Vanematekogu esimeheks valiti Joosep Tammo

05/2016 24 joosep tarmo 1
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Vanematekogu koosseis uuenes 8 „noorema” liikme võrra. Kuidas sina „elupõlise vanemana” seda muudatust hindad?
Olen olnud Liidu kollektiivse juhtorganiga kaasas 31 aastat. Nende aastatega on selle vorm ja ülesanded muutunud. Nõukogude Eestis oli vanempresbüteril suhteliselt suur otsustusõigus, sest ta oli n-ö „puhvriks“ riigi ja koguduste vahel. Nõukogu oli talle eelkõige nõuandev organ.
90-ndatel sai vanempresbüterist president ja Presbüterite nõukogust Liidu juhatus. Kuid selline süsteem oli liialt kohmakas, sest elu nõudis kiireid ja kompetentseid otsuseid.
President Helari Puu ajal võeti vastu Liidu uus põhikiri, mille järgi juhatusse kuulusid president ja asepresident ning tööharude juhid, vastavalt presidendi soovile. Senisest laiapõhjalisest juhatusest sai vanematekogu, kuhu kuuluvad president, asepresident, vene regiooni vanempresbüter, 1000-liikmelise koguduse ja 9 piirkonna esindajad ning 6 vabalt valitavat liiget. Vanematekogu valib presidendi ettepanekul peasekretäri ja teised juhatuse liikmed, jälgib konverentsi otsuste elluviimist ja annab presidendile ja juhatusele ning teistele tööorganitele vajalikke soovitusi. See sarnaneb linnavalitsuse ja volikogu suhtele. Erandiks vaid see, et „linnapea“ ja „abilinnapea“ on volikogu liikmed ja volikogu juhatab „aselinnapea“.
Uute ja nooremate liikmete tulek vanematekogusse toob kindlasti uusi vaatenurki ja see on tervitatav.

Loe edasi: Vanematekogu esimeheks valiti Joosep Tammo

Tagasivaade EKB Liidu aastakonverentsile

05/2016 04 leivamurdmine konver
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Eesti EKB Koguduste Liidu äsjane aastakonverents ja Aastaraamat 2016 pakkusid sisutiheda ülevaate meie vendluse ühistööst. Seda kõnekat pilti on kasulik jätkuvalt silme ees hoida, eestpalvetes kanda ja oma talente panustades edasi maalida.

1. jaanuaril 2016 kuulus Liitu 83 (82 – ka edaspidi on sulgudes 2015. aasta arvud) kogudust. Kogudustel oli 41 (36) tööpunkti, kus osales 561 (479) inimest.
Liidu koguduste liikmete arv oli 6361 (6351), seega kasv +10 ehk +0,16%. Mehi oli 1930 (1906), +24 ehk +1,26% ja naisi 4431 (4445), -14 ehk -0,31%.
Ristituid 142 (143) 33 (28) koguduses. Kui ristitute arv vähenes ühe inimese võrra, siis ristinud koguduste arv kasvas viie võrra.

Loe edasi: Tagasivaade EKB Liidu aastakonverentsile

Kandidaadid EKB Liidu juhtorganitesse

03/2016

Kandidaadid Eesti EKB Koguduste Liidu 22.–23. aprillil toimuval aastakonverentsil järgmiseks neljaks aastaks valitavatesse juhtorganitesse selgusid 1. märtsiks.

Presidendi kandidaadid: Indrek Luide ja Erki Tamm.

Kandidaadid vanematekogu vabalt valitavale kuuele kohale: Heldur Kajaste, Koit Kask, Tõnu Lehtsaar, Helle Liht, Indrek Luide, Ülo Niinemägi, Helari Puu, Eerik Rahkema, Meego Remmel, Peeter Roosimaa, Urmas Roosimaa, Peeter Tamm, Joosep Tammo, Enn Veevo.

Loe edasi: Kandidaadid EKB Liidu juhtorganitesse

Vanematekogu liikmekandidaatide värsked mõtted

16 1 allan helde03/2016

Ajakiri Teekäija esitas EKB Liidu vanematekogusse kandideerivale 13 isikule (kes ei olnud lõpetava koosseisu liikmed) kolm küsimust.
1. Millises valdkonnas suutis sinu arvates vanematekogu senine koosseis kõige positiivsemalt mõjutada arenguid Liidus? Kus jäädi kõige tagasihoidlikumaks?
2. Milliste andide (talentidega) on Jumal sind varustanud, et aidata kaasa koguduste ja Liidu tööle?
3. Nimeta kaks koguduste arengut mõjutavat ettepanekut, mida tahad teha, kui saad valituks Liidu vanematekogusse?

Allan Helde (45)

Abielus 26 aastat Talviga, 3 last, Viljandi baptistikogudus (pastor), müügijuht, KUS (2011).
1. Positiivne oli koostööprojekti sõlmimine SPA-ga ja vaimuliku koolituse toomine Eesti eri paikadesse Kutse Kooli kaudu.
2. Püüan olla Edela-Eesti koguduste hääl vanematekogus ja eelkõige olla olemas piirkonna jaoks.
3. Piirkonna esindaja ülesanne on olla piirkondliku koguduste hääle kuulaja ja vahendaja ning olulised ettepanekud sünnivad kindlasti piirkondlikel kokkusaamistel.

Loe edasi: Vanematekogu liikmekandidaatide värsked mõtted

Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

03/2016 15 erki tamm
Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

Abielus 24 aastat Riinaga. Peres neli tütart: Helina (21), Hellika (18), Helerin (16), Heneli (13). Lõpetanud KUSi (1993).

Mis ameteid oled sa elus pidanud?
Esimene töökoht oli metsatehnik. Pastoritöö kõrvalt olen olnud kooliõpetaja ja -direktor, Kärdla abilinnapea ja volikogu esimees, Liidu peasekretär.

Millistes kogudustes oled teeninud?
Kogudusetööd alustasin 1993. a Kärdlas. 2004. a kutsus mind Tallinna Allika kogudus tagasi mandrile ja alates 2006. a olen teeninud Kalju kogudust.

Milliseid ülesandeid oled EKB Liidus täitnud?
90ndate alguses olin noortejuht, korraldades Piiblipäevi. Kärdla koguduse pastorina esindasin Hiiumaa piirkonda Liidu vanematekogus. Alates 2008. a olen Liidu peasekretär.

Loe edasi: Presidendikandidaat Erki Tamm (47)

Presidendikandidaat Indrek Luide (63)

03/2016 14 indrek luide
Presidendikandidaat Indrek Luide (63)

Abielus 33 aastat Marjuga. Peres 6 last: Tarvo (31), Kristel (30), Lauri (29), Sigrid (26), Mariliis (25) ja Grete (10). Kehra Koguduse pastor (alates 2013. a). Lõpetanud KUSi (2013).

Mis ameteid oled sa elus pidanud?
Kui kõik ametid algusest peale üles lugeda, siis tuleb selline järjekord: karjane – valvata oli 2 lehma ja 6 lammast; Liu Kalavabrikus kalakastide parandaja; elektriku (Jüri Jürgenson) abi Pärnu Leivakombinaadis; peale Polütehnikumi lõpetamist töötasin kuni vaimulikule tööle asumiseni Eesti Energias Põhja Kõrgepingevõrkudes, alul Veskimetsa alajaama mitmel ametikohal, hiljem Rapla võrgurajoonis mitmel ametikohal. Tegutsen Eesti Evangeelse Alliansi peasekretärina ja rahvusvahelise organisatsiooni „Kristus Igasse Kodusse“ rahvusliku direktorina. Kõik muud tegevused on olnud vabatahtlikud, olgu siis gospelkoori Living Stone tegevuse periood või Pereraadios saatesari „Missioonikandja“, mis on tänaseks jõudnud pea 500 saate salvestuseni.

Millistes kogudustes oled teeninud?
Pastorina olen teeninud Rapla Vabakoguduses (sellel ajal sai rajatud Märjamaa Vabakogudus), Viimsi Vabakoguduses, mille järel sai rajatud Tallinnas Elav Kivi Vabakogudus, ja praegu Kehra Koguduses.

Loe edasi: Presidendikandidaat Indrek Luide (63)