Eesti ja Valgevene EKB liitude koostöölepe

03/2011

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel ja Valgevene EKB Koguduste Liidu president Viktor Krutko allkirjastasid 16. veebruaril Minskis liitudevahelise koostööleppe. Eesti vendluse vanematekogu ja venekeelsete koguduste regiooni ning Valgevene vendluse juhatuse ja nõukogu poolt eelnevalt heakskiidetud ning seejärel Minskis kogunenud Valgevene EKB Koguduste Liitu esindava nõukogu koosolekul presidentide poolt allkirjastatud koostöölepe puudutab aastateks 2011-2013 kavandatud koostööprojekte noorsoo-, muusika-, sotsiaal-, meedia- ja koolitustöö vallas, lisaks temaatiliste seminaride ja konverentside korraldamist ning oma ala asjatundjate vahetust usulis-kõlbeliste väärtuste, perekonnaelu ja -suhete ning HIV/AIDS profülaktika alal. Konkreetsed tegevused igaks aastaks kooskõlastatakse liitudevahelisel suhtlemisel. M. Remmel esitas Valgevene ja Euro-Aasia EKB Koguduste Liidu presidendile V. Krutkole omapoolse kutse osaleda külalisena Eesti EKB Koguduste Liidu 2012. aasta konverentsil.

.

Kes aitab koguduse töötegijat?

03/2011 Margus Kask, Kõrgema Usuteadusliku Seminari rektor

Ei ole saladus, et koguduste töötegijad on koormatud. Kas pastorid ja diakonid vajavad oma töös abi? Jah, kindlasti. Aga millist abi? Viimastel aastatel on Eesti EKB Koguduste Liidu kogudustes kerkinud järjest teravamalt üles vajadus töötegijate hingehoiu ja mentorluse järele. Seda eriti just seoses nende inimestega, kes on äsja koguduse pastori ametisse astunud või kes on n-ö kogudust vahetanud. Juhi elu on tihtipeale täis erinevaid pingeid ja vastuolusid. Sageli tekivad need ühenduses erinevate rollidega, aga ka kõrgete ootustega vaimuliku töö kohta. Kuidas ja kellega jagab koguduse töötegija oma koormaid? Tänane pastor peab olema sõna otseses mõttes tippjuht. Ja selles positsioonis ollakse üksinda. Psühholoog-konsultant Anu Virovere väidab aga, et liidriks ei saa olla üksinda. Me tegutseme suhetevõrgustikus. Eriti lihtne on seda taibata vaimulikus töös, kuna teame, et Uue Testamendi jüngritele oli liidriks Jeesus ise oma eeskujuga.

Uue Testamendi jüngritele oli mentoriks Jeesus ise oma eeskujuga.

.

Loe edasi: Kes aitab koguduse töötegijat?

Kuidas algas elu eurodega?

03/2011 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Eesti mehed küsisid Kogujalt, et kas peab Eesti riigile maamaksu maksma või mitte? Ta vastas: „Näidake mulle eurot!" Mehed võtsid taskust euromündi ja ulatasid talle. Koguja küsis: „Mille kujutis selle tagaküljel on?" Mehed vastasid: „Eestimaa kaart!" Koguja vastas, et andke siis need mündid tagasi Eesti riigile ja need kupüürid, millele on trükitud (Euroopa) Liidu kaart, andke (EKB) Liidule.

Juba üle kahe kuu oleme elanud eurotsoonis. Teekäija uuris mitmelt lahkelt inimeselt – suur tänu: Asta, Eli, Triin ja Ellen! – milliseid tähelepanekuid neil koguduste keskel seoses uue rahaga juba on.

Loe edasi: Kuidas algas elu eurodega?

Ühistöö kandis vilja

01/2011 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Teekäija lugejad on suure tõenäosusega märganud ajakirja viimastel lehekülgedel kraadiklaasi, kus on kuude jooksul olnud võimalik jälgida, kui vaevaliselt on aasta vältel täitunud Eesti EKB Koguduste Liidu ühistegevust toetav kassa. Ometi laekus enne euro saabumist kogu planeeritud summa, vaid paarituhandese puudujäägiga. Lisaks eelnimetatud koguduste annetustele (731 873 krooni), vastas 51 inimest raadioüleskutsele toetada EKB Liidu erinevaid tegevusi 500 krooniga. Kõik annetajad said kingituseks Teekäija aastatellimuse. Mitmed kristlastest ettevõtjad on juba aastaid olnud Liidu ühistegevuse toetajad.

.

Loe edasi: Ühistöö kandis vilja

Jeesus on Issand!

01.2011 Meego Remmel, EKB Liidu president

Eesti EKB Koguduste Liidu presidendi uusaasta-läkitus AD 2011

Õnnistatud uut, 2011. Issanda aastat!

„Jeesus on Issand," tunnistasid esimesed kristlased. Selles oligi kogu nende usutunnistus. Ei midagi keerulisemat. Apostel Paulus kirjutas: „See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma
 südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse" (Rm 10:8-9).

Uskuda ja kuulutada päästmist Jeesuses tähendas siis ja tähendab tänapäevalgi temale kui Issandale keskendunud elu ja sõnumit. Kõik muu on juba tulenev sellest, et Jeesus valitseb ja peabki valitsema üle kõige ja kõigi meie elus. Rääkimata suhetest lähimatega, ka koguduslikud, kogukondlikud ja ühiskondlikud suhted muutuvad kristlikuks nimelt siis, kui elame Jeesuse Issandaks olemise järgi.

.

Loe edasi: Jeesus on Issand!

Integratsiooni väikesed sammud

6/2010 Maarja Larson, Mooste Baptistikogudus

Me elame ajas, kus koguduste elus on avatud rohkesti võimalusi. Mõni põlvkond tagasi polnud näiteks koguduste omavaheline avalik kohtumine lubatud.

Maikuu viimasel pühapäeval aga sõitis Lõuna-Eesti Mooste kogudus külla Põhja-Eesti Kohtla-Järve Peeteli kogudusele. Kohtumise ajendiks oli EKB Liidu koguduste palvevõrgustik. Aasta algusest peale oli küll mõlemais teineteise eest palvetatud, aga nüüd oli esimene kohtumine. Mida andis niisugune külastus? Tagasiteel sai bussis kaasasõitjate tähelepanekuid küsitud.

.

Loe edasi: Integratsiooni väikesed sammud