EBF resolutsioonid september 2010

10/2010 EBF

RESOLUTSIOON PÕGENIKE JA ETNILISTE VÄHEMUSTE KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

Baptistidena oleme Euroopas mõnikord kogenud rõhumist ja diskrimineerimist, kuid oleme alati töötanud ja palvetanud, et inimõigused saaksid osaks kõigile inimestele.

Me hindame kõrgelt demokraatia ja vabaduse suurenemist Euroopas. Kahjuks ei toimu see areng kõigis meie riikides.

Me avaldame kahetsust, et lahket avatust võõraste suhtes ähvardab ksenofoobiliste rühmade kohalolu mõningates poliitilistes parteides. Baptistidest kristlastena seisame niisuguste tendentside vastu.

Me usume, et Jumal annab meile Pühakirjas käsu armastada ja vastu võtta võõraid.

Me kutsume üles kõiki baptiste osutama külalislahkust immigrantide, põgenike ja etniliste vähemuste suhtes ning töötama külalislahke suhtumise suurendamise nimel ühiskonnas.

„Sest Issand, teie Jumal, on jumalate Jumal ja isandate Isand, suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptusemaal!" (5Ms 10:17-19)

 

RESOLUTSIOON ABIELU KOHTA

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek –

Rõõmustab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu vastastikku armastavate ja isetute suhete üle ning nende ilmnemise üle Jeesuse Kristuse elus, surmas ja ülestõusmises.

Tänab Jumalat, et inimene on loodud meheks ja naiseks Jumala näo järgi ja soovib järgida Pühakirja tunnistust ja õpetust kõigis inimseksuaalsuse väljendustes.

Kutsub üles baptiste näitama eeskuju, väärtustama ja õpetama, et abielu on loodupärane ning piibellik kontekst mehe ja naise seksuaalsetele suhetele, nagu on väljendatud „Sellepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!" (1Ms 2:24)

Saab osa inimsuhete haprusest ning tunneb valu ja raskusi, mida purunenud suhted põhjustavad inimestele kirikutes ja ühiskonnas.

Kinnitab meie vastutust jagada Head Sõnumit Jeesusest Kristusest sõnas ja teos kõigi inimestega, sõltumata nende eluviisist või veendumustest.

Tunnistab vajadust palvetada abielus inimeste eest, neid julgustada ja toetada, pakkudes pastoraalset ja vaimulikku nõustamist, et tugevdada terveid ja elujõulisi kristlikke kogukondi osaduses Jeesuse Kristusega ja üksteisega.

Euroopa Baptistiföderatsiooni aastakoosolek. Mondo Migliore, Rooma, Itaalia. 22.-25. september, 2010.

.

Liidu juhid Saaremaal

2/2010 Meego Remmel, EKB Liidu president

7.-9. veebruaril külastasid EKB Liidu juhatuse ja vanematekogu liikmed Saaremaad, et kuulutada üheskoos evangeeliumi, kohtuda piirkonna vaimulike töötegijatega ja pidada aru, kuidas visandada ja viia ellu ühise vendluse parimat tulevikunägemust.

Küünlakuu esimese pühapäeva õhtul oli Kuressaare Siioni kirikusse, aga ka koduste "pildiraadio" ekraanide taha, kogunenud hulgaliselt inimesi, et elada kaasa mandrimeeste tunnistusele ja laulule. Evangeelset õhtut juhatas Siioni koguduse pastor Margus Mäemets koos liidu asepresidendi Viljar Lihtiga, kelle eestvõttel lauldi hulgaliselt rõõmsaid laule ning räägiti lahti kristliku rõõmusõnumi tähendus kaasaja maailmas.

Mitmed inimesed vastasid rõõmusõnumile ja eestpalvekutsele, mille andis edasi Liidu president Meego Remmel kuulutades Jumala sõna, mis on ka käesoleva aasta liidu motoks: "Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand" (Jr 31:17).

Järgmisel päeval külastati erinevaid Saaremaa kogudusi ja pastor Valter Toompuu kodu, jagamaks osadust ja kinnitust maakogudustes teenivate vendadega. Samal ajal väitles vendluse president interneti vahendusel Kuressaare Pereraadio stuudios postimees.ee väitluskeskkonnas eutanaasia legaliseerimise vastu.

Õhtul tulid Siioni kirikusse kokku Saaremaa piirkonna vaimulikud töötegijad, kellega ühises osaduses lauldi, palvetati, otsiti tulevikuvisooni ja tehti läbi e-riigiga suhtlemise lühikoolitus.

Viimasel päeval leidis samas aset liidu vanematekogu koosolek, kus kinnitati 19.-20. märtsil toimuva aastakonverentsi kava kui ka 2009. ja 2010. aasta eelarvete esitamine Liidu kõrgeima otsustuskogu kokkutulekuks Nõmme Baptistikoguduse palvemajas.

27_P1120440 Meiuste palvela kesk lumise talve rahu.

27_P1120453 Pahapilli koguduse vanem Valter Toompuu tuli oma koduväravale haruldasi külalisi teele saatma.

27_P2081540 Meeldejäävat kohtumist Kuressaare Siioni Koguduses jäi meenutama ühispilt.

27_P2081533 panna selle pildi horisontaalne keskosa: Saarlased kuulasid mandrimeeste mõtteid ja jagasid omapoolseid visioone.

.

Jumalale kuuluv osa

2/2010 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Kuulsin hiljuti lugu poisist, kellele isa andis kaks rahatähte – üks taskurahaks poisile endale ja teine korjanduskarpi panemiseks. Teel kirikusse juhtus aga õnnetus. Kramplikult käes hoitud raha kukkus jõkke. Kurvalt kirikupingis istudes laseb poiss kätt tõstmata korjanduskarbi endast mööda. Koju jõudes küsib isa pojalt, miks ta saadud raha karpi panemata jättis. „Jumala osa kukkus jõkke", vastas nutikas poiss.

Jumala osa kukkus jõkke.

Varaga ümberkäimine on inimeste hoiakute ja väärtushinnangute üks indikaatoreid. Piibel ütleb, et „Issanda päralt on ilmamaa ja selle täius" (Ps 24:1). Selle looja ja kavandajana „Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma" (1Ms 2:15). Raamatus „Jumala partnerid" (Bobby L. Eklund) ütleb autor: „Tõsiasi, et kõik kuulub Jumalale, on vastutustundliku kristliku majapidamise aluseks." Paraku on selle eiramisel valusad tagajärjed. Mitte ilmaaegu ei nimetata üheks praegusaja majanduskriisi põhjuseks ahnust – egoistlikel motiividel, kõigi võimalike vahenditega lühinägelike eesmärkide tagaajamine. Jumala osa sealjuures ununes paljude inimeste elus üldse.

.

Loe edasi: Jumalale kuuluv osa

Osvald Tärgi fond ootab annetusi

2/2010 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Eesti EKB Koguduste Liidul on Liidu haridustöö toetamiseks loodud ühe meie mõjukaima teoloogi ja pastori Osvald Tärgi nime kandev fond. Fond koosneb annetustest ning on tegutsenud juba pisut üle kümne aasta. Fondi eesmärgiks on koguda annetusi nii kodu- kui välismaalt, et toetada Kõrgema Usuteadusliku Seminari üliõpilaste ja õppejõudude õppe- ja uurimistegevust.

Aastate jooksul ongi antud stipendiumeid erinevatele Liidu ajaloo ja teoloogia uurimise projektidele, õppejõudude enesetäiendamiseks, Seminari üliõpilaste õppereisideks teistesse Euroopa teoloogilistesse koolidesse. Fondist on tänaseks oma töö ja õppimise jaoks saanud toetust kümned inimesed. Tänu stipendiumitele on nii üliõpilastel kui õppejõududel olnud võimalus rakendada värskeid teadmisi ja kogemusi nii Seminariga seotud tegevustes kui ka otseselt koguduslikus elus.

See kõik on vaid võimalik tänu sellele, et on olnud inimesi, kelle südames on O.Tärgi fondi rahaliselt toetada. Kogu fondi summa seisab tähtajalisel hoiusel ning väljamakseid tehakse vastavalt laekunud intresside summale. Annetuste suurused on seni olnud sadadest kroonidest kümnete tuhandeteni. Stipendiumeid jagab komisjon, kuhu kuuluvad EKB Liidu president, Seminari rektor ja õppeprorektor. Viimasel koosolekul tõstis komisjon taas üles vajaduse kutsuda inimesi tegema fondile annetusi. Seega, kõik, kel on võimalus ja südames soov toetada Osvald Tärgi nimelist fondi, saavad teha annetuse järgnevalt: Swedbank 1120116857, märkides saajaks Eesti EKB Koguduste Liit ja selgituseks "O.Tärgi fond".

Fondi statuut on saadaval Seminari veebilehel. Küsimuste puhul võib julgelt pöörduda allakirjutanu poole.

Fondi komisjoni nimel tänades kõiki annetajaid,

Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Palvevõrgustik toimib

11/2008 Haldi Leinus

Liidu koguduste eestpalvevõrgustik 2008 viis kokku Võnnu ja Nõmme Vabaduse baptistikogudused. Oleme oma igapühapäevastel teenistustel palvetanud üksteise eest. Kuid lisaks eestpalvetele on oluline teha ka vastastikuseid külastusi. Nii kutsusime Võnnu pastori Aarne Põderi endale külla ja jutlustama meie koguduse aastapäeval aprillikuus.

Meie töine vastuvisiit sai teoks novembris. Meie ansambel "Vabadus valguses" Maarian Lendi juhatusel esitas mitmed laulud ja noored andsid tunnistusi oma Kristuse-kogemustest. Jutlustas pastor Ruudi Leinus.

Kuulajad said osa heast muusikast ja ka sõnum pani ehk mõnegi mõtlema oma elutee üle. Jumalateenistuse järel jätkus aktiivne vestlus ja osadus armastussöömaaja rikkalikult kaetud laua ümber. Jumal õnnistagu Võnnu kogudust rikkalikult!

.

Väike kogudus ja suur evangeelium

11/2008 Peeter Lemats, Antsla koguduse pastor

Nuutsaku Õppe- ja Puhkekeskuses toimusid 24.-25. oktoobril EKB Liidu vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad, mille keskseks teemaks oli „evangeelium".

Koolituse esimene osa oli suunatud väiksemate koguduste töötegijatele. Dave Gruberi ja John Sevalli (USA) teemaks oli "Väike kogudus ja suur evangeelium". Mõlemad kõnelejad olid eelneva kahe nädala jooksul saanud tuttavaks juba mitmes Eestimaa nurgas. Vaatamata lähenevale nädalavahetusele, kus igal pastoril oleks ka oma koguduses täita mitmeid ülesandeid, oli kogunenud ligi poolsada kaastöölist üle Eesti.

Dave Gruber keskendus mõttele, olla „käskjalg Jumala saatkonnast" (2Kr 5:17-21). Meil tuleb viia head sõnumit nii oma lähedastele, naabritele, tuttavatele, sõpradele kui ka ümbritsevasse kogukonda. Seda peab tegema innustunult, sest oma läkituse, motivatsiooni ja sõnumi oleme saanud Jumalalt endalt. Meie saatkonnaks võib olla kodukogudus, kus me teenime, kust me läheme ka välja ja julgustame teisigi seda rõõmusõnumit kuulutama.

.

Loe edasi: Väike kogudus ja suur evangeelium