Mida on Liitu kuulumine mulle andnud?

05/2015 04 k6hr tarmo-madli

Tarmo Kähr, Kärdla baptistikoguduse pastor

Ühelt poolt usun ma, et ega meie Liit – see pika ja keerulise nimega Liit, mille nimi sageli baptistiliiduks lühendatakse – kuidagi ülieriline pole. Sest eks oma ühendused ole ka teistel konfessioonidel ja ilmselt kinnitavad ka nemad, et ühte kogukonda kuulumine on väärtus. Samas just selles pikas nimes – Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit – sisaldub üks eripära: nimelt on meie Liit üsna mitmekesine ja seetõttu on meie suures peres palju erinäolisi kogudusi ja erinäolisi koguduseliikmeid. Just seepärast olen vahel tähelepanu juhtinud, et Liidu nime mugandamine baptistiliiduks pole päris õige. Mina kasutan lihtsalt sõna „meie Liit". Siinne mitmekesisus on väärtus, mida tasub hoida. Muidugi on oluline, et evangeelium kõlaks puhtalt ja jõuliselt, kuid vormides võib olla vabadust, et evangeelium tõesti kõigini jõuaks.

Tänu Liidule olen võinud tutvuda paljude koguduste ja inimestega üle Eestimaa.

Olen meie Liiduga seotud olnud oma usuelu algusest peale. Mu isa oli Tõrva koguduse pastor. Olin tihti suviti Tõrvas ja kogesin seal vanade usuõdede armastusväärset suhtumist algklassipoisi vastu. Tartu Kolgata kogudus korraldas siis suvelaagereid. Aeg oli selline, et neid tuli pidada kõrvalistes paikades, sest tollane riigivõim tegi takistusi. Ühes niisuguses laagris 1972. a sain ma Jumala lapseks. Kui mõned aastad hiljem Kolgata noored tegid väljasõite maakogudustesse, tuli minulgi Jeesusest tunnistada, see oli heaks kasvamise kooliks. Eks seegi oli ju tänu Liidule – käisime ju ikka teistes Liidu kogudustes.

Loe edasi: Mida on Liitu kuulumine mulle andnud?

Mida on mulle andnud EKB Liit?

04/2015 04 lige tarmo hh
Tarmo Lige, Tallinna Oleviste kogudus

Sellise küsimuse esitas mulle vestluse käigus ootamatult Teekäija toimetaja Ermo Jürma, kui Pärnus Liidu vanematekogu päeval lõunale jalutasime. Kirjutamine sellest teemast ei vaimustanud mind. Selles ei ole ju midagi uut lugeja jaoks! Aga koju jõudes võtsin Ermo samateemalise artikli viimsest ajakirjast – ja kui seda lugesin, siis taipasin.

Liit on kui laiendatud kogudus või laiendatud perekond.

Tuleb hoopis küsida: kui Eesti EKB Koguduste Liitu ei oleks, millest oleksin siis ilma jäänud. Nagu kõigi heade asjade ja inimestega, kui nad on iga päev meie jaoks olemas. Tõeline väärtus võib selguda kahjuks sageli alles siis, kui neid enam ei ole.

Liit on kui laiendatud kogudus või laiendatud perekond. Külas käia on hea, reisida mulle väga meeldib, aga kui jõuan koju, ütlen iga kord, et „küll kodus on hea". Selleks et seda mõista, tulebki vahel „reisil käia".

Loe edasi: Mida on mulle andnud EKB Liit?

Vanematekogusse tulevad kaalukad küsimused

03/2015 02 van2015veebr-1
Helari Puu, vanematekogu aseesimees

Kogudused moodustavad võrgustikke ja tegutsevad koos eriti nendes valdkondades, kus ühe koguduse jõust jääb väheseks. Ühiselt püütakse leida neid töövorme ja struktuure, millega oleks kaasaja oludes parim Jumala missiooni ellu viia. Meie koguduste liidu ühistegevuses on üheks niisuguseks abivahendiks vanematekogu. Vanematekogu kutsuti ametlikult ellu aastakonverentsil 2001.

Vanematekogu on liidu põhikirja järgi üks juhtivorganitest ja kõik meie tähtsamad otsused konverentsidevahelisel ajal tehaksegi seal. Samas minu enda jaoks on vanematekogu roll olnud alati teatud mõttes ka „kindla tagalabaasi" roll. Liidu president ja juhatus, kes on igapäevaselt kogu meie ühiselu argiülesannete keskel, võivad alati pöörduda selle tagalabaasi poole. Vanematekogult küsitakse abi, konsulteeritakse ning vaagitakse ideoloogilisi ja strateegilisi otsuseid. Minu isiklik kogemus liidus kaasateenimise aastatest on, et vanematekogu mitte ainult ei „määra, jälgi ja teosta järelevalvet" (nende sõnadega kirjeldab põhikiri vanematekogu ülesandeid), vaid on tõesti ka kindel seljatagune, kuhu abisaamiseks pöörduda. Arvan, et eriti see „kindla tagalabaasi" roll eeldab vanematekogu liikmetelt elukogemust ja valmidust pühenduda palju laiemas plaanis kui vaid oma isiklik usuline teekond või ainult ühe koguduse perspektiiv.

Parim motivatsioon EKB Liidu juhatusele on Issandale põlev vanematekogu.

Loe edasi: Vanematekogusse tulevad kaalukad küsimused

Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

03/2015 12 konverentsil-1
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Aasta tagasi peetud iseseisvuspäeva kõnes ütles Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi." Vanal moel uutmoodi maailmas enam hakkama ei saada, oli presidendi sõnum. Tänavu ta jätkas, et ka piiblitõdedel rajanev elukäsitus on ajast ja arust: „Loodusteaduste senikestev võidukäik lõi kõikuma jumaliku absoluutse tõe. Just siit, sajandeid kehtinud piiblidogmade (...) kummutamisest, tuli ka mõistmine, et inimene ise avastab tõe. Seda ei anta kusagilt ülevalt, tõde saab – ja niipalju kui võimalik – tulebki tõestada." Üllatavalt modernistlik seisukohavõtt postmodernse maailma riigijuhilt.

Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

Nüüdisaja inimesi veenab vaevalt veel suurte sõnade või väitlustega, pigem tegude ja suhetega. Argumendiks on reaalsete inimeste poolt reaalses elus olevaks elatud reaalsete suhete ja tegevuste veenev järjepidevus. Nii võib meie usuliikumise ajalugu ja tänapäev tõendada, et usk Jumala sõnasse on osutunud elumuutvaks üle aegade ja olude.

Loe edasi: Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

Liidu ühistöö ressursid

03/2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

EKB Liidu koguduste ja nende liikmete jaoks on Liit eelkõige osaduskond. Üksteise elust osa võttes on kokku kasvatud. Pastorite kontaktid, pidupäevade ja evangeelsete ürituste vastastikused külastamised, muusikute koostöö, noorte läbikäimine, ühisüritused ja kasvõi siinne ajakiri – kõik see on kujundanud tugeva võrgustiku, mille missiooniks on rõõmusõnumi kuulutamine Jeesusest Kristusest.

Konverents 2012 võttis vastu Liidu arengukava 2017. aastani. Sellega on koguduste ühistööl ka selgelt läbimõeldud pool. Lähtudes tänastest väljakutsetest ja Jumalalt saadud tunnetusest, sõnastati kolm aastat tagasi visioon. Selles öeldakse: „Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt." Visiooni elluviimise rõhuasetusi väljendavad konkreetsed märksõnad: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduseelu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus. Seejuures on Liit eelkõige koostöö keskkond, mille eesmärk on koguduste toetamine.

Loe edasi: Liidu ühistöö ressursid

Vilver Oras ordineeriti Kalju koguduse teiseks pastoriks

01/2015 24 vilveri ordineerimine

Tallinna Kalju Baptistikogudus valis möödunud sügisel koguduse teiseks pastoriks Vilver Orase (37), kelle ordineerimine toimus 11. jaanuaril.

Vilver Oras on koguduses diakonina teeninud seitse aastat. Peale Agape Eesti misjonärina Tartus töötamist naasis Vilver Oras kodulinna. 2008. aasta algusest teenib ta pastor Erki Tammega koos Kalju koguduses, olles Kalamaja päevade idee algataja ning pikaaegne Alfa kursuse eestvedaja ja Tähista tervenemist töö üks juhtidest.

Vilver Orasel on juriidiline kõrgharidus ja argitööd teeb ta diplomaadist riigiametnikuna. Teoloogiat on ta õppinud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.