Mis saab edasi?

09/2014 05 remmel meego toomas-vardja
Meego Remmel, EKB Liidu president

Mis saab edasi? Nii küsivad paljud inimesed Eestis ja Euroopas, Ukrainas ja Venemaal, Lähis-Idas ja Aafrikas, üle kogu maailma. Kogetavad kannatused pole kaugel. Jeesus ütles nii 1. kui 21. sajandi jüngritele, et tema järgimine toob kaasa viha ja vaenu, kohtu- ja vanglakaristust, survamist ja surmamist. (Mk 13:9–11) Vaevalt pääseme meiegi omakohtu ja kohtuvõimu pingeväljast.

Rõõmusõnumiteta maailm vajab Rõõmusõnumit.

Kui meile või me vendadele-õdedele midagi sellist juhtub, pole Püha Vaim meid maha jätnud, vaid tulnud lähemale kui ükski inimene. Püha Vaimu töö mõte ei ole meile mõnusa äraelamise võimaldamine, vaid Jeesuse sarnase tunnistuse andmine kõigile inimestele, võimudele, rahvastele.

Loe edasi: Mis saab edasi?

Hoolime koos!

09/2014 02 koduke
Daire Tiigivee, Valduste OÜ administratiivjuht, tekst ja fotod

Jeesuse tähendamissõnast talentidest näeme, et mida rohkem on Jumal meie kätte usaldanud, seda paremad majapidajad peame olema.

Kui EEKBL-Valduste OÜ eelkäijale umbes 20 aastat tagasi alus pandi, oli selle eesmärk toetada Kõrgemat Usuteaduslikku Seminari ‒ ja ühe väikese teise ringi poe tuludest seda ka tehti. Tänaseks ei varusta Valduste OÜ mitte üksnes Liitu ja selle kogudusi. Olles kasvanud nii töötajate arvu kui ka võimaluste poolest, on meie teenimisvaldkonnad tunduvalt laienenud ja üha rohkem on Jumal meile avamas uksi, et teenida kogukondi ka väljaspool.

Kui 2011. aastal Sõbralt Sõbrale poodides kampaaniale „Hoolime koos!" alus pandi, ei olnud see pelgalt üleskutse, vaid igatsus, et inimesed, kellel on rohkem, kui nad ise vajavad, saaksid selle heategevuseks anda. Aasta-aastalt on eestlaste soov kaasmaalasi aidata kasvanud. Nii oleme „Hoolime koos!" kaupade müügist kogunenud tulust saanud aidata üha rohkem inimesi. Abivajajate leidmisel on meie peamisteks partneriteks kohalikud kogudused ja sotsiaaltöötajad.

Loe edasi: Hoolime koos!

Pastoripered Nuutsakul

08/2014 20 nuutsakul august2014

Pastoriperede laagris 15.-17. august Nuutsakul oli osalejaid üle 80. Kõiki neid perekondi seob pühendumine kogudusetööle. Kuigi koguseelu keskmes nähakse peamiselt pastorit ennast, mõjutab isa valik kogu pere elu. Väiksemad ja suuremad lapsed arutasid omavahelistes gruppides, millise väljakutse on esitanud neile üleskasvamine pastoriperes. Pastorite naiste jaoks pakkus kohtumine võimaluse avameelselt jagada ka elu keerulisi olukordi. Tradistioonilise isade-poegade jalgallimatši võitsid nooremad. Laagris osalesid ja jagasid oma misjonäritööst ja elust ka perekond Adam.

 

Kirikujuhid kohtusid Peterburis

03/2014 25 peterburi kohtumine
Meego Remmel, tekst ja foto

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel osales liidu ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajana SRÜ ja Balti riikide kirikujuhtide kokkusaamisel Peterburis. Kristliku Konfessioonidevahelise Konsultatiivse Komitee eestvõttel President Jeltsini Raamatukogus kokkukutsutud pleenumi teemaks oli Perekonna kriis ja orbumuse probleem. Peaettekande pidas Vene Õigeusu Kiriku Moskva Patriarhaadi välissuhete osakonna juhataja metropoliit Illarion, kes ühtlasi juhatas pleenumit koos Rooma-Katoliku Kiriku Moskva peapiiskopi Paolo Pezzi ja Venemaa EKB Liidu välissuhete osakonnajuhataja Vitali Vlasenkoga. Kaasettekanded pidasid Rooma-Katoliku Kiriku Minski ja Mogiljovi peapiiskop Juri Kosabutski ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku avalike suhete juht Arho Tuhkru. Samas toimunud ümarlauas kõneles Remmel Eestimaa konfessioonide sisesest ja -vahelisest tööst perede ja laste heaks. Pleenum kiitis heaks pereelu ja lastekasvatust puudutava ühisavalduse, samuti avalduse rahu toetamiseks Ukrainas.
Eestlaste kutsel külastati üheskoos Peterburi Jaani kirikut. Samas külastas Remmel Peterburi Kristlikku Ülikooli. Remmel kutsus Venemaa vendluse juhti Eestisse. Samas kinnitas ta, et maikuus Peterburis toimuvast ülevenemaalisest EKB kongressist on lubanud osa võtta Eesti liidu venekeelsete koguduste vanempresbüter Valeri Vetšerkovski.

Taastame üheskoos Mähe palvela

03/2014 02 mahe palvela
Ruudi Leinus,
Nõmme Vabaduse Baptistikoguduse pastor

Iru küla Hansu talu perepoeg Jaan ja -tütar Maria tulid elavale usule 1913. aastal. Nad kutsusid oma kodutallu linnast jutlustajaid. Päästetud said paljud ümbruskonna inimesed, kellest moodustati Filadelfia Baptisti koguduse Iru osakond. Oma palvela valmis 1939. aasta sügisel. Saabunud nõukogude võim võttis koguduse kodu ära ja liikmed läksid Olevistesse.

Pojengi 31 kinnistu on nüüdseks endisele omanikule (EKB Liidule) tagastatud. Meie koguduse soov on ennistada ehitise esialgne funktsioon.

Loe edasi: Taastame üheskoos Mähe palvela

Väärtustame põlvkondade pärandit

01/2014 05 remmel meego toomas-vardja-1
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Mis kujuneb alanud 2014. aasta märksõnaks meie koduelus, koguduses, kogukonnas, kogu maailmas? Lätlased räägivad eurost, arvutades sissetulekuid ja väljaminekuid uues vääringus. Venemaalased tunnevad Sotši olümpiamängude eel suurenenud terrorihirmu. Maakera ühel pool elatakse kasvava inimkonna ja nappivate ressursside pingeväljas, teisel pool väheneva lastearvu ja suureneva eluea käärides. Huntingtoni ennustatud tsivilisatsioonide kokkupõrke eeltõuked näikse avalduvat rahvusvahelise piraatluse ja terrori levikus.
Jumalale tänu, Eestit pole suuremad vapustused puudutanud. Meie väikeriigi president saab esile tõsta pigem võrguühiskonna arengulugu. Kes tahab valitsejaid kritiseerida, võib seda teha vabalt veebis. Noorte nutikus ja uued suhtlusvahendid ületavad üha enam eakamate inimeste teadmust. Kui seni õpetas vanem nooremale, kuidas midagi teha, siis nüüd on tihti vastupidi. Kas ja kuidas võivad eri põlvkonnad veel sidustuda?

Põlvkondi suudab lõimida Jeesuse Kristuse ülimuslikkusest tunnistav Piibel.

Loe edasi: Väärtustame põlvkondade pärandit