süvendatud ettevalmistust tulevaseks pastoritööks ja keskendumist kirikuloole. Kodumaal tuli juba järgmisest kuust alustada esimeste kirikuloo loengute lugemist.

Kuidas sattusid just kirikulugu õpetama?

Seminaris sain õppida veel Robert Võsu, meie vendluse kirikuloo grand old man, käe all. Tema tasakaalukus, eruditsioon, põhjalikkus ja suur töövõime on mind õppejõuks saamise teel kõige enam mõjutanud. Ka minu raamatukirg on päritud Võsult: „Kui võimalik, hangi endale erialaseid raamatuid – küll tuleb aeg, mil neid lugeda!" Hamburgi päevil süvendas armastust kirikuloo teemade (ristijateliikumine, pietism, reformeeritud kristlus), aga ka hümnoloogia vastu sealne legendaarne ajaloolane Günter Balders. Robert Võsu ja rektor Peeter Roosimaa tulevikuplaanid osutusid kodus reaalsuseks ja mul tuli astuda auditooriumi ette, kus istus minust ka vanemaid ja elukogenumaid kaastudengeid. Järgnesid kraadiõpingud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.

Loe edasi: Andres Saumetsa loengud elustavad kirikulugu

Elva baptistikoguduse ja Seminari viljakas koostöö

03/2014 26 2011 kus P6162802

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppeprorektor Eve Saumetsa küsimustele vastab Elva baptistikoguduse pastor ja KUSi õppejõud Peeter Tamm.

Peeter, Elva baptistikoguduse pikaajalise pastorina oskad kindlasti öelda, kas, kuidas ja kelle kaudu on Elva kogudus Seminariga seotud olnud?

Elva Baptistikogudus on Seminariga mitmel viisil seotud. 1989. aasta augustikuus toimusid Elva koguduses Seminari asutamisele eelnenud õppepäevad umbes 20-25 inimese osavõtul. Loenguid pidasid Joosep Tammo, Peeter Roosimaa ja Ermo Jürma. Üheskoos kirjutati Liidu juhatusele (mis sel ajal täitis ka vanematekogu ülesandeid) pöördumine taotlusega taasavada Seminar veel jooksva aasta sügisel. Elva koguduse pastoriks oli tol ajal Toivo Pilli, kellest sai taasasutatud Seminari üks õppejõude.

Mitmed seminaristid on Elva koguduses aastate jooksul täitnud erinevaid praktilisi ülesandeid. Ka Elva koguduse praegune pastor on seotud Seminariga – olen õppinud teises lennus ja õpetan praegu Seminaris Piibli tõlgenduslugu ja homileetikat.

Kuidas ühendad koguduse karjase ja õppejõu töö?

Koguduses või muus vaimuliku teenimise valdkonnas töötamine on rakenduskõrgkooli õpetamistegevuses paremate tulemuste saavutamise eelduseks. Kindlasti on siin oma roll selles, et õppetöö toimub sessioonide kaupa. Päevases õppevormis õpetamist ja koguduse pastori tööd oleks palju keerulisem ühendada. Minu jaoks on Piibli tõlgenduse ja selle ajaloo parem tundmaõppimine aidanud mitmekülgsemalt näha kristlase rolli koguduses ja ühiskonnas tervikuna.

Sa tunned kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid. Kas nende aastate jooksul, mil oled Seminariga seotud olnud, on su õppejõutöös ette tulnud ootamatuid momente või lihtsalt elulisi ja huvitavaid situatsioone, mida hiljem muigega meenutad?

Ei saa öelda, et ma kõiki Seminari üliõpilasi ja töötajaid tunneksin. Pigem võiks öelda, et tunnen paljusid neist. Iga lennuga on seotud omad muljed ja mälestused. See on minu jaoks suur rikkus, aga veelgi suurem rikkus on need inimesed, kes on soovinud end ette valmistada Jumala ja kaasinimeste teenimiseks.

Kuidas hindad Seminaris antavat haridust täna?

Lõpetasin ise 4-aastase kursuse päevases õppevormis, mis aitas erinevaid inimesi – nii tudengeid kui õppejõude – kokku sulatada. Kiiremini tekkis ühise kooli ja ühise eesmärgi tunne. Arvan, et tänane haridus on antud tingimustes väga hea, rohkem praktilise kallakuga kui meie ajal. Ega Seminar praegugi veel 'valmis' ole, kindlasti annab palju juurde pidev avatus sobivamatele õppe- ja töömeetoditele, mis aitavad paremini jõuda nõutud õpiväljunditeni.

Kas Seminarist saadud teadmised on suunanud ka sinu vaimulikku teerada karjasena ja avaldanud kuidagi mõju jutlustele?

Oma osa on teadmistel, aga veelgi rohkem eeskujudel, erinevatel inimestel, kes on mõju avaldanud. Seda nii kaastudengitena kui õppejõududena. Õpingud on andnud teatava baasi, millelt saab edasi minna, ent õppida tuleb pidevalt juurde. Jutluste kohta peavad kuulajad arvamust avaldama. Arvan ise, et ehk on jutlused lihtsamaks ja kuulatavamaks läinud.

Mida soovid praegustele üliõpilastele ja õppejõududele?

Soovin meile rahvana, kristlastena ja konkreetse koguduste liiduna ainulaadsete võimaluste väärtustamist ja meile antud andide ustavat kasutamist meie lühikese elu päevil.

Aastast 2011 on Seminari ja Elva vahel koguni kirjalik koostööleping, mille järgi teie kogudus on meie tudengite praktikabaasiks. Kuidas on see ühistöö mõjutanud koguduse teenimist?Kogudus väljendas oma juhtkonna kaudu valmisolekut aidata kaasa seminaristide praktiliste oskuste omandamisele. Sellest ajast alates on Elva kogudust praktikabaasina kasutanud mitmed üliõpilased. Minul endal oli Risto Nigoli ja Argo Tallermaga koos teenides hulk vastastikuselt huvitavaid kogemusi. Ka tõid mõlemad noored mehed mitmesse meie töölõiku värskeid mõtteid. Usume, et need töised kontaktid jätkuvad.

Tänan!