Vanematekogu liikmekandidaatide värsked mõtted

16 1 allan helde03/2016

Ajakiri Teekäija esitas EKB Liidu vanematekogusse kandideerivale 13 isikule (kes ei olnud lõpetava koosseisu liikmed) kolm küsimust.
1. Millises valdkonnas suutis sinu arvates vanematekogu senine koosseis kõige positiivsemalt mõjutada arenguid Liidus? Kus jäädi kõige tagasihoidlikumaks?
2. Milliste andide (talentidega) on Jumal sind varustanud, et aidata kaasa koguduste ja Liidu tööle?
3. Nimeta kaks koguduste arengut mõjutavat ettepanekut, mida tahad teha, kui saad valituks Liidu vanematekogusse?

Allan Helde (45)

Abielus 26 aastat Talviga, 3 last, Viljandi baptistikogudus (pastor), müügijuht, KUS (2011).
1. Positiivne oli koostööprojekti sõlmimine SPA-ga ja vaimuliku koolituse toomine Eesti eri paikadesse Kutse Kooli kaudu.
2. Püüan olla Edela-Eesti koguduste hääl vanematekogus ja eelkõige olla olemas piirkonna jaoks.
3. Piirkonna esindaja ülesanne on olla piirkondliku koguduste hääle kuulaja ja vahendaja ning olulised ettepanekud sünnivad kindlasti piirkondlikel kokkusaamistel.

Loe edasi: Vanematekogu liikmekandidaatide värsked mõtted

Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

03/2016 15 erki tamm
Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

Abielus 24 aastat Riinaga. Peres neli tütart: Helina (21), Hellika (18), Helerin (16), Heneli (13). Lõpetanud KUSi (1993).

Mis ameteid oled sa elus pidanud?
Esimene töökoht oli metsatehnik. Pastoritöö kõrvalt olen olnud kooliõpetaja ja -direktor, Kärdla abilinnapea ja volikogu esimees, Liidu peasekretär.

Millistes kogudustes oled teeninud?
Kogudusetööd alustasin 1993. a Kärdlas. 2004. a kutsus mind Tallinna Allika kogudus tagasi mandrile ja alates 2006. a olen teeninud Kalju kogudust.

Milliseid ülesandeid oled EKB Liidus täitnud?
90ndate alguses olin noortejuht, korraldades Piiblipäevi. Kärdla koguduse pastorina esindasin Hiiumaa piirkonda Liidu vanematekogus. Alates 2008. a olen Liidu peasekretär.

Loe edasi: Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

Presidendikandidaat Indrek Luide (63)

03/2016 14 indrek luide
Presidendikandidaat Indrek Luide (63)

Abielus 33 aastat Marjuga. Peres 6 last: Tarvo (31), Kristel (30), Lauri (29), Sigrid (26), Mariliis (25) ja Grete (10). Kehra Koguduse pastor (alates 2013. a). Lõpetanud KUSi (2013).

Mis ameteid oled sa elus pidanud?
Kui kõik ametid algusest peale üles lugeda, siis tuleb selline järjekord: karjane – valvata oli 2 lehma ja 6 lammast; Liu Kalavabrikus kalakastide parandaja; elektriku (Jüri Jürgenson) abi Pärnu Leivakombinaadis; peale Polütehnikumi lõpetamist töötasin kuni vaimulikule tööle asumiseni Eesti Energias Põhja Kõrgepingevõrkudes, alul Veskimetsa alajaama mitmel ametikohal, hiljem Rapla võrgurajoonis mitmel ametikohal. Tegutsen Eesti Evangeelse Alliansi peasekretärina ja rahvusvahelise organisatsiooni „Kristus Igasse Kodusse“ rahvusliku direktorina. Kõik muud tegevused on olnud vabatahtlikud, olgu siis gospelkoori Living Stone tegevuse periood või Pereraadios saatesari „Missioonikandja“, mis on tänaseks jõudnud pea 500 saate salvestuseni.

Millistes kogudustes oled teeninud?
Pastorina olen teeninud Rapla Vabakoguduses (sellel ajal sai rajatud Märjamaa Vabakogudus), Viimsi Vabakoguduses, mille järel sai rajatud Tallinnas Elav Kivi Vabakogudus, ja praegu Kehra Koguduses.

Loe edasi: Presidendikandidaat Indrek Luide (63)

Aastakonverentsil valitakse uued juhid

02/2106

Eesti EKB Koguduste Liidu aastakonverents toimub 22.–23. aprillil Tartu Kolgata koguduses. Avateenistusel kõneleb William Hoyt USA-st, kes on varem meie liidu pastoritele rääkinud koguduse arengu teemadel. Delegaadid saavad kohtumisõhtul tutvuda uue juhtkonna kandidaatidega.
Järgmiseks neljaks aastaks valitakse liidule uus president, kes esitab ka asepresidendi kandidaadi. Liidu kümnes piirkonnas on pastorid endi keskelt esindajad vanematekokku juba valinud. Nendeks on Allan Helde, Tarmo Kähr, Margus Mäemets, Gunnar Mägi, Leho Paldre, Eenok Palm, Eerek Preisfreund, Tõnis Roosimaa, Siim Teekel, Valeri Vetšerkovski. Valimistulemused kinnitab konverents.

Loe edasi: Aastakonverentsil valitakse uued juhid

Teekäija küsimustele kostab Viljar Liht

02/201618 viljar liht 2016

Pastor Viljar Liht on Eesti EKB Koguduste Liidu kahel valimisperioodil (2008–2016) olnud vanematekogu esimees ja asepresident.

Kuidas on struktureeritud Liidu vanematekogu töö?
19-liikmelisel vanematekogul on 19 põhikirjalist vastutusala. Liikmetest 10 on piirkonnavanemad, kes hoiavad vanematekogu kursis Eestimaa 10 piirkonna koguduste elu ja vajadustega. Samuti on nad Liidu juhtkonna esindajad oma piirkonna kogudustes. Lisaks neile kuuluvad vanematekogusse 6 vabalt valitavat liiget, üks üle 1000-liikmelise koguduse esindaja ning ametikoha järgi president ja asepresident. Vanematekogu koguneb 4 korda aastas korralistele koosolekutele. Võimalik on kutsuda kokku ka erakorraline koosolek või korraldada kiireloomuliste küsimuste lahendamiseks elektrooniline koosolek ja ka hääletus. Lisaks koosolekutel tehtavale ühistööle osalevad liikmed ka Liidu erinevate komisjonide ja nõukodade töös.

Kaasaja üks märksõna on „juhtimine” (selle õpetamine), kuidas oled Sina end täiendanud selles vallas?
Olen püüdnud kaasas olla Liidu kõigil töötegijate täiendõppe- ja osaduspäevadel, mis toimuvad kaks korda aastas. Lisaks sellele on minu jaoks oluline kristlik juhtimiskonverents GLS ja Eesti Koguduste Partnerite korraldatud töötegijate õppe- ja osaduspäevad.

Loe edasi: Teekäija küsimustele kostab Viljar Liht

Tunnistame Püha Vaimu väes

01/2016
EKB Liidu president Meego Remmeli uusaasta läkitus

Õnnistatud uut Issanda aastat – 2016!
Algav aasta on liigaasta, kus kokku 366 päeva. Niisiis, kui Jumal lubab ja me elame, on eelolevas aastas armuaega rohkem kui mullu. Igal juhul on meile antud aeg kingituseks Loojalt. Jeesus ei käsi hakata teoretiseerima, mida ja millal täpselt see aeg endaga kaasa toob. Ta läkitab meid antud kingitust praktiliselt kasutama, öeldes: „Ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni“ (Ap 1:7–8).

Loe edasi: Tunnistame Püha Vaimu väes