Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

03/2015 12 konverentsil-1
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Aasta tagasi peetud iseseisvuspäeva kõnes ütles Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi." Vanal moel uutmoodi maailmas enam hakkama ei saada, oli presidendi sõnum. Tänavu ta jätkas, et ka piiblitõdedel rajanev elukäsitus on ajast ja arust: „Loodusteaduste senikestev võidukäik lõi kõikuma jumaliku absoluutse tõe. Just siit, sajandeid kehtinud piiblidogmade (...) kummutamisest, tuli ka mõistmine, et inimene ise avastab tõe. Seda ei anta kusagilt ülevalt, tõde saab – ja niipalju kui võimalik – tulebki tõestada." Üllatavalt modernistlik seisukohavõtt postmodernse maailma riigijuhilt.

Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

Nüüdisaja inimesi veenab vaevalt veel suurte sõnade või väitlustega, pigem tegude ja suhetega. Argumendiks on reaalsete inimeste poolt reaalses elus olevaks elatud reaalsete suhete ja tegevuste veenev järjepidevus. Nii võib meie usuliikumise ajalugu ja tänapäev tõendada, et usk Jumala sõnasse on osutunud elumuutvaks üle aegade ja olude.

Loe edasi: Kes tõi meid siia, viib ka edasi!

Liidu ühistöö ressursid

03/2015
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

EKB Liidu koguduste ja nende liikmete jaoks on Liit eelkõige osaduskond. Üksteise elust osa võttes on kokku kasvatud. Pastorite kontaktid, pidupäevade ja evangeelsete ürituste vastastikused külastamised, muusikute koostöö, noorte läbikäimine, ühisüritused ja kasvõi siinne ajakiri – kõik see on kujundanud tugeva võrgustiku, mille missiooniks on rõõmusõnumi kuulutamine Jeesusest Kristusest.

Konverents 2012 võttis vastu Liidu arengukava 2017. aastani. Sellega on koguduste ühistööl ka selgelt läbimõeldud pool. Lähtudes tänastest väljakutsetest ja Jumalalt saadud tunnetusest, sõnastati kolm aastat tagasi visioon. Selles öeldakse: „Liidu kogudused on terved ja viljakad oma kogukonnas ning loovad koostöös teiste kogudustega uusi algatusi ja ressursse, millega mõjutatakse Eesti ühiskonnaelu laiemalt." Visiooni elluviimise rõhuasetusi väljendavad konkreetsed märksõnad: jüngerlike juhtide arendamine, noorsoo- ja peresõbralik koguduseelu, koguduste rajamine ja arendamine, missioonitundlikkus ja koostöövalmidus. Seejuures on Liit eelkõige koostöö keskkond, mille eesmärk on koguduste toetamine.

Loe edasi: Liidu ühistöö ressursid

Vilver Oras ordineeriti Kalju koguduse teiseks pastoriks

01/2015 24 vilveri ordineerimine

Tallinna Kalju Baptistikogudus valis möödunud sügisel koguduse teiseks pastoriks Vilver Orase (37), kelle ordineerimine toimus 11. jaanuaril.

Vilver Oras on koguduses diakonina teeninud seitse aastat. Peale Agape Eesti misjonärina Tartus töötamist naasis Vilver Oras kodulinna. 2008. aasta algusest teenib ta pastor Erki Tammega koos Kalju koguduses, olles Kalamaja päevade idee algataja ning pikaaegne Alfa kursuse eestvedaja ja Tähista tervenemist töö üks juhtidest.

Vilver Orasel on juriidiline kõrgharidus ja argitööd teeb ta diplomaadist riigiametnikuna. Teoloogiat on ta õppinud Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris.

Aldo Randmaa ordineeriti Valklas pastoriks

01/2015 24 raili aldo-1

Valkla Baptistikoguduses toimus 30. novembril 2014 pastori ordineerimise jumalateenistus. Ordineerima olid tulnud EKB Liidu president Meego Remmel ja Tallinna Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. M. Remmel pidas jutluse ordineeritavale ja S. Teekel kõneles kogudusele. Jumalateenistusel õnnistati kogudusse neli uut liiget. Lauluga teenis pereansambel Elu Allikas, mis koosneb misjonäripere Blowersite lastest.

Loe edasi: Aldo Randmaa ordineeriti Valklas pastoriks

Suvefestival „Mõtetest tegudeni” Tartus

01/2015
Meego Remmel, EKB Liidu president

EKB Liidu suvefestival 26.–28. juunil 2015 Tartus on kavandatud kolmepäevalise üle-eestilise sündmusena „Mõtetest tegudeni". Päevade rõhuasetus on vabaõhuüritustel. Esimesel päeval (reedel) on rohkem heategevuslik eesmärk fookusega tartlastele ja tartlaste lastele, sh suurem vabaõhu heategevuskontsert ning palve- ja ülistusõhtu Salemi kirikus. Teisel päeval (laupäeval) on teenistused, sh evangeelne õhtu, seminarid, kontserdid. Kolmas päev (pühapäev) keskendub suurele ristimise jumalateenistusele ning sellele järgnevale piknikule ja vastuvõtule Kolgata koguduse võõrustamisel. Majutusvõimalused saavad olema nii hotellides kui ka seminarihoones ning koguduste ja koguduseliikmete juures. Lastele toimub paralleelselt viimastel aastatel populaarseks saanud KidsGames, samuti on suvefestivali kavas lastekoori Juhhei kontsert ning eriüritused ja atraktsioonid lastele.

Aastakonverents toimub kuu aega hiljem

01/2015 14 lasse svensson-1
Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

EKB Liidu aastakonverentsi korraldamisel kuu võrra tavapärasest hiljem lähtuti Liidu revisjonikomisjoni möödunud aastal tehtud ettepanekust. Selle põhjuseks on vajadus, et Liidu eelarve ning aruanded jõuaksid kogudusteni piisava ajavaruga, et nendega oleks võimalik eelnevalt tutvuda, läbi arutada ja kujundada oma seisukoht.
Eelmise aasta tagasisidet arvestades otsustati konverentsi aruannete kuulamine ja kinnitamine jätta laupäevasele päevale. Selleaastasel konverentsil käsitletakse hariduskeskuse käivitamise ja uue hariduskontseptsiooniga seotud teemasid ning jagatakse ideid, kuidas koguduste, Valduste OÜ ja Sõbra Käe ühistöö tulemusena võiks sündida rohkem kogukondlikke abistamistegevusi.

Loe edasi: Aastakonverents toimub kuu aega hiljem